X Nauka i Technika 2 Scientists at work

 0    23 fiszki    PatrykSaLi
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
udostępnić coś komuś
rozpocznij naukę
allow sb access to sth
archeolog
rozpocznij naukę
archeologist
sekcja zwłok
rozpocznij naukę
autopsy
analizować wyniki badań
rozpocznij naukę
analyse findings
materiał dowodowy
rozpocznij naukę
body of evidence
historia choroby
rozpocznij naukę
case history
przeprowadzić eksperyment
rozpocznij naukę
carry out an experiment
chemik
rozpocznij naukę
chemist
współpracować z kimś nad projektem
rozpocznij naukę
collaborate with sb on a project
potwierdzić/sformułować hipotezę
rozpocznij naukę
confirm/formulate a hypothesis
grupa kontrolna
rozpocznij naukę
control group
zależność
rozpocznij naukę
correlation
wykazać
rozpocznij naukę
demonstrate
prowadzić badania
rozpocznij naukę
do research
prowadzić wykopaliska
rozpocznij naukę
excavate
badać
rozpocznij naukę
investigate
związek pomiędzy
rozpocznij naukę
link between
istotna praca naukowa
rozpocznij naukę
major study
opublikować raport/badania
rozpocznij naukę
publish a report/study
psycholog
rozpocznij naukę
psychologist
dokumentacja
rozpocznij naukę
records
odrzucić pomysł
rozpocznij naukę
reject an idea
czynnik ryzyka
rozpocznij naukę
risk factor

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.