religia spr.

 0    9 fiszek    darkbels
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Ile było apostołów? Wymień ich imiona.
rozpocznij naukę
Mateusz, Piotr, Andrzej, Jakub młodszy, Jakub straszy, Jan, Filip, Bartek, Tomasz, Szymon, Juda, Judasz.
Jaki cel miały cuda Jezusa?
rozpocznij naukę
Cel religijny, przez cuda Jezus głosił nadejście nowych czasów, nastanie królestwa bożego.
Co to jest nawrócenie?
rozpocznij naukę
Jest aktem, w którym człowiek nauczył się wierzyć w Boga i jedna się z nim. Prawdziwemu nawróceniu towarzyszy zawsze zmiana życia.
Co to jest powołanie Boże?
rozpocznij naukę
Jest wezwaniem przez Boga do spełnienia określonej misji, którą ona nam powierzył.
Co nazywamy odkupieniem?
rozpocznij naukę
Nazywamy tak mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Co to jest msza św.?
rozpocznij naukę
jest prawdziwą ofiarą, gdyż w niej ofiaruje się Jezus za pośrednictwem kapłana.
wymień cechy kościoła.
rozpocznij naukę
święty, katolicki, apostolski, charyzmatyczny.
wymień świadków zmartwychwstania.
rozpocznij naukę
Maria Maryja, uczniowie idący do Emaus, św. Tomasz, 500 uczniów jednocześnie.
wymień uczynki miłosierdzia.
rozpocznij naukę
Względem ciala 1. Łaknących nakarmić. 2. Pragnących napoić. 3. Nagich przyodziać. 4. Podróżnych w dom przyjąć. 5. Więźniów pocieszać. 6. Chorych nawiedzać. 7. Umarłych pogrzebać. Względem duszy 1. Grzesznych upominać. 2. Nieumiejących pouczać. 3. Wątpiącym dobrze radzić. 4. Strapionych pocieszać. 5. Krzywdy cierpliwie znosić. 6. Urazy chętnie darować. 7. Modlić się za żywych i umarłych.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.