Past Continuous

 0    9 fiszek    ironz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
I was watching TV when the telephone rang.
rozpocznij naukę
Oglądłam telewizję kiedy zadzwonił telefon
Mówienia o czynnościach, które były w trakcie trwania w jakimś określonym czasie w przeszłości
Jane was having a shower when suddenly someone knocked at the door.
rozpocznij naukę
Jane brała prysznic kiedy ktoś nagle zapukał do drzwi
Mówienia o czynnościach, które były w trakcie trwania w jakimś określonym czasie w przeszłości
Mark was taking a bath when Sue was lying in bed and waiting for him.
rozpocznij naukę
Mark kąpał się kiedy Sue leżała w łóżku i czekała na niego
Mówienia o czynnościach, które odbywały się jednocześnie
They were talking loudly while Mary was trying to listen to the news on the radio.
rozpocznij naukę
Oni głośno rozmawiali podczas gdy Mary próbowała słuchać wiadomości w radio
Mówienia o czynnościach, które odbywały się jednocześnie
I was teaching people how to use the computer.
rozpocznij naukę
(Właśnie) uczyłem ludzi, jak obsługiwać komputer.
He was playing football.
rozpocznij naukę
(Właśnie) grał w piłkę
I was coming back
rozpocznij naukę
(Właśnie) wracałem
Was I studying English?
rozpocznij naukę
Czy ja uczyłem się angielskiego?(właśnie)
I wasn't studying English.
rozpocznij naukę
Nie uczyłem się angielskiego

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.