Matura focus Bank zwrotów 4 : Wypowiedź pisemna

 0    155 fiszek    marlenak27
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
To najbardziej ekscytujące/ malownicze/ bajkowe miejsce...
rozpocznij naukę
This is the most thrilling/ picturesque / fabulous place...
Warto zobaczyć atrakcje/ zabytki
rozpocznij naukę
The sights are worth seeing.
Nigdy nie zapomnę... (wydarzenie)
rozpocznij naukę
I will never forget ... (an event)
To był niezapomniany (dzień/okazja/ wydarzenie)
rozpocznij naukę
It was a unforgettable (day / occasion / event)
Uroczystości mają miejsce w...
rozpocznij naukę
The celebration takes place/ took place on/ in...
Wydarzenie upamiętniane jest co roku.
rozpocznij naukę
The event is celebrated annually.
Początki festiwalu sięgają...
rozpocznij naukę
The festival orgginated...
Film/ Książka opowiada historię...
rozpocznij naukę
The film / book tells the story of...
Akcja filmu/ opowiadania rozgrywa się
rozpocznij naukę
The film / story in set in...
Książka/ Powieść została napisana przez
rozpocznij naukę
The book / novel was written by...
Film został wyreżyserowany przez...
rozpocznij naukę
The film is directed by...
To komedia/ horror/ romans...
rozpocznij naukę
It's a comedy / horror film/ love story...
To dobrze napisana/ fascynująca książka...
rozpocznij naukę
This well-written /informative/ fascinating book...
Została oparta na prawdziwych wydarzeniach/ na prawdziwej historii / na książce
rozpocznij naukę
It is based on real events/ on a true story/ on a book
Na jej podstawie nakręcono film.
rozpocznij naukę
It has been made into a film.
Historia dotyczy/ zaczyna się.../ Jest to historia...
rozpocznij naukę
The story concerns/begins/is about...
Fabuła jest (dość) nudna/ porywajaca.
rozpocznij naukę
The plot is (rather) boring / thrilling.
Fabuła zawiera nieoczekiwany zwrot akcji.
rozpocznij naukę
The plot has an unexpected twist.
Fabuła koncentruje się na...
rozpocznij naukę
The plot focuses on...
Punktem kulminacyjnym filmu jest...
rozpocznij naukę
The film reaches a dramatic climax...
Jestem pewna że będzie Ci się to bardzo podobać.
rozpocznij naukę
You'll love it!
Polecam to każdemu.
rozpocznij naukę
I recommend it to everyone.
Jeśli lubisz sztukę nowoczesną, zdecydowanie pownnaś to zobaczyć
rozpocznij naukę
If you like modern art, you should definitely see it
Musisz to zobaczyć/ zrobić.
rozpocznij naukę
It is a must.
Uważam, że warto to zobaczyć, ponieważ...
rozpocznij naukę
I think it's worth it to seeing, because...
Duze wrażenie zrobi na mnie
rozpocznij naukę
I was impressed by...
Nie mogłam się od niej oderwać
rozpocznij naukę
I couldn't put it down.
To klasyka/ To arcydzieło jedyne w swoim rodzaju.
rozpocznij naukę
It's a classic / It's a masterpiece of its kind.
Fabuła jest wiarygodna/ zapewnia rozrywkę/ zmusza do myślenia.
rozpocznij naukę
The plot is beliveable/ entertaining/ thought-provoking.
Zmieni sposób twojego myślenia o...
rozpocznij naukę
It will change the way you see...
Na twoim miejscu nie wahałabym się i więłabym udział w...
rozpocznij naukę
If I were you, I wouldn't hesitate to take part in...
Gorąco polecam (udział w )...
rozpocznij naukę
I highly recommend (joining)...
Słaboscią książki/ filmu/ warsztatów jest to że...
rozpocznij naukę
The weakness (of the book / film / workshops) is that...
Film/ Akcja jest doś długa/ nudna/ zagmatwana/ powolna
rozpocznij naukę
It is rather long/ boring/ confusing/ slow.
Obsada jest fatalna/ mało przekonująca.
rozpocznij naukę
the cast is awful/ unconvincing.
Scenariusz jest nudny.
rozpocznij naukę
The script is dull.
Został słabo/ źle napisany.
rozpocznij naukę
It was poorly / badly written.
świetny
rozpocznij naukę
brilliant
fantastyczny
rozpocznij naukę
spectacular
uderzajacy
rozpocznij naukę
striking
robiący wrażenie
rozpocznij naukę
impressive
mocny
rozpocznij naukę
powerful
przekonujacy
rozpocznij naukę
convincing
pełen przemocy
rozpocznij naukę
violent
przewidywalny
rozpocznij naukę
predictable
nieprzekonujący
rozpocznij naukę
unconvincing
naciągany
rozpocznij naukę
far-fetched
nudny
rozpocznij naukę
dull
bez charakteru
rozpocznij naukę
bland
rozczarowujący
rozpocznij naukę
disappointing
wolny
rozpocznij naukę
slow
sentymentalny
rozpocznij naukę
sentimental
poważny
rozpocznij naukę
serious
Wedug mnie...
rozpocznij naukę
The way I see it...
W mojej opinii
rozpocznij naukę
My opinion is that
Jeśli o mnie chodzi, to...
rozpocznij naukę
As far as i am concerned
Ludzie często twierdzą, że
rozpocznij naukę
People often claim that
Niektórzy ludzie są zdania że...
rozpocznij naukę
Some people argue that
Całkowicie zgadzam się że/ z
rozpocznij naukę
I completely agree that / with
Lepiej niż bym tego nie ujęła
rozpocznij naukę
I couldn't agree more that / with
Jak dla mnie może być
rozpocznij naukę
That; s fine with me.
Zgadzam się, ze prawdą jest, iż...
rozpocznij naukę
I agree that it is true that...
Mam takie samo/ podobne zdanie gdyż...
rozpocznij naukę
I am of the same / similar opinion because...
Nie zgadzam się, że / z
rozpocznij naukę
I don't agree that / with
Jestem całkowicie przeciwna...
rozpocznij naukę
I am totally against...
Rozumiem co masz na myśli, ale...
rozpocznij naukę
I see what you mean, but...
Rozumiem twój punkt widzenia, ale
rozpocznij naukę
I see your point of view but
Przykro mi ale nie mogę zgodzić się z
rozpocznij naukę
I'm afraid but I can't agree with...
Nie jestem przekonana do...
rozpocznij naukę
I'm not convinced about...
NIe sądze, żeby to było najlepsze rozwiazanie
rozpocznij naukę
I don't think it's the best solution.
Muszę stwierdzić że (zupełnie) się nie zgadzam
rozpocznij naukę
I must say I do not agree/ strongly disagree with...
Jestem innego /przeciwnego zdania, ponieważ
rozpocznij naukę
I am of a different./ the opposite opinion, because
Wbrew powszechnej opinii...
rozpocznij naukę
Contrary to popular belief...
Jestem tego zdania, ponieważ
rozpocznij naukę
I think so because...
Właściwie/ W zasadzie...
rozpocznij naukę
In fact/ Actually
Powodem, dla którego tak myśle jest.
rozpocznij naukę
The reason why I believe so is...
Należy/ Powinno się podjąć kroki mające na celu rozwiązanie probtepslemu.
rozpocznij naukę
Steps must/ should be taken to solve the problem of...
Jednym z możliwych sposobów rozwiąznia tego problemu
rozpocznij naukę
One (possible) way to solve/ overcome this problem is to...
Innym podejściem do tej kwestii jest...
rozpocznij naukę
An alternative solution to this issue is...
Myślę, że powinnam
rozpocznij naukę
I think I should
Może mógłbym
rozpocznij naukę
Perhaps I could
Co myślisz o...?
rozpocznij naukę
What do you think about ...?
A może by...?
rozpocznij naukę
What about...? / How about...?
Co ty na to żeby...?
rozpocznij naukę
How do you feel about...?
Czy chciałbyś zeby
rozpocznij naukę
Would you like me to...?
A może pójdziemy...?
rozpocznij naukę
Why don't we go...?
Chodźmy do...
rozpocznij naukę
Let's (go to)...
Pójdziemy do...?
rozpocznij naukę
Shall we go...?
Czy masz ochotę pójść do kina?
rozpocznij naukę
Do you fancy (going to the cinema)?
Brzmi rewelacyjnie
rozpocznij naukę
It sounds fantastic.
Z przyjmnością pójdę
rozpocznij naukę
I'd love to go
Cóż, warto spróbować
rozpocznij naukę
Well, it's worth a try
Myślę, że to dobry pomysł/ dobre rozwiąznie.
rozpocznij naukę
I suppose it'll work.
To nie brzmi szczególnie atrakcyjnie
rozpocznij naukę
It doesn't sound very good.
Nie mam na to ochoty.
rozpocznij naukę
I don't think I fancy it.
Przykro mi, nie mogę przyłączyć się do Ciebie/ Was
rozpocznij naukę
I'm sorry, but I canlt join you
Nie przepadam za...
rozpocznij naukę
I'm nor really into...
Mam co do tego pewne wątpliwości.
rozpocznij naukę
I've got some doubts about it.
NIe bardzo to widzę.
rozpocznij naukę
I don't see how it could work.
Tak naprawdę to wolę nie iść.
rozpocznij naukę
Actually, I would prefer not to.
Lepiej by było, gdybyś...
rozpocznij naukę
You'd better...
Gdybym była na Twoim miejscu to
rozpocznij naukę
If I were you, I would...
Dobrym pomysłem mogłoby być, (abyś)
rozpocznij naukę
It might be a good idea (for you) to...
A może spróbujesz...?
rozpocznij naukę
Why don't you...?
Myślałeś o...?
rozpocznij naukę
Have you thought about ...?
Czy mógłbyś?
rozpocznij naukę
Could you...?
Czy myślisz ze mógłbyś...?
rozpocznij naukę
Do you think you could ...?
Daj znać czy mógłbyś przyjść.
rozpocznij naukę
Let me know if you can come.
Czy mógłbyś mi powiedzieć...?
rozpocznij naukę
Could you tell me...?
Czy byłoby możliwe abyś...?
rozpocznij naukę
Would it be possible for you to ...?
Byłabym wdzięczna jeśli mogłabyś...
rozpocznij naukę
I would be grateful if you could...
Czy mogłabym prosić Cię o...?
rozpocznij naukę
I wonder if I could ask you for...?
Piszę aby prosić Cę o radę/ pomoc...
rozpocznij naukę
I am writing to ask for advice / help...
Bardzo mi przykro, że
rozpocznij naukę
I'm really sorry that
Przepraszam ze zawracałam ci głowę
rozpocznij naukę
Sorry for bothering you.
Przepraszam że niepokoję.
rozpocznij naukę
Sorry to bother you.
Przepraszam za kłopot.
rozpocznij naukę
Sorry for any trouble.
Przepraszam, że nie pisałam wcześniej ale
rozpocznij naukę
Sorry I didn't write earlier but I
Przepraszam że tak długo nie pisałam
rozpocznij naukę
Sorry I haven't written for so long.
Piszę aby ci powiedzieć że jest mi bardzo przykro. (z powodu)...
rozpocznij naukę
I am writing to tell you how sorry I am to... (about)
To sie nigdy więcej nie powtórzy.
rozpocznij naukę
It will never happen again.
Przepraszam za...
rozpocznij naukę
I apologise for...
przyjmij moje przeprosiny...
rozpocznij naukę
Please accept my apology...
Piszę aby Ci podziekować za...
rozpocznij naukę
I am writing to thank you for...
Bardzo Ci dziekuję.
rozpocznij naukę
Thank you so much.
To było niezwykłe/ bardzo uprzejmie z Twojej strony, że...
rozpocznij naukę
It was so/ really/ very kind of you to...
Naprawdę doceniam twoją pomoc.
rozpocznij naukę
I really appreciate your help.
Dziękuję za odesłanie go/jej
rozpocznij naukę
Thank you for sending it back to me.
Jestem niezwykle wdzieczna za twoja pomoc.
rozpocznij naukę
I am really gratefull for your help.
To bardzo uprzejme z twojej strony.
rozpocznij naukę
It's very kind of you.
Mam nadzieję że nie sprawi Ci to kłopotu.
rozpocznij naukę
I hope it's not too much trouble for you.
Dziękuję za przysługę.
rozpocznij naukę
Thank you for doing me a favour
Chciałabym Cię zaprosić do...
rozpocznij naukę
I would like to invite you to...
Chciałabym abyś przyszła
rozpocznij naukę
I would like you to come
Czy przyszłabyś do/na
rozpocznij naukę
Would you come to...?
Piszę aby Cię zaprosić (do Warszawy/ na moją imprezę)
rozpocznij naukę
I am writing to invite you to (Warsaw / my party)
Urządzam przyjęcie.
rozpocznij naukę
I'm having a party.
Mam nadzieję że będzesz mogła przyjść.
rozpocznij naukę
I hope you'll be able to join us.
Jeśli chcesz możesz przyjść z kolegą.
rozpocznij naukę
If you want you can bring a friend.
Mile widziane bedzie...
rozpocznij naukę
You are welcome to...
Przyłącz się do nas!
rozpocznij naukę
Join us today!
Spotkajmy się...
rozpocznij naukę
Come and meet me...
A może byś przyszedł...?
rozpocznij naukę
Why don't you come ...?
Najbardziej fascynującą/interesującą/ tętniąca życiem częścią miasta jest...
rozpocznij naukę
The most fascinating / interesting / a lively part of the city is...
Najbardziej znaną atrakcja jest...
rozpocznij naukę
The most famous attraction is...
Miasto jest znane ze swojej...
rozpocznij naukę
The town is well-known for its...
To takie miejsce w którym
rozpocznij naukę
It is the kind of place that
Miejscem które lubię/ podoba mi się najbardziej jest...
rozpocznij naukę
The place that I like best is...
Położona jest w spokojnej dzielnicy mieszkalnej.
rozpocznij naukę
It is situated in a quiet residential area
Miejsce otoczone jest...
rozpocznij naukę
The place is surrounded by...
Leży na północy. południu. wschodzie/ zachodzie Polski.
rozpocznij naukę
It lies in the north /south/ east / west of Poland.
Pierwszą rzeczą którą się zauważa jest jego/ jej
rozpocznij naukę
The first thing you notice about (him/her) is...
X jest wyjątkowy/a z kilku powodów.
rozpocznij naukę
He/She is special for a number of reasons.
X jest osobą która...
rozpocznij naukę
She/ he is the kind of person who...
Najbardziej niezwykłą osoba którą kiedykolwiek spotkałam, (jest)
rozpocznij naukę
The most unusual interesting person I've ever met...

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.