Słówka angielskie

 0    119 fiszek    karejm
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

the
The dog is fantastic.
rozpocznij naukę
Rodzajnik, używany przed wyrazami już określonymi, które zostały już raz wspomniane.
Ten pies jest fantastyczny.

of
A box of chocolates
rozpocznij naukę
W złożeniach, oznacza ‘kogo czego’
pudełko czekoladek

and
I and my sister
rozpocznij naukę
i

a
This is a book
rozpocznij naukę
Rodzajnik, używany przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej wypowiadanymi od spółgłoski, wymienianymi po raz pierwszy
To jest książka

Do
do szkoły

W
w Polsce

is
It is 5 o’clock
rozpocznij naukę
Jest
Jest 5 godzina

you
You are crazy
rozpocznij naukę
Ty
Ty jesteś szurnięty!


To
To jest...

he
He is married
rozpocznij naukę
On
On jest żonaty

for
It’s for you!
rozpocznij naukę
Dla
To dla ciebie

was
It was yesterday.
rozpocznij naukę
Był, była, było
To było wczoraj.

on
on the table
rozpocznij naukę
Na
na stole

are
You are stupid
rozpocznij naukę
Jesteś, są,
Ty jesteś głupi.

as
I work as a doctor
rozpocznij naukę
Jako
Pracuję jako lekarz

with
Go with me!
rozpocznij naukę
Z
Chodź ze mną!

Jego
Jego żona

Oni
Oni są

at
I’m at school
rozpocznij naukę
Przy, w
Jestem w szkole.

be
To be or not to be!
rozpocznij naukę
Być
Być albo nie być!

this
This is my son
rozpocznij naukę
To
To jest mój syn

from
I’m from Poland
rozpocznij naukę
Z, od
Jestem z Polski.

Ja
Ja jestem

have
I have a dog
rozpocznij naukę
Mam
Ja mam psa

or
Coffee or tea?
rozpocznij naukę
Albo, czy
Kawa czy herbata?had
I had a car
rozpocznij naukę
Miałem, (on) miał, (oni) mieli
Miałem samochód

not
I do not like
rozpocznij naukę
Słówko do tworzenia przeczeń
Ja nie lubię.

but
He is stupid but I like him.
rozpocznij naukę
Ale
On jest głupi ale ja go lubię.

what
What is this?
rozpocznij naukę
Co
Co to jest?

all
all the kids
rozpocznij naukę
Wszyscy, wszystkie,
wszystkie dzieci

were
They were abroad
rozpocznij naukę
Byli
Oni byli za granicą.

when
When is the film?
rozpocznij naukę
Kiedy
Kiedy jest film?

we
We are friends
rozpocznij naukę
My
My jesteśmy przyjaciółmi

there
Here or there?
rozpocznij naukę
Tam
Tu czy tam?

Potrafię, mogę
Ja mogę iść

Rodzajnik, używany przed wyrazami wymienianymi po raz pierwszy w liczbie pojedynczej, przed rzeczownikami wypowiadanymi od samogłoski
jabłko

your
Your passport, please
rozpocznij naukę
Twój, wasz
Pański paszport, poproszęPowiedziałem, powiedział

if
If you do it, I will kill you.
rozpocznij naukę
Jeśli, jeżeli
Jeśli to zrobisz, to cię zabiję.

do
Do you like coffee?
rozpocznij naukę
Robić, Operator w pytaniach w czasie teraźniejszym
Czy lubisz kawę?

will
I will go there
rozpocznij naukę
operator do tworzenia czasu przyszłego
Ja pójdę tam


O, około

how
How much is it?
rozpocznij naukę
Jak, ile How are you? – Jak się nasz? How many? – Ile, ilu? How much is it? – Ile to kosztuje? How could you? – Jak mogłeś?
Ile to kosztuje?

Do góry
Mów głośniej!Następnie

she
She is sick
rozpocznij naukę
Ona
Ona jest chora

many
many people
rozpocznij naukę
Wiele
wielu ludzi

some
I have some money
rozpocznij naukę
Trochę
Ja mam trochę pieniędzy

so
So let’s go!
rozpocznij naukę
Więc, taki/taka So let’s go! – Więc chodźmy! So stupid! – Taki głupi! So beautiful! – Taka piękna!
Więc chodźmy!

these
These computers
rozpocznij naukę
Te
te komputery

would
Would you like some coffee?
rozpocznij naukę
Słówko używane w propozycjach
Czy chciałbyś trochę kawy?

other
Other people
rozpocznij naukę
Inny, inne
inni ludzie

Do środka

Ma
On ma.

more
I need more money
rozpocznij naukę
Więcej
Potrzebuję więcej pieniędzy.

her
her husband
rozpocznij naukę
Jej
jej mąż


like
I like you
rozpocznij naukę
Lubić
Ja lubię ciebie


Zobaczyć,
Do zobaczenia

time
Time is money
rozpocznij naukę
Czas
Czas to pieniądz

could
Could you help me?
rozpocznij naukę
Potrafiłem, W prośbach
Czy mógłbyś mi pomóc?

1. Nie! 2. Żaden, zero.Np. No problem! – Zero problemu, żaden problem. 3. I have no time. – Nie mam czasu.
Nie mam czasu.


than
She is taller than me!
rozpocznij naukę
Niż (w porównaniach),
Ona jest wyższa niż ja.

Pierwszy

been
I have been
rozpocznij naukę
Byłem w zdaniach
Ja byłem.

Jego (dotyczy przedmiotów)

who
Who are you?
rozpocznij naukę
Kto
Kim jesteś?

now
Do it now!
rozpocznij naukę
Teraz
Zrób to teraz!


Mój
mój problem

made
Made in the USA
rozpocznij naukę
Zrobiłem, Zrobione,
Zrobione w USA

Nad, Ponad

did
Did you do it?
rozpocznij naukę
Zrobiłem, Operator w pytaniach w czasie przeszłym
Czy to zrobiłeś?


only
Only sometimes!
rozpocznij naukę
Tylko
Tylko czasami!

Droga, sposób

find
I can’t find it
rozpocznij naukę
Znaleźć
Nie mogę tego znaleźć

use
Don’t use my computer!
rozpocznij naukę
Używać
Nie używaj mojego komputera

may
It may be true.
rozpocznij naukę
Wyrażanie prawdopodobieństwa
To może być prawda!

Woda, Podlewać

Długi, tęsknić

Trochę

very
Very interesting
rozpocznij naukę
Bardzo
bardzo interesujący

after
after work
rozpocznij naukę
Po
po pracy


Zadzwoniłem

Dokładnie, Właśnie

where
Where is it?
rozpocznij naukę
Gdzie
Gdzie to jest?

most
You’re the most beautiful girl I know.
rozpocznij naukę
Najbardziej
Jesteś najpiękniejszą dziewczyną jaką znam.

know
Do you know?
rozpocznij naukę
Wiedzieć
Czy ty wiesz?


Przez, poprzez

Plecy, popierać, z powrotem

much
How much is it?
rozpocznij naukę
Dużo
Ile to kosztuje?

Iść
Idź do domu!

good
It is new
rozpocznij naukę
Nowy
To jest nowe.

write
Write an essay
rozpocznij naukę
Pisać
napisać wypracowanie


Mi, mnie
daj mi

Mężczyzna, człowiek

too
too brutal
rozpocznij naukę
także, zbyt
zbyt brutalny

Jakiś anything – jakikolwiek, anybody – ktokolwiek

Dzień every day – każdego dnia yesterday – wczoraj

same
The same again!
rozpocznij naukę
To samo
Znów to samo!

right
You’re right
rozpocznij naukę
Prawy, w prawo
Ty masz rację.

look
Look at me
rozpocznij naukę
Patrzeć
Spójrz na mnie

think
What do you think?
rozpocznij naukę
Myśleć
Co sądzisz?


Dookoła


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.