Fce zestaw 5

 0    20 fiszek    ironz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

to abide by
Syria promises to abide by truce
rozpocznij naukę
przestrzegać
Syria obiecuje przestrzegać rozejmu

bear
I can't bear it
rozpocznij naukę
znosić
nie mogę tego znieść

spokój, pogoda ducha

fatigue
Are you exhausted? This medicine will help you to combat fatigue.
rozpocznij naukę
zmęczenie

curb
Curbs appetite
rozpocznij naukę
ogranicza, hamować
Ogranicza apetyt

evoke
Evokes strong emotions
rozpocznij naukę
przywoływać
Przywołuje silne emocje

tranquility
The Fitzgeralds went to France in the spring of 1924 seeking tranquillity for his work.
rozpocznij naukę
spokój, cisza, zacisze

nuda nudzenie się

niezawodność, rzetelność

przestronny, obszerny, przestrzenny

spawn
The bike, which became a symbol of the 1970s, spawned a range of smaller bikes
rozpocznij naukę
rozmnażać
Rower który stał się symbolem lat 70 zrodził gamę mniejszych rowerów

oath
Witnesses and experts may be heard on oath taken in the form laid down in the Rules of Procedure or in the manner laid down by the law of...
rozpocznij naukę
przysięga
Świadkowie i biegli mogą być przesłuchiwani pod przysięgą składaną w formie określonej w regulaminie lub w sposób przewidziany przepisami...

outrage
he said he was outraged that British censors demanded they trim bad language
rozpocznij naukę
obrażać, skandal
powiedział, że był oburzony, że brytyjscy cenzorzy zażądali oni przycinać wulgarny język

impatient
We are impatient, true. We can’t wait and we haven’t got time.
rozpocznij naukę
niecierpliwy

rozwścieczony, rozszalały

distinct
The word 'nationalism' is used in at least three distinct senses.
rozpocznij naukę
odrąbny, odmienny, wyraźny, rózny

pace
pace of life
rozpocznij naukę
tempo
tempo życia

dociekliwy

odnosić się, odwoływać się

wymaganie, żądanie


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.