państwo i społeczeństwo angielski

 0    275 fiszek    piotrpietruszka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

system of government
rozpocznij naukę
system rządzenia

monarchia (Great Britain, Sweden)

republika (Poland, Germany)

federal republic
rozpocznij naukę
republika federalna (US)

commonwealth
rozpocznij naukę
wspólnota (państwo demokratyczne)

unia, zjednoczenie

federacja

państwofatherland/native country
rozpocznij naukę
ojczyzna

The legislative branch
rozpocznij naukę
gałąź ustawodawcza

The executive branch
rozpocznij naukę
gałąź wykonawcza

The judicial branch
rozpocznij naukę
gałąź sądownicza

demokracja

kapitalizm

socjalizm

komunizm

faszyzm

nationalizm

imperializm

head of the state
rozpocznij naukę
głowa państwa

mother tongue
rozpocznij naukę
język ojczysty

narodowość

obywatel

religia

prawo, władza

polityka

polityka (tzn. strategia np. finansowa)

parlament

member of parliament
rozpocznij naukę
poseł

rząd

prezydent

Prime minister
rozpocznij naukę
premier

burmistrz

spokesperson
rozpocznij naukę
rzecznik prasowy

przywódca

kandydat

act od Parliament
rozpocznij naukę
ustawa Parlamentu

ustanawianie prawa


lewica

prawica

law and order
rozpocznij naukę
prawo i porządek

sprawiedliwość

independence
rozpocznij naukę
niepodległość

freedom of press
rozpocznij naukę
wolność prasy

to be in power
rozpocznij naukę
być u władzy (o partii)

to have the power to...
rozpocznij naukę
mieć prawo aby...

to take someone to court/ to sue someone
rozpocznij naukę
pozwac kogoś do sądu

to be illegal
rozpocznij naukę
być nielegalnym (o działaniu)

to respect the law
rozpocznij naukę
szanować prawo

to be strictly prohibited
rozpocznij naukę
być surowo wzbronionym (np. swimming)

(GB) Automobile Association - Związek Automobilowy

(GB) Alcoholics Anonymous - Anonimowi Alkoholicy

Amnesty International - organizacja walcząca o amnestię dla więźniów politycznych

(GB) British Rail - Koleje Brytyjskie

(GB) British Telecom - Brytyjski System Telekomunikacyjny

Church of England - Kościół Anglikański

(US) Central Intelligence Agency - Centralna Agencja Wywiadowcza

(GB) Campaign for Nuclear Disarmement - ruch na rzecz rozbrojenia nuklearnego

European Union - Unia Europejska

(US) Federal Bureau of Investigation - Federalne Biuro Śledcze

International Olimpic Committee - Międzynarodowy Komitet Olimpijski

Irish Republican Army - Irlandzka Armia Republikańska

(US) National Aeronautics and Space Administration - Narodowa Agencja do Spraw Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej

North Atlantic Treaty Organization - Pakt Północno-Atlantycki

(GB) National Health Service - Państwowa Służba Zdrowia

Organization of Petroleum Exporting Countries - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową

parent-teacher association - związek nauczycieli i rodziców

(GB) Royal Air Force - Królewskie Lotnictwo Brytyjskie

(GB) Trades Union Congress - Kongres Związków Zawodowych

United Nations - Narody Zjednoczone

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - organizacja narodów zjednoczonych promujaca wspólny rozwój edukacyjny, naukowy i kulturowy

United Nations Children's Fund - fundacja narodów zjednoczonych na rzecz rozwoju zdrowia i edukacji dzieci całego świata

World Trade Organization - Światowa Organizacja Handlu

World Health Organization - Światowa Organizacja Zdrowia

Youth Hostels Association - Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych

Young Men's Christian Association - Związek Młodzieży Chrześcijańskiej

przestępstwo, zbrodnia

drobne przestępstwo

wykroczenie, obraza, potocznie przestępstwo

infrimgement
rozpocznij naukę
naruszenie prawa

kradzież sklepowa

pickpocketing
rozpocznij naukę
kradzież kieszonkowa

kradzież

drobna kradzież

okradanie

przekroczenie dozwolonej prędkości

włamanie

podpalenie

niszczenie własnosci społecznej lub prywatnej

kłusownictwo

napad ulczny, pobicie

assault and battery
rozpocznij naukę
czynna napaść

bank robbery
rozpocznij naukę
napad na bank

armed robbery
rozpocznij naukę
napad z bronią w ręku

szantaż

defraudacja pieniędzy (przywłaszczenie)

assassination
rozpocznij naukę
zamach

uprowadzenie, porwanie

porwanie (człowieka)

uprowadzenie (samolotu)

przemyt

piractwo (dystrybucja nielegalnych CD, DVD)

drug traffic
rozpocznij naukę
handel narkotykami

manslaughter
rozpocznij naukę
nieumyślne zabójstwo

morderstwo

sexual assault
rozpocznij naukę
napad na tle seksualnym


corrupting a minor
rozpocznij naukę
deprawacja nieletnich

fałszerstwo

driving under the influence of alkohol
rozpocznij naukę
prowadzenie samochodu pod wpływem alkocholu

dirty business
rozpocznij naukę
brudny interes

criminal/illegal activity
rozpocznij naukę
działalność przestępcza/nielegalna

deceit, swindel
rozpocznij naukę
oszustwo

łapówkarstwo

szpiegostwo

uchylanie się od płacenia podatków

wypadek

traffic offence
rozpocznij naukę
wykroczenie drogowe

ucieczka z miejsca wypadku

occurence/happening
rozpocznij naukę
zdarzenie

zbieg okoliczności

gender discrimination
rozpocznij naukę
dyskryminacja płciowa

racial discrimination
rozpocznij naukę
dyskryminacja rasowa

social problems
rozpocznij naukę
problemy społeczne

homelessness
rozpocznij naukę
bezdomność

unemployment
rozpocznij naukę
bezrobocie

chuligaństwo

otyłość

aborcja

drug addiction
rozpocznij naukę
uzależnienie narkotykowe


criminal, offender
rozpocznij naukę
przestepca

hardened criminal
rozpocznij naukę
zatwardziały przestępca

juvenile deliquent
rozpocznij naukę
przestępca młodociany

złodziej sklepowy

złodziej kieszonkowy

złodziej (generalnie, albo na większą skalę)

Monday driver
rozpocznij naukę
kierowca niedzielny

włamywacz

podpalacz


chuligan

kłusownik

bandyta uliczny

gang of muggers
rozpocznij naukę
szajka chuliganów

rabus, złodziej bankowy

szantażysta

defraudator

zabójca, zamachowiec

porywacz

porywacz samolotu

przemytnik

pirat dystrybutor CD, DVD

murderer/killer
rozpocznij naukę
morderca

professional killer
rozpocznij naukę
płatny zabójca

gwałciciel

fałszerz

recydywista (ktoś z wielokrotnymi odsiadkami)


prostytutka

bandyta


gangster

wyjety spod prawa

shady character
rozpocznij naukę
ciemny typ


Supreme Court
rozpocznij naukę
Sąd najwyższy

sala sądowa

rozprawa sądowa

przesłuchanie


oskarżyciel

obrońca

oskarżony

pozwany

świadek

świadek naoczny

prawo cywilne

criminal law
rozpocznij naukę
prawo karne

policja

chase/pursuit
rozpocznij naukę
pościg

kajdanki

aresztowanie

nakaz aresztowania

search warrant
rozpocznij naukę
list gończy

investigation
rozpocznij naukę
śledztwo

przesluchanie

oświadczenie

rewizja

winowajca

kozioł ofiarny

więzień

accusation/charge
rozpocznij naukę
oskarżenie

rozprawa

ława oskarżonych

ława przysięgłych

przysięga

krzywoprzysiestwo

contempt of court
rozpocznij naukę
obraza sądu

oświadczenie pozwanego

dowód

werdykt

wyrok

uwięzienie

death warrant
rozpocznij naukę
wyrok śmierci

areszt

cela śmierci

corporal punishment
rozpocznij naukę
kara cielesna

hard labour sentence
rozpocznij naukę
kara ciężkiej pracy

death penalty
rozpocznij naukę
kara śmierci

nadzór kuratora


skazaniec

odroczenie, zawieszenie kary

wiezienie

niewinny


samotność

odosobnienieuczciwość

nieuczciwość

zboczenie

mental aberation
rozpocznij naukę
zaburzenie umysłowe

liczba zbrodni

komora gazowa

electric chair
rozpocznij naukę
krzesło elektryczne

szubienica

to get into trouble because...
rozpocznij naukę
wpaść w kłopoty ponieważ

to be involved in a crime
rozpocznij naukę
być wmieszanym w przestępstwo

to commit a crime
rozpocznij naukę
popełnić przestępstwo

to commit a suicide
rozpocznij naukę
popełnić samobójstwo

to take bribes
rozpocznij naukę
brać łapówki

to grease someone's palms
rozpocznij naukę
dać komuś w łapę

to take hostages
rozpocznij naukę
brać zakładników

to demand ransom
rozpocznij naukę
żądać okupu

to commit an offence
rozpocznij naukę
popełnić wykroczenie

to break the law
rozpocznij naukę
łamac prawo

to be a regular law-breaker
rozpocznij naukę
notorycznie łamać prawo

to be at large
rozpocznij naukę
być na wolności (o przestępcy)

to be wannted by police
rozpocznij naukę
być poszukiwanym przez policję

to have a price on one's head
rozpocznij naukę
być poszukiwanym listem gończym

to be caught red-handed
rozpocznij naukę
być złapanym na gorącym uczynku

to investigate the case
rozpocznij naukę
prowadzić śledztwo w sprawie

to be prosecuted for
rozpocznij naukę
być karanym sądownie za

to suspect someone of stealing/murdering...
rozpocznij naukę
podejrzewać kogoś o kradzież/zamordowanie

to suspect someone wrongly of...
rozpocznij naukę
niesłusznie kogos podejrzewać

to charge someone with
rozpocznij naukę
oskarżyć kogoś o

to be found guilty of a crime
rozpocznij naukę
uznać kogoś za winnego popełnienia zbrodni

to get two years suspended sentence
rozpocznij naukę
dostać dwa lata w zawieszeniu

to be sentenced to 14 years of imprisonment
rozpocznij naukę
zostać skazanym na 14 lat więzienia

to be sent into prison for 2 years
rozpocznij naukę
trafić do więzienia na 2 lata

to serve one's sentence for
rozpocznij naukę
odsiadywać wyrok za

to end up in jail
rozpocznij naukę
skonczyć w wiezieniu

to receive a life sentence
rozpocznij naukę
otrzymać dożywocie

to execute someone
rozpocznij naukę
dokonać na kimś egzekucji

to be put on probation
rozpocznij naukę
otrzymać nadzór kuratora

to acquit someone
rozpocznij naukę
uniewinnić kogoś

to bail someone out
rozpocznij naukę
wyciągnąć kogos za kaucją

to pay a fine
rozpocznij naukę
zapłacić grzywnę/mandat (złe parkowanie, przekroczenie prędkości)

to spend a night in a cooler
rozpocznij naukę
spędzić noc w izbie wytrzeźwień

to be found innocent/guilty
rozpocznij naukę
zostać uznanym za niwwinnego/winnego

to plead not guilty
rozpocznij naukę
nie przyznać się do winy

to plead guilty
rozpocznij naukę
przyznać się do winy

to be liable
rozpocznij naukę
zostać pociągniętym do odpowiedzialności

to be in need
rozpocznij naukę
byc w potrzebie

to be on the dole
rozpocznij naukę
być na zasiłku

to live an honest life
rozpocznij naukę
wieść uczciwe życie

to be given a chahce to live an honest life
rozpocznij naukę
otrzymać szansę na prowadzenie uczciwego życia

to let someone off
rozpocznij naukę
darować komuś winę

Crime doesn't pay
rozpocznij naukę
przestępstwo nie popłaca


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.