w podróży przydatne

 0    70 fiszek    chmurkakomorka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Proszę. (o coś)
rozpocznij naukę
Please.
Dziękuję.
rozpocznij naukę
Thank you.
Nie ma za co.
rozpocznij naukę
You're welcome.
Przepraszam. (zwracam czyjść uwagę n.p.: na ulicy)
rozpocznij naukę
Excuse me.
Proszę. (podając coś)
rozpocznij naukę
Here you are.
Która godzina?
rozpocznij naukę
What's the time?
Do widzenia.
rozpocznij naukę
Goodbye.
Pomocy!
rozpocznij naukę
Help!
Uwaga!
rozpocznij naukę
Look out!
Proszę mnie zostawić.
rozpocznij naukę
Leave me alone!
Zadzwonię na policję.
rozpocznij naukę
I'm calling the police.
Stać! Złodziej!
rozpocznij naukę
Stop! Thief!
Potrzebuję pańskiej/ pani pomocy.
rozpocznij naukę
I need your help!
Zgubiłem się.
rozpocznij naukę
I’m lost.
Zgubiłem (mój/moją)...
rozpocznij naukę
I lost (my)...
Źle się czuję.
rozpocznij naukę
I'm sick.
Nie dotykaj mnie!
rozpocznij naukę
Don’t touch me!
Potrzebuję lekarza.
rozpocznij naukę
I need a doctor.
Czy mogę skorzystać z Pańskiego/ Pani telefonu?
rozpocznij naukę
Can I use your phone?
Którędy do...?
rozpocznij naukę
Which way is it to...?
Ma Pan rozmienić $20?
rozpocznij naukę
Do you have change for 20 dollars note? Could you change me 20 dollar note?
Ile kosztuje bilet do...?
rozpocznij naukę
How much is a ticket to...?
Poproszę jeden bilet do...
rozpocznij naukę
One ticket to..., please.
Gdzie jedzie ten pociąg/autobus?
rozpocznij naukę
Where does this train/bus go?
Gdzie jest pociąg/autobus do...?
rozpocznij naukę
Where is the train/bus to?
Czy ten pociąg/autobus zatrzymuje się w...?
rozpocznij naukę
Does this train/bus stop in...?
Kiedy mam wysiąść żeby dojść do...?
rozpocznij naukę
When should I leave to get to...?
Może mi Pan/Pani pokazać na mapie?
rozpocznij naukę
Can you show me on the map?
Z którego stanowiska odjeżdża autobus do...?
rozpocznij naukę
What bay does the bus to ... leave from?
Która bramka jest na lot AN345?
rozpocznij naukę
Which gate is the flight AN235?
Proszę mnie zawieźć do...
rozpocznij naukę
Take me to..., please.
Ile kosztuje dojazd do...?
rozpocznij naukę
How much does it cost to get to...?
Proszę mnie tam zawieźć.
rozpocznij naukę
Take me there, please.
Czy są wolne pokoje?
rozpocznij naukę
Do you have any rooms available?
Ile kosztuje pokój jedno-/dwuosobowy?
rozpocznij naukę
How much is a room for one person/two people?
Czy w pokoju jest...?
rozpocznij naukę
Does the room come with...?
OK, biorę to.
rozpocznij naukę
OK, I'll take it.
Zatrzymam się tu na... nocy.
rozpocznij naukę
I will stay for... night(s).
O której godzinie jest śniadanie/kolacja?
rozpocznij naukę
What time is breakfast/supper?
Chcę się zameldować/wymeldować.
rozpocznij naukę
I want to check in/out.
Przepraszam, ale ... w moim pokoju nie działa.
rozpocznij naukę
Excuse me, but ... in my room is broken/ doesn’t work.
Potrzebuję czysty ręcznik.
rozpocznij naukę
I need a clean towel.
Czy akceptujecie kartę X?
rozpocznij naukę
Do you accept X credit cards?
Gdzie mogę wymienić pieniądze?
rozpocznij naukę
Where can I get money changed?
Gdzie znajdę bankomat?
rozpocznij naukę
Where is an automatic teller machine?
Czy mogę prosić o menu?
rozpocznij naukę
Can I look at the menu, please?
Czy jest specjalność lokalna?
rozpocznij naukę
Is there a local specialty?
Jestem wegetarianinem.
rozpocznij naukę
I'm a vegetarian.
Proszę szklankę...
rozpocznij naukę
May I have a glass of...?
Proszę filiżankę...
rozpocznij naukę
May I have a cup of...?
Proszę butelkę...
rozpocznij naukę
May I have a bottle of...?
Przepraszam (do kelnera/kelnerki).
rozpocznij naukę
Excuse me, waiter?
Było pyszne.
rozpocznij naukę
It was delicious.
Proszę o rachunek.
rozpocznij naukę
The check, please.
Czy macie to w moim rozmiarze?
rozpocznij naukę
Do you have this in my size?
Ile to kosztuje?
rozpocznij naukę
How much is this/ are these?
Nie jestem zainteresowany/a.
rozpocznij naukę
I'm not interested.
Dobrze, wezmę to.
rozpocznij naukę
OK, I'll take it...
Potrzebuję środka przeciwbólowego.
rozpocznij naukę
I need a painkiller.
Gdzie jest najbliższy/a: przystanek autobusowy?
rozpocznij naukę
Where’s the nearest bus station?
Czy to daleko?
rozpocznij naukę
Is it far?
Gdzie mogę wynająć...?
rozpocznij naukę
Where can I hire...?
Proszę znaczki do Polski na ten list/ tę pocztówkę.
rozpocznij naukę
I’d like stamps to Poland for this letter/ postcard.
Gdzie jest najbliższy bankomat?
rozpocznij naukę
Where’s the nearest cash machine?
Ile kosztuje wstęp?
rozpocznij naukę
How much is admission?
Czy to pociąg bezpośredni czy z przesiadką?
rozpocznij naukę
Is it a direct train or with a change?
Kiedy odjeżdża pociąg/autobus do...?
rozpocznij naukę
When does the train/bus for... leave?
Kiedy ten pociąg/autobus przyjedzie do...?
rozpocznij naukę
When will this train/bus arrive in...?
Stolik dla jednej/dwóch osób proszę
rozpocznij naukę
A table for one person/two people, please
Proszę bilet w jedną stronę/ w obie strony
rozpocznij naukę
Single ticket/ Return ticket, please.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.