PNJA: Education/Ethical Issues 2

 0    206 fiszek    marta89mu
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

wspierać; popierać (kogoś); stawać (za kimś); stawać (po czyjejś stronie)
rozpocznij naukę
to back (a decision to)

odmawiać sobie (czegoś), zrzekać się; obywać się
rozpocznij naukę
to forgo

leczenie, terapia, obróbka, zabieg, stosowanie, traktowanie
rozpocznij naukę
treatment

leukaemia

oklaskiwać; przyklasnąć, pochwalać
rozpocznij naukę
to applaud

odwaga; dzielność; śmiałość; waleczność.
rozpocznij naukę
bravery

prawo do śmierci
rozpocznij naukę
'right-to-die'

ulotny, chwilowy, przelotny
rozpocznij naukę
fleeting (moment)

chwiać się, wahać się; drżeć (o głosie); mrugać, migotać
rozpocznij naukę
to waver

konać; cierpieć katusze
rozpocznij naukę
to agonise


sprawić cud
rozpocznij naukę
produce a miracle

ocalić czyjeś życie
rozpocznij naukę
to save one's life

o dobrych zamiarach/intencjach, w dobrej wierze
rozpocznij naukę
well-meaning

osoba obca/nieznana
rozpocznij naukę
stranger

odmówić; odrzucić (coś); zrezygnować z
rozpocznij naukę
to refuse

leczenie/terapia medyczna
rozpocznij naukę
medical treatment

dalszy, kolejny
rozpocznij naukę
further

zalecać, przekonywać, namawiać, nalegać, ponaglać, popędzać, przyspieszać
rozpocznij naukę
to urge (to do)

to talk somebody into doing something

forma, kształt
rozpocznij naukę
form (of)

niesprawdzony, niewypróbowany
rozpocznij naukę
untested

medycyna alternatywna
rozpocznij naukę
alternative medicine

suffering

wytrzymywać, trwać, przetrwać
rozpocznij naukę
to endure

postanowienie, decyzja
rozpocznij naukę
resolve

przejąć kontrolę
rozpocznij naukę
to take control of

unieważniać, uchylać, usuwać, odrzucać
rozpocznij naukę
to overrule

odpędzać myśli
rozpocznij naukę
to banish thoughts

komentarz, uwaga
rozpocznij naukę
comment

wyganiać, skazywać na banicję, wypędzać, odpędzać
rozpocznij naukę
to banish

modlić się (za)
rozpocznij naukę
to pray (for somebody)

zwiększać; gromadzić; wzmacniać, podbudowywać; zabudo-wywać
rozpocznij naukę
to build up (memories)

wpaść w śpiączkę
rozpocznij naukę
to slip into a coma

migotać, przebłyskiwać, błyskać, mrugać, trzepotać
rozpocznij naukę
to flicker

part (of)

ukochany, umiłowany
rozpocznij naukę
cherished

pozostać, zostać
rozpocznij naukę
to remain

mieć zdiagnozowaną jakąś chorobę
rozpocznij naukę
to be diagnosed with a disease

ostry; bystry; przenikliwy; dotkliwy (ból)
rozpocznij naukę
acute

ostra białaczka szpikowa
rozpocznij naukę
acute myeloid leukaemia

nieudany; oblany (egzamin)
rozpocznij naukę
failed

szpik kostny
rozpocznij naukę
bone marrow

przeszczep; transplantacja (operacja)
rozpocznij naukę
transplant

niezliczony; niepoliczalny
rozpocznij naukę
countless

obchód lekarski w szpitalu lub terenie
rozpocznij naukę
rounds

painful

dręcząco, boleśnie
rozpocznij naukę
agonisingly

osłabiający, wyniszczający
rozpocznij naukę
debilitating


nieuleczalny
rozpocznij naukę
incurable

doradca, konsultant, specjalista
rozpocznij naukę
consultant

być z kimś szczerym
rozpocznij naukę
to be straight with somebody

proponować, oferować
rozpocznij naukę
to propose

mało prawdopodobny
rozpocznij naukę
unlikely

przedłużać
rozpocznij naukę
to prolong (life)

krótko, zwięźle, krótko mówiąc
rozpocznij naukę
briefly

choć, chociaż, aczkolwiek
rozpocznij naukę
albeit

łagodzić; uspokajać; uwalniać
rozpocznij naukę
to ease

bolesny, wywołujący ból, dręczący
rozpocznij naukę
agonising

niskie szanse na przeżycie
rozpocznij naukę
low chances of surviving

ocaleć; przeżyć; przetrwać
rozpocznij naukę
to survive

wymusić coś na kimś
rozpocznij naukę
to force something on somebody

szczery, otwarty; całkowity, zupełny.
rozpocznij naukę
downright


być przekonanym (o czymś)
rozpocznij naukę
to be convinced (of)

być zmuszonym do czegoś
rozpocznij naukę
to be forced into something

wyrośnięty, w pełni rozwinięty, dorosły
rozpocznij naukę
grown-up

podjąć decyzję
rozpocznij naukę
to make up one's own mind

szanować; poważać
rozpocznij naukę
to respect

ulżyć, przynosić ulgę, zmniejszać (niepokój, cierpienie), odciążać
rozpocznij naukę
to relieve

ożywiać, zwłaszcza w myślach; wracać do czegoś w myślach
rozpocznij naukę
to relive

dręka; katusze; ból
rozpocznij naukę
anguish (of)

droga, trasa
rozpocznij naukę
route

przeszczep serca
rozpocznij naukę
heart transplant

operation

szczupły, smukły, nikły, cienki, niewielki; chudnąć, odchudzać się, szczupleć
rozpocznij naukę
slim

pozbawiony bólu
rozpocznij naukę
pain-free

skazanie; przekonanie, przeświadczenie
rozpocznij naukę
conviction

darować, wybaczać, przebaczać; godzić się (z czymś); usprawiedliwiać
rozpocznij naukę
to condone

peacefully

mnóstwo, masa, tłum, gromada, czereda
rozpocznij naukę
a host of something

końcowy, ostatni; ostateczny
rozpocznij naukę
final (months)

zapakowany do, wepchnięty do
rozpocznij naukę
to be packed into

egoistycznie
rozpocznij naukę
selfishly

wdzięczny (za)
rozpocznij naukę
grateful for

to regret

najważniejszy, znakomity, ogromny, kapitalny
rozpocznij naukę
paramount

dzielny, odważny
rozpocznij naukę
brave

stawać w obliczu
rozpocznij naukę
to face

otaczać; towarzyszyć czemuś
rozpocznij naukę
to surround

interweniować, wpadać w słowo, zakłócać, przeszkadzać, wydarzać się; ingerować (wkraczać) (w coś); upływać (o okresie, o terminie)
rozpocznij naukę
to intervene

court

opieka lekarska
rozpocznij naukę
medical care

przechowywać, gwarantować, chronić, zabezpieczać, (dosł.) przechowywać w relikwiarzu, czcić jak świętość
rozpocznij naukę
to enshrine (in)

poddać się operacji
rozpocznij naukę
to undergo an operation

pilny, pracowity; staranny
rozpocznij naukę
diligent

przechodzić, ulegać, być wystawionym, poddawać się (operacji)
rozpocznij naukę
to undergo

bez względu (na), niezależnie (od), pomimo tego, nie licząc się (z)
rozpocznij naukę
regardless of

oszołomienie, zaskoczenie, zakłopotanie, dezorientacja
rozpocznij naukę
bewilderment

miejscowy, lokalny, tubylczy
rozpocznij naukę
local

ubiegać się o
rozpocznij naukę
to apply for

rozkaz, polecenie, zarządzenie, nakaz, kolejność, zamówienie, zlecenie, porządek
rozpocznij naukę
order

troska; opieka; staranność; dozór; ostrożność; niepokój
rozpocznij naukę
care

na podstawie
rozpocznij naukę
on the grounds that/of

zapobiegać; uchronić przed
rozpocznij naukę
to prevent (from)

w ostatniej minucie/chwili
rozpocznij naukę
(at the) last-minute

interwencja, wkroczenie (w coś), ingerencja
rozpocznij naukę
intervention

child protection officer

odbyć rozmowę z
rozpocznij naukę
to have a talk with somebody

wydłużony, długi, szczegółowy, drobiazgowy, przydługi
rozpocznij naukę
lengthy

przekonywać; przekonywać, skłaniać, nakłaniać, namawiać.
rozpocznij naukę
to persuade (somebody that)

wyrzucić, wypędzić
rozpocznij naukę
to throw out

młodzik, młody chłopak/dziewczyna
rozpocznij naukę
youngster

kwestie moralne
rozpocznij naukę
moral issues

kwestie etyczne
rozpocznij naukę
ethical issues

podnieść kwestię czegoś
rozpocznij naukę
to raise a question (that)

irytować, rozdrażniać, (z)niecierpliwić, dokuczać, wyprowadzać z równowagi
rozpocznij naukę
to vex somebodyrozmyślać (nad), rozważać, rozpatrywać, zastanawiać się
rozpocznij naukę
to ponder

dać zgodę na
rozpocznij naukę
to give consent to

zgoda, pozwolenie
rozpocznij naukę
consent

ekspert, znawca
rozpocznij naukę
expert (on)

nieistotny; niematerialny, błahy, bez znaczenia
rozpocznij naukę
immaterial

liczyć się
rozpocznij naukę
to count

doświadczenie
rozpocznij naukę
experience (in)

studies (of)

dzieciństwo
rozpocznij naukę
childhood

institution

badanie naukowe
rozpocznij naukę
research

wycofać zgodę
rozpocznij naukę
to withhold consent to

wstrzymywać; odmawiać; wycofywać (zgodę); nie ujawniać (informacji)
rozpocznij naukę
to withhold

uzasadniony, dobrze poinformowany; o dużej wiedzy
rozpocznij naukę
informed

sposób postępowania, procedura, metoda
rozpocznij naukę
(medical) procedure

być opartym na
rozpocznij naukę
to be based on

helpful

criterion

wykwalifikowany, dyplomowany, kompetentny, nadający się (do), dostosowany (do), z zastrzeżeniem, ograniczony, uwarunkowany, obwarowany
rozpocznij naukę
to be qualified (to)

dojść do (decyzji/zgody)
rozpocznij naukę
to come to (decision/agreement)

napastniczy, zaborczy, iwazycjny
rozpocznij naukę
invasive

przestronny, obszerny, obfity, wystarczający; wiele, dostatni
rozpocznij naukę
ample

bliski kontakt z
rozpocznij naukę
close contact with

opisać podobieństwa pomiędzy
rozpocznij naukę
to draw an analogy between

the cost of life

dignity

mądry; mądrze
rozpocznij naukę
wise

niesamowicie; wielce
rozpocznij naukę
remarkably

nieodwołalność, ostateczność
rozpocznij naukę
finality

analogia (do), podobieństwo
rozpocznij naukę
analogy (of)

dragonfly

koło życia
rozpocznij naukę
life's circle

larva (Plural: larvae)

leżeć pod wodą
rozpocznij naukę
to lie underwater

uporczywie patrzeć, gapić się
rozpocznij naukę
to gaze at

powierzchnia, nawierzchnia, powierzchowność, zewnętrzna strona. pozór
rozpocznij naukę
surface

unosić się (na/przy powierzchni wody), pływać, szybować, bujać, wprowadzać w życie, rozpoczynać sprzedaż akcji/działalność; (o walucie) upłynniać kurs
rozpocznij naukę
to float

wyrwać się, uwolnić się
rozpocznij naukę
to break free

powracać do? (np. wspomnień)
rozpocznij naukę
to go back down to

zaakceptować czyjąś śmierć
rozpocznij naukę
to accept one's death

organizacja cherytatywna
rozpocznij naukę
charity

to set up

zbierać pieniądze
rozpocznij naukę
to raise money (to do)

rzemiosło artystyczne
rozpocznij naukę
arts and crafts

śmiertelnie chory
rozpocznij naukę
terminally ill

przyznać dotację
rozpocznij naukę
to give a grant in

unikalny egzemplarz, unikat; unikatowy, niepowtarzalny; jednorazowa i niepowtarzalna okazja
rozpocznij naukę
one-off

dotacja, subwencja, stypendium, grant
rozpocznij naukę
grant

fundusze, środki finansowe, zasoby, kapitał
rozpocznij naukę
funds

proud of

zakres, obszar, teren, przedział, granice, rozpiętość, skala (zakres), gama, dziedzina, sfera, pole (działania), szereg, zasięg, promień działania, donośność
rozpocznij naukę
a range of


jewellery

długość życia
rozpocznij naukę
life span

symbolizować
rozpocznij naukę
to symbolise

kruchy, delikatny
rozpocznij naukę
fragile

tragically

a penetrating examination of one's motives, convictions, and attitudes; deep or critical examination of one's motives, actions, beliefs, etc; displaying the characteristics of deep or painful self-analysis
rozpocznij naukę
soul-searching

być zaangażowanym w; być wplatanym w
rozpocznij naukę
to be involved in

realistyczny
rozpocznij naukę
realistic

aware (of)

seriousness

stan (zdrowia); warunek; warunki (np. mieszkania)
rozpocznij naukę
condition

śmiertelność, umieralność
rozpocznij naukę
mortality

możliwość
rozpocznij naukę
possibility

prawdopodobieństwo
rozpocznij naukę
likelihood

wziąć urlop
rozpocznij naukę
to take a barge (holiday) (to do)

przemyśleć coś
rozpocznij naukę
to think something over

łagodnie, delikatnie
rozpocznij naukę
gently

niewzruszony, twardy, nieugięty
rozpocznij naukę
adamant

poddać cos próbie; spróbować czegoś
rozpocznij naukę
to give something a (one more) go

przechodzić przez, mieć do czynienia, przedzierać się, przekopywać się, przeglądać, przeszukiwać, przejeżdżać, wykonywać, akceptować; dobrnąć do końca, uporać się z
rozpocznij naukę
to go through (something)

w rezultacie
rozpocznij naukę
in effect

upierać się (przy/ że), obstawać, nalegać, domagać się
rozpocznij naukę
to insist (on/that)

winić; obwiniać
rozpocznij naukę
to blame (for)

to hug

out of hope

współczucie, litość
rozpocznij naukę
compassion

chwytać się różnych sposobów
rozpocznij naukę
to clutch at straws

ważny, doniosły
rozpocznij naukę
momentous (decision)

choroba, mdłości
rozpocznij naukę
sickness

zauważać; wspominać; zaznaczać; wykazywać
rozpocznij naukę
to point out

zawód, profesja
rozpocznij naukę
profession

cierpieć; znosić (coś)
rozpocznij naukę
to suffer (from)

czasami, przypadkowo
rozpocznij naukę
occasionally

ofiarowywać, przekazywać, darować
rozpocznij naukę
to donate to


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.