szkoła 2/3 X

 0    88 fiszek    baxtii06133
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

plecak

cyrkiel

file, ring binder
rozpocznij naukę
segregator


fountain pen
rozpocznij naukę
pióro wieczne

zakreślacz

dziurkach

notatnik

notebook/exercise book
rozpocznij naukę
zeszyt

spinacz do papieru

pencil sharpener
rozpocznij naukę
temperówkaekierka

zszywacz

tablica biała

whiteboard marker
rozpocznij naukę
pisak do tablicy

analizować

chemia

ekonomia

English Literature
rozpocznij naukę
jezyk angielski, literatura angielska

wypracowanie

geografia


historia

interpretation
rozpocznij naukę
interpretacja

matematyka

paper/electronic textbook
rozpocznij naukę
podręcznik w wersji papierowej/elektronicznej

run/carry out experiments
rozpocznij naukę
przeprowadzać eksperymenty

przedmioty ścisłe, przyrodnicze

solve quadratic equations
rozpocznij naukę
rozwiązywać równania kwadratowe

source texts
rozpocznij naukę
teksty źródłowe

robić notatki

probówka

write up an experiment
rozpocznij naukę
opisać doświadczenie

zdolności

academic results/achievements
rozpocznij naukę
wyniki w nauce

academic standards
rozpocznij naukę
poziom nauczania

all-round development
rozpocznij naukę
wszechstronny rozwój

attend school
rozpocznij naukę
chodzić do szkoły

przeciętny

mól ksiązkowy

przeprowadzać dyskusje, burze mózgów

kreatywność

distinguished
rozpocznij naukę
wybitny, znakomity

excel at sth
rozpocznij naukę
celować w czymś

gifted/talented
rozpocznij naukę
uzdolniony

five feedback on/go over/discuss homework
rozpocznij naukę
omawiać prawe domową

homeschooling
rozpocznij naukę
nauczanie domowe

mądrala

learning difficulties
rozpocznij naukę
trudność w uczeniu się

make progress
rozpocznij naukę
robić postępy

memorise/learn by heart
rozpocznij naukę
uczyć się na pamieć

outstanding grades
rozpocznij naukę
znakomite oceny

pay attention
rozpocznij naukę
uważać, słuchać uważnie (kogoś, czegoś)

wyznaczać cele

umiejętności


take the register/take attendance
rozpocznij naukę
sprawdzić listę obecności

praca zespołowa

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder
rozpocznij naukę
ADHD

be off school
rozpocznij naukę
nie chodzić do szkoły (np. z powodu choroby)

prześladować w szkole

prześladowca

prześladowanie

kamera monitoringu

oszukiwać, ściągać

copy (from sb)
rozpocznij naukę
sciągać od kogoś

crib notes, cheat notes
rozpocznij naukę
ściągi

do well/badly at school/in exams
rozpocznij naukę
mieć dobre/złe wyniki w szkole/na egzaminach

dysleksja

dyslektyczny

expel sb/throw sb out (from school)
rozpocznij naukę
wydalić ze szkoły

wydalenie

fail to achieve sth
rozpocznij naukę
nie osiągnąć czegoś

porażka, niepowodzenie

get poor results
rozpocznij naukę
mieć słabe wyniki

have a hard time
rozpocznij naukę
mieć problemy/trudności

hopeless at Maths
rozpocznij naukę
beznadziejny z matematyki

individual approach
rozpocznij naukę
indywidualne podejście

zle sie zachowywac

przewinienie

overcome problems
rozpocznij naukę
pokonywać problemy

remedial classes
rozpocznij naukę
zajecia wyrownawcze

skip lessons/classes/school
rozpocznij naukę
chodzić na wagary

special educational needs
rozpocznij naukę
specjalne potrzeby edukacyjne

wsparcie

weaker areas
rozpocznij naukę
słabe punkty


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.