Michal F - 2015-Fiszki-2

 0    84 fiszki    patrycjon
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

get out of the car
rozpocznij naukę
wysiąść z auta



piwnica

piwniczka

złomowanie

to find a common ground
rozpocznij naukę
dogadać się, znaleźć wspólny język, wspólny grunt

kiedyś tam, raz (w przeszłości)

quit the job
rozpocznij naukę
zwolnić się z roboty, rzucić pracę

być czujnym

low hanging fruit
rozpocznij naukę
cel łatwy do osiagniecia (nisko wiszacy owoc)

węglik


uchwyt nożowy

sprawdzać, porównywać

oceniać

kindly request
rozpocznij naukę
uprzejmie prosić/zapytywać

prośba

How are things with you?
rozpocznij naukę
Co u ciebie?

appraise = assess
rozpocznij naukę
szacować, oceniać

I appraise the risk of the transaction.
rozpocznij naukę
Oceniam ryzyko transakcji.

ocena, oszacowanie

My appraisal is usually right.
rozpocznij naukę
Moja ocena jest zwykle sluszna.

zalezec

pogłębiać

deepening crisis
rozpocznij naukę
pogłębiający się kryzys

in view of the above
rozpocznij naukę
wobec tego

naciskać

to emphasize
rozpocznij naukę
kłaść nacisk

przyciągać

pociągający

próba

diagnoza

perform an analysis
rozpocznij naukę
wykonać analizę

przeważąć

przeważający


ukończenie

rezultat

accountability
rozpocznij naukę
odpowiedzialność

polegać na

powierzać

powierzony

zaangażowanie

chociaż

ograniczone

przeszkody

tak aby



mutual agrement
rozpocznij naukę
obopólna zgoda


podnosić

podnosić się, wzrastać

dalszy

wstępny

właściwy

at the conference
rozpocznij naukę
na konferencji

give a presentation
rozpocznij naukę
‘dawać’ prezentację

hold a meeting
rozpocznij naukę
prowadzic spotkanie

hold negotiations
rozpocznij naukę
prowadzic negocjacje

oszukiwać, ściągać

ściąga

niezawodność

balanced price
rozpocznij naukę
zrównoważona cena


zapraszac

analiza

analizowac

trwałość

przejrzec

see attached
rozpocznij naukę
zobacz załączone

przekazać

atrakcyjny

obecnie

provide sb with sth
rozpocznij naukę
dostarczyć/zapewnić komuś coś

do not hesitate
rozpocznij naukę
nie wahaj się (skontaktować)

I don’t feel like dancing.
rozpocznij naukę
Nie chce mi się tańczyć.

feature of character
rozpocznij naukę
cecha charakteru

they have no choice
rozpocznij naukę
nie maja wyjscia (wyboru)

raise an invoice / issue an invoice
rozpocznij naukę
wystawić fakturę

reelase the order
rozpocznij naukę
wypuściś zamówienie (do wysyłki)


reimbursement
rozpocznij naukę
zwrot kosztów


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.