Most Frequrently used 3

 0    20 fiszek    ironz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

sincere
a sincere effort to improve
rozpocznij naukę
szczery, serdeczny
szczery wysiłek na rzecz poprawy

attainable
Every purpose is attainable
rozpocznij naukę
osiągalny, uchwytny, dościgły (to achieve or accomplish)

surround
I am surrounded by idiots
rozpocznij naukę
otoczony

flawless
If your English is perfect, it is flawless
rozpocznij naukę
nieskazitelny, bez skazy

inadequate
She rejected the 2 million dollars offer as totally inadequate.
rozpocznij naukę
nieadekwatny, nie odpowiadający
Odrzuciła dwu milionową ofertę jako totalnie nie adekwatną

to pursue
But if you pursue perfection all the time, you will lead a miserable life.
rozpocznij naukę
realizować, dążyć do

analfabeta

perceived
A geek is perceived as a boring person
rozpocznij naukę
postrzegany

struggle
The guard hit him whenever he struggled.
rozpocznij naukę
zmagać się, walczyć, borykać się
Strażnik udeżał go za każdym razem kiedy on się szarpał

pointless
Trying to convince her is pointless. She is the kind of person who always knows better.
rozpocznij naukę
bezsensowny, bezcelowy
Próba przekonania jej jest bezsensowna. Ona jest typem człowieka ktory wie wszystko lepiej

inner
Kill your inner child
rozpocznij naukę
wewnętrzny, duchowy

bliss
ignorance is bliss
rozpocznij naukę
błogość, rozkosz, szczęście
ignorancja jest błogosławieństwem

fancy
Do you fancy going to the cinema tomorrow night?
rozpocznij naukę
mieć ochotę (na coś)

fancy
It is difficult to separate fact from fancy.
rozpocznij naukę
marzenie

fancy
He paints whatever his fancy suggests.
rozpocznij naukę
wyobraźnia, marzenie

devote
I devote about four hours everyday to learn english
rozpocznij naukę
poświęcać się czemuś

refer
He referred me to books on astrology.
rozpocznij naukę
odesłać, skierować, odwołać się
On skierował mnie do książek o astrologii.

reward
We will encourage and reward innovation and entrepreneurship.
rozpocznij naukę
nagroda, wynagradzać
Będziemy zachęcać i wynagradzać innowacje i przedsiębiorczość.

endure
Each trying to endure the pain the longest.
rozpocznij naukę
wytrzymać, wytrwać, przetrzymać, znosić
Każdy stara się wytrzymać ból jak najdłużej.

facilitate
this will facilitate our conversation
rozpocznij naukę
ułatwić, umożliwić
To ułatwi naszą rozmowę


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.