et34l; 5jgtl; ejdflj4ewel

 0    178 fiszek    eciunia199210
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
apocrine
rozpocznij naukę
apokkrynowy
inguinal –
rozpocznij naukę
pachwinowy
adrenal
rozpocznij naukę
nadnerczowy
React both to internal and external stimuli
rozpocznij naukę
reagowac zarówno na wewnetrzne i zewnętrzne bodźce
peripheral nervous system
rozpocznij naukę
obwodowy układ nerwowy
swallow-
rozpocznij naukę
połykać
drain into –
rozpocznij naukę
drenować, odpływać
alkali
rozpocznij naukę
zasada
to aid digestion –
rozpocznij naukę
pomagac w trawieniu
apocrine sweat-
rozpocznij naukę
gruczoł apokrynowy
odorous-
rozpocznij naukę
pachnący, wonny
scent glands-
rozpocznij naukę
gruczoły zapachowe
to wash away
rozpocznij naukę
zmyć
debris
rozpocznij naukę
szczątki
implicated –
rozpocznij naukę
włączony, wplątany
puberty –
rozpocznij naukę
pokwitanie, okres dojrzewania
to break down
rozpocznij naukę
rozbijać
the body's interior
rozpocznij naukę
wnetrze ciało
the basic structural unit
rozpocznij naukę
podstawowa jednostka strukturalna
cell body
rozpocznij naukę
ciało komórki
nucleus- nuclei -
rozpocznij naukę
jadro,-a
branched
rozpocznij naukę
rozgałęzione
projection -
rozpocznij naukę
wypustka
conduct impulses
rozpocznij naukę
przewodzic impulsy
transmission of impulses
rozpocznij naukę
przewodzenie impulsów
junction -
rozpocznij naukę
skrzyzowanie
neurotransmitter
rozpocznij naukę
naurotransmiter
to enable the impulses to jump over synaspse
rozpocznij naukę
umożliwiać impulsom przeskakiwać przez synapsę
bundle of axons-
rozpocznij naukę
pęczek aksonów
synaptic knobs
rozpocznij naukę
kolbki synaptyczne
to branch off the brain
rozpocznij naukę
rozgałęziać się z mózgu
cerebral nerves-
rozpocznij naukę
nerwy czaszkowe
spinal nerves
rozpocznij naukę
nerwy kręgowe
corpus callosum
rozpocznij naukę
ciało modzelowate, spoidło wielkie mózgu
frontal lobe
rozpocznij naukę
płat czołowy
pincal gland
rozpocznij naukę
szyszynka
occipital lobe-
rozpocznij naukę
płat potyliczny
cerebellum
rozpocznij naukę
móżdżek
medulla oblongata
rozpocznij naukę
rdzeń przedłużony
pons
rozpocznij naukę
most
pituitary gland
rozpocznij naukę
przysadka mózgowa
olfactory lobe
rozpocznij naukę
płat węchowy
hypothalmus-
rozpocznij naukę
podwzgórze
thalmus
rozpocznij naukę
wzgórze
brain stem
rozpocznij naukę
pień mózgu
hemispheres
rozpocznij naukę
pólkule
longitudinal fissure
rozpocznij naukę
podłuzna bruzda
the outer portion
rozpocznij naukę
zewnętzrna część
the gray matter
rozpocznij naukę
istota szara
fold
rozpocznij naukę
fałd
myelinated nerve fibres
rozpocznij naukę
zmielinizowane włokna nerwowe
white matter
rozpocznij naukę
istota biała
visual disturbances
rozpocznij naukę
zaburzenia wizualne
mental disease
rozpocznij naukę
choroba umysłowa
dementia
rozpocznij naukę
brak pamięci
meningitis
rozpocznij naukę
zapalenie opon mózgowych
impairment
rozpocznij naukę
uposledzenie
an unconcious patient
rozpocznij naukę
pacjent nieprzytomny
drowsy
rozpocznij naukę
senny
epilepsy
rozpocznij naukę
-padaczka
a fit
rozpocznij naukę
atak, napad
an epileptic seizure
rozpocznij naukę
napad padaczkowy
to aggravate
rozpocznij naukę
nasilać objawy
to alleviate
rozpocznij naukę
łagodzić objawy
I've been troubled
rozpocznij naukę
nęka mnie
persistent throbbing pain
rozpocznij naukę
uporczywy, pulsujący ból
tightness
rozpocznij naukę
ucisk
migraine
rozpocznij naukę
migrena
dizziness
rozpocznij naukę
zawrót głowy
hemisphere
rozpocznij naukę
pólkula
hydrocephalus
rozpocznij naukę
wodogłowie
meninges
rozpocznij naukę
opony
meningitis
rozpocznij naukę
zapalenie opon mozgowych
neurosis
rozpocznij naukę
nerwica
projection
rozpocznij naukę
wystawianie
stroke
rozpocznij naukę
udar
to constrict = to narrow
rozpocznij naukę
zwężać
to dilate
rozpocznij naukę
rozszerzać
pupil
rozpocznij naukę
źrenica
iris of eye
rozpocznij naukę
tęczówka
ophthalmia
rozpocznij naukę
zapalenie gałki ocznej
oculophacial
rozpocznij naukę
oczno -twarzowy
pinal
rozpocznij naukę
mózgowo- rzdeniowy
synaptic knobes = synaptic projections =
rozpocznij naukę
wypustka synaptyczna
mentally handicapped
rozpocznij naukę
upośledzony umysłowo
accquired
rozpocznij naukę
nabyty
where as
rozpocznij naukę
podczas gdy
midbrain/mesencephalon
rozpocznij naukę
śródmózgowie
myalgia
rozpocznij naukę
mięśnioból
numbness -
rozpocznij naukę
zdrętwienie
Parkinson's disease
rozpocznij naukę
chorobaParkinsona
poliomyelitis
rozpocznij naukę
choroba Heinego-Medina
sciatica
rozpocznij naukę
rwa kulszowa
shingles
rozpocznij naukę
półpasiec
trigeminal neuralgia
rozpocznij naukę
-neuralgia nerwu 3-dzielnego
motor neurone disease/ MND
rozpocznij naukę
choroba neuronu ruchowego
autism
rozpocznij naukę
autyzm
Alzheimer's disease
rozpocznij naukę
choroba Alzheimera
attention- deficit / hyperactivity disorder
rozpocznij naukę
ADHD
dyslexia
rozpocznij naukę
dysleksja
to coordinate
rozpocznij naukę
koordynować
voluntary movements
rozpocznij naukę
dobrowolne ruchy
to regulate balance
rozpocznij naukę
regulować równowagę
motor impuls-
rozpocznij naukę
impuls ruchowy
involuntary action of organ
rozpocznij naukę
niezalezne od naszej woli aktywność organu
they work is opposition to each other
rozpocznij naukę
ich praca jest antagonistyczna względem sibie
to accelerate = speed up
rozpocznij naukę
przyspieszać
to slow down
rozpocznij naukę
spowalniać
congenital = inborn
rozpocznij naukę
wrodzone
degenerative-
rozpocznij naukę
zwyrodnieniowy
multiple sclerosis
rozpocznij naukę
stwardnienie rozsiane
meningitis
rozpocznij naukę
niedowład, paraliż
encephalitis
rozpocznij naukę
zapalenie mózgu
brain abscess
rozpocznij naukę
ropień mózgu
disturbances in the brain development-
rozpocznij naukę
zaburzenia w rozwoju mózgu
mental handicap -
rozpocznij naukę
upośledzenie umysłowe
mental retardation
rozpocznij naukę
spowolnienie umysłowe
concussion
rozpocznij naukę
-wstrząsnienie mózgu
loss of consciousness
rozpocznij naukę
utrata przytomności
metastases
rozpocznij naukę
przerzuty
in early stages
rozpocznij naukę
na wczesnych etapach
be treated surgically
rozpocznij naukę
być leczonym chirurgicznie
modern scanning techniques
rozpocznij naukę
nowoczesne techniki skanowania
early detection
rozpocznij naukę
wczesne wykrycie
hypertension
rozpocznij naukę
nadciśnienie
paresis
rozpocznij naukę
niedowład
hemiparesis
rozpocznij naukę
połowiczny niedowład
drowsiness
rozpocznij naukę
senność, ospałość
anxiety -
rozpocznij naukę
niepokój
photophobia
rozpocznij naukę
światłowstręt
epileptic seizure
rozpocznij naukę
napad padaczkowy
speech disturbances- zaburzenia mowy Glands
rozpocznij naukę
gruczoły
Keep our bodies functioning in the normal way
rozpocznij naukę
utrzymywać funkcjonowanie ciała na normalnym poziomie
to vary in size
rozpocznij naukę
zmieniac się, różnić się rozmiarem
the mass of the liver
rozpocznij naukę
masa watroby
microscopically
rozpocznij naukę
mukroskopijny
small subcutaneus gland
rozpocznij naukę
małe gruczoły łojowe
glands are categorized by where their secretions go
rozpocznij naukę
gruczoły są klasyfikowane w zaleznośći od tego, gdzie trafia ich wydzielina
endocrine gland = ducless gland
rozpocznij naukę
gruczoły wewnatrzwydzielnicze
to stimulate
rozpocznij naukę
pobudzać
tear gland
rozpocznij naukę
gruczoł łzowy
lymphatic system
rozpocznij naukę
układ limfatyczny
infantry -
rozpocznij naukę
piechota
body's immune system=defence system-
rozpocznij naukę
układ odpornościowy
lymph gland
rozpocznij naukę
gruczoł limfatyczny
to fight infections
rozpocznij naukę
zwalczać infekcje
antibodies
rozpocznij naukę
przeciwciała
nodes -
rozpocznij naukę
węzły
body's basic chemical process
rozpocznij naukę
podstawowe procesy chemiczne organizmu
level of
rozpocznij naukę
poziom czegoś
influence growth
rozpocznij naukę
wzrost oddziaływań
pituitary gland
rozpocznij naukę
przysadka mózgowia
master gland of the system -
rozpocznij naukę
główny gruczoł systemowy
to influence -
rozpocznij naukę
oddziaływać
the Islets of Langerhans
rozpocznij naukę
wyspy Langerhansa
scattered
rozpocznij naukę
rozrzucony, rozproszony
body's use of sugar
rozpocznij naukę
zuzycie cukru przez organizm
independently
rozpocznij naukę
niezależnie
basic substances the body can use
rozpocznij naukę
podstawowe substancjie, które mogą być użyte przez organizm
exterior surfices
rozpocznij naukę
zewnętrzne powierzchnie
the airways in the lungs
rozpocznij naukę
droga powietrzna w płucach
nasal passages
rozpocznij naukę
nosowe przejście
mucous-secreting gland
rozpocznij naukę
gruczoły wydzielające śluz
protective layer
rozpocznij naukę
ochronna warstwa
oily secretion
rozpocznij naukę
wydzielina oleista
waxy secretion
rozpocznij naukę
wydzielina woskowa
the mammary gland
rozpocznij naukę
gruczoły mlekowe
breast milk
rozpocznij naukę
mleko z piersi
specialized version
rozpocznij naukę
wyspecjalizowana wersja
be sited close to where their product are used
rozpocznij naukę
być usytuowanym tam, gdzie produkty są wydzielane
parathyroid glands
rozpocznij naukę
przytarczyce
tracheobronchial lymph node
rozpocznij naukę
węzły chłonne tchawiczo-oskrzelowe
inguinal
rozpocznij naukę
pachwinowy
to interact
rozpocznij naukę
oddziaływać
posphorus levels
rozpocznij naukę
poziom fosforu
drain into
rozpocznij naukę
drenować, odpływać
to aid digestion
rozpocznij naukę
pomagac w trawieniu
to wash away -
rozpocznij naukę
zmyć

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.