Unit 13, Practice exam

 0    131 fiszek    Nefisto
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

współpracować
rozpocznij naukę
collaborate

odpowiedzialny
rozpocznij naukę
responsible

advantagesscratch

damageaquarium

reach


burst

dochód (ze sprzedaży)
rozpocznij naukę
proceeds

terrified

striking

podobieństwo
rozpocznij naukę
resemblance

rozprowadzać
rozpocznij naukę
distributing

okazja/ możliwość
rozpocznij naukę
opportunity

centralne ogrzewanie
rozpocznij naukę
central heating

zdołać/dać sobie radę
rozpocznij naukę
manage

capture


morski ogród zoologiczny
rozpocznij naukę
marine zoo

zebrać fundusze
rozpocznij naukę
raise

miejsce ogrodzone
rozpocznij naukę
enclosure

capivity

curiosity

trzęsienie ziemi
rozpocznij naukę
earthquake

beneath

powierzchnia
rozpocznij naukę
surface

badać/ ustalać
rozpocznij naukę
investigate


devices

abilities

exclusive

species

divided

wyrafinowany
rozpocznij naukę
sophisticated

researcher

chimp

recently

injections

wyraz twarzy
rozpocznij naukę
facial expression

hemisphere

reflection

delfin butlonosz
rozpocznij naukę
bottlenose

przypatrywać się
rozpocznij naukę
gaze

conduct

odourless

motivated

w przeciwnym wypadku/razie
rozpocznij naukę
otherwise


tell tale

zbliżanie się
rozpocznij naukę
approaching

chirps


nie do rozszyfrowania
rozpocznij naukę
indecipherable

opierać się/ polegać na
rozpocznij naukę
relies

high-pitched

indicate

pojęcie/zrozumienie
rozpocznij naukę
grasp


torrential

violent

descend

powódź/ zalewać
rozpocznij naukę
flood

dość/ dostatecznie
rozpocznij naukę
fairly

na metr kwadratowy
rozpocznij naukę
per square metre

volume

humid


moist

shelter

tremor

pierwszorzędny
rozpocznij naukę
first-rate

sypać/ padać przelotnie
rozpocznij naukę
showered


drizzle

đcieka- kapa
rozpocznij naukę
drip


rozlać/ wyciek
rozpocznij naukę
spill

wylewać się
rozpocznij naukę
pour

uciszyć się/ przeminąć
rozpocznij naukę
blown over

likwidować zalanie
rozpocznij naukę
mopping up

mislay

reasonable

gospodarstwo domowe
rozpocznij naukę
householdattitude

carefree

rebelious

rock the boat

subordinate

bribery


flexible

adolescence

zakorzenione
rozpocznij naukę
rooted

dać sobie radę
rozpocznij naukę
to get along well

przez/ od początku do końca
rozpocznij naukę
throughout

przyczynić się
rozpocznij naukę
contributed

inevitable

inner

findings

ponura prognoza
rozpocznij naukę
gloomy forecast


poleganie na sobie
rozpocznij naukę
reliance

conspired

przewidzieć
rozpocznij naukę
foreseen

seldomła

cargo

speed

wychłodzenie spowodowane wiatrem
rozpocznij naukę
windchill factor

frostbite

wbity w fotel
rozpocznij naukę
pinned to seat

włókno szklane
rozpocznij naukę
fiberglassvertical

manufacture

pod prywatne zamówienie
rozpocznij naukę
customise for the individual


ravine


exhilarating

crucial

samoświadomość
rozpocznij naukę
self awareness

zajęcie/ zawód
rozpocznij naukę
occupation

chamber


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.