et34l; 5jgtl; ejdflj4ewel

 0    178 fiszek    eciunia199210
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

apokkrynowy

inguinal –
rozpocznij naukę
pachwinowy

nadnerczowy

React both to internal and external stimuli
rozpocznij naukę
reagowac zarówno na wewnetrzne i zewnętrzne bodźce

peripheral nervous system
rozpocznij naukę
obwodowy układ nerwowy

połykać

drain into –
rozpocznij naukę
drenować, odpływać


to aid digestion –
rozpocznij naukę
pomagac w trawieniu

apocrine sweat-
rozpocznij naukę
gruczoł apokrynowy

pachnący, wonny

scent glands-
rozpocznij naukę
gruczoły zapachowe

to wash away
rozpocznij naukę
zmyć

szczątki

implicated –
rozpocznij naukę
włączony, wplątany

pokwitanie, okres dojrzewania

to break down
rozpocznij naukę
rozbijać

the body's interior
rozpocznij naukę
wnetrze ciało

the basic structural unit
rozpocznij naukę
podstawowa jednostka strukturalna

ciało komórki

nucleus- nuclei -
rozpocznij naukę
jadro,-a

rozgałęzione

projection -
rozpocznij naukę
wypustka

conduct impulses
rozpocznij naukę
przewodzic impulsy

transmission of impulses
rozpocznij naukę
przewodzenie impulsów

skrzyzowanie

neurotransmitter
rozpocznij naukę
naurotransmiter

to enable the impulses to jump over synaspse
rozpocznij naukę
umożliwiać impulsom przeskakiwać przez synapsę

bundle of axons-
rozpocznij naukę
pęczek aksonów

synaptic knobs
rozpocznij naukę
kolbki synaptyczne

to branch off the brain
rozpocznij naukę
rozgałęziać się z mózgu

cerebral nerves-
rozpocznij naukę
nerwy czaszkowe

spinal nerves
rozpocznij naukę
nerwy kręgowe

corpus callosum
rozpocznij naukę
ciało modzelowate, spoidło wielkie mózgu

frontal lobe
rozpocznij naukę
płat czołowy

pincal gland
rozpocznij naukę
szyszynka

occipital lobe-
rozpocznij naukę
płat potyliczny

móżdżek

medulla oblongata
rozpocznij naukę
rdzeń przedłużony


pituitary gland
rozpocznij naukę
przysadka mózgowa

olfactory lobe
rozpocznij naukę
płat węchowy

hypothalmus-
rozpocznij naukę
podwzgórze

wzgórze

pień mózgu

pólkule

longitudinal fissure
rozpocznij naukę
podłuzna bruzda

the outer portion
rozpocznij naukę
zewnętzrna część

the gray matter
rozpocznij naukę
istota szara


myelinated nerve fibres
rozpocznij naukę
zmielinizowane włokna nerwowe

white matter
rozpocznij naukę
istota biała

visual disturbances
rozpocznij naukę
zaburzenia wizualne

mental disease
rozpocznij naukę
choroba umysłowa

brak pamięci

zapalenie opon mózgowych

uposledzenie

an unconcious patient
rozpocznij naukę
pacjent nieprzytomny


-padaczka

atak, napad

an epileptic seizure
rozpocznij naukę
napad padaczkowy

to aggravate
rozpocznij naukę
nasilać objawy

to alleviate
rozpocznij naukę
łagodzić objawy

I've been troubled
rozpocznij naukę
nęka mnie

persistent throbbing pain
rozpocznij naukę
uporczywy, pulsujący ból

ucisk

migrena

zawrót głowy

pólkula

hydrocephalus
rozpocznij naukę
wodogłowie

opony

zapalenie opon mozgowych

nerwica

wystawianie


to constrict = to narrow
rozpocznij naukę
zwężać

rozszerzać

źrenica

tęczówka

zapalenie gałki ocznej

oculophacial
rozpocznij naukę
oczno -twarzowy

mózgowo- rzdeniowy

synaptic knobes = synaptic projections =
rozpocznij naukę
wypustka synaptyczna

mentally handicapped
rozpocznij naukę
upośledzony umysłowo

nabyty

podczas gdy

midbrain/mesencephalon
rozpocznij naukę
śródmózgowie

mięśnioból

zdrętwienie

Parkinson's disease
rozpocznij naukę
chorobaParkinsona

poliomyelitis
rozpocznij naukę
choroba Heinego-Medina

rwa kulszowa

półpasiec

trigeminal neuralgia
rozpocznij naukę
-neuralgia nerwu 3-dzielnego

motor neurone disease/ MND
rozpocznij naukę
choroba neuronu ruchowego


Alzheimer's disease
rozpocznij naukę
choroba Alzheimera

attention- deficit / hyperactivity disorder
rozpocznij naukę
ADHD

dysleksja

to coordinate
rozpocznij naukę
koordynować

voluntary movements
rozpocznij naukę
dobrowolne ruchy

to regulate balance
rozpocznij naukę
regulować równowagę

motor impuls-
rozpocznij naukę
impuls ruchowy

involuntary action of organ
rozpocznij naukę
niezalezne od naszej woli aktywność organu

they work is opposition to each other
rozpocznij naukę
ich praca jest antagonistyczna względem sibie

to accelerate = speed up
rozpocznij naukę
przyspieszać

to slow down
rozpocznij naukę
spowalniać

congenital = inborn
rozpocznij naukę
wrodzone

degenerative-
rozpocznij naukę
zwyrodnieniowy

multiple sclerosis
rozpocznij naukę
stwardnienie rozsiane

niedowład, paraliż

encephalitis
rozpocznij naukę
zapalenie mózgu

brain abscess
rozpocznij naukę
ropień mózgu

disturbances in the brain development-
rozpocznij naukę
zaburzenia w rozwoju mózgu

mental handicap -
rozpocznij naukę
upośledzenie umysłowe

mental retardation
rozpocznij naukę
spowolnienie umysłowe

-wstrząsnienie mózgu

loss of consciousness
rozpocznij naukę
utrata przytomności

przerzuty

in early stages
rozpocznij naukę
na wczesnych etapach

be treated surgically
rozpocznij naukę
być leczonym chirurgicznie

modern scanning techniques
rozpocznij naukę
nowoczesne techniki skanowania

early detection
rozpocznij naukę
wczesne wykrycie

hypertension
rozpocznij naukę
nadciśnienie

niedowład

połowiczny niedowład

senność, ospałość

niepokój

światłowstręt

epileptic seizure
rozpocznij naukę
napad padaczkowy

speech disturbances- zaburzenia mowy Glands
rozpocznij naukę
gruczoły

Keep our bodies functioning in the normal way
rozpocznij naukę
utrzymywać funkcjonowanie ciała na normalnym poziomie

to vary in size
rozpocznij naukę
zmieniac się, różnić się rozmiarem

the mass of the liver
rozpocznij naukę
masa watroby

microscopically
rozpocznij naukę
mukroskopijny

small subcutaneus gland
rozpocznij naukę
małe gruczoły łojowe

glands are categorized by where their secretions go
rozpocznij naukę
gruczoły są klasyfikowane w zaleznośći od tego, gdzie trafia ich wydzielina

endocrine gland = ducless gland
rozpocznij naukę
gruczoły wewnatrzwydzielnicze

to stimulate
rozpocznij naukę
pobudzać

gruczoł łzowy

lymphatic system
rozpocznij naukę
układ limfatyczny

piechota

body's immune system=defence system-
rozpocznij naukę
układ odpornościowy

gruczoł limfatyczny

to fight infections
rozpocznij naukę
zwalczać infekcje

przeciwciała

węzły

body's basic chemical process
rozpocznij naukę
podstawowe procesy chemiczne organizmu

poziom czegoś

influence growth
rozpocznij naukę
wzrost oddziaływań

pituitary gland
rozpocznij naukę
przysadka mózgowia

master gland of the system -
rozpocznij naukę
główny gruczoł systemowy

to influence -
rozpocznij naukę
oddziaływać

the Islets of Langerhans
rozpocznij naukę
wyspy Langerhansa

rozrzucony, rozproszony

body's use of sugar
rozpocznij naukę
zuzycie cukru przez organizm

independently
rozpocznij naukę
niezależnie

basic substances the body can use
rozpocznij naukę
podstawowe substancjie, które mogą być użyte przez organizm

exterior surfices
rozpocznij naukę
zewnętrzne powierzchnie

the airways in the lungs
rozpocznij naukę
droga powietrzna w płucach

nasal passages
rozpocznij naukę
nosowe przejście

mucous-secreting gland
rozpocznij naukę
gruczoły wydzielające śluz

protective layer
rozpocznij naukę
ochronna warstwa

oily secretion
rozpocznij naukę
wydzielina oleista

waxy secretion
rozpocznij naukę
wydzielina woskowa

the mammary gland
rozpocznij naukę
gruczoły mlekowe

mleko z piersi

specialized version
rozpocznij naukę
wyspecjalizowana wersja

be sited close to where their product are used
rozpocznij naukę
być usytuowanym tam, gdzie produkty są wydzielane

parathyroid glands
rozpocznij naukę
przytarczyce

tracheobronchial lymph node
rozpocznij naukę
węzły chłonne tchawiczo-oskrzelowe

pachwinowy

oddziaływać

posphorus levels
rozpocznij naukę
poziom fosforu

drenować, odpływać

to aid digestion
rozpocznij naukę
pomagac w trawieniu

to wash away -
rozpocznij naukę
zmyć


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.