Translate #10

 0    244 fiszki    dominik550
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
abundance
rozpocznij naukę
obfitość
we have it in abundance
rozpocznij naukę
mamy tego w bród
an abundance of sth
rozpocznij naukę
mnóstwo czegoś
on second thoughts
rozpocznij naukę
po namyśle
gap year
rozpocznij naukę
rok przerwy, dziekanka
in hindsight
rozpocznij naukę
z perspektywy czasu, patrząc wstecz
to kick oneself
I kick myself for not having jumped as the chance.
rozpocznij naukę
stuknąć się w łeb
gutted
rozpocznij naukę
zawiedziony
to lose temper with people
rozpocznij naukę
tracić panowanie wobec innych
touchstone
rozpocznij naukę
sprawdzian, kryterium
to touch-type
rozpocznij naukę
pisać bez patrzenia na klawiaturę
Just because you can doesn't mean you should
rozpocznij naukę
To, że możesz, nie znaczy, że powinieneś.
Let's judge it by its fruits
rozpocznij naukę
Oceńmy to po owocach
elapse
rozpocznij naukę
mijać, upływać
initially
rozpocznij naukę
początkowo
sprinkle with sugar (salt)
or sprinkle with liquid
rozpocznij naukę
posypać cukrem (sola)
stir
rozpocznij naukę
zamieszać
deal out
rozpocznij naukę
rozdawać (np. karty)
natal place
rozpocznij naukę
miejsce urodzenia
natal home
rozpocznij naukę
dom rodzinny
caesarean section
to be born by caesarean section
rozpocznij naukę
cesarskie cięcie
jam
You need to jam the window open with a piece of wood.
rozpocznij naukę
zablokować
the rain was lashing down on the roof
rozpocznij naukę
deszcz bębnił po dachu
lectern
rozpocznij naukę
pulpit
to pocket sth
rozpocznij naukę
przywłaszczyć coś, zatrzymać dla siebie
blood group, blood type, BG
rozpocznij naukę
grupa krwi
diabetes
rozpocznij naukę
cukrzyca
power station
rozpocznij naukę
elektrownia
petrify
rozpocznij naukę
paraliżować, osłupieć, przerażać
slip
rozpocznij naukę
poślizg, poślizgnąć się, wyślizganąć się
slip away
rozpocznij naukę
wymykać się, szybko mijać
facing prospect
rozpocznij naukę
w znajdować się obliczu perspektywy
They became friends on his terms
rozpocznij naukę
Zaprzyjaźnili się na jego warunkach
sluggish
rozpocznij naukę
ospały, niemrawy, powolny
problem is dealt by appeal
rozpocznij naukę
Problem jest rozpatrywany przez odwołanie
acidity
rozpocznij naukę
kwasowość, zgaga
peoples
rozpocznij naukę
ludy
heroine
rozpocznij naukę
bohaterka, idolka
heroin
rozpocznij naukę
heroina
centenary
rozpocznij naukę
stulecie, setna rocznica
accomplishment
rozpocznij naukę
osiągnięcie, umiejętność
tenant
rozpocznij naukę
lokator, najemca, dzierżawca
consent
attain position, attain ambition
rozpocznij naukę
zgoda
attain
rozpocznij naukę
osiągać
accrue
no benefit will accrue to us from it
rozpocznij naukę
przypadać, narastać, przyrastać, gromadzić się
nie będziemy mieli z tego żadnych korzyści
redolent
rozpocznij naukę
wonny, kojarzący się z czymś, przywodzący coś na myśl
outcry
public outcry
rozpocznij naukę
larum, ostry sprzeciw, protest
shiver
to send shivers down the spine
rozpocznij naukę
dreszcz
to neglect one's duties
rozpocznij naukę
zaniedbywać swoje obowiązki
to neglect to do sth
rozpocznij naukę
nie zrobić czegoś
pertinent to sth
rozpocznij naukę
mający związek z czymś
yet bigger/more beautiful
rozpocznij naukę
jeszcze większy / piękniejszy
I'll get you yet!
rozpocznij naukę
Jeszcze się z tobą porachuję!
scramble
rozpocznij naukę
gramolić się, zmagać się (struggle)
to scramble through sth
rozpocznij naukę
przedzierać się przez coś
to scramble eggs
scrambled eggs
rozpocznij naukę
robić jajecznicę, bełtać jaja
jajecznica
cause bodily harm
rozpocznij naukę
spowodować uszkodzenie ciała
three quarters
rozpocznij naukę
trzy czwarte
Britons
rozpocznij naukę
Brytyjczycy
out-vote
rozpocznij naukę
przegłosować
take over from sth
rozpocznij naukę
zastąpić czymś
doubtless
rozpocznij naukę
niewątpliwie
ultimate
rozpocznij naukę
ostateczny, zasadniczy
cholesterol-rich food
rozpocznij naukę
jedzenie bogate w cholesterol
to fatten sb up
rozpocznij naukę
spowodować u kogoś przyrost wagi
lawsuit
rozpocznij naukę
sprawa sądowa, pozewe
to file a lawsuit against sb
rozpocznij naukę
wnosić pozew przeciwko komuś
it made its debut in 1948
rozpocznij naukę
zadebiutowało, pojawiło się po raz pierwszy w 1948 roku
wake up to sth
rozpocznij naukę
nabrać świadomości odnośnie czegoś
by courtesy of sb
rozpocznij naukę
za czyjąś zgodą, dzięki czyjejś uprzejmości
remark
rozpocznij naukę
uwaga, komentarz, zauważyć
to remark (up)on sb/sth
rozpocznij naukę
robić uwagi na temat kogoś/czegoś
I'm stuck with it/her now
rozpocznij naukę
muszę się teraz z tym/nią męczyć, jestem skazany na jej towarzystwo
to be stuck at home
rozpocznij naukę
tkwić w domu
in a row
rozpocznij naukę
pod rząd, raz za razem, z kolei
endurance
rozpocznij naukę
wytrzymałość
fishy
rozpocznij naukę
wątpliwe, podejrzane
to regard sb as sb
rozpocznij naukę
traktować kogoś jak kogoś
to regard sb/sth with respect
rozpocznij naukę
traktować kogoś / cośz szacunkiem
to regard sb highly
rozpocznij naukę
wysoko kogoś cenić
to regard sb/sth
rozpocznij naukę
przypatrywać się, obserwować kogoś/coś
as regards sb/sth
rozpocznij naukę
w odniesieniu do kogoś / czegoś, co się tyczy kogoś / czegoś
without regard for sb/sth
rozpocznij naukę
bez względu na kogoś / coś
to have regard for sb/sth
rozpocznij naukę
uwzględniła kogoś / coś, brać pod uwagę
to hold sb/sth in low regard
rozpocznij naukę
lekceważyć kogoś / coś
regards
rozpocznij naukę
pozdrowienia, wyrazy szacunku
perpetrate
rozpocznij naukę
popełnić
perpetration of violence
rozpocznij naukę
użycie przemocy
perpetrator
rozpocznij naukę
sprawca
thwart
rozpocznij naukę
udaremniać
trolling on the internet
rozpocznij naukę
krytykować, "hejtować" w internecie
to conceal sth from sb
rozpocznij naukę
ukrywać coś przed kimś
blueprint
rozpocznij naukę
plan, projekt
preceding
rozpocznij naukę
poprzedzający
following
rozpocznij naukę
następujący
precedent
rozpocznij naukę
precedens
followed by / preceded by
rozpocznij naukę
zakończone czymś / poprzedzone czymś
impermanent
rozpocznij naukę
nietrwały, tymczasowy
permanence
rozpocznij naukę
trwałość, stałość, niezmienność
sword
rozpocznij naukę
miecz
respect for sb/sth
rozpocznij naukę
szacunek, poszanowanie dla kogoś / czegoś
firearm
firearms certificate
rozpocznij naukę
broń palna
gun ownership
rozpocznij naukę
posiadanie broni palnej
Hispanic
rozpocznij naukę
pochodzenia hiszpańskiego, amerykanin pochodzenia hiszpańskiego
homicide
rozpocznij naukę
zabójstwo
justifiable homicide
rozpocznij naukę
zabójstwo w obronie własnej
quad
rozpocznij naukę
kwadrat, dziedziniec
quadrangle
rozpocznij naukę
czworokąt
to be adjacent to sth
rozpocznij naukę
sąsiadować z czymś
staircase
rozpocznij naukę
klatka schodowa, schody
brisk
rozpocznij naukę
energiczny, rześki
business is brisk
rozpocznij naukę
interes się kręci
chore
rozpocznij naukę
nieprzyjemna robota, przykry obowiązek
dismissal
to dismiss employee
rozpocznij naukę
zwolnienie z pracy, odrzucenie, dymisja
caveman
rozpocznij naukę
jaskiniowiec, troglodyta
recuperation
rozpocznij naukę
rekonwalescencja, odzyskanie
recuperate from sth
rozpocznij naukę
wracać do zdrowia, dochodzić do siebie po czymś
readily
readily welded
rozpocznij naukę
ochoczo, chętnie, z łatwością
dobrze dający się spawać, łatwo spowalny
roll
rozpocznij naukę
lista, wykaz
household
rozpocznij naukę
gospodarstwo domowe
household accounts
rozpocznij naukę
rachunki domowe
household goods
rozpocznij naukę
AGD, sprzęt gospodarstwa domowego
to crank up the engine
rozpocznij naukę
uruchamiać silnik korbą
crank
she's a health-food crank
rozpocznij naukę
korba, bzik, dziwak
ona ma bzika na punkcie zdrowej żywności
conceivable
rozpocznij naukę
wyobrażalny
it's conceivable that...
rozpocznij naukę
jest możliwe, że...
by every conceivable means
rozpocznij naukę
na wszystkie możliwe sposoby
blithering idiot
rozpocznij naukę
skończona idiota, głupiec
to give a fig for sth/sb
rozpocznij naukę
mieć coś/kogoś w nosie
pivotal
rozpocznij naukę
kluczowy
pivot of argument
rozpocznij naukę
istota sprawy
pivot of plan, conception
rozpocznij naukę
kluczowy element
pivot
rozpocznij naukę
oś, centralny punkt,
vicious
rozpocznij naukę
brutalny, groźny, złośliwy
vicious circle
rozpocznij naukę
błędne koło
scapegoat
rozpocznij naukę
kozioł ofiarny
to shelter sb
rozpocznij naukę
udzielać komuś schronienia
she is of Polish ancestry
rozpocznij naukę
ona jest z pochodzenia Polką
subversion
rozpocznij naukę
działalność wywrotowa
impurity
rozpocznij naukę
nieczystość, zanieczyszczenie
undefeated
The French tennis ​player ​managed to ​remain undefeated in the ​final ​weeks of the ​season.
rozpocznij naukę
niepokonany
lay out (sth) on sth
I had to lay out a fortune on a new kitchen.
rozpocznij naukę
wyłożyć na coś pieniądze, wydać
unbeliever
rozpocznij naukę
niewierny, niewierzący
to be on the loose
rozpocznij naukę
przebywać na wolności
Knock yourself out
"Can I have a piece of your burrito?" "Knock yourself out."
rozpocznij naukę
Proszę bardzo, nie krępuj się, czuj się jak u siebie
pursue
rozpocznij naukę
kontynuować, realizować
to pursue a matter
rozpocznij naukę
drążyć temat
dubious
rozpocznij naukę
wątpliwy, podejrzany
to be dubious about sth
rozpocznij naukę
mieć wątpliwości co do czegoś
tip of the iceberg
rozpocznij naukę
wierzchołek góry lodowej
all along
Something in Shindig finally brought this issue to light as the contextDestroyed function has been missing all along.
rozpocznij naukę
od samego początku
pollen
rozpocznij naukę
pyłek
contender
rozpocznij naukę
rywal, zawodnik
contender for a title
rozpocznij naukę
kandydat do tytułu
chump
rozpocznij naukę
dureń (inf.)
waiting an eternity
rozpocznij naukę
czekać wieczność
sewage
rozpocznij naukę
ściek
sewage farm, sewage treatment plant
rozpocznij naukę
oczyszczalnia ścieków
it puzzles me that
rozpocznij naukę
zastanawia mnie to, że
without remorse
rozpocznij naukę
bez wyrzutów sumienia, bez skrupułów
to show remorse
rozpocznij naukę
pokazać skruchę
resolution
rozpocznij naukę
postanowienie
comprehensive
rozpocznij naukę
wszechstronny, gruntowny, wyczerpujący, pełny
aggravated
rozpocznij naukę
zgromadzony, łączny
to be unlucky
it is unlucky to walk under a ladder
rozpocznij naukę
mieć pecha
callous
callous murder
rozpocznij naukę
nieczuły, bezduszny, bezwzględny
stroller
rozpocznij naukę
wózek - spacerówka
trolley
rozpocznij naukę
wózek sklepowy
coffee trolley
rozpocznij naukę
wózek z kawą
it has you covered in sth
rozpocznij naukę
To zaspokoi twoje potrzeby, to pozwoli Ci na to, to umożliwi Ci to
primate
rozpocznij naukę
ssak naczelny, prymas
to act in good faith
rozpocznij naukę
działać w dobrej wierze
perceptive
rozpocznij naukę
bystry, spostrzegawczy
observant
rozpocznij naukę
spostrzegawczy
fishing rod
rozpocznij naukę
wędka
give yourself a miss
rozpocznij naukę
odpuść sobie
bib
rozpocznij naukę
śliniaczek
diaper (AM) or nappy
rozpocznij naukę
pielucha
disposable nappy
rozpocznij naukę
pielucha jednorazowa
to change a baby [or baby's nappy]
rozpocznij naukę
przewijać dziecko
tangible
rozpocznij naukę
widoczny, namaclany, materialny
and yet
Just right, you're creative, and yet you don't fall for too much baloney.
rozpocznij naukę
niemniej jednak, a jednak, a mimo to
in bulk
bulk buying, bulk order
rozpocznij naukę
hurtowo
polar opposite
rozpocznij naukę
zupełne przeciwieństwo
betray sth
rozpocznij naukę
zdradzać, wydać coś
to betray one's ignorance
rozpocznij naukę
zdradzić się ze swoją niewiedzą
betray trust
rozpocznij naukę
zawodzić
bottom line
rozpocznij naukę
kluczowa kwestia, ostateczny wynik finansowy
my bottom line is £500
rozpocznij naukę
poniżej 500 funtów nie zejdę
election is difficult thing
rozpocznij naukę
wybory są trudną rzeczą
compliance
rozpocznij naukę
zgodność
in compliance with sth
in compliance with an agreement
rozpocznij naukę
zgodnie z czymś
non-compliance with sth
rozpocznij naukę
nieprzestrzeganie czegoś
attire
rozpocznij naukę
strój, odzież, szaty
apprentice
rozpocznij naukę
praktykant, uczeń
whip-lash
rozpocznij naukę
smagnięcie biczem lun uraz szyi
AI can benefit society
rozpocznij naukę
AI może korzystnie wpłynąć na społeczeństwo
it's 5 kilos in weight
rozpocznij naukę
to waży 5 kilo
she weighs about 50 kilos
rozpocznij naukę
ona waży około 50 kilogramów
how heavy is it?
rozpocznij naukę
ile to waży?
to groom sb for sth
rozpocznij naukę
przygotowywać kogoś do czegoś
swagger
He swaggered along the corridor. They strolled around the camp with an exaggerated swagger.
rozpocznij naukę
wywyższać się, chełpić się, przesadna pewność siebie
yet
rozpocznij naukę
przecież
overall
rozpocznij naukę
ogólny, całkowity, ogółem, ogólnie rzecz biorąc
overall assessment
rozpocznij naukę
ocena ogólna
in simple terms
rozpocznij naukę
w prostych słowach, krótko mówiąc, innymi słowy
fitness
rozpocznij naukę
sprawność fizyczna
outline
rozpocznij naukę
nakreślić, zarys
in outline
rozpocznij naukę
w ogólnym zarysie
dispel
dispel a myth
rozpocznij naukę
rozwiać, dementować
steamroller
New Yorker could steamroll his way to the Republican nomination
rozpocznij naukę
walec
bombard sb with sth
rozpocznij naukę
bombardować kogoś czymś
printout
rozpocznij naukę
wydruk
lid
pen lid
rozpocznij naukę
pokrywka, wieko, zakrętka
pen name
rozpocznij naukę
pseudonim literacki
to place sth at sb's disposal
rozpocznij naukę
oddać coś do czyjejś dyspozycji
to use all means at one's disposal
rozpocznij naukę
zastosować wszystkie dostępne środki
tip
rozpocznij naukę
koniuszek
shoelace
rozpocznij naukę
sznurowadło
moving
rozpocznij naukę
poruszający
whip
rozpocznij naukę
bat
lash
rozpocznij naukę
machnięcie, śmignięcie, bat
murky
murky fog
rozpocznij naukę
podejrzany, mętny, mroczny
gęsta mgła
finding
rozpocznij naukę
odkrycie, wniosek, wynik
drive-through
rozpocznij naukę
bar samochodowy
posey
I don't like her posey friends who spend all their money on clothes.
rozpocznij naukę
pozerski
sketch
Dave drew a lovely sketch of the sea in pencil.
rozpocznij naukę
szkic (rysunek)
cut-price
I've found a new shop selling cut-price videos and CDs.
rozpocznij naukę
przeceniony, po obniżonej cenie
tedious
rozpocznij naukę
nudny, nużący
decay
decay of buildings, decay of standards, decay of morals
rozpocznij naukę
rozpad, rozkład
tooth decay
rozpocznij naukę
próchnica zębów
concern about sth
rozpocznij naukę
zaniepokojenie czymś
mislead
don't be misled by appearances
rozpocznij naukę
zmylić, wprowadzać w błąd
to mislead sb into thinking that...
rozpocznij naukę
sprawiać, by ktoś mylnie sądził, że...
hangover
rozpocznij naukę
kac
moron
rozpocznij naukę
kretyn
decency
rozpocznij naukę
przyzwoitość
Luck smiled on me.
rozpocznij naukę
Szczęście uśmiechnęło się do mnie.
draughts (BR), checkers (AM)
rozpocznij naukę
warcaby
to deter sb from sth
rozpocznij naukę
odstraszyć, odwodzić kogoś od czegoś
adolescence
rozpocznij naukę
wiek dojrzewania
adolescent
rozpocznij naukę
dorastający, nastolatek
spurious
He created the entirely spurious impression that the company was doing well.
rozpocznij naukę
nieprawdziwy, fałszywy, błędny
piety
rozpocznij naukę
pobożność

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.