Callan verb

 0    439 fiszek    yrek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

stojący, tu; stać
rozpocznij naukę
standing

siedzący, tu; siedzieć
rozpocznij naukę
sitting

ruchomy, tu; poruszać się
rozpocznij naukę
moving

biorąc z, tu; brać z
rozpocznij naukę
taking from

kładący, tu; kłaść
rozpocznij naukę
putting on

otwierający, tu; otwierać
rozpocznij naukę
opening

zamykający, tu; zamykać
rozpocznij naukę
closing

robiący, tu; robić
rozpocznij naukę
doing

idący do, tu; iść do
rozpocznij naukę
going to

wracający z, tu; wracać z, iść od
rozpocznij naukę
coming from

czytający, tu; czytać
rozpocznij naukę
reading

piszący, tu; pisać
rozpocznij naukę
writing

pozostający, tu; pozostawać
rozpocznij naukę
remaining

pytający, tu; pytać
rozpocznij naukę
asking

odpowiadający, tu; odpowiadać
rozpocznij naukę
answering


closed

shut

zamknąć się
rozpocznij naukę
shut up

be quiet

tryb rozkazujący
rozpocznij naukę
imperative

important

klasa (grupa ludzi)
rozpocznij naukę
class

klasa pomieszczenie
rozpocznij naukę
classroom

dom rodzinny
rozpocznij naukę
home


remain

strona (np. w zeszycie)
rozpocznij naukę
page


cannot / can’t

lubić, podobać się
rozpocznij naukę
like

dislike


television

still

completely

być ubranym w coś, nosić ubranie
rozpocznij naukę
wearing

być ubranym w coś, nosić ubranie
rozpocznij naukę
wear

nosić, nieść
rozpocznij naukę
carry

glasses

woleć, preferować
rozpocznij naukę
preferznaczyć, oznaczać
rozpocznij naukę
mean


goodbye

thank you

język (np. English)
rozpocznij naukę
language

corridor

spacerować, chodzić
rozpocznij naukę
walk

stand up

sit down

jedna czwarta
rozpocznij naukę
quarter

uczyć (kogoś)
rozpocznij naukę
teach

learn

grammarschool

żonaty / zamężna
rozpocznij naukę
married

nieżonaty / niezamężna
rozpocznij naukę
singlepiece
restaurant

plastic

kosztować (pieniędzy)
rozpocznij naukę
cost

weekend


yesterday

tomorrow


will bebeginbuilding

stomach


plant


nienawidzieć
rozpocznij naukę
hate

poranek, rano
rozpocznij naukę
morning

evening


chopsticks

exception

quantity

singular


work

rest

repeat

telephone


komórka tel
rozpocznij naukę
mobile


wykonać telefon
rozpocznij naukę
make a (phone) call

syllable

piłka nożna
rozpocznij naukę
footbalmessageflat


divide


shine

dworzec, stacja
rozpocznij naukę
station

millionaire


duża litera
rozpocznij naukę
capital letter
basketball

volleyball


church

temple


synagogue

wchodzić, wejść
rozpocznij naukę
enter


śnieg, śnieżyć, padać (o śniegu)
rozpocznij naukę
snow

weather

trzymać, utrzymywać
rozpocznij naukę
hold

conversation

wiedzieć, znać
rozpocznij naukę
know

deszcz, padać (o deszczu)
rozpocznij naukę
rainconnect

linia, kreska
rozpocznij naukę
line

bottle

governmentthinker


university


cigarette


popielniczka
rozpocznij naukę
ashtray

traybirthday


spotkać, spotykać
rozpocznij naukę
meet

bringpromise

adult

teenager


ognisko, kominek
rozpocznij naukę
fire

opowiadanie, historia
rozpocznij naukę
story

wyrazić, sformułowanie
rozpocznij naukę
express

myśl, refleksja
rozpocznij naukę
thought

zmienić się
rozpocznij naukę
change


śmiać się
rozpocznij naukę
laugh

comedy


zamek budowla
rozpocznij naukę
castle
uzyskać, otrzymać
rozpocznij naukę
obtain

pobrać, przynieść
rozpocznij naukę
fetch

get to

reach

president

soldier

armia, wojsko
rozpocznij naukę
army

make money

uniform

build

fill

zawierać, pomieścić
rozpocznij naukę
contain


artist

feel

środek (czegoś)
rozpocznij naukę
middle

środek (czegoś)
rozpocznij naukę
centre


prośba, życzenie
rozpocznij naukę
request


pronunciation


motorbike


błąd, pomylić
rozpocznij naukę
mistake

listen

hear

news


radio station


programme

sell

supermarket

odnieść sukces
rozpocznij naukę
succeed


ponieść porażkę, nie zdać
rozpocznij naukę
fail

examination (exam)

have to

worker

początkujący
rozpocznij naukę
beginner

sleeper


speaker

nadzieja, mieć nadzieję
rozpocznij naukę
hope

believe

planet


uśmiechać się
rozpocznij naukę
smile
wynik, rezultat
rozpocznij naukę
result

mający szczęście
rozpocznij naukę
lucky

destroy

document

crime

doświadczenie
rozpocznij naukę
experience


ożenić się, poślubić
rozpocznij naukę
marry

poślubić, wziąć ślub
rozpocznij naukę
get married

purse

wallet

stracić, zgubić
rozpocznij naukę
lose

find

policemanswimmer

swimming pool

dream, dreamt

nightmare


refuse

trzymać, kontynuować
rozpocznij naukę
keep

kontynuować
rozpocznij naukę
continue

kontynuować
rozpocznij naukę
carry on


chat

online

zauważyć, spostrzec
rozpocznij naukę
notice


correct

powodować, przyczyna
rozpocznij naukę
cause

należeć do
rozpocznij naukę
belong to

upuścić, upadać, kropla
rozpocznij naukę
drop

chronić, strzec
rozpocznij naukę
guard

posiadać, mieć
rozpocznij naukę
possess

contract


cool

lać (np. płyn)
rozpocznij naukę
pour

jednoczyć (się)
rozpocznij naukę
unite


opiekować się, troszczyć się, przejmować się
rozpocznij naukę
care

troszczyć się (o kogoś)
rozpocznij naukę
care for

opiekować się (kimś)
rozpocznij naukę
take care for

spieszyć się
rozpocznij naukę
hurry

nie śpieszyć się
rozpocznij naukę
take your timezgiąć się, schylać
rozpocznij naukę
bend

martwić się
rozpocznij naukę
worry

być zmartwionym
rozpocznij naukę
by worried

earn

persuade

odbijać (np.światło), dumać, zastanawiać
rozpocznij naukę
reflect

force

urodzić się
rozpocznij naukę
to be born

przejść przez, przekraczać
rozpocznij naukę
cross

żywić się
rozpocznij naukę
live on

protect

posiadać, być właścicielem
rozpocznij naukę
own

przejść na emeryture
rozpocznij naukę
retire

gimnastykować się
rozpocznij naukę
take exercise

być dłużnym
rozpocznij naukę
owe

maintain

kopiować, ściągać, kopia
rozpocznij naukę
copy

develop

printshout

podkreślać
rozpocznij naukę
emphasize


allow


rozluźniać
rozpocznij naukę
loosen

mieć w zwyczaju
rozpocznij naukę
be in the habit of doing

podróżować
rozpocznij naukę
travel

suffer

exist

przypominać komuś
rozpocznij naukę
remind

pamiętać, przypominać sobie samemu
rozpocznij naukę
remember

forget

potrzebować, potrzeba
rozpocznij naukę
need

komponować, ułożyć
rozpocznij naukę
compose

składać się z
rozpocznij naukę
be composed of

przechodzić
rozpocznij naukę
pass

przechodzić obok
rozpocznij naukę
pass by

park

car park

wyobrażać sobie, opisać
rozpocznij naukę
picture

wydawać się
rozpocznij naukę
seem

improve


zmęczyć się
rozpocznij naukę
tire

przypuszczać
rozpocznij naukę
suppose

describe

choose

recognize

przewidywać
rozpocznij naukę
predict

sail

deny


arrest

discover


put!

powiedzieć, mówić
rozpocznij naukę
say

powiedzieć komuś, mówić komuś
rozpocznij naukę
telltouch


pronounce

translate

tłumaczyć ... na
rozpocznij naukę
translate ... into...

wąchać, zapach
rozpocznij naukę
smell


złamać, rozbić
rozpocznij naukę
break

prowadzić (samochód)
rozpocznij naukę
drive
lift


dress

smak, próbować, smakować
rozpocznij naukę
taste

wysłać pocztę
rozpocznij naukę
send

receive

odpowiedzieć
rozpocznij naukę
reply

sms, smsować
rozpocznij naukę
text

kontaktować się
rozpocznij naukę
contact

potrząsnąć
rozpocznij naukę
shake

potrząsnąć głową
rozpocznij naukę
nod

understand

zatrzymać się, stop
rozpocznij naukę
stop

talk

form

measure


zgadzać się
rozpocznij naukę
agree

nie zgadzać się
rozpocznij naukę
disagree


zaczynać, startować
rozpocznij naukę
start
offer

suggest

obrócić się, odwrócić się
rozpocznij naukę
turn

turn over

turn on

turn off

podgłośnić
rozpocznij naukę
turn up

turn down

decide

book

teaste

starać się
rozpocznij naukę
try

bardzo się starać
rozpocznij naukę
try hard

przeliterować, pisać
rozpocznij naukę
spell

porozumiewać się
rozpocznij naukę
communicate

odwiedzić, wizytować
rozpocznij naukę
visit

push

pociągnąć
rozpocznij naukę
pull

stać się, wydarzyć
rozpocznij naukę
happen

cieszyć się, czerpać radość
rozpocznij naukę
enjoy

return


paint


wysilać się, zmagać się, wysiłek, zmaganie
rozpocznij naukę
struggle

surround

found

taniec, tańczyć
rozpocznij naukę
dance

wyobrazić, fantazjować
rozpocznij naukę
imagine

gotować, kucharz
rozpocznij naukę
cook

guess

increase

decrease

dołączyć do, złączyć
rozpocznij naukę
join

hand

fill in

ściągać (z internetu)
rozpocznij naukę
download

walka, walczyć
rozpocznij naukę
fight

vomit

repair

refer

współczuć, szkoda
rozpocznij naukę
pity


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.