Campaign 9

 0    152 fiszki    sylwiamagdazielinska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

w przybliżeniu, około
rozpocznij naukę
approximately, about

sektor ognia / obszar prowadzenia ognia
rozpocznij naukę
arc of fire (or cone of fire)

mina kierunkowa
rozpocznij naukę
area defense mine

wóz opancerzony
rozpocznij naukę
armoured vehicle

assault

rejon koncentracji, ześrodkowania sił, (zbiórki)
rozpocznij naukę
assembly area

pomóc komuś, towarzyszyć, asystować
rozpocznij naukę
assist somebody

dołączona, przyłączona drużyna
rozpocznij naukę
attached section

dostępny, możliwy
rozpocznij naukę
available

tu: brzeg rzeki near ≠ far river bank, ten ≠ drugi brzeg rzeki
rozpocznij naukę
bank

boundary

przyczółek
rozpocznij naukę
bridgehead

być w stanie coś zrobić
rozpocznij naukę
capable of (to be capable of doing sth)-

przeprowadzić
rozpocznij naukę
carry out = conduct

skuteczność w walce, skuteczność w boju
rozpocznij naukę
combat effectiveness

stanowisko bojowe
rozpocznij naukę
combat position

gotowość bojowa
rozpocznij naukę
combat ready

grupa wsparcia dowódcy
rozpocznij naukę
commander’s order group

zamysł operacyjny
rozpocznij naukę
concept of operations

cel operacji, dowódcy (to co zamierza osiągnąć)
rozpocznij naukę
commander’s intent

copse

sposób postępowania
rozpocznij naukę
course of action

sforsowanie rzeki
rozpocznij naukę
crossing (xing), river crossing

obecne położenie, umiejscowienie
rozpocznij naukę
current location

martwa strefa (niewidoczna, lub niemożliwa do ostrzału)
rozpocznij naukę
dead ground

defeat

zapewnić / wykonać ostrzał
rozpocznij naukę
deliver fire

detection

to destroy

rozproszyć / odciągnąć uwagę
rozpocznij naukę
(scatter) distract

brzeg, skraj
rozpocznij naukę
edge, the edge

pozycja wroga w sile drużyny
rozpocznij naukę
enemy section strength position

utworzyć, założyć stanowisko bojowe
rozpocznij naukę
establish = set up (combat position)

być oszacowanym
rozpocznij naukę
to be estimated

estimate

execution

być zwróconym w kierunku lub stanąć wobec (problemu, zadania)
rozpocznij naukę
face

charakterystyczne cechy
rozpocznij naukę
features

przedni skraj pola walki
rozpocznij naukę
FEBA(forward edge of the battle area)

wsparcie ogniowe
rozpocznij naukę
fire support

okopy strzelnicze
rozpocznij naukę
fire trenches

first light

zapadnięcie mroku
rozpocznij naukę
last light

związać / zająć przeciwnika walką, unieruchomić
rozpocznij naukę
fix the enemy

miejsce sformowania (plutonu, sekcji)
rozpocznij naukę
forming-up place

przedni skraj pola walki
rozpocznij naukę
forward edge of the battle area (FEBA)

pierzeja, linia rozciągnięcia sił
rozpocznij naukę
frontage

tu: pole siatki (na mapie)
rozpocznij naukę
grid

godzina zero
rozpocznij naukę
H-hour

utrzymać pozycję
rozpocznij naukę
hold the position

w pobliżu / sąsiedztwie czegoś
rozpocznij naukę
in the vicinity of

intent

to interrupt

jerry can

skrzyżowanie
rozpocznij naukę
a junction

kluczowy teren/obszar
rozpocznij naukę
key terrain/area

główny wysiłek / główne zadanie
rozpocznij naukę
main effort

mark

średniokalibrowy karabin maszynowy
rozpocznij naukę
medium machine gun


wystawić/zorganizować patrole rozpoznawcze
rozpocznij naukę
mount recce patrols

formacje przemieszczania
rozpocznij naukę
movement formations

cel (działania, operacji lub do zniszczenia, zdobycia)
rozpocznij naukę
objective

zająć pozycję bojową
rozpocznij naukę
occupy combat position

occupy

rozkazy operacyjne
rozpocznij naukę
operation orders

przejście przez linię ugrupowania bojowego
rozpocznij naukę
passage of lines

a password

prevent,

powstrzymać kogoś od zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
prevent smb from doing sth

szkic bojowy (jest szkicem sektora i zawiera informacje pomocne w planowaniu i konrolowaniu ostrzału oraz informowaniu o sytuacji w sektorze)
rozpocznij naukę
range card

szybki, nagły
rozpocznij naukę
rapid, sudden

rapidly


rozpoznać / przeprowadzić rozpoznanie
rozpocznij naukę
reconnoitre

uzupełnienie / posiłki
rozpocznij naukę
reinforcement

zluzowanie, zmiana
rozpocznij naukę
relief in place

reveille

sforsowanie rzeki
rozpocznij naukę
river crossing

rozliczenie (sprawdzenie stanu liczebnego)
rozpocznij naukę
roll call

trasa, droga
rozpocznij naukę
route

zabezpieczyć
rozpocznij naukę
secure

przechwycić / przejąć
rozpocznij naukę
seize

łącznościowiec
rozpocznij naukę
signaller

linia horyzontu
rozpocznij naukę
skyline (horizon)

grupa snajperów
rozpocznij naukę
sniper team

stage

na jakimś etapie, w pewnym momencie
rozpocznij naukę
at some stage

hydrant

tymczasowe zaprzestanie ofensywy
rozpocznij naukę
stand down

być w gotowości do ataku
rozpocznij naukę
stand to

siła (liczebność)
rozpocznij naukę
strength

pozycja wroga o sile plutonu
rozpocznij naukę
a platoon-strength position

stłumić, osłabić
rozpocznij naukę
suppress, weaken

powstrzymać ogień nieprzyjaciela
rozpocznij naukę
suppress enemy fire

surround

czasy, rozłożenie czynności w czasie
rozpocznij naukę
timings

ścieżka, szlak
rozpocznij naukę
track

okopy strzelnicze,
rozpocznij naukę
fire trenches


transzeje, okopy komunikacyjne
rozpocznij naukę
communication trenches

w pobliżu, sąsiedztwie
rozpocznij naukę
vicinity, in the vicinity

dźwięk gwizdka, zagwizdanie
rozpocznij naukę
whistle blast

zasieki z drutu, koncertina
rozpocznij naukę
wire (concertina wire)

skierować ogień moździerzy na cel
rozpocznij naukę
deliver mortal fire on to objective

zajmować pozycje ogniowe
rozpocznij naukę
to occupy fire positions

siły nieprzyjaciela oszacowane są na 70%
rozpocznij naukę
the enemy is estimated at strength 70%

teraz przejdę do
rozpocznij naukę
I will now move to

w odwodzie -
rozpocznij naukę
in reserve -

związać przeciwnika walką (zatrzymać przeciwnika)
rozpocznij naukę
to engage the enemy/ to fix the enemy

uchwycić przyczółek
rozpocznij naukę
to seize bridgehead

pomóc komuś w przejściu rubieży wojsk własnych
rozpocznij naukę
to assist sb in passage of lines

jeden pluton na raz
rozpocznij naukę
one platoon at a time

omówię teren i siły nieprzyjaciela
rozpocznij naukę
discuss the area of enemy forces

zaznaczyć przeszkody na mapie
rozpocznij naukę
to mark obstacles on the map

sierżant sprawdza stan osobowy
rozpocznij naukę
Sergeant takes a roll call

zlikwidować stanowisko nieprzyjaciela
rozpocznij naukę
destroy/take out enemy position

główna droga zaopatrzenia –
rozpocznij naukę
the main route of supply -

przepraszam, że musiał Pan czekać
rozpocznij naukę
I'm sorry to keep you waiting

nisko położone wzgórza
rozpocznij naukę
low-lying hills

wykonać zadanie
rozpocznij naukę
to accomplish the task

szturmować cel
rozpocznij naukę
assault objective

powstrzymać (tłumić) ogień karabinów maszynowych nieprzyjaciela
rozpocznij naukę
to supress enemy machine gun fire

zniszczyć nieprzyjaciela na celu
rozpocznij naukę
destroy the enemy in objective

poruszać się w kierunku północnym
rozpocznij naukę
to move north

pokonać (obezwładnić) nieprzyjaciela
rozpocznij naukę
defeat the enemy

założyli pozycje obronne w naszej strefie
rozpocznij naukę
they have estabilish defence positions in our zone

utrzymywać teren
rozpocznij naukę
hold the terrain

zabezpieczyliśmy most
rozpocznij naukę
we secured the bridge

dowodzenie i łączność
rozpocznij naukę
command and signal

stanowisko obserwacyjne
rozpocznij naukę
the observation post

przekażę je, zanim pójdę
rozpocznij naukę
I will hand them over before I leave

są sprawni bojowo w 60%
rozpocznij naukę
they are 60% combat effectiveness

zostawię mapę u ciebie
rozpocznij naukę
I'll leave the map with you

the company formed up in dead ground. (martwa strefa) to the enemy position
rozpocznij naukę
The company formed up in dead ground. (dead zone) is the enemy position

nasze patrole rozpoznawcze ustaliły, że
rozpocznij naukę
our recce patrols have determineted that

na horyzoncie
rozpocznij naukę
on the skyline

żołnierze zwijają ‘obóz’
rozpocznij naukę
soldiers take down they shelters

pluton staje w gotowości o świcie
rozpocznij naukę
the platoon stand to at first light

obsadzać stanowiska z bronią
rozpocznij naukę
to man weapon

dokonać przeprawy przez rzekę
rozpocznij naukę
to carry out the river crossing

sektor ognia
rozpocznij naukę
arc of fire

ciągły dźwięk gwizdka
rozpocznij naukę
continuous whistle blast

stand pipe

miny są po drugiej stronie mostu
rozpocznij naukę
mines are pleased on the far side of the bridge

środki wsparcia ogniowego
rozpocznij naukę
fire support assets

masz wsparcie artyleryjskie od jednostek artylerii z tyłu
rozpocznij naukę
you have artillery support from artillery units ........ your rear.

wykonać zadanie
rozpocznij naukę
accomplish/complete the task

dane wstępne
rozpocznij naukę
Preliminary

pozycja wyjściowa do natarcia
rozpocznij naukę
assault position

nieprzyjaciel utrzymuje kluczowy teren otaczający most
rozpocznij naukę
the enemy is holding the key terrain surrounding the bridge

pozycja nieprzyjaciela znajduje się 2km na zachód od drogi C103
rozpocznij naukę
enemy position is located 2km (to the) west of road C103


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.