PNJA: Education/Ethical Issues 2

 0    206 fiszek    marta89mu
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wspierać; popierać (kogoś); stawać (za kimś); stawać (po czyjejś stronie)
rozpocznij naukę
to back (a decision to)
odmawiać sobie (czegoś), zrzekać się; obywać się
rozpocznij naukę
to forgo
leczenie, terapia, obróbka, zabieg, stosowanie, traktowanie
rozpocznij naukę
treatment
białaczka
rozpocznij naukę
leukaemia
oklaskiwać; przyklasnąć, pochwalać
rozpocznij naukę
to applaud
odwaga; dzielność; śmiałość; waleczność.
rozpocznij naukę
bravery
prawo do śmierci
rozpocznij naukę
'right-to-die'
ulotny, chwilowy, przelotny
rozpocznij naukę
fleeting (moment)
chwiać się, wahać się; drżeć (o głosie); mrugać, migotać
rozpocznij naukę
to waver
konać; cierpieć katusze
rozpocznij naukę
to agonise
cud
rozpocznij naukę
miracle
sprawić cud
rozpocznij naukę
produce a miracle
ocalić czyjeś życie
rozpocznij naukę
to save one's life
o dobrych zamiarach/intencjach, w dobrej wierze
rozpocznij naukę
well-meaning
osoba obca/nieznana
rozpocznij naukę
stranger
odmówić; odrzucić (coś); zrezygnować z
rozpocznij naukę
to refuse
leczenie/terapia medyczna
rozpocznij naukę
medical treatment
dalszy, kolejny
rozpocznij naukę
further
zalecać, przekonywać, namawiać, nalegać, ponaglać, popędzać, przyspieszać
rozpocznij naukę
to urge (to do)
namawiać
rozpocznij naukę
to talk somebody into doing something
forma, kształt
rozpocznij naukę
form (of)
niesprawdzony, niewypróbowany
rozpocznij naukę
untested
medycyna alternatywna
rozpocznij naukę
alternative medicine
cierpienie
rozpocznij naukę
suffering
wytrzymywać, trwać, przetrwać
rozpocznij naukę
to endure
postanowienie, decyzja
rozpocznij naukę
resolve
przejąć kontrolę
rozpocznij naukę
to take control of
unieważniać, uchylać, usuwać, odrzucać
rozpocznij naukę
to overrule
odpędzać myśli
rozpocznij naukę
to banish thoughts
komentarz, uwaga
rozpocznij naukę
comment
wyganiać, skazywać na banicję, wypędzać, odpędzać
rozpocznij naukę
to banish
modlić się (za)
rozpocznij naukę
to pray (for somebody)
zwiększać; gromadzić; wzmacniać, podbudowywać; zabudo-wywać
rozpocznij naukę
to build up (memories)
wpaść w śpiączkę
rozpocznij naukę
to slip into a coma
migotać, przebłyskiwać, błyskać, mrugać, trzepotać
rozpocznij naukę
to flicker
część
rozpocznij naukę
part (of)
ukochany, umiłowany
rozpocznij naukę
cherished
pozostać, zostać
rozpocznij naukę
to remain
mieć zdiagnozowaną jakąś chorobę
rozpocznij naukę
to be diagnosed with a disease
ostry; bystry; przenikliwy; dotkliwy (ból)
rozpocznij naukę
acute
ostra białaczka szpikowa
rozpocznij naukę
acute myeloid leukaemia
nieudany; oblany (egzamin)
rozpocznij naukę
failed
szpik kostny
rozpocznij naukę
bone marrow
przeszczep; transplantacja (operacja)
rozpocznij naukę
transplant
niezliczony; niepoliczalny
rozpocznij naukę
countless
obchód lekarski w szpitalu lub terenie
rozpocznij naukę
rounds
bolesny
rozpocznij naukę
painful
dręcząco, boleśnie
rozpocznij naukę
agonisingly
osłabiający, wyniszczający
rozpocznij naukę
debilitating
rak
rozpocznij naukę
cancer
nieuleczalny
rozpocznij naukę
incurable
doradca, konsultant, specjalista
rozpocznij naukę
consultant
być z kimś szczerym
rozpocznij naukę
to be straight with somebody
proponować, oferować
rozpocznij naukę
to propose
mało prawdopodobny
rozpocznij naukę
unlikely
przedłużać
rozpocznij naukę
to prolong (life)
krótko, zwięźle, krótko mówiąc
rozpocznij naukę
briefly
choć, chociaż, aczkolwiek
rozpocznij naukę
albeit
łagodzić; uspokajać; uwalniać
rozpocznij naukę
to ease
bolesny, wywołujący ból, dręczący
rozpocznij naukę
agonising
niskie szanse na przeżycie
rozpocznij naukę
low chances of surviving
ocaleć; przeżyć; przetrwać
rozpocznij naukę
to survive
wymusić coś na kimś
rozpocznij naukę
to force something on somebody
szczery, otwarty; całkowity, zupełny.
rozpocznij naukę
downright
okrutny
rozpocznij naukę
cruel
być przekonanym (o czymś)
rozpocznij naukę
to be convinced (of)
być zmuszonym do czegoś
rozpocznij naukę
to be forced into something
wyrośnięty, w pełni rozwinięty, dorosły
rozpocznij naukę
grown-up
podjąć decyzję
rozpocznij naukę
to make up one's own mind
szanować; poważać
rozpocznij naukę
to respect
ulżyć, przynosić ulgę, zmniejszać (niepokój, cierpienie), odciążać
rozpocznij naukę
to relieve
ożywiać, zwłaszcza w myślach; wracać do czegoś w myślach
rozpocznij naukę
to relive
dręka; katusze; ból
rozpocznij naukę
anguish (of)
droga, trasa
rozpocznij naukę
route
przeszczep serca
rozpocznij naukę
heart transplant
operacja
rozpocznij naukę
operation
szczupły, smukły, nikły, cienki, niewielki; chudnąć, odchudzać się, szczupleć
rozpocznij naukę
slim
pozbawiony bólu
rozpocznij naukę
pain-free
skazanie; przekonanie, przeświadczenie
rozpocznij naukę
conviction
darować, wybaczać, przebaczać; godzić się (z czymś); usprawiedliwiać
rozpocznij naukę
to condone
spokojnie
rozpocznij naukę
peacefully
mnóstwo, masa, tłum, gromada, czereda
rozpocznij naukę
a host of something
końcowy, ostatni; ostateczny
rozpocznij naukę
final (months)
zapakowany do, wepchnięty do
rozpocznij naukę
to be packed into
egoistycznie
rozpocznij naukę
selfishly
wdzięczny (za)
rozpocznij naukę
grateful for
żałować
rozpocznij naukę
to regret
najważniejszy, znakomity, ogromny, kapitalny
rozpocznij naukę
paramount
dzielny, odważny
rozpocznij naukę
brave
stawać w obliczu
rozpocznij naukę
to face
otaczać; towarzyszyć czemuś
rozpocznij naukę
to surround
interweniować, wpadać w słowo, zakłócać, przeszkadzać, wydarzać się; ingerować (wkraczać) (w coś); upływać (o okresie, o terminie)
rozpocznij naukę
to intervene
sąd; dwór
rozpocznij naukę
court
opieka lekarska
rozpocznij naukę
medical care
przechowywać, gwarantować, chronić, zabezpieczać, (dosł.) przechowywać w relikwiarzu, czcić jak świętość
rozpocznij naukę
to enshrine (in)
poddać się operacji
rozpocznij naukę
to undergo an operation
pilny, pracowity; staranny
rozpocznij naukę
diligent
przechodzić, ulegać, być wystawionym, poddawać się (operacji)
rozpocznij naukę
to undergo
bez względu (na), niezależnie (od), pomimo tego, nie licząc się (z)
rozpocznij naukę
regardless of
oszołomienie, zaskoczenie, zakłopotanie, dezorientacja
rozpocznij naukę
bewilderment
miejscowy, lokalny, tubylczy
rozpocznij naukę
local
ubiegać się o
rozpocznij naukę
to apply for
rozkaz, polecenie, zarządzenie, nakaz, kolejność, zamówienie, zlecenie, porządek
rozpocznij naukę
order
troska; opieka; staranność; dozór; ostrożność; niepokój
rozpocznij naukę
care
na podstawie
rozpocznij naukę
on the grounds that/of
zapobiegać; uchronić przed
rozpocznij naukę
to prevent (from)
w ostatniej minucie/chwili
rozpocznij naukę
(at the) last-minute
interwencja, wkroczenie (w coś), ingerencja
rozpocznij naukę
intervention
?
rozpocznij naukę
child protection officer
odbyć rozmowę z
rozpocznij naukę
to have a talk with somebody
wydłużony, długi, szczegółowy, drobiazgowy, przydługi
rozpocznij naukę
lengthy
przekonywać; przekonywać, skłaniać, nakłaniać, namawiać.
rozpocznij naukę
to persuade (somebody that)
wyrzucić, wypędzić
rozpocznij naukę
to throw out
młodzik, młody chłopak/dziewczyna
rozpocznij naukę
youngster
kwestie moralne
rozpocznij naukę
moral issues
kwestie etyczne
rozpocznij naukę
ethical issues
podnieść kwestię czegoś
rozpocznij naukę
to raise a question (that)
irytować, rozdrażniać, (z)niecierpliwić, dokuczać, wyprowadzać z równowagi
rozpocznij naukę
to vex somebody
etyk
rozpocznij naukę
ethicist
dekada
rozpocznij naukę
decade
rozmyślać (nad), rozważać, rozpatrywać, zastanawiać się
rozpocznij naukę
to ponder
dać zgodę na
rozpocznij naukę
to give consent to
zgoda, pozwolenie
rozpocznij naukę
consent
ekspert, znawca
rozpocznij naukę
expert (on)
nieistotny; niematerialny, błahy, bez znaczenia
rozpocznij naukę
immaterial
liczyć się
rozpocznij naukę
to count
doświadczenie
rozpocznij naukę
experience (in)
studia
rozpocznij naukę
studies (of)
dzieciństwo
rozpocznij naukę
childhood
instytucja
rozpocznij naukę
institution
badanie naukowe
rozpocznij naukę
research
wycofać zgodę
rozpocznij naukę
to withhold consent to
wstrzymywać; odmawiać; wycofywać (zgodę); nie ujawniać (informacji)
rozpocznij naukę
to withhold
uzasadniony, dobrze poinformowany; o dużej wiedzy
rozpocznij naukę
informed
sposób postępowania, procedura, metoda
rozpocznij naukę
(medical) procedure
być opartym na
rozpocznij naukę
to be based on
pomocny
rozpocznij naukę
helpful
kryterium
rozpocznij naukę
criterion
wykwalifikowany, dyplomowany, kompetentny, nadający się (do), dostosowany (do), z zastrzeżeniem, ograniczony, uwarunkowany, obwarowany
rozpocznij naukę
to be qualified (to)
dojść do (decyzji/zgody)
rozpocznij naukę
to come to (decision/agreement)
napastniczy, zaborczy, iwazycjny
rozpocznij naukę
invasive
przestronny, obszerny, obfity, wystarczający; wiele, dostatni
rozpocznij naukę
ample
bliski kontakt z
rozpocznij naukę
close contact with
opisać podobieństwa pomiędzy
rozpocznij naukę
to draw an analogy between
cena życia
rozpocznij naukę
the cost of life
godność
rozpocznij naukę
dignity
mądry; mądrze
rozpocznij naukę
wise
niesamowicie; wielce
rozpocznij naukę
remarkably
nieodwołalność, ostateczność
rozpocznij naukę
finality
analogia (do), podobieństwo
rozpocznij naukę
analogy (of)
ważka
rozpocznij naukę
dragonfly
koło życia
rozpocznij naukę
life's circle
larwa
rozpocznij naukę
larva (Plural: larvae)
leżeć pod wodą
rozpocznij naukę
to lie underwater
uporczywie patrzeć, gapić się
rozpocznij naukę
to gaze at
powierzchnia, nawierzchnia, powierzchowność, zewnętrzna strona. pozór
rozpocznij naukę
surface
unosić się (na/przy powierzchni wody), pływać, szybować, bujać, wprowadzać w życie, rozpoczynać sprzedaż akcji/działalność; (o walucie) upłynniać kurs
rozpocznij naukę
to float
wyrwać się, uwolnić się
rozpocznij naukę
to break free
powracać do? (np. wspomnień)
rozpocznij naukę
to go back down to
zaakceptować czyjąś śmierć
rozpocznij naukę
to accept one's death
organizacja cherytatywna
rozpocznij naukę
charity
założyć
rozpocznij naukę
to set up
zbierać pieniądze
rozpocznij naukę
to raise money (to do)
rzemiosło artystyczne
rozpocznij naukę
arts and crafts
śmiertelnie chory
rozpocznij naukę
terminally ill
przyznać dotację
rozpocznij naukę
to give a grant in
unikalny egzemplarz, unikat; unikatowy, niepowtarzalny; jednorazowa i niepowtarzalna okazja
rozpocznij naukę
one-off
dotacja, subwencja, stypendium, grant
rozpocznij naukę
grant
fundusze, środki finansowe, zasoby, kapitał
rozpocznij naukę
funds
dumny
rozpocznij naukę
proud of
zakres, obszar, teren, przedział, granice, rozpiętość, skala (zakres), gama, dziedzina, sfera, pole (działania), szereg, zasięg, promień działania, donośność
rozpocznij naukę
a range of
funt
rozpocznij naukę
pound
biżuteria
rozpocznij naukę
jewellery
długość życia
rozpocznij naukę
life span
symbolizować
rozpocznij naukę
to symbolise
kruchy, delikatny
rozpocznij naukę
fragile
tragicznie
rozpocznij naukę
tragically
a penetrating examination of one's motives, convictions, and attitudes; deep or critical examination of one's motives, actions, beliefs, etc; displaying the characteristics of deep or painful self-analysis
rozpocznij naukę
soul-searching
być zaangażowanym w; być wplatanym w
rozpocznij naukę
to be involved in
realistyczny
rozpocznij naukę
realistic
świadomy
rozpocznij naukę
aware (of)
powaga
rozpocznij naukę
seriousness
stan (zdrowia); warunek; warunki (np. mieszkania)
rozpocznij naukę
condition
śmiertelność, umieralność
rozpocznij naukę
mortality
możliwość
rozpocznij naukę
possibility
prawdopodobieństwo
rozpocznij naukę
likelihood
wziąć urlop
rozpocznij naukę
to take a barge (holiday) (to do)
przemyśleć coś
rozpocznij naukę
to think something over
łagodnie, delikatnie
rozpocznij naukę
gently
niewzruszony, twardy, nieugięty
rozpocznij naukę
adamant
poddać cos próbie; spróbować czegoś
rozpocznij naukę
to give something a (one more) go
przechodzić przez, mieć do czynienia, przedzierać się, przekopywać się, przeglądać, przeszukiwać, przejeżdżać, wykonywać, akceptować; dobrnąć do końca, uporać się z
rozpocznij naukę
to go through (something)
w rezultacie
rozpocznij naukę
in effect
upierać się (przy/ że), obstawać, nalegać, domagać się
rozpocznij naukę
to insist (on/that)
winić; obwiniać
rozpocznij naukę
to blame (for)
przytulić
rozpocznij naukę
to hug
bez nadziei
rozpocznij naukę
out of hope
współczucie, litość
rozpocznij naukę
compassion
chwytać się różnych sposobów
rozpocznij naukę
to clutch at straws
ważny, doniosły
rozpocznij naukę
momentous (decision)
choroba, mdłości
rozpocznij naukę
sickness
zauważać; wspominać; zaznaczać; wykazywać
rozpocznij naukę
to point out
zawód, profesja
rozpocznij naukę
profession
cierpieć; znosić (coś)
rozpocznij naukę
to suffer (from)
czasami, przypadkowo
rozpocznij naukę
occasionally
ofiarowywać, przekazywać, darować
rozpocznij naukę
to donate to

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.