Świat przyrody

 0    196 fiszek    agata28
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

albatross

amphibian

aquariumbeetle

butterfly

camelchimpanzee


cockroach


creature

crocodile


dinosaur

dolphin
elephantfurry

rezerwat dzikich zwierząt
rozpocznij naukę
game reserve

giraffeświnka morska
rozpocznij naukę
guinea pig


jellyfish

kangaroo

meerkat

mollusc

octopus

orangutan


oysterpelican

zwierzę domowe
rozpocznij naukę
pet

jedzenie dla zwierząt
rozpocznij naukę
pet food

piglet

niedźwiedź polarny
rozpocznij naukę
polar bear


predator

primates

rabbitreindeer


salmon

scratch

scratching post

sea lion

żółw morski
rozpocznij naukę
sea turtle

seabirdshellfish

kor pręgowany
rozpocznij naukę
tabby cattrain

trick

turtle

vampire bat

whale

whine

wingdozorczyni w zoo
rozpocznij naukę
zookeeper
mountainlas deszczowy
rozpocznij naukę
rainforest

rzadki gatunek
rozpocznij naukę
rare species


river banktrawa morska
rozpocznij naukę
sea grass


stream


światło słoneczne
rozpocznij naukę
sunlight

underseaczarna dziura
rozpocznij naukę
black hole

przysłonić
rozpocznij naukę
block out

deadly

destroy

disappeartrzęsienie ziemi
rozpocznij naukę
earthquake

służby ratunkowe
rozpocznij naukę
emergency services

epidemic

erupt

flood

niedobór żywności
rozpocznij naukę
food shortage

forest fire

hurricane

influenza


płynna lawa
rozpocznij naukę
molten lava

błoto, muł
rozpocznij naukę
mud

klęska żywiołowa
rozpocznij naukę
natural disaster

pandemic


put out

skala Richtera
rozpocznij naukę
Richter scale


kwas siarkowy
rozpocznij naukę
sulphuric acid

survive

burza z piorunami
rozpocznij naukę
thunderstorm

tsunami

virial


wybuch wulkanu
rozpocznij naukę
volcanic eruption

volcano


wipe out

kwaśny deszcz
rozpocznij naukę
acid rain

zdolny do przystosowania się
rozpocznij naukę
adaptable

become extinct

zakrętka od butelki
rozpocznij naukę
bottle-top

rozpadać się
rozpocznij naukę
break down

dwutlenek węgla
rozpocznij naukę
carbon dioxide

ślad węglowy
rozpocznij naukę
carbon footprint

substancja chemiczna
rozpocznij naukę
chemicial

zmiana klimatu
rozpocznij naukę
climate change

consume

pojemnik, opakowanie
rozpocznij naukę
container

zanieczyszczony
rozpocznij naukę
contaminated

rozkładać się
rozpocznij naukę
decompose

discard/throw away

disposable

dom ekologiczny
rozpocznij naukę
eco-home

ecologist

ecology

gatunek zagrożony
rozpocznij naukę
endangered species

źródło energii
rozpocznij naukę
energy source

środowisko naturalne
rozpocznij naukę
environment

explosion

globalne ocieplenie
rozpocznij naukę
global warming

gaz cieplarniany
rozpocznij naukę
greenhouse gas

harmful


zagrożony wyginięciem
rozpocznij naukę
in danger of extinction

żarówka energooszczędna
rozpocznij naukę
low-energy light bulb

wojna jądrowa
rozpocznij naukę
nuclear war

platforma wiertnicza wydobywająca ropę/gaz ziemny
rozpocznij naukę
oil/gas platform

w trybie gotowości
rozpocznij naukę
on standby


torba foliowa na zakupy
rozpocznij naukę
plastic carrier bag

poison

zanieczyszczenie środowiska
rozpocznij naukę
pollution

protect

przetwarzać
rozpocznij naukę
recycle

pojemnik do sortowania śmieci
rozpocznij naukę
recycling bin

energia odnawialna
rozpocznij naukę
renewable energy

użyć ponownie
rozpocznij naukę
reuse

wysypisko śmieci
rozpocznij naukę
rubbish dump

kanał ściekowy
rozpocznij naukę
sewer

the Greens

energia słoneczna
rozpocznij naukę
solar power

sortować śmieci
rozpocznij naukę
sort rubbish

woda z kranu
rozpocznij naukę
tap water

toksyczne odpady
rozpocznij naukę
toxic waste

dzika przyroda
rozpocznij naukę
wildlife


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.