Science and technology

 0    45 fiszek    madzialena768
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

osiągnięcie

advanced technology
rozpocznij naukę
zaawansowana technologia

modern technology
rozpocznij naukę
nowoczesna technologia

argument for sth
rozpocznij naukę
argument za czymś

argument against sth
rozpocznij naukę
argument przeciwko czemuś

branch of technology
rozpocznij naukę
gałąź nauki

field of technology
rozpocznij naukę
dziedzina nauki

breakthrough
rozpocznij naukę
przełom

collect data
rozpocznij naukę
zbierać dane

do conduct carry out an experiment
rozpocznij naukę
przeprowadzić doświadczenie

do conduct carry out research on...
rozpocznij naukę
przeprowadzić badania nad...

digital electronics
rozpocznij naukę
technika cyfrowa

it was one of the most important discoveries in the field of medicine.
rozpocznij naukę
to było jedno z największych odkryć medycyny

make a discovery
rozpocznij naukę
dokonać odkrycia

wynalazek

invention of the telephone/printing/paper
rozpocznij naukę
wynalazek telefonu/druku/papieru

new technologies
rozpocznij naukę
nowe technologie

one must assume that
rozpocznij naukę
trzeba przyznać

proof evidence
rozpocznij naukę
dowód

udowadniać

research into sth
rozpocznij naukę
badać coś

research paper
rozpocznij naukę
praca naukowa(pisemna)

research project
rozpocznij naukę
projekt badawczy

research work
rozpocznij naukę
prace badawcze

wyniki

próbka

(scientific) research
rozpocznij naukę
badania (naukowe)

(scientific) discovery
rozpocznij naukę
odkrycie (naukowe)

(scientific) approach
rozpocznij naukę
podejście (naukowe)

(scientific) theory
rozpocznij naukę
teoria naukowa

scientific knowledge
rozpocznij naukę
wiedza naukowa

naukowiec

odkrywca

wynalazca

badacz

scientifically- based information
rozpocznij naukę
informacja sprawdzona naukowo

scientifically proven
rozpocznij naukę
udowodnione naukowo


technical devices
rozpocznij naukę
urządzenia techniczne

technological progress
rozpocznij naukę
postęp techniczny

technological revolution
rozpocznij naukę
rewolucja techniczna

telecommunications
rozpocznij naukę
telekomunikacja

sprawdzać/ testować


kopiarka


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.