OXF podstawy A

 0    30 fiszek    ironz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
absent
Love was totally absent from his childhood. To be absent from work
rozpocznij naukę
nieobecny, brakujący
Miłość była totalnie nieobecna w jego dzieciństwie, Być nieobecnym w pracy
absolutely
You're absolutely right.
rozpocznij naukę
absolutnie
Masz absolutną rację
ablolutely
He made it absolutely clear.
rozpocznij naukę
absolutnie
On wyjaśnił to absolutnie
She did absolutely no work.
rozpocznij naukę
Nie zrobiła absolutnie nic
używane do podkreślenia czegoś negatywnego
There's absolutely nothing more the doctors can do.
rozpocznij naukę
Lekarze nie mogą zrobić absolutnie nic więcej
absorb
It's a lot of information to absorb all at once.
rozpocznij naukę
absorbować, pochłaniać, przyswoić
To jest dużo informacji do przyswojenia wszystkiego na raz.
abuse
She abused her position as principal by giving jobs to her friends.
rozpocznij naukę
nadużywać
Ona nadużyła swojej pozycji jako szef dając pracę swoim przyjaciołom
acceptable
The food was acceptable, but no more.
rozpocznij naukę
do przyjęcia, zadowalający
accommodation
The building plans include much needed new office accommodation.
rozpocznij naukę
zakwaterowanie, nocleg, pomieszczenie
Plany budynku zawierają bardzo potrzebne nowe pomieszczenia biurowe
accidental, by chance
I didn't think our meeting was accidental—he must have known I would be there.
rozpocznij naukę
przypadkiem, przypadkowo
accompany
His wife accompanied him on the trip.
rozpocznij naukę
towarzyszyć, odprowadzać
Jego żona towarzyszyła mu w podróży
accurate
My watch is not very accurate.
rozpocznij naukę
dokładny, trafny
acquire
She has acquired a good knowledge of English.
rozpocznij naukę
nabyć, zdobyć, zyskać
act
The girl's life was saved because the doctors acted so promptly.
rozpocznij naukę
działać, postępować
Życie dziewczyny było uratowane ponieważ doktorzy działali natychmiast.
activity
The streets were noisy and full of activity.
rozpocznij naukę
działalność, aktywność, ruch
adapt
These styles can be adapted to suit individual tastes.
rozpocznij naukę
dostosować, przystosować, dostroić, dopasować
Te style mogą być dopasowane do indywidualnych gustów
admiration
I have great admiration for her as a writer.
rozpocznij naukę
podziw, zachwyt
actual
The actual cost was higher than we expected.
rozpocznij naukę
rzeczywisty, prawdziwy
advance
The troops were finally given the order to advance.
rozpocznij naukę
posunąć naprzód, postępować, nacierać na kogoś
advance >retreat
Our knowledge of the disease has advanced considerably over recent years.
rozpocznij naukę
posunąć naprzód, postępować, nacierać na kogoś, rozwijać się
advantage > disadvantage
Each of these systems has its advantages and disadvantages.
rozpocznij naukę
zaleta, przewaga, plus
addition
children learning addition and subtraction
rozpocznij naukę
dodanie, dodawanie, dodatek
affair
How I spend my money is my affair.
rozpocznij naukę
sprawa, romans, afera, interes
Jak wydam moje pieniądze to moja sprawa
affair
I looked after my father's financial affairs
rozpocznij naukę
sprawa, romans, afera, interes
Opiekowałem się interesami mojego ojca
afterwards
Shortly afterwards he met her again.
rozpocznij naukę
później, potem
krótko później on spotkał ją ponownie
afterwards
Afterwards she was sorry for what she'd said.
rozpocznij naukę
później, potem
Później przepraszała za to co mogła powiedzieć
alongside
Much of the land alongside the river is below sea level.
rozpocznij naukę
wzdłuż, przy
większość lądu wzdłuż rzeki jest poniżej poziomu morza
aloud
‘What am I going to do?’ she wondered aloud.
rozpocznij naukę
głośno
alter
Nothing can alter the fact that we are to blame.
rozpocznij naukę
zmienić, odmienić, modyfikować
Nic nie moze zmienić faktu że jesteśmy winni
amaze
What amazes me is how long she managed to hide it from us.
rozpocznij naukę
zadziwiać, zdumieć
Zadziwia mnie jak długo udawało jej się ukrywać to przed nami

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.