Callan ważne zwroty

 0    296 fiszek    yrek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

this

tamta, tamten, tamto
rozpocznij naukę
that

the one

tamta, tamten, tamto
rozpocznij naukę
that one

rodzajnik nieokreślony
rozpocznij naukę
a

rodzajnik nieokreślony
rozpocznij naukę
an

rodzajnik określony
rozpocznij naukę
the

jakiś, pewien
rozpocznij naukę
a

kilku, kilka, trochę
rozpocznij naukę
some

it is (it’s)

pana Browna (to jest)
rozpocznij naukę
Mr. Brown’s

co (to) jest?
rozpocznij naukę
what is (what’s)

czy to jest?
rozpocznij naukę
is this?

jakiego koloru?
rozpocznij naukę
what colour?

nie to nie jest
rozpocznij naukę
no, it is not (isn’t)

co ja robię
rozpocznij naukę
what am I doing?czyj, czyja, czyje
rozpocznij naukę
whose

podczas, gdy
rozpocznij naukę
whereas

podczas, gdy
rozpocznij naukę
while

podczas, gdy
rozpocznij naukę
whilst

whatever

kiedykolwiek
rozpocznij naukę
whenever

gdziekolwiek
rozpocznij naukę
wherever

whoever

jeśli, jeżeli, czy
rozpocznij naukę
whether

w którym miejscu, miejsce pobytu
rozpocznij naukę
whereabouts

życzenie, marzenie
rozpocznij naukę
wish

within

z, ze, z kimś, z czymś
rozpocznij naukę
with


ale, aczkolwiek
rozpocznij naukę
however

ile (dla rzecz. niepoliczal.)
rozpocznij naukę
how much

ile (dla rzecz. policzal.)
rozpocznij naukę
how many

how long

how often

how high


każdy (o osobach)
rozpocznij naukę
everybody

każdy (o rzeczach)
rozpocznij naukę
everything

everywhere

everyday

kiedykolwiek
rozpocznij naukę
ever


czasami, niekiedy
rozpocznij naukę
sometimes

jeżeli, czy
rozpocznij naukę
if

służy do tworzenia dopełniacza
rozpocznij naukę
of

for


tak = bardzo
rozpocznij naukę
so

to jest, tzn.
rozpocznij naukę
that is


because

dlatego też, więc
rozpocznij naukę
terefore

although

even though


not even

jeszcze, poza tym
rozpocznij naukę
else

in spite of

despite

przynajmniej
rozpocznij naukę
at least


mógłby -aby -oby, itd
rozpocznij naukę
might

wszyscy, wszystko
rozpocznij naukę
all

above

below


next

then

inny, jeszcze jeden
rozpocznij naukę
another

inny, inaczej, odmienny
rozpocznij naukę
other


each other

one another

usually

także, też
rozpocznij naukę
too

as well

także, też
rozpocznij naukę
alsoprzeciw, wbrew, naprzeciw
rozpocznij naukę
against

precz, stąd
rozpocznij naukę
away

mój własny
rozpocznij naukę
my own

influence

miedzy (dwoma rzeczami)
rozpocznij naukę
between

among

together

apart

apart from

beside

oprócz tego, poza tym
rozpocznij naukę
besides

oprócz, z wyjątkiem
rozpocznij naukę
except

oprócz, inny niż
rozpocznij naukę
other than

niż, od, aniżeli
rozpocznij naukę
than


opossite

obaj, obje, oboje
rozpocznij naukę
bothnad, powyżej
rozpocznij naukę
over

cover

z (na zewnątrz)
rozpocznij naukę
out of

inside

na zewnątrz
rozpocznij naukę
outside

przed, z przodu
rozpocznij naukę
in front of

z tyłu, za kimś, czymś
rozpocznij naukę
behindokrągły, wokoło
rozpocznij naukę
round

around


w kierunku (np. przemieszczać się)
rozpocznij naukę
towards

precede

następować
rozpocznij naukę
followmniej więcej, około, dookoła
rozpocznij naukę
about

a day

back

czubek, góra
rozpocznij naukę
top
tylko, właśnie, zaraz, już
rozpocznij naukę
just


wystarczająco
rozpocznij naukę
enough

okazja, sposobność, możliwość
rozpocznij naukę
opportunityod... (od konkretnego czasu, point of time)
rozpocznij naukę
since

przez...(przedział czasu, period of time)
rozpocznij naukę
for

immediately

at once


so far

just as

za (np. godzinę)
rozpocznij naukę
in (eg. hour)

w ciągu (np. godziny)
rozpocznij naukę
within (eg. hour)

przyimek wyrażający czym (np. samochodem)
rozpocznij naukę
by


na, według (zegara)
rozpocznij naukę
by

za (ileś minut)
rozpocznij naukę
to

po (ileś minut)
rozpocznij naukę
past

temu (np. miesiąc temu)
rozpocznij naukę
ago

3 miesiące temu
rozpocznij naukę
3 months ago

za 3 miesiące
rozpocznij naukę
in 3 months time

w przeszłości
rozpocznij naukę
in the past

to trwa, to zajmuje, to wymaga
rozpocznij naukę
it takes

jeszcze, wciąż (positive)
rozpocznij naukę
still

już, jeszcze (negative, quastion)
rozpocznij naukę
yet

nowadays

taki sam jak ......
rozpocznij naukę
the same... as...

inny, różny od
rozpocznij naukę
different... from

one of the...

jeden... drugi... jeden jest... drugi jest...
rozpocznij naukę
one... the other...... one’s....... the other’s......

mniej więcej
rozpocznij naukę
more or less

as soon as

tak(i)... jak...
rozpocznij naukę
as... as...

nie taki... jak...
rozpocznij naukę
not as... as...

nie aż taki... jak...
rozpocznij naukę
not so... as...

tyle ile... (policzalne)
rozpocznij naukę
as many ... as...

tyle ile... (niepoliczalne)
rozpocznij naukę
as much ... as...

niektóre, niektórzy
rozpocznij naukę
same of

niektórzy... a niektórzy...
rozpocznij naukę
some... some...

takie / tacy jak
rozpocznij naukę
such as

zarówno... jak i...
rozpocznij naukę
both... and

albo... albo...
rozpocznij naukę
either... or...

ani... ani...
rozpocznij naukę
neither... nor

podobny, jak
rozpocznij naukę
like

instead of

from... to...

zbyt wiele, za dużo (policzalne)
rozpocznij naukę
too many

zbyt wiele, za dużo (niepoliczalne)
rozpocznij naukę
too much

made ofw tym momencie
rozpocznij naukę
just this moment

w tym momencie
rozpocznij naukę
at the moment

równicześnie, w tym samym czasie
rozpocznij naukę
at the same time

ciągle, cały czas
rozpocznij naukę
all the time

wreszcie, w końcu
rozpocznij naukę
finally

up to now

do you have?

you don’t have

większość ludzi
rozpocznij naukę
most people

iść do łóżka
rozpocznij naukę
go to bad

go to sleep

get up

arrive

opuszczać, zostawiać
rozpocznij naukę
leave

by the sea

w głębi kraju, na lądzie
rozpocznij naukę
inland

zdejmować (ubranie)
rozpocznij naukę
take off

umieścić na, ubierać
rozpocznij naukę
put on

wyjść, wychodzić
rozpocznij naukę
go out

zrobić zdjęcie
rozpocznij naukę
take a photo

twój przyjaciel
rozpocznij naukę
a friend of yours

na początku (np. lekcji)
rozpocznij naukę
at the beginning of

na końcu (np. lekcji)
rozpocznij naukę
at the end of

zależeć od
rozpocznij naukę
to depend on

to się nazewa
rozpocznij naukę
it is called

would like

zdawać egzamin
rozpocznij naukę
take an examination

patrzeć na (rzecz stojąca)
rozpocznij naukę
look at

look for

look up

wyglądać jak
rozpocznij naukę
look like

oglądać (coś w ruchu)
rozpocznij naukę
watch

I am sorry

excuse me

miło Cię poznać
rozpocznij naukę
nice to meet you

jak się masz?
rozpocznij naukę
how are you?

jak się Pan/Pani miewa
rozpocznij naukę
how do you do?

czas iść spać
rozpocznij naukę
bedtime

robić zakupy
rozpocznij naukę
do the shopping

iść na zakupy
rozpocznij naukę
go shopping

niezgodne z prawem
rozpocznij naukę
against the law

I have eaten

to be angry

separate

być w stanie
rozpocznij naukę
to be able

przez pomyłkę
rozpocznij naukę
by mistake

dotrzymać obietnicy
rozpocznij naukę
keep a promise

złamać obietnicę
rozpocznij naukę
break a promise

na baczności (uważać)
rozpocznij naukę
on your guard

nie na baczności (nie uważać)
rozpocznij naukę
off your guard

if I were

gdybym był tobą
rozpocznij naukę
if I were you

take by surprise

mieć cechy wspólne
rozpocznij naukę
have something in common

przyjść na spotkanie
rozpocznij naukę
keep an appointment

kazać komuś czekać
rozpocznij naukę
keep somebody waiting

rozmawiałem
rozpocznij naukę
I was speaking

zmuszać kogoś do, sprawiać
rozpocznij naukę
make somebody do

pomyśleć o
rozpocznij naukę
think of

samemu, na własną rękę
rozpocznij naukę
on your own

powiedziałbyś
rozpocznij naukę
would you say

wsiadać (into a car)
rozpocznij naukę
get in

wysiadać (out of a car)
rozpocznij naukę
get out

wsiadać (onto a bus, train, ship, plane)
rozpocznij naukę
get on

wysiadać (off a bus, train, ship, plane)
rozpocznij naukę
get off

in order to

so that

wskazać (palcem na coś)
rozpocznij naukę
point at

wskazać (ogólnie na coś wśród innych)
rozpocznij naukę
point out

indicate

przybyć do (punktu np. lotnisko, budynek)
rozpocznij naukę
arrive at

przybyć do (obszar np. miasto, państwo)
rozpocznij naukę
arrive in

być dumnym z
rozpocznij naukę
take pride in

złożyć wizytę
rozpocznij naukę
pay a visit

hourly, every hour

daily, every day

weekly, every week

miesięcznie
rozpocznij naukę
monthly, every month

yearly, every yearcould

of course

innymi słowy
rozpocznij naukę
in other words

z drugiej strony
rozpocznij naukę
on the other hand


wolałbym, by raczej
rozpocznij naukę
would rather

wykrzyknienie
rozpocznij naukę
exclamation

na zdrowie, dzięki, na razie
rozpocznij naukę
cheers!

na przykład
rozpocznij naukę
e.g. = exempli gratia = for example

proszę bardzo, oto jesteś
rozpocznij naukę
here you are

there he is

zmienić zdanie
rozpocznij naukę
change one’s mind

what a pity


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.