Environmental problems and solutions

 0    38 fiszek    somellowperson
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
kwaśny deszcz
rozpocznij naukę
acid rain
zanieczyszczenie (powietrza/wody)
rozpocznij naukę
(air/water) pollution
żywność ekologiczna
rozpocznij naukę
bio foods
produkty ulegające biodegradacji
rozpocznij naukę
biodegradable products
kontener na zużyte butelki
rozpocznij naukę
bottle bank
spaliny samochodowe
rozpocznij naukę
car exhaust fumes
dwutlenek węgla
rozpocznij naukę
carbon dioxide
niszczyć środowisko
rozpocznij naukę
demage the enviroment
wycinanie lasów
rozpocznij naukę
deforestation
niszczyć naturalne środowisko życia (zwierząt)
rozpocznij naukę
destroy natural habitat
wyginąć
rozpocznij naukę
die out/ become extinct
produkty jednorazowego użytku
rozpocznij naukę
disposable products
pozbywać się odpadów
rozpocznij naukę
dispose of waste
przyjazny dla środowiska
rozpocznij naukę
eco-friendly / environment-friendly
ekologiczny
rozpocznij naukę
ecological
energooszczędna żarówka
rozpocznij naukę
energy-saving light-bilb
wymieranie zagrożonych gatunków
rozpocznij naukę
extinction of endangered species
zużyty sprzęt
rozpocznij naukę
e-waste / electronic waste
wysypisko śmieci
rozpocznij naukę
rubbish heap
globalne ocieplenie
rozpocznij naukę
global warming
efekt cieplarniany
rozpocznij naukę
greenhouse effect
topniejący lodowiec
rozpocznij naukę
melting glacier
wyciek ropy naftowej
rozpocznij naukę
oil spill
naturalne, uprawiane bez użycia nawozów owoce/warzywa
rozpocznij naukę
organic fruit/vegetables
warstwa ozonowa
rozpocznij naukę
ozone layer
pestycydy, środki owadobójcze
rozpocznij naukę
pesticides
chronić środowisko naturalne
rozpocznij naukę
protect the environment
zanieczyszczać środowisko
rozpocznij naukę
pollute the environment
utylizować, utylizacja
rozpocznij naukę
recycle, recycling
papier makulaturowy
rozpocznij naukę
recycled paper
butelki zwrotne
rozpocznij naukę
returnable bottles
ponownie wykorzystać
rozpocznij naukę
reuse
oszczędzać energię
rozpocznij naukę
save energy
niedobór wody pitnej
rozpocznij naukę
scarcity of fresh water
energia słoneczna
rozpocznij naukę
solar energy
segregować śmieci
rozpocznij naukę
sort out rubbish
zagęszczenie ruchu ulicznego
rozpocznij naukę
traffic congestion
benzyna bezołowiowa
rozpocznij naukę
unleaded petrol

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.