Callan noun

 0    506 fiszek    yrek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


book


chair

light


floor
contraction

abbreviation


town


man


mężczyźni
rozpocznij naukę
mengirl
uczeń, student
rozpocznij naukę
student

studiować, uczyć się
rozpocznij naukę
study

schoolchildren


teachermoon


please

tablica, wykres
rozpocznij naukę
chart

liczba mnoga
rozpocznij naukę
plural

alphabet


vowel

spółgłoska
rozpocznij naukę
consonant

liczba, numer
rozpocznij naukę
number

plus (dodawanie)
rozpocznij naukę
plus

equals

kwota, ilość
rozpocznij naukę
amount

wynosić, równać się
rozpocznij naukę
amount to

inaddition

extra

capital

cardinal

ordinal


sentence


action

umbrella

question

answer

meaning

imię, nazwa
rozpocznij naukę
namedifference

ogólnie, zazwyczaj
rozpocznij naukę
generally

specific

non-specific

negative

positive

na przykład
rozpocznij naukę
for example

strona świata
rozpocznij naukę
cardinal point

north

south
przeciwieństwo
rozpocznij naukę
opossite

przeciwieństwo
rozpocznij naukę
contrary

przekład, tłumaczenie
rozpocznij naukę
translation

podczas, przez, w czasie
rozpocznij naukę
duringmatch

pudełko zapałek
rozpocznij naukę
matchbox

friend

przyjacielski, sympatyczny
rozpocznij naukę
friendly

odgłos, brzmieć
rozpocznij naukę
sound

ruch drogowy
rozpocznij naukę
traffic

second
hear

moneyzegarek na rękę
rozpocznij naukę
watch

czas, godzina
rozpocznij naukę
time

o’clockmonthpo południu
rozpocznij naukę
afternoon

evening


południe (środek dnia)
rozpocznij naukę
midday

południe (środek dnia)
rozpocznij naukę
noon

a country

the country

countryside


narodowość
rozpocznij naukę
nationality


szklanka, kieliszek
rozpocznij naukę
glass

filiżanka, kubek
rozpocznij naukę
cupgóra, góry
rozpocznij naukę
mountain

góra, szczyt
rozpocznij naukę
Mount, Mt

data (np. 7.01)
rozpocznij naukę
datebedroom

holiday

Boże Narodzenie
rozpocznij naukę
Christmas

Easter

subject

mathematics

history

geography


shampoo

kartka pocztowa
rozpocznij naukę
card

postcard

kamera, aparat
rozpocznij naukę
camera

photograph

squarethink


pole, tereny zielone
rozpocznij naukę
fieldpokój, (nie wojna)
rozpocznij naukę
peace

kontakt (dwóch rzeczy)
rozpocznij naukę
contact

przedmiot (rzecz)
rozpocznij naukę
object
regular
necessary

necessarily


karta (kredytowa)
rozpocznij naukę
card


waitress

droga, sposób
rozpocznij naukę
way

healthprzeziębienie
rozpocznij naukę
a cold

buisness

foreignkrzak, krzew
rozpocznij naukę
bush

wartość, warte
rozpocznij naukę
worth

to be worth

value

sugestia, propozycja
rozpocznij naukę
suggestion

ludzie (zebrani)
rozpocznij naukę
public

in public

święto narodowe
rozpocznij naukę
public holiday


queencompany

w towarzystwie
rozpocznij naukę
in company

chocolate

chocolatesdeath

mieszkać, żyć
rozpocznij naukę
live
ćwiczenia fizyczne
rozpocznij naukę
excercise

dziś wieczorem
rozpocznij naukę
tonight

czas trwania
rozpocznij naukę
duration

newspaper

magazine


menu

explainpossible

impossible

sweet

spoken

written

ćwiczyć, praktyka
rozpocznij naukę
practise

praktyka, ćwiczenie
rozpocznij naukę
practice


use /ju:z/

use /ju:s/

ogólnie, generalnie
rozpocznij naukę
in general

w szczególności
rozpocznij naukę
in particular

particular

branchinteresujący
rozpocznij naukę
interesting

zainteresowany
rozpocznij naukę
interested

zainteresowany (czymś)
rozpocznij naukę
interested in


intentiondziurka od klucza
rozpocznij naukę
keyhole


aeroplane (plane)

factory
jedynie, po prostu
rozpocznij naukę
simply

wątpliwość, mieć wątpliwość
rozpocznij naukę
doubt

speed

niespodzianka
rozpocznij naukę
surprice


computer

internet

strona internetowa
rozpocznij naukę
website

information


obietnica, obiecać
rozpocznij naukę
promisepoczucie rytmu
rozpocznij naukę
sense of rhythm

prawdopodobny
rozpocznij naukę
probable

mało prawdopodobny
rozpocznij naukę
improbable

prawdopodobnie
rozpocznij naukę
probably

możliwość
rozpocznij naukę
possibility

construction

police

posterunek policji
rozpocznij naukę
police station


pillow

północ (środek nocy)
rozpocznij naukę
midnight

guzik, przycisk
rozpocznij naukę
button

dziurka od guzika
rozpocznij naukę
buttonhole

career

krzyż, krzyżyk
rozpocznij naukę
cross

skrzyżowanie
rozpocznij naukę
crossroads


alcohol

detective

should

zobowiązanie
rozpocznij naukę
obligation

alternative

ambulance

problem

współpracownik
rozpocznij naukę
colleague


freedom

sprawiedliwość
rozpocznij naukę
justice


dokonać zamachu
rozpocznij naukę
assassinatepoczątek, źródło
rozpocznij naukę
origin

vice versa
rada (porada)
rozpocznij naukę
advice

expression

loteria, lotto
rozpocznij naukę
lottery

sandwich


wada, usterka, wina
rozpocznij naukę
fault

bez wad, bez błędów
rozpocznij naukę
faultless

zepsuty, wadliwy
rozpocznij naukę
faultly

bezbłędnie
rozpocznij naukę
faultlessly


all right

compare

comparison


mixture

appointment

okres (czasu)
rozpocznij naukę
period

moment (konkretny czas)
rozpocznij naukę
point

kitchen

fridge

freezer

cooker


mikrofalówka
rozpocznij naukę
microwave

bathroom


shower

toilet

basin


studies

first name

surname


actress

gwiazda filmowa
rozpocznij naukę
film star


przepraszać
rozpocznij naukę
apologize

apology

centuryhairdresser

snack


biscuit


murder

prison


memory

safe

bezpieczeństwo
rozpocznij naukę
safety

customer

officer


standard, standardowy
rozpocznij naukę
standard


opinion

taxicrowded

captainwięc, w konsekwęcji
rozpocznij naukę
consequently

accident

przez przypadek
rozpocznij naukę
by accident


maniera, sposób
rozpocznij naukę
manner

hospital

pielęgniarka
rozpocznij naukę
nurse

purpose

notice


flameparliamentairport

passport

cafe

souvenir

servant

slave


ciężarówka
rozpocznij naukę
lorry

arrow

centimetre


broda, zarost
rozpocznij naukę
beard

paper (newspaper)

impreza, partia, grupa, przyjęcie
rozpocznij naukę
partyindustry

agriculturedesert


stick

walking stick


illness

tiredness

darkness


drut, kabel, przewód
rozpocznij naukę
wire

elektryczność, prąd
rozpocznij naukę
electricity

połączenie
rozpocznij naukę
connection

bezprzewodowy
rozpocznij naukę
wireless

chainlightning

thunder

blind


permission


obcy, nieznajomy
rozpocznij naukę
stranger

cudzoziemiec
rozpocznij naukę
foreigner

snowstorm

journey

członek, uczestnik
rozpocznij naukę
member

library

cel, miejsce przeznaczenia
rozpocznij naukę
destination

stadium

temperature

atmosphereszczoteczka do zębów
rozpocznij naukę
toothbrush

dentist


pamiętnik, kalendarz
rozpocznij naukę
diary

character

trener, autobus
rozpocznij naukę
coach


case

coast

peninsula


situation

thirst

description


przepowiednia, prognoza
rozpocznij naukę
prediction


na górze (schodów)
rozpocznij naukę
upstairs

na dole (schodów)
rozpocznij naukę
downstairs

living room


lipstick


sailor

nacisk, akcent
rozpocznij naukę
stress

jasny, targi, sprawiedliwy, umiarkowany, wesołe miasteczko
rozpocznij naukę
fair

umiarkowanie
rozpocznij naukę
fairly

przyjemność
rozpocznij naukę
pleasure

eksperyment, doświadczenie
rozpocznij naukę
experiment

scientist

chusteczka higieniczna
rozpocznij naukę
tissue

sekcja, liga
rozpocznij naukę
division

shopingbusiness

minister


structure

stan, państwo, oświadczać
rozpocznij naukę
state

application form

birth

zatrudnienie
rozpocznij naukę
occupation

oświadczenie
rozpocznij naukę
statement

signature

program

prawdopodobieństwo
rozpocznij naukę
probability
criminalkilometre

population

wywrócić się
rozpocznij naukę
fall over


platform


wyrażenie, fraza
rozpocznij naukę
phrase


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.