Longman, Matura Podstawowa, SZKOŁA

 0    196 fiszek    utcpomro5
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

academy

szkoła podstawowa
rozpocznij naukę
elementary school/primary school

szkoła średnia
rozpocznij naukę
high school/secondary school

szkoła niepubliczna, społeczna
rozpocznij naukę
independent school

kindergarten/nursery school

middle school/junior high school

szkoła koedukacyjna
rozpocznij naukę
mixed school/co-educational school

szkoła prywatna
rozpocznij naukę
private school/public school

szkoła tylko dla chłopców lub dziewcząt
rozpocznij naukę
single-sex school

szkoła państwowa
rozpocznij naukę
state school/public school

university

szkoła zawodowa
rozpocznij naukę
vocational school

canteen/dining room

klasa, sala lekcyjna
rozpocznij naukę
classroom

common room

pracownia komputerowa
rozpocznij naukę
computer room

corridor

sala gimnastyczna
rozpocznij naukę
gymnasium/gym

gabinet dyrektora
rozpocznij naukę
headmaster's office

laboratory/lab

library

office

boisko do zabawy
rozpocznij naukę
playground

sala do nauki biologii, chemii, fizyki
rozpocznij naukę
science lab

boisko sportowe
rozpocznij naukę
sports field

pokój nauczycielski
rozpocznij naukę
staffroom

kolega z klasy
rozpocznij naukę
classmate

college student

wicedyrektor
rozpocznij naukę
deputy head/assistant principal

examiner

form teacher

headmaster/head teacher/principal

lecturer

professor

schoolboy/pupil

schoolgirl/pupil

kolega ze szkoły
rozpocznij naukę
schoolmate

secretary

uczeń, student
rozpocznij naukę
student

teacher

grono pedagogiczne
rozpocznij naukę
teaching staff

student uniwersytetu
rozpocznij naukę
university student


Biology

Chemistry

wiedza o społeczeństwie
rozpocznij naukę
Civic studies


język angielski
rozpocznij naukę
English language and literature

języki obce
rozpocznij naukę
foreign languages

Geography

przedmioty humanistyczne
rozpocznij naukę
humanities

History

Information and Communication Technology/Information Technology/ICT/IT

Mathematics/Maths


wychowanie fizyczne, WF
rozpocznij naukę
Physical Education/PE

Physics

język polski
rozpocznij naukę
Polish language and literature

Religious Education/RE

przedmioty ścisłe, nauki przyrodnicze
rozpocznij naukę
Science

przedmiot szkolny
rozpocznij naukę
subject

tablica (czarna)
rozpocznij naukę
blackboard

pisak do tablicy
rozpocznij naukę
blackboard marker


calculator


copybook/exercise book/notebook

coursebook/textbook

gąbka do tablicy
rozpocznij naukę
duster

file

teczka tekturowa
rozpocznij naukę
folder

tablica interaktywna
rozpocznij naukę
interactive whiteboard


strój gimnastyczny
rozpocznij naukę
PE kit

pióro, długopis
rozpocznij naukę
pen

pencil

pencil case

pencil sharpener

rząd ławek
rozpocznij naukę
row of deskstablica (biała)
rozpocznij naukę
whiteboard

zeszyt ćwiczeń
rozpocznij naukę
workbook

wyniki w nauce
rozpocznij naukę
academic results

poziom nauczania
rozpocznij naukę
academic standards

arkusz egzaminacyjny
rozpocznij naukę
exam paper

arkusz egzaminacyjny z ubiegłych lat
rozpocznij naukę
past exam paper

wyniki egzaminu
rozpocznij naukę
exam results

examination/exam

dostać się na uniwersytet
rozpocznij naukę
get a place at a university

egzamin końcowy (na zakończenie szkoły)
rozpocznij naukę
school-leaving exam

egzamin wstępny na uczelnię
rozpocznij naukę
university entrance exam

ściągać na egzaminie
rozpocznij naukę
cheat in an exam

przystępować do egzaminu
rozpocznij naukę
do/sit/take an exam

źle sobie poradzić na egzaminie
rozpocznij naukę
do badly in an exam

dobrze sobie poradzić na egzaminie
rozpocznij naukę
do well in an exam

oblać egzamin
rozpocznij naukę
fail an exam

dostać 56 punktów z testu
rozpocznij naukę
get/score 56 marks in a test

sprawdzać arkusze egzaminacyjne
rozpocznij naukę
grade/mark exam papers

sprawdzać test
rozpocznij naukę
grade/mark a test

sprawdzać pracę domową
rozpocznij naukę
grade/mark homework

zdać egzamin
rozpocznij naukę
pass an exam

przygotowywać się do egzaminu
rozpocznij naukę
prepare for an exam

ponownie przystępować do egzaminu
rozpocznij naukę
retake an exam

powtarzać do egzaminu
rozpocznij naukę
revise for an exam

uczyć się do egzaminu
rozpocznij naukę
study for an exam

nieobecność
rozpocznij naukę
absence

absent

attendance


uczeń prześladujący/zastraszający innych uczniów
rozpocznij naukę
bully


olimpiada szkolna
rozpocznij naukę
competition

obowiązkowy
rozpocznij naukę
compulsory

termin wykonania pracy
rozpocznij naukę
deadline

stopień, ocena
rozpocznij naukę
grade/mark

grant/scholarship

holiday

trudności w nauce
rozpocznij naukę
learning difficulties


przerwa na lunch
rozpocznij naukę
lunch break

newcomer

nieobowiązkowy
rozpocznij naukę
optional

present

świadectwo szkolne
rozpocznij naukę
school certificate

school fee

wycieczka szkolna
rozpocznij naukę
school trip

lektury szkolne
rozpocznij naukę
set books

sports club

rada pedagogiczna
rozpocznij naukę
staff meeting


timetable

praca pisemna
rozpocznij naukę
written work

uczęszczać
rozpocznij naukę
attend

paplać, trajkotać
rozpocznij naukę
chatter

learn


uczęszczać na kurs
rozpocznij naukę
attend a course

uczęszczać na zajęcia
rozpocznij naukę
attend classes

uczęszczać do szkoły
rozpocznij naukę
attend school

omawiać lektury
rozpocznij naukę
discuss set books

do a course

robić projekt
rozpocznij naukę
do a project

wykonywać zadanie
rozpocznij naukę
do a task/an activity

robić ćwiczenie
rozpocznij naukę
do an exercise

przeprowadzić eksperyment
rozpocznij naukę
do an experiment

odrabiać pracę domową
rozpocznij naukę
do homework

bardzo się starać
rozpocznij naukę
do one's best

oddawać pracę domową
rozpocznij naukę
hand in homework

zrobić sobie przerwę, mieć przerwę
rozpocznij naukę
have a break

przygotowywać prezentację
rozpocznij naukę
make a presentation

robić, popełniać błędy
rozpocznij naukę
make mistakes

robić notatki
rozpocznij naukę
make notes

robić postępy
rozpocznij naukę
make progress

uczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
memorise/learn by heart

opuszczać lekcje
rozpocznij naukę
miss lessons

brać udział w lekcji
rozpocznij naukę
participate/take part in a lesson

uważać na lekcji
rozpocznij naukę
pay attention in class

czytać mapy
rozpocznij naukę
read maps

zadawać wypracowanie
rozpocznij naukę
set an essay

zadawać pracę domową
rozpocznij naukę
set homework

opuszczać zajęcia, chodzić na wagary
rozpocznij naukę
skip classes/play truant

rozwiązywać zadanie matematyczne
rozpocznij naukę
solve a problem

uczyć się pilnie
rozpocznij naukę
study hard

studiować teksty źródłowe
rozpocznij naukę
study sources

sprawdzać listę obecności w dzienniku
rozpocznij naukę
take the register

spóźnić się
rozpocznij naukę
turn up late/be late

ścierać tablicę
rozpocznij naukę
wipe the board

pisać wypracowanie
rozpocznij naukę
write an essay

licencjat (nauki humanistyczne)
rozpocznij naukę
BA (Bachelor of Arts)

licencjat (nauki ścisłe)
rozpocznij naukę
BSc (Bachelor of Science)

graduate

magister (nauki humanistyczne)
rozpocznij naukę
MA (Master of Arts)

magister (nauki ścisłe)
rozpocznij naukę
MSc (Master of Science)

doktor (nauki humanistyczne i ścisłe)
rozpocznij naukę
PhD (Doctor of Philosophy)

dostać się na uczelnię
rozpocznij naukę
get into university

skończyć uniwersytet
rozpocznij naukę
graduate from university

otrzymać świadectwo
rozpocznij naukę
receive/obtain/get a certificate

uzyskać stopień naukowy
rozpocznij naukę
receive/obtain/get a degree

otrzymać dyplom
rozpocznij naukę
receive/obtain/get a diploma

active

chętny do współpracy
rozpocznij naukę
cooperative

niechętny do współpracy
rozpocznij naukę
uncooperative

demanding

sprawiedliwy
rozpocznij naukę
fair

niesprawiedliwy
rozpocznij naukę
unfair

utalentowany
rozpocznij naukę
gifted

obdarzony wyobraźnią
rozpocznij naukę
imaginative

motivated

motivating

passive

profesjonalny
rozpocznij naukę
professional

punctual


systematyczny
rozpocznij naukę
systematic

utalentowany
rozpocznij naukę
talented


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.