5. BUDOWA TEREN, ZIEMIA, GRUNT

 0    38 fiszek    kwietnic2
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
TEREN
rozpocznij naukę
GROUND
ZIEMIA
rozpocznij naukę
EARTH
GRUNT
rozpocznij naukę
SOIL
TEREN PŁASKI
rozpocznij naukę
FLAT GROUND
SPADEK TERENU, POCHYLENIE
rozpocznij naukę
SLOPE OF GROUND
SKARPA
rozpocznij naukę
SLOPE
NASYP
rozpocznij naukę
EMBANKMENT
GRUNT NASYPOWY (ZAGĘSZCZONY)
rozpocznij naukę
MADE UP GROUND
GRUNT RODZIMY
rozpocznij naukę
NATURAL GROUND, NATURAL SOIL, ORIGINAL SOIL
NIEKTÓRE RODZAJE GRUNTU
rozpocznij naukę
SOME TYPES OF SOIL
RESZTKI ROŚLINNOŚCI
rozpocznij naukę
VEGETABLE MATTER
HUMUS
rozpocznij naukę
HUMUS SOIL
PODŁOŻE GRUNTOWE, GRUNT RODZIMY
rozpocznij naukę
SUBSOIL
KAMIENIE,ŻWIR OTOCZAKI
rozpocznij naukę
STONE, GRAVEL
DUŻE OTOCZAKI
rozpocznij naukę
BOULDERS
GLINA
rozpocznij naukę
CLAY
ZWIETRZAŁA LUŻNA SKAŁA
rozpocznij naukę
WEATHERED ROCK
TWARDA LITA SKAŁA
rozpocznij naukę
HARD ROCK, SOLID ROCK
INNE RODZAJE GRUNTU
rozpocznij naukę
OTHERS TYPES OF SOIL
GRUNT ORGANICZNY
rozpocznij naukę
ORGANIC SOIL
GRUNT GLINIASTY, ILASTY
rozpocznij naukę
CLAY SOIL
GRUNT PIASZCZYSTY
rozpocznij naukę
SANDY SOIL
GRUNT SPOISTY
rozpocznij naukę
COHESIVE SOIL
GRUNT NIESPOISTY
rozpocznij naukę
NON COHESIVE SOIL
GRUNT ZWARTY
rozpocznij naukę
FIRM GROUND
GRUNT NASYPOWY
rozpocznij naukę
MADE GROUND
GRUNT ZAGĘSZCZONY
rozpocznij naukę
COMPACTED GROUND
NIEKTÓRE TERMINY STOSOWANE W MECHANICE GRUNTÓW
rozpocznij naukę
SOME TECHNICAL TERMS USED IN SOIL MECHANICS
STRUKTURA GRUNTU
rozpocznij naukę
SOIL STRUCTERE
WILGOTNOŚĆ GRUNTU
rozpocznij naukę
SOIL MOISTURE
ŚCIŚLIWOŚĆ
rozpocznij naukę
COMPRESSIBILITY
SPÓJNOŚĆ
rozpocznij naukę
COHESION
KĄT TARCIA WEWNĘTRZNEGO
rozpocznij naukę
ANGLE OF INTERNAL FRICTION
ZAGĘSZCZALNOŚĆ
rozpocznij naukę
COMPACTIBILITY
BADANIE GRUNTU
rozpocznij naukę
SOIL SURVEY
TERENOWE BADANIA GRUNTU
rozpocznij naukę
FIELD SOIL TEST, SITE INWESTIGATION
POMIAR OSIADANIA
rozpocznij naukę
SETTLEMENT, MEASUREMENT
OBNIŻENIE POZIOMU WODY GRUNTOWEJ
rozpocznij naukę
GROUND WATER LOWERING

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.