Speak-Up - Intermediate 1

 0    158 fiszek    cosmos
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
leczyć
Znachor leczył go ziołami.
rozpocznij naukę
cure, treat,
Witchdoctor treated him with herbs.
dmuchać
rozpocznij naukę
puff
wypełnić
Wypełnij formularz!
rozpocznij naukę
fill in,
Fill in the form.
atak choroby
rozpocznij naukę
bout of illness
sprawdzenie stanu zdrowia
rozpocznij naukę
health check-up
odzyskać przytomność
Dzięki bogu, ona odzyskuje przytomność
rozpocznij naukę
come round, regain consciousness,
Thanks God, she is coming round.
zachorować na grypę
Jak myślisz na co zachorowałeś?
rozpocznij naukę
come down with flu,
What do you think you are comming down with?
nieprzytomny
Znaleziono go nieprzytomnego na ulicy.
rozpocznij naukę
unconscious,
He was found unconscious on the street.
umrzeć na wylew
rozpocznij naukę
die of a stroke
dezynfekować
Jego rana została zdezynfekowana.
rozpocznij naukę
disinfect,
His wound was disinfected.
wyzdrowieć
Jeszcze nie wyzdrowiałeś?
rozpocznij naukę
get over, recover from,
Have you got over it yet?
odporność na
Ona jest w ogóle nie odporna.
rozpocznij naukę
immune to,
She isn't immune at all.
stracić przytomność
Czuję się jak bym miał stracić przytomność
rozpocznij naukę
pass out, faint,
I feel like I might pass out any second.
przepisać lek
Jaki lek został Ci przepisany?
rozpocznij naukę
prescribe,
What medication has been prescribed for you?
odczuwać mdłości
Z rana nadal był blady i zemdlony.
rozpocznij naukę
queasy,
In the morning he was still pale and queasy.
rozpoczyna się (o infekcji)
Zaczęła mi się infekcja.
rozpocznij naukę
set in,
The infection set in my body.
zwolnienie lekarskie
On jest nieobecny w pracy z powodu zwolnienia chorobowego.
rozpocznij naukę
sick note, sick leave,
He is absent at work because of sick leave.
cierpieć z powodu
Ona bardzo cierpi z powodu zapalenia gardła.
rozpocznij naukę
suffer from,
She is suffer a lot because of throat inflammation.
spuchnąć
Kiedy skręciłem kostkę to spuchła jak balon.
rozpocznij naukę
swell up,
When I twisted my ankle it swelled up as balloon.
zwymiotować
Kiedy byłam w ciąży to wymiotowałam każdego dnia.
rozpocznij naukę
throw up, vomit,
When I was pregnant I threw up every day.
skręcona kostka
rozpocznij naukę
twisted ankle
rana
rozpocznij naukę
injury, wound
lepiej zapobiegać niż leczyć
rozpocznij naukę
better prevent than cure
podbite oko
rozpocznij naukę
black eye
pęcherz
Mam pęcherze na rękach.
rozpocznij naukę
blister,
I've got blisters on my hands.
siniak
Mam dużego siniaka na ramieniu.
rozpocznij naukę
bruise,
I have got a huge bruise on my arm.
rozwolnienie
rozpocznij naukę
diarrhoea
strawić
rozpocznij naukę
digest
niestrawność
On cierpi na niestrawność.
rozpocznij naukę
indigestion, dyspepsia,
He is suffering from indigestion.
oszołomiony
rozpocznij naukę
dizzy
kroplówka
rozpocznij naukę
drip
zapalenie
rozpocznij naukę
inflammation
swędzący
Skóra mnie swędzi przez tą wysypkę.
rozpocznij naukę
itchy,
My skin is itchy, because of that rash
osłuchiwać klatkę piersiową
rozpocznij naukę
listen to the chest
guzek
Mam bolący guzek pod skórą.
rozpocznij naukę
lump,
I've got paintfull lump under my skin.
pożywny
rozpocznij naukę
nutritious
zemdlony
rozpocznij naukę
in a swoon
dreszcze
Mam dreszcze kiedykolwiek pomyślę o zastrzyku.
rozpocznij naukę
shivers,
I have shivers whenever I think of having an injection.
wytrzymałość
rozpocznij naukę
stamina
pobrać krew
rozpocznij naukę
take blood
zmierzyć temperaturę
rozpocznij naukę
take temperature
wszczepienie ochronne
rozpocznij naukę
vaccination
zawrót głowy
rozpocznij naukę
vertigo
wzbogacić
rozpocznij naukę
enrich
wzmacniać
Następnym krokiem po wyzdrowieniu jest zbudowanie ponownie swojej siły.
rozpocznij naukę
build up, strengthen,
After recovering from an illness, the next necessary step is to build up your strenght again.
niewielka niedyspozycja
rozpocznij naukę
slight indisposition
wysypka
Jej skóra twarzy zareagowała wysypką na jej nowy krem.
rozpocznij naukę
rash,
Her face skin reacted with a rash to her new cream.
ospa
rozpocznij naukę
small pox
blady
rozpocznij naukę
pale
najwidoczniej
rozpocznij naukę
apparently
podpuchnięte oczy
rozpocznij naukę
puffy eyes
nudny
rozpocznij naukę
dull
przewidywalny
rozpocznij naukę
predictable
wart
rozpocznij naukę
worthwhile
niespokojny
Była ekstremalnie niespokojna o jej egzaminy.
rozpocznij naukę
anxious,
She was extremely anxious about her exams.
satysfakcjonujący
To było całkiem satysfakcjonujące doświadczenie.
rozpocznij naukę
rewarding,
This has been a quite rewarding experience.
równa się
Dwa plus dwa równa się cztery.
rozpocznij naukę
equals,
Two plus two equals four.
podpity
rozpocznij naukę
tipsy
kierownica rowerowa
rozpocznij naukę
Bicycle handlebar
żadko
rozpocznij naukę
rarely
irytować
rozpocznij naukę
irritate
zaradzić
rozpocznij naukę
remedy
leczenie
rozpocznij naukę
treatment
szkodliwy
rozpocznij naukę
harmful
kartka papieru
rozpocznij naukę
sheet of paper, slip of paper
nieczytelny
rozpocznij naukę
illegible
Postanowienie noworoczne
rozpocznij naukę
New Years resolution
zgasić
Natychmiast zgaś tego papierosa.
rozpocznij naukę
put out,
Put that cigarette out right now.
zaakceptować
Muszę zaakceptować chrapanie Karla.
rozpocznij naukę
put up with,
I have to put up with Karls snoring.
rozpocząć hobby
Ostatnio rozpocząłem pływanie.
rozpocznij naukę
take up,
I've recently taken up swimming.
zrekompensować
Jak mogę Ci zrekompensować rozbicie samochodu?
rozpocznij naukę
to make up for,
How can I make it up for crash your car?
rzucić
Naprawdę chcę rzucić palenie.
rozpocznij naukę
give up,
I really want to give up smoking.
kontynuować
Po rozwodzie ciężko jest kontynuować życie.
rozpocznij naukę
move on,
After divorce you find it hard to move on with your life.
wyczerpać
Kończą mi się papierosy.
rozpocznij naukę
run out of,
I'm running out of cigarettes.
trenować
On potrzebuje solidnego treningu.
rozpocznij naukę
work out,
He need a solid work out.
rozgrzewka
On nie rozgrzał się właściwie.
rozpocznij naukę
warm up,
He hasn't warmed up properly.
zredukować
Musisz zredukować jedzenie.
rozpocznij naukę
cut down / back on,
You need to cut down eating.
Pozostawać w tyle
Zostałem w tyle mojej grupy z powodu zwolnienia lekarskiego.
rozpocznij naukę
Fall behind,
I fallen behind my group because of sick leave.
nadgonić
Co mogę zrobić aby nadgonić moją grupę?
rozpocznij naukę
catch up with,
What shall I do to catch up with my group?
przytyć
rozpocznij naukę
put on weight,
Pozbyć się
Mogę pozbyć się moich starych ubrań.
rozpocznij naukę
Get rid of,
I can finally get rid of my old clothes.
co kolwiek
rozpocznij naukę
whatsoever
stale
Buduj swoją siłę powoli ale ciągłe.
rozpocznij naukę
constantly, steadily,
Build your strenght slowly byt steadily.
notoryczny
Oni są notorycznymi kryminalistami.
rozpocznij naukę
notorious,
They are notorious criminals.
prostolinijny
rozpocznij naukę
single-minded
stopniowo
rozpocznij naukę
gradually
strzelanie palcami
Zbudowanie idealnej sylwetki nie jest tak proste jak strzelenie palcami.
rozpocznij naukę
snap of your fingers,
Building a perfect figure is not as easy as snap of your fingers.
pozbierać się
rozpocznij naukę
pull your self together,
uszczęśliwiające jedzenie
rozpocznij naukę
confort food
pragnąć
rozpocznij naukę
desire, crave,
nadwrażliwy
rozpocznij naukę
oversensitive
oskarżać
rozpocznij naukę
accuse of
podpalacz
rozpocznij naukę
arsonist
napaść
rozpocznij naukę
aggravated assault
adwokat
Około dwa tuziny kobiet zakwalifikowano jako adwokatów do końca dekady.
rozpocznij naukę
attorney,
About two dozen women qualified as attorneys by the end of the decade.
adwokat (wyższego sądu)
rozpocznij naukę
barrister
przekupić
rozpocznij naukę
bribe
włamać się
rozpocznij naukę
burgle
oskarżać
Pojawił się w sądzie pod zarzutem usiłowania zabójstwa.
rozpocznij naukę
charge,
He appeared in court on a charge of attempted murder.
skazaniec
Jej były chłopak został skazany za napaść na nią.
rozpocznij naukę
convict,
Her former boyfriend was convicted of assaulting her.
kajdanki
rozpocznij naukę
handcuffs
rozpatrzenie sprawy
rozpocznij naukę
hear a case
kryjówka
rozpocznij naukę
hideuot
zakładnik
rozpocznij naukę
hostage
sędzia
rozpocznij naukę
judge
rabunek
On był obrabowany przez trzech mężczyzn którzy ukradli jego rower.
rozpocznij naukę
mug,
He was mugged by three men who stole his bike.
przyznać się do winy
rozpocznij naukę
plead guilty
strażnik więzienny
rozpocznij naukę
prison warden
przesłuchiwanie
Był przesłuchiwany na okoliczność gwałtu.
rozpocznij naukę
question,
He was questioned on the circumstance of rape.
okup
Wszyscy zakładnicy zostali wypuszczeni, ale dopiero po zapłaceniu miliona dolarów okupu.
rozpocznij naukę
ransom,
All the hostages were released, but only after paying a million dollars ransom.
złodziej sklepowy
rozpocznij naukę
shoplifter
świadczyć
Świadczył przeciwko własnemu dowódcy.
rozpocznij naukę
testify,
He testified against his own commander.
złodziej
Sprytny złodziej nie zostawił odcisków palców.
rozpocznij naukę
thief,
A clever thief did not leave fingerprints.
handel bronią
rozpocznij naukę
traffic in arms
pałka policyjna
rozpocznij naukę
truncheon
lekkomyślny
Został skazany na 18 miesięcy w więzieniu za lekkomyślną jazdę.
rozpocznij naukę
reckless,
He was sentenced to 18 months i prison for reckless driving.
z premedytacją
Prokurator stwierdził że jego strzał były z premedytacją.
rozpocznij naukę
premeditated,
The prosecutor said that his shot was premeditated.
później
rozpocznij naukę
later on
ułaskawić
rozpocznij naukę
pardon somebody
cela śmierci
rozpocznij naukę
death row
napad
Trzydziestodwulatek latek próbował obrabować bank.
rozpocznij naukę
hold up,
A 32 years old man tried to hold up a bank.
okazał sie
Pistolet w jego dłoni okazał się zabawką.
rozpocznij naukę
turn out to be a,
The gun in his hand turn out to be a toy.
pokonać
Żołnierz pokonał agresywnego napastnika.
rozpocznij naukę
overpower
The soldier over powered an aggressive attacker.
zawieszony
Sędzia skazał ją na 9 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok.
rozpocznij naukę
suspended,
Judge sentenced her to nine months prison, suspended fod a year.
zbiec
rozpocznij naukę
abscond
uciec
rozpocznij naukę
flee
zastawić samochodem
Strażnik wypisze Ci mandat kiedy zastawisz samochód.
rozpocznij naukę
double-park,
A trafic warden gives you a fine when you double-park.
kara cielesna
rozpocznij naukę
corporal punishment
Kara śmierci
rozpocznij naukę
Capital punishment
oskarżenie
rozpocznij naukę
prosecution
prześladowanie
rozpocznij naukę
persecution
wyrok w zawieszeniu
rozpocznij naukę
probation
wałek do ciasta
rozpocznij naukę
rolling pin
Dobrze jak tylko możliwe.
rozpocznij naukę
Well as good as I can be.
włamanie
Złodzieje włamali się do sklepu w ten weekend.
rozpocznij naukę
break-in
The thieves broke into the shop at the weekend.
przybyć
Przybył późno na przyjęcie.
rozpocznij naukę
turn up
He turned up late for the party.
kontynuować
rozpocznij naukę
carry on
stale
Świat ciągle się zmienia.
rozpocznij naukę
constantly,
The world is constantly changing.
celowo
Ogień był rozniecony celowo.
rozpocznij naukę
deliberately,
The fire was started deliberately.
wspaniały
Tymczasem przeprojektowaliśmy naszą stronę internetową, i wygląda teraz wspaniale.
rozpocznij naukę
gorgeous,
Meanwhile we have redesigned our website, and pretty gorgeous it looks now.
plotka
Stał się przedmiotem wielu lokalnych plotek.
rozpocznij naukę
gossip,
He became the subject of much local gossip.
ubezpieczyć
Firmy mogą zabezpieczyć się przed wahaniami kursów wymiany.
rozpocznij naukę
insure,
Businesses can insure against exchange rate fluctuations.
trawnik
Ona siedziała w leżaku na trawniku przez dwie godziny.
rozpocznij naukę
lawn,
She was sitting in a deckchair on the lawn for two hours.
skóra
Odsunęła długie, czarne włosy i związała je kawałkiem skóry.
rozpocznij naukę
leather
She pulled back her long, black hair and tied it with the leather piece.
przedłużyć
Przedłużył powierzchnię ładunkową samochodu.
rozpocznij naukę
lengthen,
He lengthen the surface of the cargo truck.
utrzymać
Rząd zdaje sobie sprawę, że jest to konieczne, aby utrzymać bliskie powiązania między przemysłem a szkołami.
rozpocznij naukę
maintain,
The government realise that it is need to maintain close links between industry and schools.
kosić
Rodżer skosił trawnik.
rozpocznij naukę
mow - mowed - mown,
Roger mowed the lawn.
wąski
W świecie PC, ta definicja może stać się strasznie wąska.
rozpocznij naukę
narrow,
In the PC world, that definition can become awfully narrow.
liczebniki porządkowe
Powinniśmy powiedzieć od razu, że starożytni Grecy mieli różne systemy liczebników głównych i porządkowych więc musimy uważnie przyjrzeć się, co rozumiemy przez grecki systemów numeryczny.
rozpocznij naukę
ordinal numbers,
We should say immediately that the ancient Greeks had different systems for cardinal numbers and ordinal numbers so we must look carefully at what we mean by Greek number systems.
nadwaga
On ma 40 funtów nadwagi.
rozpocznij naukę
overweight,
He's forty pounds overweight.
przebić
Odłamek przebił mu skórę.
rozpocznij naukę
pierce,
A splinter had pierced the skin.
odzyskać
Będziemy szukać sposobów, aby odzyskać energię z odpadów w elektrowniach.
rozpocznij naukę
recover,
We shall be looking ways to recover energy from waste in power stations.
pogłoska
Oni badali pogłoski o masakrze.
rozpocznij naukę
rumour,
They were investigating rumors of a massacre.
płytki
Podaj makaron w płytkiej misce.
rozpocznij naukę
shallow,
Serve the noodles in a shallow bowl.
rozlać
Rozlejesz tą kawę jeżeli nie będziesz uważał.
rozpocznij naukę
spill,
You'll spill that coffee if you're not careful.
kamienica czynszowa
rozpocznij naukę
tenement house
seminarium
rozpocznij naukę
tutorial, seminar,
próżny
Ich pochlebstwa czyniły ją próżną.
rozpocznij naukę
vain,
Their flattery made her vain.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.