Review of Basic Trigonometry - Global Positioning System

 0    140 fiszek    szemek06
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
dodatni
rozpocznij naukę
positive
interpolacja
rozpocznij naukę
interpolation
kształt
rozpocznij naukę
shape
kwadrat
rozpocznij naukę
square
metoda
rozpocznij naukę
method
odwrócić
rozpocznij naukę
reverse
osie
rozpocznij naukę
axes
podstawowy
rozpocznij naukę
basic
przestarzały
rozpocznij naukę
obsolete
przycisk
rozpocznij naukę
button
rozwiązanie
rozpocznij naukę
solution, solving
równy
rozpocznij naukę
equal
rysunek
rozpocznij naukę
drawing
stopień
rozpocznij naukę
degree
trójkąt prostokątny
rozpocznij naukę
right triangle
ujemny
rozpocznij naukę
negative
warunek
rozpocznij naukę
condition
wartość
rozpocznij naukę
value
wierzchołek trójkąta
rozpocznij naukę
vertex
załącznik
rozpocznij naukę
appendix
celowa
rozpocznij naukę
sight
długość fail
rozpocznij naukę
wavelength
elektrooptyczny
rozpocznij naukę
electro-optical
klawiatura
rozpocznij naukę
keyboard
luneta
rozpocznij naukę
telescope
mikrofalowy
rozpocznij naukę
microwave
odbijać
rozpocznij naukę
reflect
opóźnienie fazy
rozpocznij naukę
phase delay
poziom morza
rozpocznij naukę
sea level
pryzmat
rozpocznij naukę
prism
przyrząd
rozpocznij naukę
instrument
redukować
rozpocznij naukę
reduce
refrakcja
rozpocznij naukę
refraction
składać się z
rozpocznij naukę
consist of
droga optyczna
rozpocznij naukę
optical path
teodolit
rozpocznij naukę
theodolite
unikać
rozpocznij naukę
avoid
wyświetlać
rozpocznij naukę
display
zasada
rozpocznij naukę
principle
znany
rozpocznij naukę
known
alidada
rozpocznij naukę
alidade
błąd kątowy
rozpocznij naukę
angular error
celowa w przód
rozpocznij naukę
fore sight
celowa wstecz
rozpocznij naukę
back sight
ilość powtórzeń
rozpocznij naukę
number of repetitions
koło
rozpocznij naukę
circle
kumulowany
rozpocznij naukę
accumulated
nominalny
rozpocznij naukę
nominal
libella
rozpocznij naukę
level
na zewnątrz
rozpocznij naukę
outsider
odchylenie
rozpocznij naukę
deflection
odwrotne położenie
rozpocznij naukę
reverse position
pojedyncza wartość
rozpocznij naukę
single value
powtarzalny
rozpocznij naukę
repeated
powtórzyć serię
rozpocznij naukę
redo the set
precyzja
rozpocznij naukę
precision
spoczywać
rozpocznij naukę
rest
wahadło
rozpocznij naukę
pendulum
wzniesienie
rozpocznij naukę
elevation
zużycie instrumentu
rozpocznij naukę
instrument wear
jedna druga
rozpocznij naukę
one half
kąt kierunkowy
rozpocznij naukę
vectorial angle
kierunek orientacji
rozpocznij naukę
initial line
odnaleźć kąt kierunkowy
rozpocznij naukę
find the bearing
odcięta
rozpocznij naukę
abscisa
odejmować
rozpocznij naukę
subtract
opis położenia
rozpocznij naukę
address
pole trójkąta
rozpocznij naukę
area of a triangle
promień
rozpocznij naukę
radius
punkt przecięcia
rozpocznij naukę
an intersect
róg
rozpocznij naukę
corner
rzędna
rozpocznij naukę
ordinate
suma podstaw
rozpocznij naukę
sum of the bases
szkic
rozpocznij naukę
sketch
trapez
rozpocznij naukę
trapezoid
układ
rozpocznij naukę
system
współrzędna x
rozpocznij naukę
x coordinate
współrzędna y
rozpocznij naukę
y coordinate
wysokość
rozpocznij naukę
altitude
wzdłuż linii
rozpocznij naukę
along a line
azymut odwrotny
rozpocznij naukę
back azimuth
bieżący pomiar
rozpocznij naukę
current survey
ćwiartka
rozpocznij naukę
quadrant
długość geograficzna
rozpocznij naukę
longitude
kąt poziomy
rozpocznij naukę
horizontal angle
kierunek obrotu
rozpocznij naukę
direction of rotation
linia odniesienia
rozpocznij naukę
reference line
linia osiowa
rozpocznij naukę
centerline
magnes
rozpocznij naukę
magnet
nieruchomość
rozpocznij naukę
property
południk osiowy
rozpocznij naukę
central meridian
powierzchnia Ziemi
rozpocznij naukę
surface of the Earth
przecinające się linie
rozpocznij naukę
intersecting lines
przyległy
rozpocznij naukę
adjacent
przypisany
rozpocznij naukę
assigned
punkt pomiarowy
rozpocznij naukę
survey point
równolegle
rozpocznij naukę
parallel
stały
rozpocznij naukę
fixed
w odniesieniu do
rozpocznij naukę
with respect to
znak geodezyjny trwały
rozpocznij naukę
monument
busola geodezyjna
rozpocznij naukę
staff compass
ciało niebieskie
rozpocznij naukę
celestial body
ciąg poligonowy
rozpocznij naukę
traverse
duży błąd
rozpocznij naukę
blunder
kąt kierunkowy
rozpocznij naukę
bearing
metoda weryfikacji
rozpocznij naukę
metod to verify
narysować szkic
rozpocznij naukę
draw a sketch
odległe wzgórze
rozpocznij naukę
distant hill
osnowa pozioma
rozpocznij naukę
horizontal control
przyrząd
rozpocznij naukę
device
punkt poligonowy
rozpocznij naukę
traverse point
punkt zamykający
rozpocznij naukę
closing point
sieć
rozpocznij naukę
network
triangulacja
rozpocznij naukę
triangulation
tworzyć zamknięty kształt
rozpocznij naukę
create a closed shape
w obrębie pomiaru
rozpocznij naukę
within a survey
zajmować
rozpocznij naukę
occupy
zbiorczo
rozpocznij naukę
collectively
zbiornik na wodę
rozpocznij naukę
water tank
znane położenie
rozpocznij naukę
known position
aktywny
rozpocznij naukę
active
błąd atmosferyczny
rozpocznij naukę
atmospheric error
błąd całkowity
rozpocznij naukę
total error
kod cyfrowy
rozpocznij naukę
digital code
krążyć po orbicie
rozpocznij naukę
orbit
odrzucić
rozpocznij naukę
discard
pokrycie
rozpocznij naukę
coverage
pole widzenia
rozpocznij naukę
field of view
prędkość światła
rozpocznij naukę
speed of light
przechowywany w pamięci
rozpocznij naukę
store in memory
rozwiązanie
rozpocznij naukę
solution
rynek
rozpocznij naukę
market
stacjonarny
rozpocznij naukę
stationary
sygnał radiowy
rozpocznij naukę
radio signal
użytkownik
rozpocznij naukę
user
wektor
rozpocznij naukę
vector
wrogie siły
rozpocznij naukę
hostie forces
wykryć
rozpocznij naukę
detect
wytwarzać
rozpocznij naukę
generate
zegar atomowy
rozpocznij naukę
atomic clock

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.