szkoła 1/3 X

 0    63 fiszki    baxtii06133
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

boarding school
rozpocznij naukę
szkoła z internatem

(BrE) szkoła pomaturalna, kollegium / uniwersytet (AmE)

independent school
rozpocznij naukę
szkoła niepubliczna

nursery school
rozpocznij naukę
przedszkole (BrE)

kindergarten
rozpocznij naukę
przedszkole (AmE)

primary school
rozpocznij naukę
szkoła podstawowa

public school
rozpocznij naukę
szkoła prywatna (BrE)

private school
rozpocznij naukę
szkoła prywatna (AmE, BrE)

state school
rozpocznij naukę
szkoła publiczna (BrE)

public school
rozpocznij naukę
szkoła publiczna (AmE)

vocational school
rozpocznij naukę
szkoła zawodowa

academic year
rozpocznij naukę
rok akademicki

apply to university
rozpocznij naukę
ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet

attend lectures
rozpocznij naukę
uczęszczać na wykłady

BA dissertation
rozpocznij naukę
praca licencjacka

BA Bachelor of Arts
rozpocznij naukę
licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych

kampus uniwersytecki


do/get a degree
rozpocznij naukę
uzyskać stopień naukowy

akademik

get a scholarship/grant
rozpocznij naukę
dostać stypendium

get into university
rozpocznij naukę
dostać się na uniwersytet

ukończyć studia

wykładowca/wykładowczyni

MA Master of Arts
rozpocznij naukę
magister w dziedzinie nauk huamanistycznych

MEd Master of Education
rozpocznij naukę
magister w dziedzinie pedagogiki

MSc Master of Science
rozpocznij naukę
magister w dziedzienie nauk ścisłych

Phd Doctor of Philosophy
rozpocznij naukę
doktor, doktorat

postgraduate course
rozpocznij naukę
studia magisterskie (po licencjackie) lub podyplomowe

research paper
rozpocznij naukę
publikacja naukowa

sabbatical leave
rozpocznij naukę
urlop naukowy

seminarium naukowe

praca semestralna

praca magisterska/doktorska

tuition/university fees
rozpocznij naukę
czesne

konsultacje, seminarium

undergraduate
rozpocznij naukę
student pierwszych trzech lat (przed uzyskaniem licencjatu)

warsztaty, zajęcia praktyczne

nauki humanistyczne


językoznastwo

psychologia

Social Sciences
rozpocznij naukę
nauki społeczne

socjologia

certyfikat, świadectwo

obowiązkowy

widedyrektorka (BrE)

assistant principal
rozpocznij naukę
wicedyrektorka (AmE)

enrol a course
rozpocznij naukę
zapisać się na kurs

extracurricular activities
rozpocznij naukę
zajęcia dodatkowe, zajęcia pozalekcyjne

follow the curriculum
rozpocznij naukę
realizować program nauczania

form teacher
rozpocznij naukę
wychowawca

head teacher/principal/headmaster/headmistress
rozpocznij naukę
dyrektor/dyrektorka

mixed-ability class
rozpocznij naukę
klasa o złożona z uczniów o roznym poziomie umiejetnosci

nieobowiązkowe, opcjonalne

uczeń

czesne

rok szkolny

state education
rozpocznij naukę
szkolnictwo publiczne

syllabus/curriculum
rozpocznij naukę
program nauczania

teaching staff
rozpocznij naukę
grono pedagogiczne


plan lekcji


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.