Unit 4 - Going on a journey

 0    138 fiszek    KaDe
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
cancel
Cancel the reservation.
rozpocznij naukę
anulować
Odwołaj rezerwację.
suite
rozpocznij naukę
apartament
bridal suite
rozpocznij naukę
apartament małżeński
attraction
rozpocznij naukę
atrakcja
coach
The best way to travel in Scotland is by coach.
rozpocznij naukę
autokar
W Szkocji najlepiej jest podróżować autokarem.
bathroom ensuite/en suite
rozpocznij naukę
łazienka przylegająca do pokoju/pokój z łazienką
snowman
rozpocznij naukę
bałwan
boiling
Put the rice into boiling water.
rozpocznij naukę
bardzo gorąco
Wrzuć ryż do wrzącej wody.
freezing
rozpocznij naukę
bardzo zimno
direct/indirect
rozpocznij naukę
bezpośredni/z przesiadkami
it will be better
rozpocznij naukę
będzie lepiej
brochure
rozpocznij naukę
broszura
storm
rozpocznij naukę
burza, sztorm
get shorter
rozpocznij naukę
być krótszym
fairly
rozpocznij naukę
całkiem
destination
Paris is our destination.
rozpocznij naukę
cel podróży
Celem naszej podróży jest Paryż.
certificate
Dorothy passed her French exam and now she's waiting for the certificate.
rozpocznij naukę
certyfikat
Dorota zdała egzamin z francuskiego i teraz czeka na certyfikat.
cool
rozpocznij naukę
chłodno
warm
Take my warm sweater.
rozpocznij naukę
ciepło
Weź mój ciepły sweter.
rainy
I hate rainy mornings!
rozpocznij naukę
deszczowo
Nienawidzę deszczowych poranków!
get there
rozpocznij naukę
dojechać
holiday house/summer house
rozpocznij naukę
dom letniskowy, dom na lato, działka
department store
rozpocznij naukę
dom towarowy
identification document
rozpocznij naukę
dowód osobisty
much more
rozpocznij naukę
dużo więcej
hot
rozpocznij naukę
gorąco
guest
Invitations have been sent to all the guests.
rozpocznij naukę
gość
Zaproszenia zostały wysłane do wszystkich gości.
thunder
rozpocznij naukę
grzmot
lounge
Passengers are requested to stay in the lounge.
rozpocznij naukę
holl
Pasażerowie są proszeni o pozostanie w poczekalni.
youth hostel
We're staying at a youth hostel, as this is the cheapest option.
rozpocznij naukę
hostel, schronisko młodzeżowe
Zatrzymaliśmy się w schronisku młodzieżowym, bo to najtańsza opcja.
hotel
Mary stayed at the Hilton hotel.
rozpocznij naukę
hotel
Maria zatrzymała się w hotelu Hilton.
autumn/fall
rozpocznij naukę
jesień
I am free on Monday
rozpocznij naukę
Jestem wolna w poniedziałek
any more
rozpocznij naukę
już nie
campsite
I don't want to stay at the campsite.
rozpocznij naukę
kemping
Nie chcę się zatrzymywać na kempingu.
crown jewels
rozpocznij naukę
klejnoty królewskie
air conditioning
rozpocznij naukę
klimatyzacja
key
Could you tell me what happens if I press the key F1?
rozpocznij naukę
klucz
Czy możesz mi powiedzieć co stanie się jeśli przycisnę klawisz F1?
padlock
rozpocznij naukę
kłódka
queue
I haven't seen such a long queue in my entire life!
rozpocznij naukę
kolejka
Nigdy w życiu nie widziałem tak długiej kolejki!
roll on
rozpocznij naukę
kontynuować
vanity bag
rozpocznij naukę
kosmetyczka
summer
rozpocznij naukę
lato
line
rozpocznij naukę
linia, kolejka
leaf/leaves
rozpocznij naukę
liść/liście
bunk bed
rozpocznij naukę
łóżko piętrowe
underground/subway
rozpocznij naukę
metro
foggy
rozpocznij naukę
mgliście
get delayed
rozpocznij naukę
mieć opóźnienie, spóźnić się
migrate
rozpocznij naukę
migrować
suspension bridge
rozpocznij naukę
most wiszący
all over the world
rozpocznij naukę
na całym świecie
fortunately
rozpocznij naukę
na szczęście
tent
rozpocznij naukę
namiot
tip
rozpocznij naukę
napiwek
disabled
rozpocznij naukę
niepełnosprawny
snowy
rozpocznij naukę
nieżnie
snorkel
rozpocznij naukę
nurkować (używając fajki)
oh gosh
rozpocznij naukę
o kurczę
staff
The staff had a good relationship with the pupils.
rozpocznij naukę
obsługa
Kadra miała dobre relacje z uczniami.
pick sb up
rozpocznij naukę
odebrać kogoś
depart
rozpocznij naukę
odjechać
fly away
rozpocznij naukę
odlecieć
suitable
I still haven't found a suitable candidate.
rozpocznij naukę
odpowiedni
Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniego kandydata.
visit/see the sights/go sightseeing
rozpocznij naukę
odwiedzać/zobaczyć zabytki/zwiedzać
visitor
rozpocznij naukę
odwiedzający
souvenir
My sister wants to buy some souvenirs.
rozpocznij naukę
pamiątka
Moja siostra chce kupić jakieś pamiątki.
passport
Can I see your passport?
rozpocznij naukę
paszport
Mogę zobaczyć Twój paszport?
bed and breakfast/guesthouse/boarding house
rozpocznij naukę
pensjonat
double decker bus
rozpocznij naukę
piętrowy autobus
lightning
rozpocznij naukę
piorun
train
I would like to enquire about trains to Bristol?
rozpocznij naukę
pociąg
Chciałbym dowiedzieć się o pociągi do Bristolu?
wheelchair driveway
rozpocznij naukę
podjazd dla wózków inwalidzkich
apparently
rozpocznij naukę
podobno, najwidoczniej
admire
rozpocznij naukę
podziwiać
maid/cleaning lady
rozpocznij naukę
pokojówka/sprzątaczka
twin room
rozpocznij naukę
pokój dwuosobowy (dwa łóżka)
double room
rozpocznij naukę
pokój dwuosobowy (łoże małżeńskie)
single room
I'd like to book two single rooms for three nights.
rozpocznij naukę
pokój jednoosobowy
Chciałbym zarezerwować dwie jedynki na trzy noce.
rely on
rozpocznij naukę
polegać na
improve
rozpocznij naukę
poprawiać
properly
rozpocznij naukę
porządnie, właściwie
confirmation
Could you send me the confirmation?
rozpocznij naukę
potwierdzenie
Czy może mi pan przesłać potwierdzenie?
confirm booking
rozpocznij naukę
potwierdzić rezerwację
give my love to your brother
rozpocznij naukę
pozdrów brata
ferry
The quickest ferry crossing from continental Europe is from Calais to Dover.
rozpocznij naukę
prom
Najszybsze połączenie promem z kontynentalną Europą jest między Calais i Dover.
think over
rozpocznij naukę
przemyśleć coś
guidebook
We bought a guidebook on Thailand.
rozpocznij naukę
przewodnik (książka)
Kupiliśmy przewodnik o Tajlandii.
guide
rozpocznij naukę
przewodnik, przewodniczka
caravan/trailer
rozpocznij naukę
przyczepa kempingowa/przyczepa
preparations
rozpocznij naukę
przygotowania
arrive
rozpocznij naukę
przyjechać
remind
rozpocznij naukę
przypomnieć
coral reef
rozpocznij naukę
rafa koralowa
towel
Please dry your hands with towel.
rozpocznij naukę
ręcznik
Osusz ręce ręcznikiem.
gap year
rozpocznij naukę
rok wolny od studiów
bike/bicycle
rozpocznij naukę
rower
plane
Plane spotting is a popular pastime worldwide.
rozpocznij naukę
samolot
Obserwowanie samolotów jest popularnym zajęciem czasu wolnego na świecie.
fall
rozpocznij naukę
spadać, upaść
intern
This year we're going to have a few interns working with us.
rozpocznij naukę
stażysta
W tym roku będziemy mieli kilku stażystów pracujących z nami.
details
rozpocznij naukę
szczegóły
taxi/cab
rozpocznij naukę
taksówka
temperature
She had a temperature of thirty nine degrees and her mother was worried.
rozpocznij naukę
temperatura
Miała temperaturę trzydzieści dziewięć stopni i jej matka się martwiła.
tram/streetcar
rozpocznij naukę
tramwaj
grass
Keep off the grass.
rozpocznij naukę
trawa
Trzymaj się z dala od trawy. (Nie deptać trawy.)
tourist
rozpocznij naukę
turysta
insurance against sth
rozpocznij naukę
ubezpieczenie od czegoś
facilities
Guests are welcome to use all the hotel’s facilities.
rozpocznij naukę
udogodnienia, atrakcje
Zapraszamy gości do korzystania z wszystkich hotelowych udogodnień.
graduate from
rozpocznij naukę
ukończyć
funfair
rozpocznij naukę
wesołe miasteczko
blow
rozpocznij naukę
wiać
the view from up
rozpocznij naukę
widok z góry
windy
rozpocznij naukę
wietrznie
prison
rozpocznij naukę
więzienie
lift/elevator
rozpocznij naukę
winda
spring
rozpocznij naukę
wiosna
waterproof
rozpocznij naukę
wodoodpodny
volunteer
The volunteers are asked to contact the reception desk.
rozpocznij naukę
wolontariusz
Wolontariusze są proszeni o skontaktowanie się z recepcją.
get back
I'll get back home at midnight.
rozpocznij naukę
wrócić, powrócić
Wrócę do domu o północy.
guided tour
We offer guided tours around Paris.
rozpocznij naukę
wycieczka z przewodnikiem
Oferujemy wycieczki po Paryżu z wykwalifikowanym przewodnikiem.
spill
rozpocznij naukę
wylać
check out
We should check out before noon.
rozpocznij naukę
wymelldować się
Powinniśmy wymeldować się przed południem.
exchange money
rozpocznij naukę
wymienić pieniądze
change
Here's your change, sir.
rozpocznij naukę
wymienić, przesiąść się
Oto pana reszta.
enough
Enough of this!
rozpocznij naukę
wystarczająco
Dosyć tego!
with a view of
rozpocznij naukę
z widokiem na
make enquiries
rozpocznij naukę
zadawać pytania
foreign
rozpocznij naukę
zagraniczny, obcy
accommodation
Have you found accommodation in the UK yet?
rozpocznij naukę
zakwaterowanie
Znalazłeś już zakwaterowanie w Wielkiej Brytanii?
check in
We have to check in at the hotel at 9 am.
rozpocznij naukę
zameldować się
Musimy zameldować się w hotelu o 9 rano.
book a ticket
rozpocznij naukę
zarezerwować bilet
fall asleep
rozpocznij naukę
zasnąć
definitely
rozpocznij naukę
zdecydowanie
lost
rozpocznij naukę
zgubiony
winter
rozpocznij naukę
zima
cold
The boss has a cold and won't come to the meeting.
rozpocznij naukę
zimno
Szef jest przeziębiony i nie przyjdzie na spotkanie.
the changing of the guard
rozpocznij naukę
zmiana warty
take a gap year
rozpocznij naukę
zrobić przerwę w studiach

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.