Project Managment

 0    122 fiszki    aniagsm
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

członek zespołu
rozpocznij naukę
team members

delegowac zadania
rozpocznij naukę
delegate tasks

employee

employer

zatrudnienie
rozpocznij naukę
employment

nienormowany czas pracy
rozpocznij naukę
flexitime

praca w pełnym wymiarze
rozpocznij naukę
full-time job

internship / work placement

rozmowa kwalifikacyjna
rozpocznij naukę
job interview

związek zawodowy
rozpocznij naukę
labour / trade union


podanie o prace
rozpocznij naukę
letter of application

overtime

płatny urlop
rozpocznij naukę
paid leave

praca na pół etatu
rozpocznij naukę
part-time job

rozliczenie pensji za dany miesiąc
rozpocznij naukę
payslip

payrise


stała praca
rozpocznij naukę
permanent job

praca na zmiany
rozpocznij naukę
shift work

chorobowe (wypłata)
rozpocznij naukę
sick pay

staff

praca tymczasowa
rozpocznij naukę
temporary job

training

unemployment

urlop bezpłatny
rozpocznij naukę
unpaid leave

wypłata (np. tygodniowa)
rozpocznij naukę
wage

pozwolenie na pracę
rozpocznij naukę
work permit

warunki pracy
rozpocznij naukę
working conditions

implement

uwaga, skupienie
rozpocznij naukę
focus

wydajny, sprawnie działający
rozpocznij naukę
efficient

główne zadanie
rozpocznij naukę
main task

intend

increase

objective / aim

szczegółowo badać, analizować
rozpocznij naukę
scrutinize

docelowa grupa odbiorców
rozpocznij naukę
target audience

stage / phase

przedsięwzięcie
rozpocznij naukę
venture

podzielić coś na coś
rozpocznij naukę
divide into

pozyskiwać (np. klientów)
rozpocznij naukę
source

podwykonawca
rozpocznij naukę
subcontractor

sporządzić (np. umowę)
rozpocznij naukę
draw up

łańcuch dostaw
rozpocznij naukę
supply chain

performance

upshot

gross margin

zakończyć się
rozpocznij naukę
be due for completion


project life cycle

planning

project schedule

zgodnie z zakresem
rozpocznij naukę
within scope

zgodnie z budżetem
rozpocznij naukę
within budget


zmiany w projekcie
rozpocznij naukę
project changes

odpowiednie narzędzia
rozpocznij naukę
appropiette tools

ocena ryzyka
rozpocznij naukę
risk assessment

work assessment

opis produktu
rozpocznij naukę
product desctription

raport okresowy
rozpocznij naukę
periodic report

raportowanie etapowe
rozpocznij naukę
stage reporting

sterowanie procesami
rozpocznij naukę
process control

dziennik projektu
rozpocznij naukę
project diary

dokumentacja projektu
rozpocznij naukę
project documentation

ścieżka krytyczna
rozpocznij naukę
critical path

narzędzia pracy
rozpocznij naukę
working tools

formalne ustalenia
rozpocznij naukę
formal arrangements

podążać za planem
rozpocznij naukę
follow the plan

potrzeby biznesowe
rozpocznij naukę
Business needs

uzasadnienie biznesowe
rozpocznij naukę
Business Justification

priorities

ostateczny termin
rozpocznij naukę
deadline

poziom jakości
rozpocznij naukę
level of quality

testowanie produktów
rozpocznij naukę
test products

lider zespołu
rozpocznij naukę
team leader

dostepność środków
rozpocznij naukę
availability of funds


attributes/features

quality

requirements

reserve

monitorowanie postępów
rozpocznij naukę
monitoring of progress

procedures

procesy biznesowe
rozpocznij naukę
Business Processes

ocena wykonalności
rozpocznij naukę
feasibility

potwierdzenie
rozpocznij naukę
confirmation

efficiency

korzyści biznesowe
rozpocznij naukę
Business Benefits

wdrożenie rozwiązania
rozpocznij naukę
implementation of the solution

zasadność projektu
rozpocznij naukę
relevance of the project

activities /operations

formalne zamknicie projektu
rozpocznij naukę
be due for completion

organization

activities

implementation

rozwiązanie
rozpocznij naukę
solution

values

value

result

power, authority

konsekwencje
rozpocznij naukę
consequences

doprowadzić do
rozpocznij naukę
to lead to

podsumowanie
rozpocznij naukę
summary

junior, subordinate

na podstawie
rozpocznij naukę
on the grounds of, based on

analysis

receiver

poszczególne
rozpocznij naukę
individual

case

effects

funkcjonalności
rozpocznij naukę
feature

w odniesieniu do
rozpocznij naukę
with reference to

dojrzałość
rozpocznij naukę
maturity

trudności z
rozpocznij naukę
difficulty in

konstruktywny
rozpocznij naukę
constructive, meaningful

basic

rozbieżności
rozpocznij naukę
discrepancies

compromise

prawdopodobieństwo
rozpocznij naukę
likelihood, probability

aktualizować, aktualizacja, ostatnie doniesienia
rozpocznij naukę
update


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.