unit 1 prawo

 0    121 fiszek    mmakowiecki10
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

radca prawny
rozpocznij naukę
solicitor

attorney

pełnomocnik
rozpocznij naukę
attorney at law

barrister

Bar Association

notary public

przestrzegać prawa
rozpocznij naukę
to obey

prosecutor

legal internship

komornik sądowy
rozpocznij naukę
bailiff

janitor

court enforcement officer

licencjat z prawa
rozpocznij naukę
bachelor degree


pracować jako prawnik
rozpocznij naukę
to practise law

training contract

legal practice

spółka osobowa
rozpocznij naukę
partnership

spółka kapitałowa
rozpocznij naukę
company

postępowanie sądowe
rozpocznij naukę
litigation

prowadzić sprawę
rozpocznij naukę
plead case

złożyć pozew
rozpocznij naukę
to file a claim with a court

claimant

defendant

nakaz zapłaty
rozpocznij naukę
paymant order

opłata sądowa
rozpocznij naukę
court fee

wycofać pozew
rozpocznij naukę
to withdraw

być w poważnej niezgodzie
rozpocznij naukę
to be in dispute


być dłużnym
rozpocznij naukę
to owe money to someone

opłaty prawne
rozpocznij naukę
legal costs

pozwać w sprawie karnej
rozpocznij naukę
to prosecute

the last will

state


akt notarialny
rozpocznij naukę
notarial deed

nuisance

ponad wszelką wątpliwość
rozpocznij naukę
beyond a reasonable doubt

odpowiedzialność z tytułu braku wystarczającej uwagi
rozpocznij naukę
negligence

nieudowodnione oskarżanie
rozpocznij naukę
allegations

to sue

to commit

złamać zasadę
rozpocznij naukę
to breach

odszkodowanie pieniężne
rozpocznij naukę
damages

podstawa prawna
rozpocznij naukę
grounds

deliberately

odwołać się
rozpocznij naukę
to appeal

prospective

odpowiedzialność z prawnymi konsekwencjami
rozpocznij naukę
liability

obowiązujacy
rozpocznij naukę
genuine

obowiązujacy
rozpocznij naukę
valid

ameliorate

okoliczności
rozpocznij naukę
circumstances

to obtain

entangled

attended

ucierpieć szkodę
rozpocznij naukę
sustained damage

significant

upewnić się
rozpocznij naukę
ensure


ubezpieczenie
rozpocznij naukę
insurance

plc

request

oświadczenie
rozpocznij naukę
statement

bound by

custom


precedent

rulings

provisions

odróżnione od
rozpocznij naukę
distinguished from

evidence

testimony

projekt ustawy
rozpocznij naukę
bill

directive

regulations

rozporządzenie
rozpocznij naukę
ordinance

statutes

najem, dzierżawa
rozpocznij naukę
lease

egekucja z hipoteki
rozpocznij naukę
mortgage foreclosures


"załatwić sprawę"
rozpocznij naukę
clearances of marks

stała umowa z prawnikiem
rozpocznij naukę
retainer agreement

primarily, mostly

łącznik pomiędzy klientem / firmą
rozpocznij naukę
liaison for contacts

tenant

infringement

jestem odpowiedzialny przed
rozpocznij naukę
I report to

supervise / oversee

creditor

debtor

uczestniczyć w podziale zysku
rozpocznij naukę
to participate in profit

oath

oświadczenie złożone pod przysięgą
rozpocznij naukę
affidavit / sworn statement

odpowiedzialność
rozpocznij naukę
liable

emphasis

praktyka zawodowa
rozpocznij naukę
clerkship

warunek wstępny
rozpocznij naukę
prerequisite

dismiss

reject

recant

THE LAW: says / stipulates that / provides that / specifies that / states / sets forth / determines / lays down / prescribes that

sąd dla nieletnich
rozpocznij naukę
juvenile court

sąd apelacyjny
rozpocznij naukę
appellate court = Court of Appeal

wydział gospodarczy
rozpocznij naukę
commercial division

złapany na gorącym uczynku
rozpocznij naukę
caught red handed

rejestr zastawów
rozpocznij naukę
pledge

biegły sądowy
rozpocznij naukę
expert witness

sprawa sądowa
rozpocznij naukę
lawsuit / brief


pismo procesowe
rozpocznij naukę
pleading

zawiadomienie
rozpocznij naukę
notice

motion

zakaz sądowy
rozpocznij naukę
injunction

zażalenie / skarga
rozpocznij naukę
complaint

wystawić dokument
rozpocznij naukę
issue a document

sporządzić dokument
rozpocznij naukę
draft a document

złożyć dokument
rozpocznij naukę
file a document

dostarczyć dokument
rozpocznij naukę
serve a document

przedłożyć dokument do organu
rozpocznij naukę
to submit a document to an authority

umowa dorozumiana
rozpocznij naukę
contract implied by conduct


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.