Unit 1 Lifestyle part 7

 0    50 fiszek    aberlicka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
nawa boczna (kościół), przejście (teatr, samolot)
rozpocznij naukę
aisle
korespondencyjny przyjaciel
rozpocznij naukę
penfriend
talia, pas
rozpocznij naukę
waist
cel
Jaki jest cel każdego z czterech akapitów?
rozpocznij naukę
purpose
What is the purpose of each of the four paragraphs?
przyzwyczaić się do nowego miejsca
Jak się przyzwyczajasz do nowego miejsca?
rozpocznij naukę
settle in
How are you settling in?
doić
rozpocznij naukę
milk
Ciągle nie przyzwyczaiłem się do wstawania o szóstej każdego ranka, żeby wydoić krowy
rozpocznij naukę
I still haven't got used to getting up at six every morning to milk the cows
zrobić wszystko, nie szczędzić starań, zadawać sobie trud
rozpocznij naukę
go to great lengths
owca
rozpocznij naukę
sheep
zaraz po tym jak
Wtedy, zaraz po tym jak mieliśmy śniadanie
rozpocznij naukę
once
Then, once we've had breakfast
szczeniak
rozpocznij naukę
puppy
żniwa, zbiory
Mógłbyś pomóc ze żniwami
rozpocznij naukę
harvest
You could help with the harvest
nieodpowiedni, niewłaściwy
Dlaczego oni są niewłaściwi?
rozpocznij naukę
inappropriate
Why are they inappropriate?
odpowiedni, właściwy
rozpocznij naukę
appropriate
wspominać o, wzmianka
rozpocznij naukę
mention
otoczenie, okolica
Jak przyzwyczajasz się do nowego miejsca w nowym otoczeniu
rozpocznij naukę
surroundings
How you are settling in to your new surroundings
chodzić na wagary
rozpocznij naukę
play truant
być przyzwyczajonym do robienia czegoś
rozpocznij naukę
be used to doing sth
przyzwyczajać się do robienia czegoś
rozpocznij naukę
get used to doing sth
My mieliśmy kota, ale on zmarł w ostatnim roku
rozpocznij naukę
We used to have a cat, but he died last year
Dużo podziękowań za Twój ostatni list
rozpocznij naukę
Many thanks for your last letter
jeśli o mnie chodzi, ja myślę, że
rozpocznij naukę
as far as I am concerned I think that
na obrazku 1
rozpocznij naukę
in the picture 1
na pierwszym obrazku
rozpocznij naukę
in the first picture
Wolałabym pracować jak
rozpocznij naukę
I would prefer to work as a
podobać się, przemawiać, pociąga atrakcyjnie
rozpocznij naukę
appeal to
Ta praca podoba mi się, przemawia do mnie
rozpocznij naukę
This job appeals to me
Ta praca nie jest dla mnie atrakcyjna
rozpocznij naukę
This job doesn't appeal to me
rzeźbiarz
rozpocznij naukę
sculptor
rzeźba
rozpocznij naukę
sculpture
marmur
rozpocznij naukę
marble
dłuto
rozpocznij naukę
chisel
kamień
rozpocznij naukę
stone
cyrk
rozpocznij naukę
circus
lina
rozpocznij naukę
rope
drewno
rozpocznij naukę
wood
ci mężczyźni
rozpocznij naukę
these men
przyjemny
rozpocznij naukę
pleasant
On nie musi
rozpocznij naukę
He doesn't have to
On nie musiał
rozpocznij naukę
He didn't have to
Czy chcesz iść do kina?
rozpocznij naukę
Do you want to go to the cinema?
Może pójdziesz do kina?
rozpocznij naukę
Would you go to the cinema?
Chodźmy do kina
rozpocznij naukę
Let's go to the cinema
Chodźmy do kina, dobrze?
rozpocznij naukę
Let's go to the cinema, shall we?
Może byśmy poszli do kina? (H)
rozpocznij naukę
How about going to the cinema?
Może byśmy poszli do kina? (W)
rozpocznij naukę
What about going to the cinema?
Dlaczego nie pójdziemy do kina?
rozpocznij naukę
Why don't we go to the cinema?
lepiej (by było żeby)
rozpocznij naukę
had better
Lepiej już idź teraz
rozpocznij naukę
You had better go now
Lepiej nie idź teraz
rozpocznij naukę
You had better not go now

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.