Longman, Matura Podstawowa, SZKOŁA

 0    196 fiszek    utcpomro5
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
akademia
rozpocznij naukę
academy
szkoła podstawowa
rozpocznij naukę
elementary school/primary school
szkoła średnia
rozpocznij naukę
high school/secondary school
szkoła niepubliczna, społeczna
rozpocznij naukę
independent school
przedszkole
rozpocznij naukę
kindergarten/nursery school
gimnazjum
rozpocznij naukę
middle school/junior high school
szkoła koedukacyjna
rozpocznij naukę
mixed school/co-educational school
szkoła prywatna
rozpocznij naukę
private school/public school
szkoła tylko dla chłopców lub dziewcząt
rozpocznij naukę
single-sex school
szkoła państwowa
rozpocznij naukę
state school/public school
uniwersytet
rozpocznij naukę
university
szkoła zawodowa
rozpocznij naukę
vocational school
stołówka
rozpocznij naukę
canteen/dining room
klasa, sala lekcyjna
rozpocznij naukę
classroom
świetlica
rozpocznij naukę
common room
pracownia komputerowa
rozpocznij naukę
computer room
korytarz
rozpocznij naukę
corridor
sala gimnastyczna
rozpocznij naukę
gymnasium/gym
gabinet dyrektora
rozpocznij naukę
headmaster's office
pracownia
rozpocznij naukę
laboratory/lab
biblioteka
rozpocznij naukę
library
sekretariat
rozpocznij naukę
office
boisko do zabawy
rozpocznij naukę
playground
sala do nauki biologii, chemii, fizyki
rozpocznij naukę
science lab
boisko sportowe
rozpocznij naukę
sports field
pokój nauczycielski
rozpocznij naukę
staffroom
kolega z klasy
rozpocznij naukę
classmate
student
rozpocznij naukę
college student
wicedyrektor
rozpocznij naukę
deputy head/assistant principal
egzaminator
rozpocznij naukę
examiner
wychowawca
rozpocznij naukę
form teacher
dyrektorka
rozpocznij naukę
headmaster/head teacher/principal
wykładowca
rozpocznij naukę
lecturer
profesor
rozpocznij naukę
professor
uczeń
rozpocznij naukę
schoolboy/pupil
uczennica
rozpocznij naukę
schoolgirl/pupil
kolega ze szkoły
rozpocznij naukę
schoolmate
sekretarz
rozpocznij naukę
secretary
uczeń, student
rozpocznij naukę
student
nauczyciel
rozpocznij naukę
teacher
grono pedagogiczne
rozpocznij naukę
teaching staff
student uniwersytetu
rozpocznij naukę
university student
plastyka
rozpocznij naukę
Art
biologia
rozpocznij naukę
Biology
chemia
rozpocznij naukę
Chemistry
wiedza o społeczeństwie
rozpocznij naukę
Civic studies
kółko
rozpocznij naukę
club
język angielski
rozpocznij naukę
English language and literature
języki obce
rozpocznij naukę
foreign languages
geografia
rozpocznij naukę
Geography
przedmioty humanistyczne
rozpocznij naukę
humanities
historia
rozpocznij naukę
History
informatyka
rozpocznij naukę
Information and Communication Technology/Information Technology/ICT/IT
matematyka
rozpocznij naukę
Mathematics/Maths
muzyka
rozpocznij naukę
Music
wychowanie fizyczne, WF
rozpocznij naukę
Physical Education/PE
fizyka
rozpocznij naukę
Physics
język polski
rozpocznij naukę
Polish language and literature
religia
rozpocznij naukę
Religious Education/RE
przedmioty ścisłe, nauki przyrodnicze
rozpocznij naukę
Science
przedmiot szkolny
rozpocznij naukę
subject
tablica (czarna)
rozpocznij naukę
blackboard
pisak do tablicy
rozpocznij naukę
blackboard marker
tablica
rozpocznij naukę
board
kalkulator
rozpocznij naukę
calculator
kreda
rozpocznij naukę
chalk
zeszyt
rozpocznij naukę
copybook/exercise book/notebook
podręcznik
rozpocznij naukę
coursebook/textbook
gąbka do tablicy
rozpocznij naukę
duster
segregator
rozpocznij naukę
file
teczka tekturowa
rozpocznij naukę
folder
tablica interaktywna
rozpocznij naukę
interactive whiteboard
szafka
rozpocznij naukę
locker
strój gimnastyczny
rozpocznij naukę
PE kit
pióro, długopis
rozpocznij naukę
pen
ołówek
rozpocznij naukę
pencil
piórnik
rozpocznij naukę
pencil case
temperówka
rozpocznij naukę
pencil sharpener
rząd ławek
rozpocznij naukę
row of desks
gumka
rozpocznij naukę
rubber
linijka
rozpocznij naukę
ruler
tablica (biała)
rozpocznij naukę
whiteboard
zeszyt ćwiczeń
rozpocznij naukę
workbook
wyniki w nauce
rozpocznij naukę
academic results
poziom nauczania
rozpocznij naukę
academic standards
arkusz egzaminacyjny
rozpocznij naukę
exam paper
arkusz egzaminacyjny z ubiegłych lat
rozpocznij naukę
past exam paper
wyniki egzaminu
rozpocznij naukę
exam results
egzamin
rozpocznij naukę
examination/exam
dostać się na uniwersytet
rozpocznij naukę
get a place at a university
egzamin końcowy (na zakończenie szkoły)
rozpocznij naukę
school-leaving exam
egzamin wstępny na uczelnię
rozpocznij naukę
university entrance exam
ściągać na egzaminie
rozpocznij naukę
cheat in an exam
przystępować do egzaminu
rozpocznij naukę
do/sit/take an exam
źle sobie poradzić na egzaminie
rozpocznij naukę
do badly in an exam
dobrze sobie poradzić na egzaminie
rozpocznij naukę
do well in an exam
oblać egzamin
rozpocznij naukę
fail an exam
dostać 56 punktów z testu
rozpocznij naukę
get/score 56 marks in a test
sprawdzać arkusze egzaminacyjne
rozpocznij naukę
grade/mark exam papers
sprawdzać test
rozpocznij naukę
grade/mark a test
sprawdzać pracę domową
rozpocznij naukę
grade/mark homework
zdać egzamin
rozpocznij naukę
pass an exam
przygotowywać się do egzaminu
rozpocznij naukę
prepare for an exam
ponownie przystępować do egzaminu
rozpocznij naukę
retake an exam
powtarzać do egzaminu
rozpocznij naukę
revise for an exam
uczyć się do egzaminu
rozpocznij naukę
study for an exam
nieobecność
rozpocznij naukę
absence
nieobecny
rozpocznij naukę
absent
obecność
rozpocznij naukę
attendance
przerwa
rozpocznij naukę
break
uczeń prześladujący/zastraszający innych uczniów
rozpocznij naukę
bully
lekcja
rozpocznij naukę
class
olimpiada szkolna
rozpocznij naukę
competition
obowiązkowy
rozpocznij naukę
compulsory
termin wykonania pracy
rozpocznij naukę
deadline
stopień, ocena
rozpocznij naukę
grade/mark
stypendium
rozpocznij naukę
grant/scholarship
wakacje
rozpocznij naukę
holiday
trudności w nauce
rozpocznij naukę
learning difficulties
lekcja
rozpocznij naukę
lesson
przerwa na lunch
rozpocznij naukę
lunch break
nowy uczeń
rozpocznij naukę
newcomer
nieobowiązkowy
rozpocznij naukę
optional
obecny
rozpocznij naukę
present
świadectwo szkolne
rozpocznij naukę
school certificate
czesne
rozpocznij naukę
school fee
wycieczka szkolna
rozpocznij naukę
school trip
lektury szkolne
rozpocznij naukę
set books
SKS
rozpocznij naukę
sports club
rada pedagogiczna
rozpocznij naukę
staff meeting
semestr
rozpocznij naukę
term
plan lekcji
rozpocznij naukę
timetable
praca pisemna
rozpocznij naukę
written work
uczęszczać
rozpocznij naukę
attend
paplać, trajkotać
rozpocznij naukę
chatter
uczyć się
rozpocznij naukę
learn
zadawać
rozpocznij naukę
set
uczęszczać na kurs
rozpocznij naukę
attend a course
uczęszczać na zajęcia
rozpocznij naukę
attend classes
uczęszczać do szkoły
rozpocznij naukę
attend school
omawiać lektury
rozpocznij naukę
discuss set books
robić kurs
rozpocznij naukę
do a course
robić projekt
rozpocznij naukę
do a project
wykonywać zadanie
rozpocznij naukę
do a task/an activity
robić ćwiczenie
rozpocznij naukę
do an exercise
przeprowadzić eksperyment
rozpocznij naukę
do an experiment
odrabiać pracę domową
rozpocznij naukę
do homework
bardzo się starać
rozpocznij naukę
do one's best
oddawać pracę domową
rozpocznij naukę
hand in homework
zrobić sobie przerwę, mieć przerwę
rozpocznij naukę
have a break
przygotowywać prezentację
rozpocznij naukę
make a presentation
robić, popełniać błędy
rozpocznij naukę
make mistakes
robić notatki
rozpocznij naukę
make notes
robić postępy
rozpocznij naukę
make progress
uczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
memorise/learn by heart
opuszczać lekcje
rozpocznij naukę
miss lessons
brać udział w lekcji
rozpocznij naukę
participate/take part in a lesson
uważać na lekcji
rozpocznij naukę
pay attention in class
czytać mapy
rozpocznij naukę
read maps
zadawać wypracowanie
rozpocznij naukę
set an essay
zadawać pracę domową
rozpocznij naukę
set homework
opuszczać zajęcia, chodzić na wagary
rozpocznij naukę
skip classes/play truant
rozwiązywać zadanie matematyczne
rozpocznij naukę
solve a problem
uczyć się pilnie
rozpocznij naukę
study hard
studiować teksty źródłowe
rozpocznij naukę
study sources
sprawdzać listę obecności w dzienniku
rozpocznij naukę
take the register
spóźnić się
rozpocznij naukę
turn up late/be late
ścierać tablicę
rozpocznij naukę
wipe the board
pisać wypracowanie
rozpocznij naukę
write an essay
licencjat (nauki humanistyczne)
rozpocznij naukę
BA (Bachelor of Arts)
licencjat (nauki ścisłe)
rozpocznij naukę
BSc (Bachelor of Science)
absolwent
rozpocznij naukę
graduate
magister (nauki humanistyczne)
rozpocznij naukę
MA (Master of Arts)
magister (nauki ścisłe)
rozpocznij naukę
MSc (Master of Science)
doktor (nauki humanistyczne i ścisłe)
rozpocznij naukę
PhD (Doctor of Philosophy)
dostać się na uczelnię
rozpocznij naukę
get into university
skończyć uniwersytet
rozpocznij naukę
graduate from university
otrzymać świadectwo
rozpocznij naukę
receive/obtain/get a certificate
uzyskać stopień naukowy
rozpocznij naukę
receive/obtain/get a degree
otrzymać dyplom
rozpocznij naukę
receive/obtain/get a diploma
aktywny
rozpocznij naukę
active
chętny do współpracy
rozpocznij naukę
cooperative
niechętny do współpracy
rozpocznij naukę
uncooperative
wymagający
rozpocznij naukę
demanding
sprawiedliwy
rozpocznij naukę
fair
niesprawiedliwy
rozpocznij naukę
unfair
utalentowany
rozpocznij naukę
gifted
obdarzony wyobraźnią
rozpocznij naukę
imaginative
zmotywowany
rozpocznij naukę
motivated
motywujący
rozpocznij naukę
motivating
bierny
rozpocznij naukę
passive
profesjonalny
rozpocznij naukę
professional
punktualny
rozpocznij naukę
punctual
surowy
rozpocznij naukę
strict
systematyczny
rozpocznij naukę
systematic
utalentowany
rozpocznij naukę
talented

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.