Fce zestaw 5

 0    20 fiszek    ironz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
to abide by
Syria promises to abide by truce
rozpocznij naukę
przestrzegać
Syria obiecuje przestrzegać rozejmu
bear
I can't bear it
rozpocznij naukę
znosić
nie mogę tego znieść
serenity
rozpocznij naukę
spokój, pogoda ducha
fatigue
Are you exhausted? This medicine will help you to combat fatigue.
rozpocznij naukę
zmęczenie
curb
Curbs appetite
rozpocznij naukę
ogranicza, hamować
Ogranicza apetyt
evoke
Evokes strong emotions
rozpocznij naukę
przywoływać
Przywołuje silne emocje
tranquility
The Fitzgeralds went to France in the spring of 1924 seeking tranquillity for his work.
rozpocznij naukę
spokój, cisza, zacisze
boredom
rozpocznij naukę
nuda nudzenie się
reliability
rozpocznij naukę
niezawodność, rzetelność
spacious
rozpocznij naukę
przestronny, obszerny, przestrzenny
spawn
The bike, which became a symbol of the 1970s, spawned a range of smaller bikes
rozpocznij naukę
rozmnażać
Rower który stał się symbolem lat 70 zrodził gamę mniejszych rowerów
oath
Witnesses and experts may be heard on oath taken in the form laid down in the Rules of Procedure or in the manner laid down by the law of...
rozpocznij naukę
przysięga
Świadkowie i biegli mogą być przesłuchiwani pod przysięgą składaną w formie określonej w regulaminie lub w sposób przewidziany przepisami...
outrage
he said he was outraged that British censors demanded they trim bad language
rozpocznij naukę
obrażać, skandal
powiedział, że był oburzony, że brytyjscy cenzorzy zażądali oni przycinać wulgarny język
impatient
We are impatient, true. We can’t wait and we haven’t got time.
rozpocznij naukę
niecierpliwy
enraged
rozpocznij naukę
rozwścieczony, rozszalały
distinct
The word 'nationalism' is used in at least three distinct senses.
rozpocznij naukę
odrąbny, odmienny, wyraźny, rózny
pace
pace of life
rozpocznij naukę
tempo
tempo życia
inquisitive
rozpocznij naukę
dociekliwy
refer
rozpocznij naukę
odnosić się, odwoływać się
demand
rozpocznij naukę
wymaganie, żądanie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.