PNJA: Education/Ethical Issues 1

 0    108 fiszek    marta89mu
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

samobójstwo
rozpocznij naukę
suicide

dobroczynność, miłosierdzie, instytucja charytatywna, datek
rozpocznij naukę
charity

ogólnoświatowy
rozpocznij naukę
worldwide

zyskać reputację (czegoś)
rozpocznij naukę
to gain a reputation of

chroniczny, przewlekły; nieustający, ustawiczny, nieprzerwany, długotrwały
rozpocznij naukę
chronic (disease)

założyć (np. instytucję)
rozpocznij naukę
to found

popełnić samobójstwo
rozpocznij naukę
o commit suicide

zawierać; obejmować; uwzględniać
rozpocznij naukę
to include

prowadzić (np. organizację)
rozpocznij naukę
to run

organizacja charytatywna, nieprzynosząca dochodu
rozpocznij naukę
non-profit organisation

wykorzystać coś
rozpocznij naukę
to take advantage of

dewiza, motto
rozpocznij naukę
motto

godność; powaga
rozpocznij naukę
dignity

liberalny, tolerancyjny, postępowy, wolny od uprzedzeń, preferujący nauki humanistyczne, obfity, hojny, szczodry
rozpocznij naukę
liberal (laws)

samobójstwo wspomagane
rozpocznij naukę
assisted suicide

oskarżać (kogoś o coś), ścigać sądownie, wnosić do sądu, wnosić oskarżenie
rozpocznij naukę
to prosecute (for)

to act out of

własny interes, własna korzyść
rozpocznij naukę
self-interest

podstawa prawna
rozpocznij naukę
legal basis

baza; podstawa; podłoże
rozpocznij naukę
basis

prawo, ustawa, zasada, reguła
rozpocznij naukę
law (on) (something)

pomagać (komuś) (w czymś/ w zrobieniu czegoś), wspomagać, wspierać
rozpocznij naukę
to assist (with/to)

sentence (of)(years)

doprowadzać, dostarczać, powodować konsekwencje
rozpocznij naukę
to carry (a sentence)

kara więzienia, uwięzienie
rozpocznij naukę
imprisonment

maksymalny; maksimum
rozpocznij naukę
maximum

mieć do czynienia z (jakąś) sprawą
rozpocznij naukę
to handle a case

wiązać się z; dotyczyć, obejmować; wciągać, pociągać za sobą; wmieszać, wplątywać, uwikłać; angażować (kogoś, się)
rozpocznij naukę
to involve

obciążenie; zarzut, oskarżenie; obowiązek, powinność; odpowiedzialność; opieka; atak, szarża; ładunek, nabój; koszt, opłata;
rozpocznij naukę
(criminal) charge

badanie, dochodzenie, śledztwo
rozpocznij naukę
(police) investigation

przestępstwo
rozpocznij naukę
crime (of)

wabić, zwabiać, przyciągać; nęcić; kusić
rozpocznij naukę
to lure (someone into something)

pomoc, wsparcie
rozpocznij naukę
assistance (to)

zapewniać; dostarczać
rozpocznij naukę
to provide (something for somebody)

motivation

ukończenie, zakończenie, sfinalizowanie, spełnienie
rozpocznij naukę
completion

po ukończeniu (czegoś)
rozpocznij naukę
on completion of

być ukaranym za coś
rozpocznij naukę
to be punished with

interpretować; tłumaczyć (ustnie)
rozpocznij naukę
to interpret

altruistycznie; bezinteresownie
rozpocznij naukę
altruistically

personel, załoga, kadry, pracownicy
rozpocznij naukę
(specialist) staff

specjalista; specjalistyczny
rozpocznij naukę
specialist

ochotnik; wolontariusz
rozpocznij naukę
volunteer

zapewniać, gwarantować; zabezpieczać (przed)
rozpocznij naukę
to ensure (against)

konflikt interesów
rozpocznij naukę
conflict of interest

zająć się (czymś); zaangażować się (w);
rozpocznij naukę
to engage in

szczegółowy
rozpocznij naukę
detailed

dyskusja; rozmowa
rozpocznij naukę
discussion (about)

zdecydowanie, determinacja, określenie, ustalenie, oznaczenie
rozpocznij naukę
determination (to)

podlegać (czemuś); mieścić się w (granicach)
rozpocznij naukę
to fall within (boundaries)

granica, obszar graniczny; graniczny, okręgowy
rozpocznij naukę
boundary

oznajmiać, deklarować, ogłaszać, zgłaszać
rozpocznij naukę
to declare

wola, ostatnia wola, testament, dobre chęci, nastawienie (do ludzi)
rozpocznij naukę
will

błędnie pojmować, źle rozumieć; źle zinterpretować
rozpocznij naukę
to misconstrue

być źle zrozumianym; być źle zinterpretowanym
rozpocznij naukę
to be misconstrued

zrealizować (czyjeś) marzenia
rozpocznij naukę
to carry out one's wishes

życzenie, pragnienie, chęć
rozpocznij naukę
wish (for)

przedstawiać, stwierdzać, określać, oświadczać, wyrażać, oznajmiać
rozpocznij naukę
to state

w obliczu (czegoś)
rozpocznij naukę
in the face of

opozycja, przeciwstawienie, sprzeciw, przeciwnik (sport.)
rozpocznij naukę
opposition

peaceful

painless

później, potem, następnie, po pewnym czasie, w przyszłości
rozpocznij naukę
afterwards

pielęgniarka
rozpocznij naukę
nurse

lek przeciw mdłościom
rozpocznij naukę
anti-sickness drug

mieć podany lek
rozpocznij naukę
to be given a drug

śmiertelna dawka
rozpocznij naukę
lethal dose (of)

środek nasenny/uspokajając
rozpocznij naukę
barbiturate

wpadać w (stan, nawyk)
rozpocznij naukę
to lapse into

założyć; zakładać (dać początek czemuś)
rozpocznij naukę
to set up

nagrywać; rejestrować
rozpocznij naukę
to record

aparat fotograficzny, kamera telewizyjna, kamera filmowa
rozpocznij naukę
camera

dowód; dowody
rozpocznij naukę
evidence

sztywny, sprężysty, twardy, zwarty, mocny, pewny, pewnie zamocowany, silny, stały, stanowczy, niezbity, niewzruszony
rozpocznij naukę
firm

administrować, zarządzać; sprawować; wy-mierzać (sprawiedliwość); podawać (lekarstwo)
rozpocznij naukę
to administer

klinika, poradnia lekarska
rozpocznij naukę
clinic

colourless

rozwiązanie
rozpocznij naukę
solution

nadchodzić; wchodzic (do pomieszczenia)
rozpocznij naukę
to comes in

część, partia, fragment, odcinek; (of food) porcja.
rozpocznij naukę
portion


łykać sobie; wziąć łyka
rozpocznij naukę
to take a sip of

zapaść w śpiączkę
rozpocznij naukę
to lapse into a coma

coma

jawnie, oczywiście, pozornie, najwyraźniej, prawdopodobnie
rozpocznij naukę
apparently

prowadzić do
rozpocznij naukę
to lead to

sędzia śledczy, koroner
rozpocznij naukę
coroner

przesłuchiwać świadka
rozpocznij naukę
to question a witness

postępek, akt, gra, czyn, akt prawny, ustawa
rozpocznij naukę
act

zawór; klapa, wentyl; lampa elektronowa; zastawka (anat.)
rozpocznij naukę
valve

to swallow

drip

zajmować się; radzić sobie z
rozpocznij naukę
to deal with

widoczny, oczywisty; pozorny
rozpocznij naukę
apparent

popyt, żądanie, wymaganie, potrzeba, zapotrzebowanie,
rozpocznij naukę
a damand for

wywoływać; powodować; wzbudzać
rozpocznij naukę
to stir up (an opposition)

usługa; serwis; obsługa
rozpocznij naukę
service

cel (podróży)
rozpocznij naukę
destination

turystyka; krajoznawstwo; (acad. dyscipline) turyzm
rozpocznij naukę
tourism

democrat

wyrażać, wygłaszać, wypowiadać, wymawiać
rozpocznij naukę
to voice (concerns about)

grupa zorganizowana
rozpocznij naukę
an organised group

promować; lansować; awansować
rozpocznij naukę
to promote

przeprowadzać (akcję, działanie), realizować
rozpocznij naukę
to carry out

bezczelny, arogancki, natarczywy, narzucający się
rozpocznij naukę
pushy

nosić, przenosić, przemieszczać, radzić sobie, dawać sobie radę, uporać się, mieć w swym ręku, obchodzić się, mieć do czynienia;
rozpocznij naukę
to handle

zabójczy, śmiercionośny, śmiertelny
rozpocznij naukę
lethal

dawka, doza; dawkować, podawać lekarstwo
rozpocznij naukę
dose (of)


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.