Praca i swieta

 0    208 fiszek    agnieszkapiera2
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Wigilia Bożego Narodzenia
rozpocznij naukę
Christmas Eve
uczcić
rozpocznij naukę
commemorate
udekorować choinkę
rozpocznij naukę
decorate the Christmas tree
ubierać się jak SB
rozpocznij naukę
dress up as sb
dobrze się bawić / mieć dobry czas / bawić
rozpocznij naukę
enjoy oneself/have a good time/have fun
spotkanie rodzinne
rozpocznij naukę
family gathering
pokaz sztucznych ogni
rozpocznij naukę
fireworks display
pogrzeb
rozpocznij naukę
funeral
dać / dostać prezenty
rozpocznij naukę
give/get presents
pan młody
rozpocznij naukę
groom
Wieczór panieński
rozpocznij naukę
hen party
podróż poślubna, miesiąc miodowy
rozpocznij naukę
honeymoon
Independance Day
rozpocznij naukę
Independance Day
Dzień Świętego Patryka
rozpocznij naukę
Saint Patrick's Day
świeckich wieńce
rozpocznij naukę
lay wreaths
czekamy na sth
rozpocznij naukę
look forward to sth
Nowy Rok
rozpocznij naukę
New Year's Day
Sylwester - nowy rok
rozpocznij naukę
New Year's Eve
parada
rozpocznij naukę
parade
Walentynki
rozpocznij naukę
Saint Valentine's Day
wysyłanie kartek świątecznych
rozpocznij naukę
send Christmas cards
wieczór kawalerski
rozpocznij naukę
strag night
święto dziękczynienia
rozpocznij naukę
Thanksgiving
przyjęcie weselne
rozpocznij naukę
wedding reception
ślub
rozpocznij naukę
wedding
pracownik naukowy
rozpocznij naukę
academic
aktor aktorka
rozpocznij naukę
actor, actress
kontroler ruchu lotniczego
rozpocznij naukę
air traffic controler
artysta
rozpocznij naukę
artist
opiekunka dla dzieci
rozpocznij naukę
au pair
opiekunka do dziecka
rozpocznij naukę
babysitter
fryzjer męski
rozpocznij naukę
barber
(UK) adwokat
rozpocznij naukę
barrister
taksówkarz
rozpocznij naukę
taxi driver
biznesmen, bizneswoaman
rozpocznij naukę
businessmen, businesswoman
mechanik samochodowy
rozpocznij naukę
car mechanic
kasjer
rozpocznij naukę
cashier
szef kuchni
rozpocznij naukę
chef
programista komputerowy
rozpocznij naukę
computer programer
dyrygent
rozpocznij naukę
conductor
kucharz, szef kuchni
rozpocznij naukę
cook, chef
Instruktor jazdy
rozpocznij naukę
driving instructor
elektrotechnik
rozpocznij naukę
electrician
inżynier
rozpocznij naukę
engineer
Pracownik fabryki
rozpocznij naukę
factory worker
rolnik
rozpocznij naukę
farmer
strażak
rozpocznij naukę
firefighter
steward
rozpocznij naukę
flight attendant
gospodyni domowa
rozpocznij naukę
housewife
dekorator wnętrz
rozpocznij naukę
interior decorator
Specjalista IT
rozpocznij naukę
IT specialist
dziennikarz
rozpocznij naukę
journalist
prawniczka
rozpocznij naukę
lawyer
wykładowca
rozpocznij naukę
lecturer
bibliotekarz
rozpocznij naukę
librarian
górnik
rozpocznij naukę
miner
muzyk
rozpocznij naukę
musician
pielęgniarka
rozpocznij naukę
nurse
farmaceuta, chemik
rozpocznij naukę
pharmacist, chemist
pilot
rozpocznij naukę
pilot
komisarz
rozpocznij naukę
police officer
listonosz, listonoszka
rozpocznij naukę
postman, postwomen
psycholog
rozpocznij naukę
psychologist
recepcjonista/recepcjonistka
rozpocznij naukę
receptionist
pracownik oczyszczania miasta
rozpocznij naukę
road swepper
przedstawiciel handlowy
rozpocznij naukę
sales representative
naukowiec
rozpocznij naukę
scientist
Scupltor
rozpocznij naukę
scupltor
sekretarka
rozpocznij naukę
secretary
Strażnik
rozpocznij naukę
security guard
sklepikarz
rozpocznij naukę
shopkeeper
Pracownik socjalny
rozpocznij naukę
social worker
agent giełdowy
rozpocznij naukę
stockbroker
konduktor
rozpocznij naukę
ticket inspector
tłumacz
rozpocznij naukę
translator
opiekować się dzieckiem
rozpocznij naukę
babysit
być na wezwanie
rozpocznij naukę
be on call
na służbie / na służbie
rozpocznij naukę
be on duty / off duty
odpowiedzialny za coś
rozpocznij naukę
be responsible for something
przynieść rachunek
rozpocznij naukę
bring the bill
zajęty, zapracowany
rozpocznij naukę
busy
Sprawdź stany magazynowe
rozpocznij naukę
check stock
rejestrować godzinę przyjścia/wyjścia do/z pracy
rozpocznij naukę
clock on /off
jasne tabele
rozpocznij naukę
clear tables
mieć nowe pomysły
rozpocznij naukę
come up with a new ideas
koncentrować się na czymś
rozpocznij naukę
concetrate on sth
radzić sobie z klientami
rozpocznij naukę
deal with customers
wykonać zadanie
rozpocznij naukę
do a job
obowiązek
rozpocznij naukę
duty
zarabiać na życie jako
rozpocznij naukę
earn one's living as
karminć zwierząta
rozpocznij naukę
feed animals
zastępować kogoś
rozpocznij naukę
fill in for sb. stand in for sb.
kończyć pracę (nieformalnie)
rozpocznij naukę
knock off
kierować
rozpocznij naukę
manage
kierownictwo
rozpocznij naukę
management
dotrzymać terminów
rozpocznij naukę
meet deadlines
przepracowywać się
rozpocznij naukę
overwork
odebrać owoce
rozpocznij naukę
pick fruits
grać w gry
rozpocznij naukę
play games
umieszczać ceny na towarach
rozpocznij naukę
price foods
układać do snu
rozpocznij naukę
put to bed
obsługiwać klientów
rozpocznij naukę
serve customers
podwać posiłki
rozpocznij naukę
serve meals
zatrudniać pracowników
rozpocznij naukę
take on workers
przyjmować zlecenia
rozpocznij naukę
take orders
przejąć od kogoś obowiązki
rozpocznij naukę
take over from sb
opowiadać bajki
rozpocznij naukę
tell stories
pracować na farmie / w sklepie
rozpocznij naukę
work on farm/ in a shop
pracować nad czymś
rozpocznij naukę
work on, at sh.
pracować jako (kelner / adwokat)
rozpocznij naukę
work as (a waiter/ a lawyer)
pracować dla kogoś
rozpocznij naukę
work for sb.
szef
rozpocznij naukę
boss
kolega
rozpocznij naukę
colleage
Pracownik pracownik
rozpocznij naukę
employee worker
pracodawca
rozpocznij naukę
employer
pracownik na kierowniczym stanowisku
rozpocznij naukę
executive
stażysta
rozpocznij naukę
intern
kierownik
rozpocznij naukę
manager
kadra
rozpocznij naukę
staff
drużyna
rozpocznij naukę
team
być częścią zespołu
rozpocznij naukę
be part of team
nadzorować coś/kogoś
rozpocznij naukę
be in charge of sth/sb
być na zwolnieniu lekarskim
rozpocznij naukę
be on sick leave
strajkować
rozpocznij naukę
be / go on strike
być samozatrudnionym
rozpocznij naukę
be sefl-emloyed
korzyści, profity
rozpocznij naukę
benefits, perks
pracować w czasie strajku
rozpocznij naukę
break s strike
robić karierę
rozpocznij naukę
have / do a career
pracować na zmiany
rozpocznij naukę
do / works shifts
zatrudniać kogoś
rozpocznij naukę
employ sb.
zatrudnienie
rozpocznij naukę
employement
wynagrodzenie
rozpocznij naukę
fee
otrzymać dodatek do pensji
rozpocznij naukę
get a bonus
dostać podwyżkę
rozpocznij naukę
get a pay rise
dostać zapłatę
rozpocznij naukę
get paid
awansować
rozpocznij naukę
get promoted
mieć dobre perspektywy
rozpocznij naukę
have good prospects
praktyka zawodowa
rozpocznij naukę
intership
praca
rozpocznij naukę
job
praca na pełnym etacie
rozpocznij naukę
full-time job
praca fizyczna
rozpocznij naukę
manual / physical job
praca na część etatu
rozpocznij naukę
part-time job
stała praca
rozpocznij naukę
permanent job
praca sezonowa
rozpocznij naukę
seasonal job
praca wakacyjna
rozpocznij naukę
summer job
praca tymczasowa
rozpocznij naukę
temporary job
dobrze płatna praca
rozpocznij naukę
well-paid job
Rynek pracy
rozpocznij naukę
job market
macierzyński / ojcowski urlop
rozpocznij naukę
maternity / paternity leave
zawód, zajęcie
rozpocznij naukę
occupation
drobne prace
rozpocznij naukę
odd job
płaca
rozpocznij naukę
pay
zapłata za pracę dorywczą, jendorazową
rozpocznij naukę
payment
zawód (wymagający wysokich kwalifikacji)
rozpocznij naukę
proffesion
zysk
rozpocznij naukę
profit
utrzymywać się z (rolnictwa)
rozpocznij naukę
rely on (farming) for one's income
pensja
rozpocznij naukę
salary
praca wymagająca/niewymagająca kwalifikacji
rozpocznij naukę
(skilled / unskilled) work
urlopu / dzień wolny
rozpocznij naukę
take leave / a day off
wypłaty tygodniowe
rozpocznij naukę
wages
pracownik umysłowy / fizyczny
rozpocznij naukę
white collar / blue collar worker
pracować nadliczbowo
rozpocznij naukę
work long hours
pracować na zlecenie
rozpocznij naukę
work freelance
pracować w domu
rozpocznij naukę
work from home
praca fizyczna/umysłowa
rozpocznij naukę
work
pracować w nadgodiznach
rozpocznij naukę
work / do overtime
warunki pracy
rozpocznij naukę
working conditions
przyjmować ofertę pracy
rozpocznij naukę
accepts job offer
formularz, podanie o pracę
rozpocznij naukę
application form
ubiegać się o pracę
rozpocznij naukę
apply for a job
świadectwo, zaświadczenie
rozpocznij naukę
certificate
przyjść na rozmowę kwalifikacyjną
rozpocznij naukę
come for an interwiew
list motywacyjny
rozpocznij naukę
covering later
Życiorys
rozpocznij naukę
Curriculum vitae
dyplom, stopień naukowy
rozpocznij naukę
degree in sth
załączyć CV
rozpocznij naukę
enclose a CV
wypełniać formularz
rozpocznij naukę
fill in a form
ogłoszenie o pracę
rozpocznij naukę
job advertisement
podanie o pracę
rozpocznij naukę
job applications
biuro pośrednictwa pracy
rozpocznij naukę
job centre
poszukiwanie pracy
rozpocznij naukę
job hunting
wolne miejsce pracy
rozpocznij naukę
job vacancy
szukać pracy
rozpocznij naukę
look for a job
kwalifikacje
rozpocznij naukę
qualifications
rekrutacja
rozpocznij naukę
recuirement
referencje
rozpocznij naukę
references
wymagać
rozpocznij naukę
require
podpisać umowę
rozpocznij naukę
sign the contract
wynagrodzenie początkowe
rozpocznij naukę
starting salary
przyjęty kandydat
rozpocznij naukę
succesfull candidate
odrzucać oferty pracy
rozpocznij naukę
turn down job offer
doświadczenie w pracy
rozpocznij naukę
work experience
być wyrzuconym zpracy
rozpocznij naukę
be fired
być zwolnionym (z powodu redukcji etatów)
rozpocznij naukę
be made redundant
być na urlopie / iść na urlop
rozpocznij naukę
be on holiday / go on holiday
być na zasiłku (nieformalne) (USA)
rozpocznij naukę
be on the dole (informal) / be on welfare (US)
przeżyć za małe pieniąze
rozpocznij naukę
get by (on very little money)
dostawać zasiłek
rozpocznij naukę
get state benefits
wylać kogoś (nieformalnie)
rozpocznij naukę
give sb the sack
zrezygnować / odejść z pracy
rozpocznij naukę
give up / quite work
zatrudniać pracowników
rozpocznij naukę
hire staff
zwalniać kogoś
rozpocznij naukę
lay sb off
emerytura
rozpocznij naukę
pension
złożyć rezygnację
rozpocznij naukę
resign
przejśc na emeryturę
rozpocznij naukę
retire
emerytura
rozpocznij naukę
retirement
bezrobotny, bez pracy
rozpocznij naukę
unemployed, out of work
zasiłek dla bezrobotnych
rozpocznij naukę
unemployed benefit

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.