conscript or professional

 0    51 fiszek    sebii123
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

poborowy (np. wojsko poborowe)
rozpocznij naukę
conscript

stopnie korpusu szeregowych
rozpocznij naukę
junior enlisted ranks

gospodarki rozwijające się
rozpocznij naukę
a developing economy

mercenary

szeroko akceptowany
rozpocznij naukę
widely accepted

akceptować niższy standard życia
rozpocznij naukę
accept a lower standard of living

porównanie
To nie jest dobre porównanie.
rozpocznij naukę
comparison
It's not a good comparison.

przez porównanie
rozpocznij naukę
by comparison

móc sobie pozwolić
rozpocznij naukę
be able to afford

Dla wielu krajów to może mieć istotne konsekwencje dla ich obrony narodowej
rozpocznij naukę
For many countries, this could have important consequences for the national defense

spójność, kohezja
rozpocznij naukę
cohesion

readiness

dostępny dla służby
rozpocznij naukę
available for service

być na urlopie
rozpocznij naukę
be on leave

Oni częściej bywają zarówno na urlopie lub na kursach
rozpocznij naukę
They frequently be away on leave or on training courses

być nieobecnym, być poza zasięgiem
rozpocznij naukę
be away, be absent, be out of reach

Żołnierzom zawodowym należy zapewnić dłuższy urlop
rozpocznij naukę
Professional soldiers should provide longer leave period

system, gdzie jednostka przyjeżdża na misję i opuszcza ją po zakończeniu zmiany
rozpocznij naukę
unit rotation

Stosuje indiwidualną wymianę i rotację
rozpocznij naukę
Employ individual rotation and replacement

stała rotacja
rozpocznij naukę
continuous movement

Skoszarowani żołnierze służby zasadniczej wykorzystują rotację i wymianę jednostki co w rezultacie daje wyższą gotowość i zgranie
rozpocznij naukę
Conscript based soldiers use unit rotation and replacement which results in high readiness and unit cohesion

Taki sposób ciągłej wymiany personelu do i z jednostki umożliwia zredukowanie zgrania jednostki i wpływa na gotowość
rozpocznij naukę
This system of continuous movement of personnel into and out of units can reduce small unit cohesion and affects readiness

zostawać w zawodzie
Wiele zawodowych armii ma problem w zatrzymaniu żołnierzy do pozostania w zawodzie.
rozpocznij naukę
to stay in the profession
Many professional forces have a problem in getting the soldiers to stay on.

zaciągnąć się ponownie do wojska
rozpocznij naukę
re-enlist in the army

wstąpić do wojska
rozpocznij naukę
enlist, join up

Możliwość podróżowania za granicę.
rozpocznij naukę
The opportunity to travel abroad.


ochraniać i służyć krajowi
rozpocznij naukę
protect and serve the country

nauczyć się zawodu i zdobyć umiejętności
rozpocznij naukę
learn a trade and gain the skills

uzyskać dodatkowe pieniądze na szkołę lub uniwersytet
rozpocznij naukę
get extra money for school or university

Tradycja rodzinna
rozpocznij naukę
Family Tradition

Dla przygody i emocji
rozpocznij naukę
For adventure and excitement

synonim sign a contract
rozpocznij naukę
sign on

synonim leave
rozpocznij naukę
get out

synonim apply for
rozpocznij naukę
put in for

mieć zamiar
rozpocznij naukę
intend

synonim continue
rozpocznij naukę
stay on

persuade

praktyka, staż
rozpocznij naukę
apprenticeship

mieć przewagę liczebną
rozpocznij naukę
outnumber

praktykant, stażysta
rozpocznij naukę
apprentice

czynnik odstraszający
Zamki okienne są skutecznym środkiem odstraszającym przed włamywaczami
rozpocznij naukę
deterrent
Window locks are an effective deterrent against burglars.

impreza pożegnalna
rozpocznij naukę
farewell party

delegować (np. do jednostki)
rozpocznij naukę
post away

to jest to, co lubię w armii
rozpocznij naukę
it is what i like about the army

wiesz, dla mnie najlepszą rzeczą w wojsku jest przyjaźń
rozpocznij naukę
you know for me the best thing about the army is the friendship you make

Czekanie aż coś się wydarzy jest jedną z rzeczy w wojsku która naprawdę mnie denerwuje
rozpocznij naukę
Waiting around for something to happen is one of the things about the army that really annoys me

Pośpiech i zastój to jest jedyna rzecz której nie potrafię znieść
rozpocznij naukę
Hurry up and wait that is one thing that I can't stand

inna rzecz, która naprawdę mnie denerwuje to robota papierkowa
rozpocznij naukę
the other thing that really annoys me is the paperwork

czego nienawidzę to cały czas spędzam w spotkaniach i odprawach
rozpocznij naukę
what I hate is all the time I spend in meetings and briefings

wycofać się
rozpocznij naukę
to draw


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.