unia europejska

5  1    44 fiszki    jelen0303
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Czym jest Traktat z Maastricht? I w którym roku został zawarty?
rozpocznij naukę
Jest to Traktat o Unii Europejskiej został zawarty w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym drugim roku, ustanawiał nową organizację, ale nie kończący bytu pozostałych Wspólnot Europejskich, *powstała nazwa UNIA EUROPEJSKA *zawierał zapis,że w 1995r odbędzie się referendum dotyczące chęci przystąpienia, w którym wezmą udział, Szwecja, Finlandia, Norwegia (nie chciano) Austria
Jakie znaczenie w historii Unii Europejskiej ma Rada Europy?
rozpocznij naukę
Rada Europy, była obok Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali jedną z pierwszych inicjatyw jednoczących kontynent, Rada Europy zajmuje się głównie prawami człowieka. i utrzymywaniem pokoju
EWWiS
rozpocznij naukę
Europejska Wspólnota Węgla, Stali, była podstawą dla Unii Europejskiej, skupiała 6 państw. cel: współpraca międzynarodowa w zakresie węgla i stali
Państwa wchodzące w skład EWWiS, EWG i Wspólnoty Europejskiej Do roku tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego siódmego roku?
rozpocznij naukę
Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Włochy, RFN,
W którym roku powstała EWWiS?
rozpocznij naukę
1951
Na mocy jakiego traktatu powstała EWWiS?
rozpocznij naukę
Europejska Wspólnota Węgla i Stali, powstała, na mocy, Traktatu Paryskiego
W którym roku powstało EWG?
rozpocznij naukę
tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym ósmym roku
Co to było EWG?
rozpocznij naukę
*Europejska Wspólnota Gospodarcza, złożona była z tych samych krajów co EWWiS, cel: współpraca gospodarcza
W którym roku powstała Wspólnota Europejska?
rozpocznij naukę
w tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym siódmym
Cele Wspólnoty Europejskiej
rozpocznij naukę
Integracja krajów członkowskich, współpraca gospodarcza
Główne przyczyny integracji europejskiej po II Wojnie Światowej
rozpocznij naukę
Dążenie do zapewnienia trwałego pokoju na kontynencie, rozwoju wymiany handlowej oraz ułatwienia transportu *konieczność odbudowy wielu państw oraz stworzenia nowego ładu na kontynencie *potrzeba sprostania konkurencji ekonomicznej USA, Japonii i bloku państw komunistycznych
Czym jest Rada Europy?
rozpocznij naukę
Instytucją niezależną od Unii Europejskiej, ma siedzibę w Strasburgu, cele: współpraca społeczna, kulturalna, prawna między państwami europejskimi
W którym roku wprowadzono euro w formie bezgotówkowej?
rozpocznij naukę
1999
W którym roku wprowadzono euro w formie gotówkowej?
rozpocznij naukę
2002
Jakie kraje nie przyjęły euro w 2002?
rozpocznij naukę
*Wielka Brytania, Szwecja, Dania
Państwa założycielskie Uni Europejskiej
rozpocznij naukę
Są członkami Uni Europejskiej od początku jej istnienia, (1951 rok) Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy
Kiedy została utworzona Rada Europy?
rozpocznij naukę
W tysiąc dziewięćset czwierdziestym dziewiątym roku
Kiedy Polska przystąpiła do Schengen?
rozpocznij naukę
21 grudnia 2007 roku
Euroregion
rozpocznij naukę
Forma dobrowolnej współpracy samorządów na obszarach przygranicznych dwóch lub kilku państw. głównym celem jest wspieranie rozwoju obszarów przygranicznych
Obszar Schengen
rozpocznij naukę
obszar w ramach którego całkowicie zniesiono kontrolę na granicach wewnętrznych
Układ z Schengen
rozpocznij naukę
porozumienie dotyczące ruchu granicznego podpisane 1985 roku, weszło w życie w 1995 roku; stopniowo znosi kontrole na granicach
Co to jest Unia Europejska?
rozpocznij naukę
organizacja gospodarcza dążąca do wspólnej polityki
Gdzie obraduje Parlament Uni Europejskiej?
rozpocznij naukę
Bruksela i Sztrasburg
Korzyści wstąpienia do Uni Europejskiej
rozpocznij naukę
poznanie innych kultur, postęp cywilizacyjny, rozwój regionów, współpraca i wzajemna pomoc, otwarto granice
Wady wstąpienia do Uni Europejskiej
rozpocznij naukę
podporządkowanie prawa, zbyt szybka i niekontrolowana globalizacja, zanika odrębność kulturowa
EFTA
rozpocznij naukę
Europejska Wspólnota Wolnego Handlu (z EFTy państwa 'przenosiły się do unii, pozostały 3 kraje)
NAFTA
rozpocznij naukę
Północno Amerykańska Wspólnota Wolnego Handlu
CEFTA
rozpocznij naukę
Centralno Europejska Strefa Wolnego Handlu
Grupa Wyszechradzka
rozpocznij naukę
Polska, Czechy, Szwecja, Węgry
Ile państw wchodzi w skład Uni Europejskiej?
rozpocznij naukę
27
WNP
rozpocznij naukę
Wspólnota Niepodległych Państw 12 państw (wszystkie państwa byłego ZSRR, które są w unii)
OPEC
rozpocznij naukę
Organizacja Państw transportujących Ropę Naftową (państwa arabskie, Afryka, Wenezuela która ma 80% ropy na świecie)
G7
rozpocznij naukę
7 najbogatszych państw świata
G8
rozpocznij naukę
G7 + Rosja
NATO
rozpocznij naukę
Północno Atlantycki Pakt Wojskowy Polska przystąpiła w tysiąc dziewięćset dziewiątym dziewiątym roku
Interpol
rozpocznij naukę
Międzynarodowa Policja (z prawie wszystkich krajów świata)
Rada Bezpieczeństwa
rozpocznij naukę
5 państw stałych: USA, FRANCJA, GB, CHINY. z których każde ma prawo veta +co 2 lata 10 zmiennych
ONZ
rozpocznij naukę
Organizacja Narodów Zjednoczonych 1945 cele: poszanowanie praw człowieka -utrzymanie pokoju, pomoc krajom najuboższym, współpraca polityczna i gospodarcza
UNICEF
rozpocznij naukę
program pomocy dzieciom
UNESCO
rozpocznij naukę
rozwój oświaty, kultury, przyrody dziedzictwa narodowego
FAO
rozpocznij naukę
organizacja do spraw wyżywienia i rolnictwa
WHO
rozpocznij naukę
Światowa Organizacja Zdrowia
Polska jest członkiem
rozpocznij naukę
ONZ, OECD (Organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju), OBWE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) NATO Grupa Wyszechradzka Rada Europy
Czym jest Traktat z Maastricht? I w którym roku został zawarty?
rozpocznij naukę
Jest to Traktat o Unii Europejskiej został zawarty w 1992roku, ustanawiał nową organizację, ale nie kończący bytu pozostałych Wspólnot Europejskich, *powstała nazwa UNIA EUROPEJSKA *zawierał zapis,że w 1995r odbędzie się referendum dotyczące chęci przystąpienia, w którym wezmą udział -Szewcja -Finlandia -Norwegia (nie chciano) -Austria

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.