Szlachta i jej przywileje

 0    7 fiszek    karolina375
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Czego dotyczył przywilej koszycki(1374r.)?
rozpocznij naukę
Czego dotyczył przywilej koszycki(1374r. po polsku
*ustanowienie stałego podatku w wysokości 2 groszy z łana chłopskiego. *pokrycie przez władcę kosztów służby rycerzy poza granicami kraju oraz wykupu ich z niewoli *powierzanie wszystkich urzędów w państwie wyłącznie Polakom *zobowiązanie króla do nienakładania nowych podatków bez zgody rycerstwa

Czego dotyczył przywilej warcki (1423r.)?
rozpocznij naukę
*ograniczenie prawa chłopów do opuszczania wsi *przyznanie wojewodom prawa do wyznaczania cen maksymalnych na artykuły rzemieślnicze, zaś szlachcie- do wyceny i wykupu majątków sołtysów

Czego dotyczył przywilej czerwiński(1422r.)?
rozpocznij naukę
*zrzeczenie się przez władcę prawa do zajęcia majątku szlachcica bez wyroku niezależnego sądu *zakaz pełnienia przez tę samą osobę funkcji sędziego i starosty

Czego dotyczył przywilej jedlneńsko-krakowski(1430r.,1433r.)?
rozpocznij naukę
*zagwarantowanie, że król nie uwięzi żadnego szlachcica bez wyroku sądowego *przyznanie przedstawicielom stanu szlacheckiego wyłącznego prawa do sprawowania wyższych stanowisk kościelnych.

Czego dotyczył przywilej cerekwicko-nieszawski(1454r.)
rozpocznij naukę
*potwierdzenie dotychczasowych praw przysługujących szlachcie *zobowiązanie się monarchy do nieustanawiania nowych praw i niezwoływania pospolitego ruszenia bez zgody sejmików

Czego dotyczył przywilej piotrkowski(1496r.)?
rozpocznij naukę
*uniemożliwienie mieszczaństwu nabywania ziemi na prawie szlacheckim *zwolnienie szlachty z opłat celnych na przewóz towarów

Czego dotyczył Nihil novi-"Nic nowego" (1505r.)?
rozpocznij naukę
*zagwarantowanie, że żadna nowa ustawa państwowa nie będzie uchwalona bez zgody szlachty.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.