testy do Deji

 0    293 fiszki    alaska94
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

poszerzyć coś
rozpocznij naukę
to let sth out

zwężyć coś
rozpocznij naukę
to take sth in

ocucić kogoś
rozpocznij naukę
to bring sb round/around

upewnić się
rozpocznij naukę
to ensure

illegal

być w naprawie
rozpocznij naukę
to be under repair

spełnić wymagania
rozpocznij naukę
to come up to to live up to to meet

powszechnie znany z czegoś złego
rozpocznij naukę
to be notorious for

wsadzić kogoś do więzienia
rozpocznij naukę
to imprison

at ease

włamać się
rozpocznij naukę
to break into

dostosować się do czegoś
rozpocznij naukę
to comply with sth

powołać kogoś np. do wojska
rozpocznij naukę
to call (sb) up

wtrącić się
rozpocznij naukę
to cut in on to break in on

Zachowuj się!
rozpocznij naukę
Behave yourself!

in public

in private

powodem czegoś
rozpocznij naukę
reason for sth

pod warunkiem
rozpocznij naukę
providing provided that as long as on condition that

załamać się
rozpocznij naukę
to break down

Co grają w kinie?
rozpocznij naukę
What's on at the cinema?

credit for

wrażliwy na
rozpocznij naukę
sensitive to

zerwać z kimś
rozpocznij naukę
to break up with sb

wyolbrzymiony, rozdmuchany
rozpocznij naukę
blow out of all proportion

wyświetlić np. na ekranie komputera
rozpocznij naukę
to call up

wybuchać np. o wojnie
rozpocznij naukę
to break out

outbreak

zestresowany
rozpocznij naukę
stressed

stressful

on loan

to call for

szukać oparcia w kimś
rozpocznij naukę
to lean on to rely on

harmless

harmful

winić kogoś za coś
rozpocznij naukę
to blame sb for sth

nawyki żywieniowe
rozpocznij naukę
dietary habits

percentage

w przeciwieństwie
rozpocznij naukę
unlike

wprowadzić coś/przynosić np. dochody
rozpocznij naukę
to bring in

być zepsutym
rozpocznij naukę
to be out of order

szczególnie
rozpocznij naukę
especially

specially

wykorzystać coś w nieuczciwy sposób
rozpocznij naukę
to take advantage of sth

deficyt, niedosyt
rozpocznij naukę
shortage

frozen

wezwać kogoś
rozpocznij naukę
to call in

natknąć się na kogoś przez przypadek
rozpocznij naukę
to run into sb to bump into sb

kończyć się np. o szkole na wakacje
rozpocznij naukę
to break in

zepsuć się
rozpocznij naukę
to break down

wywołać, spowodować coś np. chorobę
rozpocznij naukę
to bring on

rozchodzić buty
rozpocznij naukę
to break shoes in

w przewiwnym wypadku
rozpocznij naukę
otherwise or else

od pierwszego wejrzenia
rozpocznij naukę
at first sight

furry

additional

zeleżeć od kogoś
rozpocznij naukę
to up to sb

komentować coś
rozpocznij naukę
to comment on

wprowadzić na rynek
rozpocznij naukę
to bring out

poleganie na
rozpocznij naukę
reliance on

rozpocząć strajk
rozpocznij naukę
to go on strike

klimatyzacja
rozpocznij naukę
air conditioning

treatment

...że zabrakło mi słów
rozpocznij naukę
... at a loss for words

to call for

płacić gotówką
rozpocznij naukę
to pay in cash

płacić kartą
rozpocznij naukę
to pay by card

except for apart from

powstrzymać się od czegoś
rozpocznij naukę
to abstain from

na wolności (nie tylko o zwierzetach)
rozpocznij naukę
at large

na wolności
rozpocznij naukę
in the wild

w zoo, w niewoli
rozpocznij naukę
in captivity

odnieść korzyści z
rozpocznij naukę
to profit from


być narażonym na coś
rozpocznij naukę
to be in for sth

poruszyć coś w rozmowie
rozpocznij naukę
to bring up sth

coraz bardziej
rozpocznij naukę
increasingly

rozbić np. okno
rozpocznij naukę
to break up

obwieścić komuś wiadomość
rozpocznij naukę
to break the news to sb

podkreślać, uwydatniać
rozpocznij naukę
to bring out

efekt cieplarniany
rozpocznij naukę
greenhouse effect

być oskarżonym o
rozpocznij naukę
to be charged with

to bring about

znaleźć przez przypadek
rozpocznij naukę
happen to find should find

pod kontrolą
rozpocznij naukę
in control of

approved of

być złym o coś
rozpocznij naukę
angry about sth

być złymś na kogoś za coś
rozpocznij naukę
angry with/at sb for sth

z wyprzedzeniem
rozpocznij naukę
well in advance

nie liczyłbym na to
rozpocznij naukę
I wouldn't bet on that

cruel to

sb has a tendency to do sth
rozpocznij naukę
it's typical of sb

zachwycony z
rozpocznij naukę
delighted at/with sth

in the end

stawiać sobie za cel
rozpocznij naukę
to aim at sth

wymówka, usprawiedliwienie czegoś
rozpocznij naukę
excuse for

usatysfakcjonowany czymś
rozpocznij naukę
satisfied with sth

loyal to, być wiernym
rozpocznij naukę
faithtful to

gratulować komuś czegoś
rozpocznij naukę
congratulate sb on sth

to raise a child
rozpocznij naukę
bring up

wychowanie dziecka
rozpocznij naukę
upbringing

obalić coś, zmniejszyć coś
rozpocznij naukę
bring down

kontynuować coś
rozpocznij naukę
carry on with

'poniosło mnie'
rozpocznij naukę
I got carried away by sth

przeprowadzić coś, zrealizować coś
rozpocznij naukę
carry through

offer sth to sb
rozpocznij naukę
present sb on sth

zejść (o plamie)
rozpocznij naukę
come off

to be determined to do sth
rozpocznij naukę
intent on doin sth

at short notice
rozpocznij naukę
right after

wyjść na jaw
rozpocznij naukę
come to light

confuse sb with sb else
rozpocznij naukę
mistake sb for sth else

to be proud of sth
rozpocznij naukę
pride yourself on sth take pride in sth

płacić czekiem
rozpocznij naukę
pay by checque

to search for sth
rozpocznij naukę
be in search of sth

I thought of it
rozpocznij naukę
it occured to me that

resulted from sth

to get rid of sth
rozpocznij naukę
disposed of sth

strzelać do kogoś
rozpocznij naukę
shoot at sb

protestować przeciwko
rozpocznij naukę
protested against

w przeciwieństwie
rozpocznij naukę
in opposition

in silence

sb's insistence on sth

działać komuś na nerwy
rozpocznij naukę
get on sb's nerves

skończyć brać coś
rozpocznij naukę
come off (medicine)

napotkać jakieś trudności
rozpocznij naukę
come up against sth

proponować coś
rozpocznij naukę
come up with

to reduce (coffeine)
rozpocznij naukę
cut down on

zajechać komuś drogę
rozpocznij naukę
cut in on sb

cut up

wyciąć coś
rozpocznij naukę
cut out sth from sth

być stworzonym do robienia czegoś
rozpocznij naukę
cut out to do sth cut out for sth

cut off

doganiać kogoś, osiągnąć czyjś poziom
rozpocznij naukę
catch up with sb

nadrobić coś np zaległości
rozpocznij naukę
catch up with sth

zrozumieć, pojąć (teorię)
rozpocznij naukę
catch on

pozbyć się czegoś, przestać używać
rozpocznij naukę
do away with sth

zabić kogoś
rozpocznij naukę
do away with sb

I'd like to eat a snack.
rozpocznij naukę
I'd do with a snack.

sprowadzić się do czegoś
rozpocznij naukę
come down to sth

mentally

zaufanie, wiara
rozpocznij naukę
confidence

doskonały, doskonale
rozpocznij naukę
excellent

popularność
rozpocznij naukę
popularity

ability

sprawność fizyczna
rozpocznij naukę
fitness

dzieciństwo
rozpocznij naukę
childhood

traffic congestion

ruch, zmiana
rozpocznij naukę
movement

niepokój, obawa, lęk
rozpocznij naukę
anxiety

zapobieganie
rozpocznij naukę
prevention

greasy

effective

osoba cierpiąca, poszkodowana
rozpocznij naukę
sufferer


unfortunately

szczególnie
rozpocznij naukę
particularly

remarkable

endangered

przekonanie, pogląd
rozpocznij naukę
belief

poisoning

armed

w towarzystwie kogoś
rozpocznij naukę
accompanied by sb

wartościowy
rozpocznij naukę
valuable

czuły, tkliwy, kochający
rozpocznij naukę
affectionate

właściwie, rzeczywiście
rozpocznij naukę
actually

somewhere

znacząco, znacznie
rozpocznij naukę
significantly

potem, później, następnie
rozpocznij naukę
afterwards

porażka, niepowodzenie
rozpocznij naukę
failure

radykalnie, dyrastycznie
rozpocznij naukę
dramatically

explosion

destination

masywny, duży, świetny
rozpocznij naukę
massive

ostatecznie, wkońcu
rozpocznij naukę
eventually

lover

fertilized

drugorzędny
rozpocznij naukę
secondary

typowo, zazwyczaj
rozpocznij naukę
typically

skłonność
rozpocznij naukę
tendency

co ciekawe, interesująco
rozpocznij naukę
interestingly

efektywność, wydajność
rozpocznij naukę
productivity

blisko, uważnie
rozpocznij naukę
closely

component

różnorodność
rozpocznij naukę
diversity

wschód słońca
rozpocznij naukę
sunrise

scenery

religious

cesarz, imperator
rozpocznij naukę
emperor

revolutionary

stability

famous


overcome

highest

faulty

poza zasięgiem
rozpocznij naukę
out of the reach

upewnić sie
rozpocznij naukę
make sure

loft attic

basement cellar

informacje są przechowywane
rozpocznij naukę
information are stored

concerned with

podzielić coś na coś
rozpocznij naukę
divided sth into sth

coś się gdzies dzieje, odbywa
rozpocznij naukę
sth helds in somewhere

pare dni później
rozpocznij naukę
a few days later

zlecić coś komuś
rozpocznij naukę
assign sth to sb

to fix (clothes)
rozpocznij naukę
to mend

na czyjeś życzenie
rozpocznij naukę
at sb's request at sb's insistence

ku czyjemuś zaskoczeniu
rozpocznij naukę
to sb's astonishment to sb's surprise

for once

to agree with sth
rozpocznij naukę
in step with sth

at once

on time (e.g. about letter)
rozpocznij naukę
without delay

jechać z prędkością 50 km/h
rozpocznij naukę
drive at 50 km/h

zderzyć się z drzewem
rozpocznij naukę
crash into tree

sing out of tune

czysto śpiewać
rozpocznij naukę
sing in tune

make fun of you
rozpocznij naukę
poke fun at you

on purpose

przez przypadek
rozpocznij naukę
by accident

unavaliable e.g. in shop
rozpocznij naukę
out of stock

avaliable e.g. in shop
rozpocznij naukę
in stock

because of sth
rozpocznij naukę
on account of sth

w odniesieniu do czegoś
rozpocznij naukę
in/with regard to

być nie związanym (z czymś), być nie na temat
rozpocznij naukę
be beside/off the point

to start sth from the very begining
rozpocznij naukę
to do sth from scratch

zbankrutować
rozpocznij naukę
to go bunkrupt

być aresztowanym
rozpocznij naukę
be under arrest

redecorate, renovate the room
rozpocznij naukę
to do up the room

zapinać swetr
rozpocznij naukę
to do up the cardigan

odpinać swetr
rozpocznij naukę
to undo the cardigan

fail, disappoint sb
rozpocznij naukę
to do sb down

obejść się bez czegoś
rozpocznij naukę
to do without sth

aproach, pull up
rozpocznij naukę
draw up a car

come up with a plan
rozpocznij naukę
draw up a plan

to help sb to express their thoughts and feelings more easily by making them feel less nervous
rozpocznij naukę
draw sb out

days become longer
rozpocznij naukę
days draw out

to be tricked
rozpocznij naukę
to fall for a trick

to argue with sb
rozpocznij naukę
to fall out with sb

pokrywać się z czymś
rozpocznij naukę
to fall in with sth

zapaść się o dachu, moście
rozpocznij naukę
to fall in (roof, bridge)

fail about a plan
rozpocznij naukę
to fall through

to attack sb
rozpocznij naukę
to fall on/upon sb

znaleźć oparcie
rozpocznij naukę
to fall back on

fall in love with sb
rozpocznij naukę
to fall for sb

napełnić bak
rozpocznij naukę
to fill the tank to fill up the tank

to było niegrzeczne
rozpocznij naukę
it was rude of sb to

w przeciwieństwie
rozpocznij naukę
contrary to

zwykł coś robić w przeszłości
rozpocznij naukę
used to do sth

it might rain
rozpocznij naukę
in case it rains


gums

in order to so as to

report sb to a police

to calculate
rozpocznij naukę
to work out

okruszki chleba
rozpocznij naukę
bread crumbs

tak szybko jak
rozpocznij naukę
as soon as

there's no point in doing sth
rozpocznij naukę
it's no use in doing sth

rygorystyczne prawo
rozpocznij naukę
stringent law

mieć szansę powodzenia w czymś
rozpocznij naukę
stand a chance of sth

złapać kogoś na gorącym uczynku
rozpocznij naukę
catch sb red-handed

efektywność, skuteczność
rozpocznij naukę
effectiveness

godny zaufania
rozpocznij naukę
dependable

independent

guidance

uzuoełniające
rozpocznij naukę
complimentary

rygorystyczny, surowy
rozpocznij naukę
rigorous

leczenie, opieka medyczna
rozpocznij naukę
treatment

opponent

wyzdrowieć, wrócić do zdrowia
rozpocznij naukę
recover

relatively

wycofać się z jakiejś organizacji, otoczenia etc
rozpocznij naukę
withdraw

coraz bardziej, coraz częściej
rozpocznij naukę
increasingly

zaprzątać czyjś umysł, wyobraźnie
rozpocznij naukę
preoccupy sb's imagination

employee

employer

załyłość, dobra znajomość
rozpocznij naukę
familiarity

powziąć wyprawe
rozpocznij naukę
undertake the expedition

powszechnie, popularnie, nagminnie
rozpocznij naukę
commonly

przechodzić zmiane
rozpocznij naukę
undergo change

przyjazd, przylot
rozpocznij naukę
arrival

numerous

beautiful

znaczący, ważny, istotny
rozpocznij naukę
significant

powiększać
rozpocznij naukę
enlarge

popierać, wspierać, wzmacniać
rozpocznij naukę
reinforce

godny podziwu
rozpocznij naukę
admirable

związek, relacja, krewny
rozpocznij naukę
relation

disappear

sadness

sth for free schlebiający
rozpocznij naukę
complementary

przypisywać komuś coś
rozpocznij naukę
atribute sth to sb

predict, przewidzieć
rozpocznij naukę
forsee

virtually


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.