campaign 3 a

 0    51 fiszek    blazysk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

granica obszaru
rozpocznij naukę
a boundary

to threaten

to invade

napięcie (napięta sytuacja)
rozpocznij naukę
tension

currently

obserwatorzy wojskowi ONZ
rozpocznij naukę
United Nations Military Observer - UNMO

obszar odpowiedzialności
rozpocznij naukę
area of responsibility

odbywać spotkanie
rozpocznij naukę
hold a meeting

rebuff

respond

briefing

ofiara, ranny
rozpocznij naukę
casualty

oficer operacyjny
rozpocznij naukę
Operations Officer

oficer wywiadu wojskowego
rozpocznij naukę
Military Intelligence Officer

pobliże / sąsiedztwo
rozpocznij naukę
vicinity

podejrzliwy / podejrzany
rozpocznij naukę
suspicious

sign

peninsula

przedłożyć / przedstawić / złożyć
rozpocznij naukę
to submit

przedłożyć raport
rozpocznij naukę
to submit a report

przejście graniczne
rozpocznij naukę
crossing point

przekroczyć granicę
rozpocznij naukę
cross the border

smuggle

przybrzeżny
rozpocznij naukę
coastal

a cape

przywrócić / odbudować
rozpocznij naukę
to restore

przywrócić status quo
rozpocznij naukę
to restore a status quo

punkt kontrolny
rozpocznij naukę
a checkpoint

region / ludzie dotknięci konfliktem
rozpocznij naukę
region / people affected by conflict

rozmieścić wojsko wzdłuż granicy
rozpocznij naukę
to dispose troops along the border

rozpocząć / wystrzelić
rozpocznij naukę
to launch

rozpocząć atak
rozpocznij naukę
to launch an attack

siatka / kwadrat siatki
rozpocznij naukę
a grid

stanowisko obserwacyjne
rozpocznij naukę
an observation post

stosunek miejscowych do nas
rozpocznij naukę
the attitude of local population to us

strefa buforowa
rozpocznij naukę
buffer zone

strefa wykluczenia (rodzaju broni)
rozpocznij naukę
weapons exclusion zone

strefa zdemilitaryzowana
rozpocznij naukę
demilitorized zone

tło (początki)
rozpocznij naukę
background

traktat pokojowy
rozpocznij naukę
a peace treaty

a refugee

utrzymać pozycję
rozpocznij naukę
to hold a position

w pobliżu czegoś
rozpocznij naukę
in the vicinity of sth

współrzędne siatki / kwadratu
rozpocznij naukę
grid coordinates

wtargnięcie na teren wroga / naruszenie granicy
rozpocznij naukę
an invasion

wybuchła wojna
rozpocznij naukę
the war break out

wybuchnąć (o wojnie, epidemii)
rozpocznij naukę
to break out

wycofać się
rozpocznij naukę
withdraw

zawieszenie broni / ognia
rozpocznij naukę
a ceasefire

zmiana kontyngentu (ONZ)
rozpocznij naukę
tour of duty

a source


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.