9 e-marketing

 0    43 fiszki    solanum
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

C1. wygoda dla klienta
rozpocznij naukę
Convenience for customer

sugerowanie zarządczych sposobów umiejscawiania produktów
rozpocznij naukę
implying managements' methods of placing products

"miejsce" obejmuje to co może być najbardziej istotną decyzją dotyczącą "lokalizacji"
rozpocznij naukę
"place" incorporates what can be the most critical decisions concerning "location"

oznaczać, sugerować, dać do zrozumienia
rozpocznij naukę
to imply
Are you implying that I did something wrong?

podejście wielokanałowe:
rozpocznij naukę
a multi-channel approach:

przeglądać w internecie
rozpocznij naukę
browse on the web

kupić w sklepie
rozpocznij naukę
to buy instore

to pociąga za sobą rejestrację w wyszukiwarkach
♡ pociągać za sobą
rozpocznij naukę
this entails registration with search engines
♡ to entail

linki od partnerów
rozpocznij naukę
links from associate

C2. Potrzeby i pragnienia klienta
rozpocznij naukę
Customer wants and needs

pakiet usług
rozpocznij naukę
the bundle of service

ludzie nie kupują produktów jako takich
rozpocznij naukę
people don't buy products as such

ludzie kupują dobre uczucia lub rozwiązania do problemów
rozpocznij naukę
people buy good feelings or solutions to problems

zasadnicze zadania sprzedaży detalicznej
rozpocznij naukę
essential tasks of retail

wybrać zakres produktów
rozpocznij naukę
select the range of products

z różnych źródeł
rozpocznij naukę
from diverse sources

ponieważ wielu klientów może cenić takie aspekty jak
rozpocznij naukę
as many shoppers may value aspects such as

C3. Koszty dla klientów
rozpocznij naukę
Costs to the customers

koszty transportu i podatków dodane do podanej ceny
rozpocznij naukę
costs of carriage and taxes to be added to the quoted price

wózki porzucone przy kasie
rozpocznij naukę
carts abandoned at the checkout

klienci kupujący przez inne kanały
rozpocznij naukę
customers buying via other channels

C4. Komunikacja z klientami
rozpocznij naukę
Communication with the customers

komunikacja to dwukierunkowy proces
rozpocznij naukę
communication is a two-way process

informacja zwrotna od klientów do dostawców
rozpocznij naukę
feedback from customers to suppliers

bezpośredni mail, baza marketingowa i program lojalnościowy
rozpocznij naukę
direct mail, marketing database and loyalty schemes

takie rozszerzenie musi być kompromisem
rozpocznij naukę
such enhancement must be a compromise

Flashcards

szeroko (powszechnie) stosowane
rozpocznij naukę
a widely used

zasadniczy, podstawowy
rozpocznij naukę
essential

przywiązać się do
rozpocznij naukę
tie in to

dostęp do szerokopasmowego internetu
rozpocznij naukę
broadband penetration

?) zmieniać rozmiar biznesu z zyskiem
rozpocznij naukę
scale your business profitably

kanały dystrybucji sprzedaży
rozpocznij naukę
sales distribution channels

nawiązanie bezpośrednich relacji z klientami
rozpocznij naukę
establish direct relationships with customers

zrealizować marzenia
rozpocznij naukę
deliver on the dream

posiadać akcje
rozpocznij naukę
hold stock

ciasno zintegrowany do
rozpocznij naukę
tightly integrated into

dostawca po angielsku
a supplier

robić coś bez pośredników
rozpocznij naukę
cut out the middleman

targowisko, rynek handlowy
rozpocznij naukę
the marketplace

uzyskać najlepszą ofertę
rozpocznij naukę
get the best deal

wzrost udziału w rynku
rozpocznij naukę
grow their market share

przywiązać się do produktu
rozpocznij naukę
attachment to a product


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.