testy do Deji

 0    293 fiszki    alaska94
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
poszerzyć coś
rozpocznij naukę
to let sth out
zwężyć coś
rozpocznij naukę
to take sth in
ocucić kogoś
rozpocznij naukę
to bring sb round/around
upewnić się
rozpocznij naukę
to ensure
nielegalne
rozpocznij naukę
illegal
być w naprawie
rozpocznij naukę
to be under repair
spełnić wymagania
rozpocznij naukę
to come up to to live up to to meet
powszechnie znany z czegoś złego
rozpocznij naukę
to be notorious for
wsadzić kogoś do więzienia
rozpocznij naukę
to imprison
swobodnie
rozpocznij naukę
at ease
włamać się
rozpocznij naukę
to break into
dostosować się do czegoś
rozpocznij naukę
to comply with sth
powołać kogoś np. do wojska
rozpocznij naukę
to call (sb) up
wtrącić się
rozpocznij naukę
to cut in on to break in on
Zachowuj się!
rozpocznij naukę
Behave yourself!
publicznie
rozpocznij naukę
in public
prywatnie
rozpocznij naukę
in private
powodem czegoś
rozpocznij naukę
reason for sth
pod warunkiem
rozpocznij naukę
providing provided that as long as on condition that
załamać się
rozpocznij naukę
to break down
Co grają w kinie?
rozpocznij naukę
What's on at the cinema?
uznanie za
rozpocznij naukę
credit for
wrażliwy na
rozpocznij naukę
sensitive to
zerwać z kimś
rozpocznij naukę
to break up with sb
wyolbrzymiony, rozdmuchany
rozpocznij naukę
blow out of all proportion
wyświetlić np. na ekranie komputera
rozpocznij naukę
to call up
wybuchać np. o wojnie
rozpocznij naukę
to break out
wybuch
rozpocznij naukę
outbreak
zestresowany
rozpocznij naukę
stressed
stresujący
rozpocznij naukę
stressful
pożyczony
rozpocznij naukę
on loan
wymagać
rozpocznij naukę
to call for
szukać oparcia w kimś
rozpocznij naukę
to lean on to rely on
niegroźny
rozpocznij naukę
harmless
groźny
rozpocznij naukę
harmful
winić kogoś za coś
rozpocznij naukę
to blame sb for sth
nawyki żywieniowe
rozpocznij naukę
dietary habits
procent
rozpocznij naukę
percentage
w przeciwieństwie
rozpocznij naukę
unlike
wprowadzić coś/przynosić np. dochody
rozpocznij naukę
to bring in
być zepsutym
rozpocznij naukę
to be out of order
szczególnie
rozpocznij naukę
especially
specjalnie
rozpocznij naukę
specially
wykorzystać coś w nieuczciwy sposób
rozpocznij naukę
to take advantage of sth
deficyt, niedosyt
rozpocznij naukę
shortage
mrożony
rozpocznij naukę
frozen
wezwać kogoś
rozpocznij naukę
to call in
natknąć się na kogoś przez przypadek
rozpocznij naukę
to run into sb to bump into sb
kończyć się np. o szkole na wakacje
rozpocznij naukę
to break in
zepsuć się
rozpocznij naukę
to break down
wywołać, spowodować coś np. chorobę
rozpocznij naukę
to bring on
rozchodzić buty
rozpocznij naukę
to break shoes in
w przewiwnym wypadku
rozpocznij naukę
otherwise or else
od pierwszego wejrzenia
rozpocznij naukę
at first sight
futrzasty
rozpocznij naukę
furry
dodatkowy
rozpocznij naukę
additional
zeleżeć od kogoś
rozpocznij naukę
to up to sb
komentować coś
rozpocznij naukę
to comment on
wprowadzić na rynek
rozpocznij naukę
to bring out
poleganie na
rozpocznij naukę
reliance on
rozpocząć strajk
rozpocznij naukę
to go on strike
klimatyzacja
rozpocznij naukę
air conditioning
leczenie
rozpocznij naukę
treatment
...że zabrakło mi słów
rozpocznij naukę
... at a loss for words
zażądać
rozpocznij naukę
to call for
płacić gotówką
rozpocznij naukę
to pay in cash
płacić kartą
rozpocznij naukę
to pay by card
poza
rozpocznij naukę
except for apart from
powstrzymać się od czegoś
rozpocznij naukę
to abstain from
na wolności (nie tylko o zwierzetach)
rozpocznij naukę
at large
na wolności
rozpocznij naukę
in the wild
w zoo, w niewoli
rozpocznij naukę
in captivity
odnieść korzyści z
rozpocznij naukę
to profit from
widz
rozpocznij naukę
viewer
być narażonym na coś
rozpocznij naukę
to be in for sth
poruszyć coś w rozmowie
rozpocznij naukę
to bring up sth
coraz bardziej
rozpocznij naukę
increasingly
rozbić np. okno
rozpocznij naukę
to break up
obwieścić komuś wiadomość
rozpocznij naukę
to break the news to sb
podkreślać, uwydatniać
rozpocznij naukę
to bring out
efekt cieplarniany
rozpocznij naukę
greenhouse effect
być oskarżonym o
rozpocznij naukę
to be charged with
spowodować
rozpocznij naukę
to bring about
znaleźć przez przypadek
rozpocznij naukę
happen to find should find
pod kontrolą
rozpocznij naukę
in control of
popierać
rozpocznij naukę
approved of
być złym o coś
rozpocznij naukę
angry about sth
być złymś na kogoś za coś
rozpocznij naukę
angry with/at sb for sth
z wyprzedzeniem
rozpocznij naukę
well in advance
nie liczyłbym na to
rozpocznij naukę
I wouldn't bet on that
okrutny dla
rozpocznij naukę
cruel to
sb has a tendency to do sth
rozpocznij naukę
it's typical of sb
zachwycony z
rozpocznij naukę
delighted at/with sth
eventually
rozpocznij naukę
in the end
stawiać sobie za cel
rozpocznij naukę
to aim at sth
wymówka, usprawiedliwienie czegoś
rozpocznij naukę
excuse for
usatysfakcjonowany czymś
rozpocznij naukę
satisfied with sth
loyal to, być wiernym
rozpocznij naukę
faithtful to
gratulować komuś czegoś
rozpocznij naukę
congratulate sb on sth
to raise a child
rozpocznij naukę
bring up
wychowanie dziecka
rozpocznij naukę
upbringing
obalić coś, zmniejszyć coś
rozpocznij naukę
bring down
kontynuować coś
rozpocznij naukę
carry on with
'poniosło mnie'
rozpocznij naukę
I got carried away by sth
przeprowadzić coś, zrealizować coś
rozpocznij naukę
carry through
offer sth to sb
rozpocznij naukę
present sb on sth
zejść (o plamie)
rozpocznij naukę
come off
to be determined to do sth
rozpocznij naukę
intent on doin sth
at short notice
rozpocznij naukę
right after
wyjść na jaw
rozpocznij naukę
come to light
confuse sb with sb else
rozpocznij naukę
mistake sb for sth else
to be proud of sth
rozpocznij naukę
pride yourself on sth take pride in sth
płacić czekiem
rozpocznij naukę
pay by checque
to search for sth
rozpocznij naukę
be in search of sth
I thought of it
rozpocznij naukę
it occured to me that
wynikać z
rozpocznij naukę
resulted from sth
to get rid of sth
rozpocznij naukę
disposed of sth
strzelać do kogoś
rozpocznij naukę
shoot at sb
protestować przeciwko
rozpocznij naukę
protested against
w przeciwieństwie
rozpocznij naukę
in opposition
w ciszy
rozpocznij naukę
in silence
insist on
rozpocznij naukę
sb's insistence on sth
działać komuś na nerwy
rozpocznij naukę
get on sb's nerves
skończyć brać coś
rozpocznij naukę
come off (medicine)
napotkać jakieś trudności
rozpocznij naukę
come up against sth
proponować coś
rozpocznij naukę
come up with
to reduce (coffeine)
rozpocznij naukę
cut down on
zajechać komuś drogę
rozpocznij naukę
cut in on sb
pokroić
rozpocznij naukę
cut up
wyciąć coś
rozpocznij naukę
cut out sth from sth
być stworzonym do robienia czegoś
rozpocznij naukę
cut out to do sth cut out for sth
odciąć
rozpocznij naukę
cut off
doganiać kogoś, osiągnąć czyjś poziom
rozpocznij naukę
catch up with sb
nadrobić coś np zaległości
rozpocznij naukę
catch up with sth
zrozumieć, pojąć (teorię)
rozpocznij naukę
catch on
pozbyć się czegoś, przestać używać
rozpocznij naukę
do away with sth
zabić kogoś
rozpocznij naukę
do away with sb
I'd like to eat a snack.
rozpocznij naukę
I'd do with a snack.
sprowadzić się do czegoś
rozpocznij naukę
come down to sth
umysłowo
rozpocznij naukę
mentally
zaufanie, wiara
rozpocznij naukę
confidence
doskonały, doskonale
rozpocznij naukę
excellent
popularność
rozpocznij naukę
popularity
zdolność
rozpocznij naukę
ability
sprawność fizyczna
rozpocznij naukę
fitness
dzieciństwo
rozpocznij naukę
childhood
traffic jam
rozpocznij naukę
traffic congestion
ruch, zmiana
rozpocznij naukę
movement
niepokój, obawa, lęk
rozpocznij naukę
anxiety
zapobieganie
rozpocznij naukę
prevention
tłusty
rozpocznij naukę
greasy
skuteczny
rozpocznij naukę
effective
osoba cierpiąca, poszkodowana
rozpocznij naukę
sufferer
niższy
rozpocznij naukę
lower
niestety
rozpocznij naukę
unfortunately
szczególnie
rozpocznij naukę
particularly
godny uwagi
rozpocznij naukę
remarkable
zagrożony
rozpocznij naukę
endangered
przekonanie, pogląd
rozpocznij naukę
belief
zatrucie
rozpocznij naukę
poisoning
uzbrojony
rozpocznij naukę
armed
w towarzystwie kogoś
rozpocznij naukę
accompanied by sb
wartościowy
rozpocznij naukę
valuable
czuły, tkliwy, kochający
rozpocznij naukę
affectionate
właściwie, rzeczywiście
rozpocznij naukę
actually
gdzieś
rozpocznij naukę
somewhere
znacząco, znacznie
rozpocznij naukę
significantly
potem, później, następnie
rozpocznij naukę
afterwards
porażka, niepowodzenie
rozpocznij naukę
failure
radykalnie, dyrastycznie
rozpocznij naukę
dramatically
eksplozja
rozpocznij naukę
explosion
cel
rozpocznij naukę
destination
masywny, duży, świetny
rozpocznij naukę
massive
ostatecznie, wkońcu
rozpocznij naukę
eventually
miłośnik
rozpocznij naukę
lover
nawożony
rozpocznij naukę
fertilized
drugorzędny
rozpocznij naukę
secondary
typowo, zazwyczaj
rozpocznij naukę
typically
skłonność
rozpocznij naukę
tendency
co ciekawe, interesująco
rozpocznij naukę
interestingly
efektywność, wydajność
rozpocznij naukę
productivity
blisko, uważnie
rozpocznij naukę
closely
składnik
rozpocznij naukę
component
różnorodność
rozpocznij naukę
diversity
wschód słońca
rozpocznij naukę
sunrise
krajobraz
rozpocznij naukę
scenery
religijny
rozpocznij naukę
religious
cesarz, imperator
rozpocznij naukę
emperor
rewolucyjny
rozpocznij naukę
revolutionary
trwałość
rozpocznij naukę
stability
sławny
rozpocznij naukę
famous
bieda
rozpocznij naukę
poverty
pokonać
rozpocznij naukę
overcome
najwyższy
rozpocznij naukę
highest
wadliwy
rozpocznij naukę
faulty
poza zasięgiem
rozpocznij naukę
out of the reach
upewnić sie
rozpocznij naukę
make sure
poddasze
rozpocznij naukę
loft attic
piwnica
rozpocznij naukę
basement cellar
informacje są przechowywane
rozpocznij naukę
information are stored
involved in
rozpocznij naukę
concerned with
podzielić coś na coś
rozpocznij naukę
divided sth into sth
coś się gdzies dzieje, odbywa
rozpocznij naukę
sth helds in somewhere
pare dni później
rozpocznij naukę
a few days later
zlecić coś komuś
rozpocznij naukę
assign sth to sb
to fix (clothes)
rozpocznij naukę
to mend
na czyjeś życzenie
rozpocznij naukę
at sb's request at sb's insistence
ku czyjemuś zaskoczeniu
rozpocznij naukę
to sb's astonishment to sb's surprise
choć raz
rozpocznij naukę
for once
to agree with sth
rozpocznij naukę
in step with sth
right now
rozpocznij naukę
at once
on time (e.g. about letter)
rozpocznij naukę
without delay
jechać z prędkością 50 km/h
rozpocznij naukę
drive at 50 km/h
zderzyć się z drzewem
rozpocznij naukę
crash into tree
fałszować
rozpocznij naukę
sing out of tune
czysto śpiewać
rozpocznij naukę
sing in tune
make fun of you
rozpocznij naukę
poke fun at you
specjalnie
rozpocznij naukę
on purpose
przez przypadek
rozpocznij naukę
by accident
unavaliable e.g. in shop
rozpocznij naukę
out of stock
avaliable e.g. in shop
rozpocznij naukę
in stock
because of sth
rozpocznij naukę
on account of sth
w odniesieniu do czegoś
rozpocznij naukę
in/with regard to
być nie związanym (z czymś), być nie na temat
rozpocznij naukę
be beside/off the point
to start sth from the very begining
rozpocznij naukę
to do sth from scratch
zbankrutować
rozpocznij naukę
to go bunkrupt
być aresztowanym
rozpocznij naukę
be under arrest
redecorate, renovate the room
rozpocznij naukę
to do up the room
zapinać swetr
rozpocznij naukę
to do up the cardigan
odpinać swetr
rozpocznij naukę
to undo the cardigan
fail, disappoint sb
rozpocznij naukę
to do sb down
obejść się bez czegoś
rozpocznij naukę
to do without sth
aproach, pull up
rozpocznij naukę
draw up a car
come up with a plan
rozpocznij naukę
draw up a plan
to help sb to express their thoughts and feelings more easily by making them feel less nervous
rozpocznij naukę
draw sb out
days become longer
rozpocznij naukę
days draw out
to be tricked
rozpocznij naukę
to fall for a trick
to argue with sb
rozpocznij naukę
to fall out with sb
pokrywać się z czymś
rozpocznij naukę
to fall in with sth
zapaść się o dachu, moście
rozpocznij naukę
to fall in (roof, bridge)
fail about a plan
rozpocznij naukę
to fall through
to attack sb
rozpocznij naukę
to fall on/upon sb
znaleźć oparcie
rozpocznij naukę
to fall back on
fall in love with sb
rozpocznij naukę
to fall for sb
napełnić bak
rozpocznij naukę
to fill the tank to fill up the tank
to było niegrzeczne
rozpocznij naukę
it was rude of sb to
w przeciwieństwie
rozpocznij naukę
contrary to
zwykł coś robić w przeszłości
rozpocznij naukę
used to do sth
it might rain
rozpocznij naukę
in case it rains
if not
rozpocznij naukę
unless
dziąsła
rozpocznij naukę
gums
aby, w celu
rozpocznij naukę
in order to so as to
turn sb in
rozpocznij naukę
report sb to a police
to calculate
rozpocznij naukę
to work out
okruszki chleba
rozpocznij naukę
bread crumbs
tak szybko jak
rozpocznij naukę
as soon as
there's no point in doing sth
rozpocznij naukę
it's no use in doing sth
rygorystyczne prawo
rozpocznij naukę
stringent law
mieć szansę powodzenia w czymś
rozpocznij naukę
stand a chance of sth
złapać kogoś na gorącym uczynku
rozpocznij naukę
catch sb red-handed
efektywność, skuteczność
rozpocznij naukę
effectiveness
godny zaufania
rozpocznij naukę
dependable
niezaleźny
rozpocznij naukę
independent
wskazówka
rozpocznij naukę
guidance
uzuoełniające
rozpocznij naukę
complimentary
rygorystyczny, surowy
rozpocznij naukę
rigorous
leczenie, opieka medyczna
rozpocznij naukę
treatment
przeciwnik
rozpocznij naukę
opponent
wyzdrowieć, wrócić do zdrowia
rozpocznij naukę
recover
stosunkowo
rozpocznij naukę
relatively
wycofać się z jakiejś organizacji, otoczenia etc
rozpocznij naukę
withdraw
coraz bardziej, coraz częściej
rozpocznij naukę
increasingly
zaprzątać czyjś umysł, wyobraźnie
rozpocznij naukę
preoccupy sb's imagination
pracownik
rozpocznij naukę
employee
pracodawca
rozpocznij naukę
employer
załyłość, dobra znajomość
rozpocznij naukę
familiarity
powziąć wyprawe
rozpocznij naukę
undertake the expedition
powszechnie, popularnie, nagminnie
rozpocznij naukę
commonly
przechodzić zmiane
rozpocznij naukę
undergo change
przyjazd, przylot
rozpocznij naukę
arrival
liczny
rozpocznij naukę
numerous
piękny
rozpocznij naukę
beautiful
znaczący, ważny, istotny
rozpocznij naukę
significant
powiększać
rozpocznij naukę
enlarge
popierać, wspierać, wzmacniać
rozpocznij naukę
reinforce
godny podziwu
rozpocznij naukę
admirable
związek, relacja, krewny
rozpocznij naukę
relation
zniknąć
rozpocznij naukę
disappear
smutek
rozpocznij naukę
sadness
sth for free schlebiający
rozpocznij naukę
complementary
przypisywać komuś coś
rozpocznij naukę
atribute sth to sb
predict, przewidzieć
rozpocznij naukę
forsee
almost
rozpocznij naukę
virtually

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.