WAR AND PEACE-WOJNA I POKÓJ

 0    185 fiszek    pantinciaj
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

wojsko, armia

artyleria

koszary


baza lotnicza

military base
rozpocznij naukę
baza wojskowa

baza marynarki wojennej

batalion

brygada

kawaleria

ludność cywilna

pułkownik

rozkaz

komandos

conscription
rozpocznij naukę
pobór do wojska, powszechna służba wojskowa

kapral


dywizja

armoured division
rozpocznij naukę
dywizja pancerna


na służbie


wojska lotnicze

hostile forces
rozpocznij naukę
wrogie siły, siły wroga

the armed forces
rozpocznij naukę
siły zbrojne

generał

partyzant

headquarters/HQ
rozpocznij naukę
kwatera główna


piechota

żołnierz piechoty

porucznik


piechota morska

wojskowy

military action
rozpocznij naukę
działania wojskowe

military service
rozpocznij naukę
służba wojskowa

missing in action
rozpocznij naukę
zaginiony w akcji

naval officer
rozpocznij naukę
oficer marynarki wojennej

marynarka wojenna



pluton

prisoner of war/P.O.W
rozpocznij naukę
jeniec wojenny

obóz jeniecki

szeregowy, szeregowiec

uchodźca

refugee camp
rozpocznij naukę
obóz dla uchodźców

żołnierz zawodowy

rezerwista

warta, wartownik

on sentry duty
rozpocznij naukę
na warcie

sierżant

żołnierz


zdrajca


amunicja

uzbrojony

broń, uzbrojenie

arms control
rozpocznij naukę
kontrola zbrojeń

wyścig zbrojeń


bomba atomowa

atak bombowy

nuclear bomb
rozpocznij naukę
bomba nuklearna

bombardowanie

aerial bombardment
rozpocznij naukę
nalot bombowy

bomber plane
rozpocznij naukę
bombowiec


niszczyciel

eksplozja, wybuch

broń palna

landmine/mine
rozpocznij naukę
mina

karabin maszynowy

pocisk

moździerz


odłamek

łódź podwodna, okret podwodny




torpeda

głowica


biological weapon
rozpocznij naukę
broń biologiczna

chemical weapon
rozpocznij naukę
broń chemiczna

nuclear weapons
rozpocznij naukę
broń nuklearna, broń atomowa

secret weapon
rozpocznij naukę
tajna broń

weapons of mass destruction
rozpocznij naukę
broń masowego rażenia


secret agent
rozpocznij naukę
tajny agent

nalot bombowy

sprzymierzeniec, sojusznik

armed conflict
rozpocznij naukę
konflikt zbrojny


zasadzka


naval battle
rozpocznij naukę
bitwa morska

battlefield/battleground
rozpocznij naukę
pole bitwy


concentration camp
rozpocznij naukę
obóz koncentracyjny

obóz śmierci

kampania

counterattack
rozpocznij naukę
kontratak

porażka, klęska

obrona


walka

linia frontu

at the front line
rozpocznij naukę
na lini frontu

the Holocaust
rozpocznij naukę
holokaust

inwazja, najazd

okupacja

opór

rewolucja

oblężenie

oblężony

taktyka


powstanie

zwycięstwo, wygrana


zimna wojna

World War I/the First World War
rozpocznij naukę
I wojna światowa

World War II/the Second World War
rozpocznij naukę
II wojna światowa

działania wojennne, wojna

germ warfare/biological warfare
rozpocznij naukę
wojna biologiczna

czas wojnny, wojna

conscientious objector
rozpocznij naukę
człowiek uchylający się od służby wojskowej ze względów moralnych lub religijnych

rozbrojenie

nuclear disarmament
rozpocznij naukę
rozbrojenie nuklearne

pacyfizm

pacyfista


non-aggression pact
rozpocznij naukę
pakt o nieagresji


peace conference
rozpocznij naukę
konferencja pokojowa

peace movement
rozpocznij naukę
ruch na rzecz pokoju

rozmowy pokojowe

czas pokoju, pokój

traktat

peace treaty
rozpocznij naukę
traktat pokojowy


to agree to a truce
rozpocznij naukę
zawierać rozejm

to ambush sb/sth
rozpocznij naukę
urządzić na kogoś/coś zasadzkę

to be ambushed
rozpocznij naukę
wpaść w zasadzkę

to be at war (with sb)
rozpocznij naukę
prowadzić wojnę (z kimś)

to be killed
rozpocznij naukę
zostać zabitym

to be wounded
rozpocznij naukę
zostać rannym

atakować

oblegać

zdradzić

to break out
rozpocznij naukę
wybuchać (o wojnie)

Worl War Two broke out in 1939.
rozpocznij naukę
II wojna światowa wybuchła w 1939.

to carry out orders
rozpocznij naukę
wykonywać rozkazy

to declare war (on a country)
rozpocznij naukę
wypowiedzieć wojnę (państwu)

pokonać

bronić

niszczyć

rozbroić

to drop bombs (on sth)
rozpocznij naukę
zrzucać bomby (na coś)

eksplodować

to fire (at sb/sth)
rozpocznij naukę
strzelić (do kogoś/czegoś)

to hold sb prisoner/to take sb prisoner/ to keep sb prisoner
rozpocznij naukę
wziąć kogoś do niewoli

to invade (a country)
rozpocznij naukę
napaść/najechać (na kraj)

zabić

przegrać

to lose the war
rozpocznij naukę
przegrać wojnę

to maintain neutrality
rozpocznij naukę
zachować neutralność

okupować

to open fire (on sb/sth)
rozpocznij naukę
otworzyć ogień (do kogoś/czegoś)

to resist (sb/sth)
rozpocznij naukę
stawiać opór (komuś/czemuś)

to shoot (at sb/sth)
rozpocznij naukę
strzelać (do kogoś/czegoś)

to shoot down a plane
rozpocznij naukę
zestrzelić samolot

zastrzelić kogoś

to sign a peace treaty
rozpocznij naukę
podpisać traktat pokojowy

to surrender
rozpocznij naukę
poddawać się

otaczać

to wage war on another country
rozpocznij naukę
prowadzić wojnę z innym krajem

wygrać, zwyciężyć

to win the war
rozpocznij naukę
wygrać wojnę

wycofać

zranić


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.