Real property law

 0    67 fiszek    miska007
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

real property
rozpocznij naukę
nieruchomość

personal property
rozpocznij naukę
majątek osobisty

nieruchomość dzierżawiona

hereditaments
rozpocznij naukę
spaki

freehold estate
rozpocznij naukę
nieruch z nieogr czasowo tytułem pr

tytuł własności nieruchomości

tytuł prawny do nieruchomości z zastrzeżeniem dziedziczenia w linii prostej

dożywotnie użytkowanie

pur autre vie
rozpocznij naukę
do końca życia drugiej osoby

spadek

ponowne przejęcie majątku

przejście na rzecz państwa

obdarowany

spadkobierca

użytkownik dożywotni

remainderman
rozpocznij naukę
beneficjent pozostałości majątku


exlusive posession
rozpocznij naukę
wyłączne posiadanie

term of years
rozpocznij naukę
czas określony


licencja

darczyńca

in respect of
rozpocznij naukę
w zakresie

służebności

użytkowanie

hipoteka

financing measures
rozpocznij naukę
środki finansowe

spadkodawca

spadkobierca dziedzic

to handle cases
rozpocznij naukę
prowadzić sprawy

pastwiska

nawodnienie

mining claims
rozpocznij naukę
szkody górnicze

communication sites
rozpocznij naukę
infrastruktura telekomunikacyjna

condemnation
rozpocznij naukę
wywłaszczenie

property boundary disputes
rozpocznij naukę
spory granicze

rights of way
rozpocznij naukę
prawo przejścia

opuszczenie

zakończenie

sub-letting premises
rozpocznij naukę
podnajem lokalu

good behaviour
rozpocznij naukę
zasady współżycia społecznego

statutory conditions
rozpocznij naukę
postanowienia umówne

state of repair
rozpocznij naukę
stan techniczny

fit for habitation
rozpocznij naukę
nadający się do zamieszkania

przestrzegać

warunki mieszkaniowe

powyższe

urządzenia

garbage collection
rozpocznij naukę
wywóz śmieci

kanalizacja

umyślny

wynikający z zaniedbania

przenieść


dowolnie

manner permitted
rozpocznij naukę
dopuszczalny sposób

mitigate damages
rozpocznij naukę
łagodzić szkody

mutual consent
rozpocznij naukę
wspólna zgoda

zmieniać

środki ostrożności

proper effect
rozpocznij naukę
właściwy skutek

wycena

spread the cost
rozpocznij naukę
rozłożyć koszt

sporządzić

inspenct premises
rozpocznij naukę
wizja lokalna

przekazać

initial pre-sale contract
rozpocznij naukę
umowa przedwstępna


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.