czasowniki nieregularne

 0    143 fiszki    chmurkakomorka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

is was been

are were been

pojawić sie
rozpocznij naukę
arise arose arisen

awake awoke awoken

bear bore borne

beat beaten

stawać sie zostawiac kims
rozpocznij naukę
become became become

zaczynać wziąć sie za
rozpocznij naukę
begin began begun

zginać nachylać
rozpocznij naukę
bend bent bent

zakładać sie obstawiać
rozpocznij naukę
bet

wiązać złaczyć
rozpocznij naukę
bind bound

bite bit bitten

bleed bled bled

wiać dmuchać
rozpocznij naukę
blow blew blown

rozbijać łamać tłuc
rozpocznij naukę
break broke broken

hodować wychowywać
rozpocznij naukę
breed bred

bring brought

build built

palić parzyć
rozpocznij naukę
burn burnet burnt burned burnt

buy bought bought

móc umieć potrafić
rozpocznij naukę
can could

zrzucić rzucać
rozpocznij naukę
cast cast cast

łapać zbierać dogonić
rozpocznij naukę
catch caught caught

choose chose chosen

przywrzeć uczepić się
rozpocznij naukę
cling clung clung

przyjść przyjechać przebyć
rozpocznij naukę
come came come

cost cost cost

skradać sie zakradać
rozpocznij naukę
creept creept creept

ciąć kroić
rozpocznij naukę
cut cut cut

rozdawać mieć do czynienia
rozpocznij naukę
deal dealt dealt

dig dug dug

robić wykonać
rozpocznij naukę
do did done

rysować pociągnąć
rozpocznij naukę
draw drew drawn

śnić marzyć
rozpocznij naukę
dream dreamed dreamt dremt

pić napić wypić
rozpocznij naukę
drink drank drunk

prowadzić kierować czymś
rozpocznij naukę
drive drove driven

eat ate eaten

padać upadać spadać
rozpocznij naukę
fall fell fallen

karmić żywić
rozpocznij naukę
feed fed fed

feel felt felt

walczyć bić się
rozpocznij naukę
fight fought fought

find found found

fit fit fit

umykać uciekać
rozpocznij naukę
flee fled fled

rzucić cisnąć
rozpocznij naukę
fling flung flung

latać fruwać
rozpocznij naukę
fly flew flown

forbid forbade forbidden

przepowiadać rzewidywać
rozpocznij naukę
foretell foretold foretold

forget forgot forgotten

forgive forgave forgiven

porzucać zaniechać
rozpocznij naukę
forsakforsook forsaken

freeze froze frozen

get got got

give gave given

go went gone

grind ground ground

grow grew grown

hang hung hung

have had had

hear heard heard

chowac ukrywać
rozpocznij naukę
hide hid hidden

hit hit hit

trzymać utrzymywać
rozpocznij naukę
hold held held

ranić boleć
rozpocznij naukę
hurt hurt hurt

keep kept kept

klękać klęczeć
rozpocznij naukę
kneel knelt knelt

robić na drutach
rozpocznij naukę
knit knit knit

znać wiedzieć
rozpocznij naukę
know knew known

położyć kłaść
rozpocznij naukę
lay laidd laid

lead led led

skoczyć skakać
rozpocznij naukę
leap leapt lept

learn learnt learnt

opuszczać wyjeżdżać
rozpocznij naukę
leave left left

lend lent lent

let let let

leżeć kłaść sie
rozpocznij naukę
lie lay lain

zapalać rozpalać oświetlać
rozpocznij naukę
light lighted lighted

lose lost lost

make made made

zaczynać oznaczać
rozpocznij naukę
mean meant meant

meet met met

pay paid paid

udowadniać dowieść
rozpocznij naukę
prove proved proved

put put put

rzucać opuszczać
rozpocznij naukę
quit quit quit

read read read

ride rode ridden

ring rang rung

podnosić się
rozpocznij naukę
rise rose risen

run ran run

saw sawed sawn

say said said

see saw seen

szukać poszukiwać
rozpocznij naukę
seek sought sought

sell sold sold

wysyłać śłać
rozpocznij naukę
send sent sent

umiszczać ustawiać
rozpocznij naukę
set set set

trząśc potrzasać
rozpocznij naukę
shake shook shaken

zrzucać pozbyć się
rozpocznij naukę
shed shed shed

świecić blyszczeć
rozpocznij naukę
shine shone shone

shoot shot shot

show showed shown

kurczyć sie zbiegać
rozpocznij naukę
shrink shrank shrunk

shut shut shut

sing sang sung

tonąć zapadać się
rozpocznij naukę
sink sank sunk

siedzieć siadać
rozpocznij naukę
sit sat sat

slay slew slain

sleep slept slept

ślizgać się zjeżdżać
rozpocznij naukę
slide slid slid

cisnąć miotać
rozpocznij naukę
sling slung slung

spek spok spoken

spędzić wydawać
rozpocznij naukę
spend spent spent

kręcić zakręcić obrócić
rozpocznij naukę
spin spun spun

dzielić rozdzielać
rozpocznij naukę
split split split

rozkładać rozsmarowywać
rozpocznij naukę
spread spread spread

przeskakiwać wyskakiwać
rozpocznij naukę
spring sprang sprung

stand stood stood

steal stole stolen

wbijać wtykać przyklejać
rozpocznij naukę
stick stuck stuck

żądlić kłuć
rozpocznij naukę
sting stung stung

śmierdzieć cuchnąć
rozpocznij naukę
stink stank stunk

strike struck struck

zmagać sie z czymś dążyć
rozpocznij naukę
strive strove striven

przysięgać przeklinać
rozpocznij naukę
swear swore sworn

zmiatać zamiatać
rozpocznij naukę
sweep swept swept

swim swam swum

machnać zakołysać
rozpocznij naukę
swing swung swung

take took taken

uczyć kogoś nauczać
rozpocznij naukę
teach taught taught

drzeć rozdzielać
rozpocznij naukę
tear tore torn

tell told tld

think thought thought

throw threw thrown

kroczyć stąpić
rozpocznij naukę
tread trod trodden

understand understood understood

wake woke woken

nosić ubierać coś
rozpocznij naukę
wear wore worn

płakać szlochać
rozpocznij naukę
weep wept wept

wygrywać zwycieżać
rozpocznij naukę
win won won

naiwjać nakręcać wić się
rozpocznij naukę
wind wound wound

wykręcić wycisnąć
rozpocznij naukę
wring wrung wrung

write wrote written


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.