państwo i społeczeństwo angielski

 0    275 fiszek    piotrpietruszka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
system of government
rozpocznij naukę
system rządzenia
monarchy
rozpocznij naukę
monarchia (Great Britain, Sweden)
republic
rozpocznij naukę
republika (Poland, Germany)
federal republic
rozpocznij naukę
republika federalna (US)
commonwealth
rozpocznij naukę
wspólnota (państwo demokratyczne)
union
rozpocznij naukę
unia, zjednoczenie
federation
rozpocznij naukę
federacja
state
rozpocznij naukę
państwo
country
rozpocznij naukę
kraj
nation
rozpocznij naukę
naród
fatherland/native country
rozpocznij naukę
ojczyzna
The legislative branch
rozpocznij naukę
gałąź ustawodawcza
The executive branch
rozpocznij naukę
gałąź wykonawcza
The judicial branch
rozpocznij naukę
gałąź sądownicza
democracy
rozpocznij naukę
demokracja
capitalism
rozpocznij naukę
kapitalizm
socialism
rozpocznij naukę
socjalizm
communism
rozpocznij naukę
komunizm
fascism
rozpocznij naukę
faszyzm
nationalism
rozpocznij naukę
nationalizm
imperialism
rozpocznij naukę
imperializm
head of the state
rozpocznij naukę
głowa państwa
mother tongue
rozpocznij naukę
język ojczysty
nationality
rozpocznij naukę
narodowość
citizen
rozpocznij naukę
obywatel
religion
rozpocznij naukę
religia
power
rozpocznij naukę
prawo, władza
politics
rozpocznij naukę
polityka
policy
rozpocznij naukę
polityka (tzn. strategia np. finansowa)
parliament
rozpocznij naukę
parlament
member of parliament
rozpocznij naukę
poseł
government
rozpocznij naukę
rząd
president
rozpocznij naukę
prezydent
Prime minister
rozpocznij naukę
premier
mayor
rozpocznij naukę
burmistrz
spokesperson
rozpocznij naukę
rzecznik prasowy
leader
rozpocznij naukę
przywódca
candidate
rozpocznij naukę
kandydat
act od Parliament
rozpocznij naukę
ustawa Parlamentu
legislation
rozpocznij naukę
ustanawianie prawa
party
rozpocznij naukę
partia
left-wing
rozpocznij naukę
lewica
right-wing
rozpocznij naukę
prawica
law and order
rozpocznij naukę
prawo i porządek
justice
rozpocznij naukę
sprawiedliwość
independence
rozpocznij naukę
niepodległość
freedom of press
rozpocznij naukę
wolność prasy
to be in power
rozpocznij naukę
być u władzy (o partii)
to have the power to...
rozpocznij naukę
mieć prawo aby...
to take someone to court/ to sue someone
rozpocznij naukę
pozwac kogoś do sądu
to be illegal
rozpocznij naukę
być nielegalnym (o działaniu)
to respect the law
rozpocznij naukę
szanować prawo
to be strictly prohibited
rozpocznij naukę
być surowo wzbronionym (np. swimming)
AA
rozpocznij naukę
(GB) Automobile Association - Związek Automobilowy
AA
rozpocznij naukę
(GB) Alcoholics Anonymous - Anonimowi Alkoholicy
AI
rozpocznij naukę
Amnesty International - organizacja walcząca o amnestię dla więźniów politycznych
BR
rozpocznij naukę
(GB) British Rail - Koleje Brytyjskie
BT
rozpocznij naukę
(GB) British Telecom - Brytyjski System Telekomunikacyjny
C of E
rozpocznij naukę
Church of England - Kościół Anglikański
CIA
rozpocznij naukę
(US) Central Intelligence Agency - Centralna Agencja Wywiadowcza
CND
rozpocznij naukę
(GB) Campaign for Nuclear Disarmement - ruch na rzecz rozbrojenia nuklearnego
EU
rozpocznij naukę
European Union - Unia Europejska
FBI
rozpocznij naukę
(US) Federal Bureau of Investigation - Federalne Biuro Śledcze
IOC
rozpocznij naukę
International Olimpic Committee - Międzynarodowy Komitet Olimpijski
IRA
rozpocznij naukę
Irish Republican Army - Irlandzka Armia Republikańska
NASA
rozpocznij naukę
(US) National Aeronautics and Space Administration - Narodowa Agencja do Spraw Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej
NATO
rozpocznij naukę
North Atlantic Treaty Organization - Pakt Północno-Atlantycki
NHS
rozpocznij naukę
(GB) National Health Service - Państwowa Służba Zdrowia
OPEC
rozpocznij naukę
Organization of Petroleum Exporting Countries - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
PTA
rozpocznij naukę
parent-teacher association - związek nauczycieli i rodziców
RAF
rozpocznij naukę
(GB) Royal Air Force - Królewskie Lotnictwo Brytyjskie
TUC
rozpocznij naukę
(GB) Trades Union Congress - Kongres Związków Zawodowych
UN
rozpocznij naukę
United Nations - Narody Zjednoczone
UNESCO
rozpocznij naukę
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - organizacja narodów zjednoczonych promujaca wspólny rozwój edukacyjny, naukowy i kulturowy
UNICEF
rozpocznij naukę
United Nations Children's Fund - fundacja narodów zjednoczonych na rzecz rozwoju zdrowia i edukacji dzieci całego świata
WHO
rozpocznij naukę
World Trade Organization - Światowa Organizacja Handlu
WTO
rozpocznij naukę
World Health Organization - Światowa Organizacja Zdrowia
YHA
rozpocznij naukę
Youth Hostels Association - Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
YMCA
rozpocznij naukę
Young Men's Christian Association - Związek Młodzieży Chrześcijańskiej
crime
rozpocznij naukę
przestępstwo, zbrodnia
petty crime
rozpocznij naukę
drobne przestępstwo
offence
rozpocznij naukę
wykroczenie, obraza, potocznie przestępstwo
infrimgement
rozpocznij naukę
naruszenie prawa
shoplifting
rozpocznij naukę
kradzież sklepowa
pickpocketing
rozpocznij naukę
kradzież kieszonkowa
theft
rozpocznij naukę
kradzież
petty theft
rozpocznij naukę
drobna kradzież
stealing
rozpocznij naukę
okradanie
speeding
rozpocznij naukę
przekroczenie dozwolonej prędkości
burglary
rozpocznij naukę
włamanie
arson
rozpocznij naukę
podpalenie
vandalism
rozpocznij naukę
niszczenie własnosci społecznej lub prywatnej
poaching
rozpocznij naukę
kłusownictwo
mugging
rozpocznij naukę
napad ulczny, pobicie
assault and battery
rozpocznij naukę
czynna napaść
bank robbery
rozpocznij naukę
napad na bank
armed robbery
rozpocznij naukę
napad z bronią w ręku
blackmail
rozpocznij naukę
szantaż
fraud
rozpocznij naukę
defraudacja pieniędzy (przywłaszczenie)
assassination
rozpocznij naukę
zamach
abduction
rozpocznij naukę
uprowadzenie, porwanie
kidnapping
rozpocznij naukę
porwanie (człowieka)
hijacking
rozpocznij naukę
uprowadzenie (samolotu)
smuggling
rozpocznij naukę
przemyt
piracy
rozpocznij naukę
piractwo (dystrybucja nielegalnych CD, DVD)
drug traffic
rozpocznij naukę
handel narkotykami
manslaughter
rozpocznij naukę
nieumyślne zabójstwo
murder
rozpocznij naukę
morderstwo
sexual assault
rozpocznij naukę
napad na tle seksualnym
rape
rozpocznij naukę
gwałt
corrupting a minor
rozpocznij naukę
deprawacja nieletnich
forgery
rozpocznij naukę
fałszerstwo
driving under the influence of alkohol
rozpocznij naukę
prowadzenie samochodu pod wpływem alkocholu
dirty business
rozpocznij naukę
brudny interes
criminal/illegal activity
rozpocznij naukę
działalność przestępcza/nielegalna
deceit, swindel
rozpocznij naukę
oszustwo
bribery
rozpocznij naukę
łapówkarstwo
espionage
rozpocznij naukę
szpiegostwo
tax evasion
rozpocznij naukę
uchylanie się od płacenia podatków
accident
rozpocznij naukę
wypadek
traffic offence
rozpocznij naukę
wykroczenie drogowe
hit and run
rozpocznij naukę
ucieczka z miejsca wypadku
occurence/happening
rozpocznij naukę
zdarzenie
coincidence
rozpocznij naukę
zbieg okoliczności
gender discrimination
rozpocznij naukę
dyskryminacja płciowa
racial discrimination
rozpocznij naukę
dyskryminacja rasowa
social problems
rozpocznij naukę
problemy społeczne
homelessness
rozpocznij naukę
bezdomność
unemployment
rozpocznij naukę
bezrobocie
hooliganism
rozpocznij naukę
chuligaństwo
obesity
rozpocznij naukę
otyłość
abortion
rozpocznij naukę
aborcja
drug addiction
rozpocznij naukę
uzależnienie narkotykowe
racism
rozpocznij naukę
rasizm
criminal, offender
rozpocznij naukę
przestepca
hardened criminal
rozpocznij naukę
zatwardziały przestępca
juvenile deliquent
rozpocznij naukę
przestępca młodociany
shoplifter
rozpocznij naukę
złodziej sklepowy
pickpocket
rozpocznij naukę
złodziej kieszonkowy
thief
rozpocznij naukę
złodziej (generalnie, albo na większą skalę)
Monday driver
rozpocznij naukę
kierowca niedzielny
burglar
rozpocznij naukę
włamywacz
arsonist
rozpocznij naukę
podpalacz
vandal
rozpocznij naukę
wandal
hooligan
rozpocznij naukę
chuligan
poacher
rozpocznij naukę
kłusownik
mugger
rozpocznij naukę
bandyta uliczny
gang of muggers
rozpocznij naukę
szajka chuliganów
bank robber
rozpocznij naukę
rabus, złodziej bankowy
blackmailer
rozpocznij naukę
szantażysta
fraud
rozpocznij naukę
defraudator
assassin
rozpocznij naukę
zabójca, zamachowiec
kidnapper
rozpocznij naukę
porywacz
hijacker
rozpocznij naukę
porywacz samolotu
smuggler
rozpocznij naukę
przemytnik
pirat
rozpocznij naukę
pirat dystrybutor CD, DVD
murderer/killer
rozpocznij naukę
morderca
professional killer
rozpocznij naukę
płatny zabójca
rapist
rozpocznij naukę
gwałciciel
forger
rozpocznij naukę
fałszerz
recidivist
rozpocznij naukę
recydywista (ktoś z wielokrotnymi odsiadkami)
crook
rozpocznij naukę
oszust
prostitute
rozpocznij naukę
prostytutka
bandit
rozpocznij naukę
bandyta
thug
rozpocznij naukę
zbir
gangster
rozpocznij naukę
gangster
outlaw
rozpocznij naukę
wyjety spod prawa
shady character
rozpocznij naukę
ciemny typ
court
rozpocznij naukę
sąd
Supreme Court
rozpocznij naukę
Sąd najwyższy
courtroom
rozpocznij naukę
sala sądowa
trial
rozpocznij naukę
rozprawa sądowa
hearing
rozpocznij naukę
przesłuchanie
judge
rozpocznij naukę
sędzia
prosecutor
rozpocznij naukę
oskarżyciel
barrister
rozpocznij naukę
obrońca
the accused
rozpocznij naukę
oskarżony
defendant
rozpocznij naukę
pozwany
witness
rozpocznij naukę
świadek
eyewitness
rozpocznij naukę
świadek naoczny
civil law
rozpocznij naukę
prawo cywilne
criminal law
rozpocznij naukę
prawo karne
police
rozpocznij naukę
policja
chase/pursuit
rozpocznij naukę
pościg
handcuffs
rozpocznij naukę
kajdanki
arrest
rozpocznij naukę
aresztowanie
warrant
rozpocznij naukę
nakaz aresztowania
search warrant
rozpocznij naukę
list gończy
investigation
rozpocznij naukę
śledztwo
examination
rozpocznij naukę
przesluchanie
declaration
rozpocznij naukę
oświadczenie
search
rozpocznij naukę
rewizja
culprit
rozpocznij naukę
winowajca
scapegoat
rozpocznij naukę
kozioł ofiarny
prisoner
rozpocznij naukę
więzień
accusation/charge
rozpocznij naukę
oskarżenie
trial
rozpocznij naukę
rozprawa
dock
rozpocznij naukę
ława oskarżonych
jury
rozpocznij naukę
ława przysięgłych
swearing
rozpocznij naukę
przysięga
perjury
rozpocznij naukę
krzywoprzysiestwo
contempt of court
rozpocznij naukę
obraza sądu
plea
rozpocznij naukę
oświadczenie pozwanego
evidence
rozpocznij naukę
dowód
verdict
rozpocznij naukę
werdykt
sentence
rozpocznij naukę
wyrok
detention
rozpocznij naukę
uwięzienie
death warrant
rozpocznij naukę
wyrok śmierci
custody
rozpocznij naukę
areszt
death row
rozpocznij naukę
cela śmierci
corporal punishment
rozpocznij naukę
kara cielesna
hard labour sentence
rozpocznij naukę
kara ciężkiej pracy
death penalty
rozpocznij naukę
kara śmierci
probation
rozpocznij naukę
nadzór kuratora
bail
rozpocznij naukę
kaucja
convict
rozpocznij naukę
skazaniec
respite
rozpocznij naukę
odroczenie, zawieszenie kary
jail/gaol
rozpocznij naukę
wiezienie
innocent
rozpocznij naukę
niewinny
guilty
rozpocznij naukę
winny
solitude
rozpocznij naukę
samotność
seclusion
rozpocznij naukę
odosobnienie
good
rozpocznij naukę
dobro
evil
rozpocznij naukę
zło
honesty
rozpocznij naukę
uczciwość
dishonesty
rozpocznij naukę
nieuczciwość
deviation
rozpocznij naukę
zboczenie
mental aberation
rozpocznij naukę
zaburzenie umysłowe
crime rate
rozpocznij naukę
liczba zbrodni
gas chamber
rozpocznij naukę
komora gazowa
electric chair
rozpocznij naukę
krzesło elektryczne
gallows
rozpocznij naukę
szubienica
to get into trouble because...
rozpocznij naukę
wpaść w kłopoty ponieważ
to be involved in a crime
rozpocznij naukę
być wmieszanym w przestępstwo
to commit a crime
rozpocznij naukę
popełnić przestępstwo
to commit a suicide
rozpocznij naukę
popełnić samobójstwo
to take bribes
rozpocznij naukę
brać łapówki
to grease someone's palms
rozpocznij naukę
dać komuś w łapę
to take hostages
rozpocznij naukę
brać zakładników
to demand ransom
rozpocznij naukę
żądać okupu
to commit an offence
rozpocznij naukę
popełnić wykroczenie
to break the law
rozpocznij naukę
łamac prawo
to be a regular law-breaker
rozpocznij naukę
notorycznie łamać prawo
to be at large
rozpocznij naukę
być na wolności (o przestępcy)
to be wannted by police
rozpocznij naukę
być poszukiwanym przez policję
to have a price on one's head
rozpocznij naukę
być poszukiwanym listem gończym
to be caught red-handed
rozpocznij naukę
być złapanym na gorącym uczynku
to investigate the case
rozpocznij naukę
prowadzić śledztwo w sprawie
to be prosecuted for
rozpocznij naukę
być karanym sądownie za
to suspect someone of stealing/murdering...
rozpocznij naukę
podejrzewać kogoś o kradzież/zamordowanie
to suspect someone wrongly of...
rozpocznij naukę
niesłusznie kogos podejrzewać
to charge someone with
rozpocznij naukę
oskarżyć kogoś o
to be found guilty of a crime
rozpocznij naukę
uznać kogoś za winnego popełnienia zbrodni
to get two years suspended sentence
rozpocznij naukę
dostać dwa lata w zawieszeniu
to be sentenced to 14 years of imprisonment
rozpocznij naukę
zostać skazanym na 14 lat więzienia
to be sent into prison for 2 years
rozpocznij naukę
trafić do więzienia na 2 lata
to serve one's sentence for
rozpocznij naukę
odsiadywać wyrok za
to end up in jail
rozpocznij naukę
skonczyć w wiezieniu
to receive a life sentence
rozpocznij naukę
otrzymać dożywocie
to execute someone
rozpocznij naukę
dokonać na kimś egzekucji
to be put on probation
rozpocznij naukę
otrzymać nadzór kuratora
to acquit someone
rozpocznij naukę
uniewinnić kogoś
to bail someone out
rozpocznij naukę
wyciągnąć kogos za kaucją
to pay a fine
rozpocznij naukę
zapłacić grzywnę/mandat (złe parkowanie, przekroczenie prędkości)
to spend a night in a cooler
rozpocznij naukę
spędzić noc w izbie wytrzeźwień
to be found innocent/guilty
rozpocznij naukę
zostać uznanym za niwwinnego/winnego
to plead not guilty
rozpocznij naukę
nie przyznać się do winy
to plead guilty
rozpocznij naukę
przyznać się do winy
to be liable
rozpocznij naukę
zostać pociągniętym do odpowiedzialności
to be in need
rozpocznij naukę
byc w potrzebie
to be on the dole
rozpocznij naukę
być na zasiłku
to live an honest life
rozpocznij naukę
wieść uczciwe życie
to be given a chahce to live an honest life
rozpocznij naukę
otrzymać szansę na prowadzenie uczciwego życia
to let someone off
rozpocznij naukę
darować komuś winę
Crime doesn't pay
rozpocznij naukę
przestępstwo nie popłaca

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.