B2 Unit 1 lesson 4

 0    25 fiszek    GochaZocha
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

as much use as a chocolate teapot
not useful
The travel guide was as much use to us as a chocolate teapot!
rozpocznij naukę
tak użyteczny jak czajniczek czekolady.
not useful
Przewodnik podróży był dla nas tak użyteczny jako czajniczek czekolady!

busy as a bee
rozpocznij naukę
pracowity jak pszczoła

get on like a house on fire
to become friends quickly and have a very friendly relationship
They got on like a house on fire
rozpocznij naukę
z miejsca się zaprzyjaźnić, świetnie się dogadywać (z daną osobą!)
to become friends quickly and have a very friendly relationship
One z miejsca się zaprzyjaźniły.

hungry as a hog
I was as hungry as a hog.
rozpocznij naukę
głodny jak wieprz
Byłem głodny jak wieprz.

like a bat out of hell
The owner of the beach ran out of his house like a bat out of hell.
rozpocznij naukę
na złamanie karku, w te pędy
Właściciel plaży wybiegł z domu na złamanie karku.

like two peas in a pod
My kids are like two peas in a pod.
rozpocznij naukę
jak dwie krople wody
Moje dzieci są jak dwie krople wody.

quick as a flash
rozpocznij naukę
szybkie jak błysk

rock solid
Their marriage is rock solid.
rozpocznij naukę
twardy jak skała, solidny jak skała
Ich małżeństwo jest solidne jak skała.

sleep like a baby
After the excursion I slept like a baby.
rozpocznij naukę
spać jak dziecko
Po wyprawie spałem jak dziecko.

as slippery as an eel
The maid was as slippery as an eel as we didn't even notice her come in!
rozpocznij naukę
śliski jak węgorz (taki, któremu nie można ufać)
Pokojówka był śliska jak węgorz, ponieważ nawet nie zauważyliśmy jej przyjść!

sly as a fox
The waiter is sly as a fox.
rozpocznij naukę
chytry jak lis
Kelner jest chytry jak lis.

spread like wildfire
Gossip spreads like wildfire.
rozpocznij naukę
szerzyć się lotem błyskawicy
Plotki szerzyą się lotem błyskawicy.

stick out like a sore thumb
Everyone are well-tanned and we, Brits, are as white as snow so we stuck out like sore thumbs.
rozpocznij naukę
pasować jak wół do karety
Wszyscy są bardzo opaleni, a my, Brytyjczycy, jesteśmy biali jak śnieg, więc pasowaliśmy jak wół do karety.

stubborn as a mule
He is as stubborn as a mule.
rozpocznij naukę
uparty jak muł
On jest uparty jak muł.

szatnia

cunning
synonym: crafty, wily
rozpocznij naukę
chytry, przebiegły
synonym: crafty, wily

narrow-minded
a narrow-minded attitude.
rozpocznij naukę
ograniczony
ograniczone nastawienie

on the house
I will bring you some dessert - it's on the house!
rozpocznij naukę
na koszt firmy
Przyniosę wam deser - jest na koszt firmy!

przepracowany

uparty (wyrażające dezaprobatę)
synonim: stubborn

wypoczęty

umierać z głodu, głodować

opalony

wyjątkowy

pracoholik


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.