czasowniki nieregularne

 0    143 fiszki    chmurkakomorka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
jest
rozpocznij naukę
is was been
rozpocznij naukę
are were been
pojawić sie
rozpocznij naukę
arise arose arisen
obudzić
rozpocznij naukę
awake awoke awoken
znosić
rozpocznij naukę
bear bore borne
zbić
rozpocznij naukę
beat beaten
stawać sie zostawiac kims
rozpocznij naukę
become became become
zaczynać wziąć sie za
rozpocznij naukę
begin began begun
zginać nachylać
rozpocznij naukę
bend bent bent
zakładać sie obstawiać
rozpocznij naukę
bet
wiązać złaczyć
rozpocznij naukę
bind bound
ugryżć
rozpocznij naukę
bite bit bitten
krwawic
rozpocznij naukę
bleed bled bled
wiać dmuchać
rozpocznij naukę
blow blew blown
rozbijać łamać tłuc
rozpocznij naukę
break broke broken
hodować wychowywać
rozpocznij naukę
breed bred
przynosić
rozpocznij naukę
bring brought
budować
rozpocznij naukę
build built
palić parzyć
rozpocznij naukę
burn burnet burnt burned burnt
kupować
rozpocznij naukę
buy bought bought
móc umieć potrafić
rozpocznij naukę
can could
zrzucić rzucać
rozpocznij naukę
cast cast cast
łapać zbierać dogonić
rozpocznij naukę
catch caught caught
wybierać
rozpocznij naukę
choose chose chosen
przywrzeć uczepić się
rozpocznij naukę
cling clung clung
przyjść przyjechać przebyć
rozpocznij naukę
come came come
kosztować
rozpocznij naukę
cost cost cost
skradać sie zakradać
rozpocznij naukę
creept creept creept
ciąć kroić
rozpocznij naukę
cut cut cut
rozdawać mieć do czynienia
rozpocznij naukę
deal dealt dealt
kopać
rozpocznij naukę
dig dug dug
robić wykonać
rozpocznij naukę
do did done
rysować pociągnąć
rozpocznij naukę
draw drew drawn
śnić marzyć
rozpocznij naukę
dream dreamed dreamt dremt
pić napić wypić
rozpocznij naukę
drink drank drunk
prowadzić kierować czymś
rozpocznij naukę
drive drove driven
jeść
rozpocznij naukę
eat ate eaten
padać upadać spadać
rozpocznij naukę
fall fell fallen
karmić żywić
rozpocznij naukę
feed fed fed
czuć
rozpocznij naukę
feel felt felt
walczyć bić się
rozpocznij naukę
fight fought fought
znaleźć
rozpocznij naukę
find found found
pasować
rozpocznij naukę
fit fit fit
umykać uciekać
rozpocznij naukę
flee fled fled
rzucić cisnąć
rozpocznij naukę
fling flung flung
latać fruwać
rozpocznij naukę
fly flew flown
zabraniać
rozpocznij naukę
forbid forbade forbidden
przepowiadać rzewidywać
rozpocznij naukę
foretell foretold foretold
zapominać
rozpocznij naukę
forget forgot forgotten
wybaczyć
rozpocznij naukę
forgive forgave forgiven
porzucać zaniechać
rozpocznij naukę
forsakforsook forsaken
zamarzać
rozpocznij naukę
freeze froze frozen
dostwać
rozpocznij naukę
get got got
dawać
rozpocznij naukę
give gave given
iść
rozpocznij naukę
go went gone
zemleć
rozpocznij naukę
grind ground ground
rosnąć
rozpocznij naukę
grow grew grown
zawieszać
rozpocznij naukę
hang hung hung
mieć
rozpocznij naukę
have had had
słyszeć
rozpocznij naukę
hear heard heard
chowac ukrywać
rozpocznij naukę
hide hid hidden
uderzać
rozpocznij naukę
hit hit hit
trzymać utrzymywać
rozpocznij naukę
hold held held
ranić boleć
rozpocznij naukę
hurt hurt hurt
trzymać
rozpocznij naukę
keep kept kept
klękać klęczeć
rozpocznij naukę
kneel knelt knelt
robić na drutach
rozpocznij naukę
knit knit knit
znać wiedzieć
rozpocznij naukę
know knew known
położyć kłaść
rozpocznij naukę
lay laidd laid
prowadzić
rozpocznij naukę
lead led led
skoczyć skakać
rozpocznij naukę
leap leapt lept
uczyć się
rozpocznij naukę
learn learnt learnt
opuszczać wyjeżdżać
rozpocznij naukę
leave left left
pożyczać
rozpocznij naukę
lend lent lent
pozwalać
rozpocznij naukę
let let let
leżeć kłaść sie
rozpocznij naukę
lie lay lain
zapalać rozpalać oświetlać
rozpocznij naukę
light lighted lighted
tracić
rozpocznij naukę
lose lost lost
robić
rozpocznij naukę
make made made
zaczynać oznaczać
rozpocznij naukę
mean meant meant
spotykać
rozpocznij naukę
meet met met
płacić
rozpocznij naukę
pay paid paid
udowadniać dowieść
rozpocznij naukę
prove proved proved
kłaść
rozpocznij naukę
put put put
rzucać opuszczać
rozpocznij naukę
quit quit quit
czytać
rozpocznij naukę
read read read
jeżdzić
rozpocznij naukę
ride rode ridden
dzwonic
rozpocznij naukę
ring rang rung
podnosić się
rozpocznij naukę
rise rose risen
biec
rozpocznij naukę
run ran run
piłować
rozpocznij naukę
saw sawed sawn
mówic
rozpocznij naukę
say said said
wiedzić
rozpocznij naukę
see saw seen
szukać poszukiwać
rozpocznij naukę
seek sought sought
sprzedawać
rozpocznij naukę
sell sold sold
wysyłać śłać
rozpocznij naukę
send sent sent
umiszczać ustawiać
rozpocznij naukę
set set set
trząśc potrzasać
rozpocznij naukę
shake shook shaken
zrzucać pozbyć się
rozpocznij naukę
shed shed shed
świecić blyszczeć
rozpocznij naukę
shine shone shone
strzelać
rozpocznij naukę
shoot shot shot
pokazywać
rozpocznij naukę
show showed shown
kurczyć sie zbiegać
rozpocznij naukę
shrink shrank shrunk
zamykać
rozpocznij naukę
shut shut shut
śpiewać
rozpocznij naukę
sing sang sung
tonąć zapadać się
rozpocznij naukę
sink sank sunk
siedzieć siadać
rozpocznij naukę
sit sat sat
zabijać
rozpocznij naukę
slay slew slain
spać
rozpocznij naukę
sleep slept slept
ślizgać się zjeżdżać
rozpocznij naukę
slide slid slid
cisnąć miotać
rozpocznij naukę
sling slung slung
mówić
rozpocznij naukę
spek spok spoken
spędzić wydawać
rozpocznij naukę
spend spent spent
kręcić zakręcić obrócić
rozpocznij naukę
spin spun spun
dzielić rozdzielać
rozpocznij naukę
split split split
rozkładać rozsmarowywać
rozpocznij naukę
spread spread spread
przeskakiwać wyskakiwać
rozpocznij naukę
spring sprang sprung
stać
rozpocznij naukę
stand stood stood
kraść
rozpocznij naukę
steal stole stolen
wbijać wtykać przyklejać
rozpocznij naukę
stick stuck stuck
żądlić kłuć
rozpocznij naukę
sting stung stung
śmierdzieć cuchnąć
rozpocznij naukę
stink stank stunk
uderzyć
rozpocznij naukę
strike struck struck
zmagać sie z czymś dążyć
rozpocznij naukę
strive strove striven
przysięgać przeklinać
rozpocznij naukę
swear swore sworn
zmiatać zamiatać
rozpocznij naukę
sweep swept swept
pływać
rozpocznij naukę
swim swam swum
machnać zakołysać
rozpocznij naukę
swing swung swung
brać
rozpocznij naukę
take took taken
uczyć kogoś nauczać
rozpocznij naukę
teach taught taught
drzeć rozdzielać
rozpocznij naukę
tear tore torn
mówić
rozpocznij naukę
tell told tld
myśleć
rozpocznij naukę
think thought thought
rzucać
rozpocznij naukę
throw threw thrown
kroczyć stąpić
rozpocznij naukę
tread trod trodden
rozumieć
rozpocznij naukę
understand understood understood
budzić
rozpocznij naukę
wake woke woken
nosić ubierać coś
rozpocznij naukę
wear wore worn
płakać szlochać
rozpocznij naukę
weep wept wept
wygrywać zwycieżać
rozpocznij naukę
win won won
naiwjać nakręcać wić się
rozpocznij naukę
wind wound wound
wykręcić wycisnąć
rozpocznij naukę
wring wrung wrung
pisać
rozpocznij naukę
write wrote written

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.