financial english

 0    189 fiszek    05olenka03
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
gross profit
rozpocznij naukę
zysk brutto
net profit
rozpocznij naukę
zysk netto
taxes
rozpocznij naukę
podatki
charges
rozpocznij naukę
Opłaty
borderline
rozpocznij naukę
granica
breakdown
rozpocznij naukę
niepowodzenie
breakthrough
rozpocznij naukę
przełom
enterpreneur
rozpocznij naukę
przedsiębiorca
supplier
rozpocznij naukę
dostawca
to set up
rozpocznij naukę
zakładać
to announce
rozpocznij naukę
ogłaszać
bid
rozpocznij naukę
oferta przetargowa
demands
rozpocznij naukę
Wymagania
subsidies
rozpocznij naukę
Dotacje
quotas
rozpocznij naukę
ilość
empowering
rozpocznij naukę
upoważnienie
appraising
rozpocznij naukę
ocenianie
surplus
rozpocznij naukę
nadwyżka
wealth
rozpocznij naukę
bogactwo
to ensure
rozpocznij naukę
zapewnić
copyright
rozpocznij naukę
prawa autorskie
infringment
rozpocznij naukę
naruszenia
copycat
rozpocznij naukę
naśladowca
retailer
rozpocznij naukę
sprzedawca
whole sailer
rozpocznij naukę
sprzedawca hurtowy
supply chain
rozpocznij naukę
łańcuch dostaw
damages
rozpocznij naukę
odszkodowanie
losses
rozpocznij naukę
straty
to award
rozpocznij naukę
przyznać
analysis
rozpocznij naukę
analiza
data
rozpocznij naukę
dane
to reveal
rozpocznij naukę
ujawniać
suspicious
rozpocznij naukę
podejrzany
back office
rozpocznij naukę
zaplecze biurowe
overseas
rozpocznij naukę
zagranica
to locate
rozpocznij naukę
zlokalizować
downsize
rozpocznij naukę
redukcja zatrudnienia
outsourcing
rozpocznij naukę
zlecanie prac wykonawcom zewnętrznym
to file
rozpocznij naukę
złożyć
application
rozpocznij naukę
wniosek
trademark
rozpocznij naukę
znak towarowy
brand
rozpocznij naukę
marka
bottom line
rozpocznij naukę
wynik finansowy
currency
rozpocznij naukę
waluta
liabilities
rozpocznij naukę
zobowiązania firmy, pasywa
assets
rozpocznij naukę
aktywa
affect
rozpocznij naukę
wpłynąć
loan
rozpocznij naukę
pożyczka
additional
rozpocznij naukę
dodatkowy
purchase
rozpocznij naukę
zakup
debt
rozpocznij naukę
dług
trainee
rozpocznij naukę
praktykant
to subordinate
rozpocznij naukę
podporządkować
to delegate
rozpocznij naukę
delegować
to carry out
rozpocznij naukę
przeprowadzać
under warranty
rozpocznij naukę
na gwarancji
carriers
rozpocznij naukę
Przewoźnicy
trader
rozpocznij naukę
handlarz
balance sheet
rozpocznij naukę
bilans
recovery
rozpocznij naukę
poprawa
merger
rozpocznij naukę
fuzja
acqusition
rozpocznij naukę
przejęcie
junior employee
rozpocznij naukę
młodszy pracownik
data entry
rozpocznij naukę
wprowadzanie danych
manufacturers
rozpocznij naukę
Producenci
overheads
rozpocznij naukę
koszty stałe
to keep up with
rozpocznij naukę
być na bieżąco
fraud
rozpocznij naukę
oszustwo
subsidiary
rozpocznij naukę
filia
asset
rozpocznij naukę
kapitał
real estate
rozpocznij naukę
nieruchomości
raw materials
rozpocznij naukę
surowce
payroll
rozpocznij naukę
lista płac
tax inspector
rozpocznij naukę
inspektor podatkowy
insurance broker
rozpocznij naukę
broker ubezpieczeniowy
tax consultant
rozpocznij naukę
doradca podatkowy
commodity trader
rozpocznij naukę
kupiec
tax return
rozpocznij naukę
zeznanie podatkowe
cereals
rozpocznij naukę
zboża
pension
rozpocznij naukę
emerytura
accounts
rozpocznij naukę
rozliczenia
morgage
rozpocznij naukę
hipoteka
break-even point
rozpocznij naukę
próg rentowności
core activity
rozpocznij naukę
Podstawowa działalność
cost of sales
rozpocznij naukę
Koszt sprzedaży
gross profit margin
rozpocznij naukę
Marża zysku brutto
net profit margin
rozpocznij naukę
Marża zysku netto
profitability
rozpocznij naukę
Rentowność
turnover
rozpocznij naukę
obrót
profit and loss account
rozpocznij naukę
rachunek zysków i strat
cash budget
rozpocznij naukę
Budżet środków pieniężnych
tender
rozpocznij naukę
przetarg
letter of credit
rozpocznij naukę
akredytywa
stock value
rozpocznij naukę
wartość zapasów
stock market
rozpocznij naukę
rynek papierów wartościowych
property
rozpocznij naukę
nieruchomość
retirement
rozpocznij naukę
emerytura
securities
rozpocznij naukę
papiery wartościowe
part ownership
rozpocznij naukę
udział
bonds
rozpocznij naukę
obligacje
to issue shares
rozpocznij naukę
emisjia akcji
formarly
rozpocznij naukę
wcześniej
an outlay
rozpocznij naukę
nakłady
merchant bank
rozpocznij naukę
bank inwestycyjny
retail bank
rozpocznij naukę
bank komercyjny
to deal
rozpocznij naukę
grać na giełdzie
internationalization
rozpocznij naukę
umiędzynarodowienie
homogenization
rozpocznij naukę
ujednolicenie
hitherto
rozpocznij naukę
wcześniej
fine
rozpocznij naukę
mandat
prohibited
rozpocznij naukę
zakazany
repealed
rozpocznij naukę
uchylone
underwritting
rozpocznij naukę
subskrybować
to step up
rozpocznij naukę
nasilić
to pass a law
rozpocznij naukę
przyjąć ustawę
to abolish
rozpocznij naukę
znieść
an authority
rozpocznij naukę
władza
act
rozpocznij naukę
ustawa
to be secured against
rozpocznij naukę
zabezpieczone
a life assurance
rozpocznij naukę
ubezpieczeń na życie
to pay off
rozpocznij naukę
spłacić
a brench
rozpocznij naukę
oddział
interest rate
rozpocznij naukę
stopa procentowa
a purpose
rozpocznij naukę
Cel
to operate
rozpocznij naukę
prowadzić działalność
debt finance
rozpocznij naukę
finansowanie dłużne
equity finanse
rozpocznij naukę
finansowanie kapitałem
the principal
rozpocznij naukę
kapitał bez procentów
at regular intervals
rozpocznij naukę
W regularnych odstępach
a maturity date
rozpocznij naukę
termin zapadalności
to issue bonds
rozpocznij naukę
emisja obligacji
an intermediary
rozpocznij naukę
pośrednik
disintermediation
rozpocznij naukę
wykluczenie pośrednictwa
secure
rozpocznij naukę
zabiezpieczyć
rating
rozpocznij naukę
ocena, klasyfikacja
financial performance
rozpocznij naukę
Wyniki finansowe
a fee
rozpocznij naukę
opłata
corporate bonds
rozpocznij naukę
obligacje finansowe
to raise
rozpocznij naukę
zbierać
the public
rozpocznij naukę
obywatele
tradeable
rozpocznij naukę
zbywalne
to assess
rozpocznij naukę
oszacować
a lender
rozpocznij naukę
pożyczkodawca
a borrower
rozpocznij naukę
kredytobiorca
to charge
rozpocznij naukę
obciążtć
yield
rozpocznij naukę
zwrot z inwestycji
to overstep
rozpocznij naukę
przekraczać
an approval
rozpocznij naukę
Zatwierdzenie
figures
rozpocznij naukę
Liczby, dane
to repay
rozpocznij naukę
spłacić
to go bust
rozpocznij naukę
zbankrutować
acceptable
rozpocznij naukę
akceptowalne
a sector
rozpocznij naukę
sektor
industry
rozpocznij naukę
przemysł
decline
rozpocznij naukę
spadek
big-scale
rozpocznij naukę
na dużą skalę
sophisticated
rozpocznij naukę
wyrafinowany
rewanding
rozpocznij naukę
satysfakcjonujący
predict
rozpocznij naukę
przepowiadać
no evidence
rozpocznij naukę
brak dowodów
an emerging economy
rozpocznij naukę
wschodząca gospodarka
standing order
rozpocznij naukę
zlecenie stałe
balance
rozpocznij naukę
saldo
overdraft
rozpocznij naukę
kredyt na rachunku bieżącym
statement
rozpocznij naukę
wyciąg z konta
direct debit
rozpocznij naukę
polecenie zapłaty
withdraw
rozpocznij naukę
wycofać
deposit
rozpocznij naukę
wpłacić
holder
rozpocznij naukę
posiadacz
check
rozpocznij naukę
czek
master race
rozpocznij naukę
Rasa wyższa
to default on doing sth
rozpocznij naukę
zapłacić za zrobienie czegoś
abbreviations
rozpocznij naukę
Skróty
to strip
rozpocznij naukę
rozdzielić
command
rozpocznij naukę
dowództwo
vast
rozpocznij naukę
rozległy
lucrative
rozpocznij naukę
dobrze płatna
rely
rozpocznij naukę
polegać
effort
rozpocznij naukę
wysiłek
commence
rozpocznij naukę
rozpocząć
obtain
rozpocznij naukę
uzyskać
enquire
rozpocznij naukę
dowiadywać się
provide
rozpocznij naukę
dawać
implement
rozpocznij naukę
wdrożyć
eradicate
rozpocznij naukę
pozbyć się
credit rating
rozpocznij naukę
Ocena zdoności kredytowej
collateral
rozpocznij naukę
zabezpieczenie
determine
rozpocznij naukę
określać
put aside
rozpocznij naukę
odkładać

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.