Translate #13

 0    149 fiszek    dominik550
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
flaw
rozpocznij naukę
skaza, defekt
lumberjack
rozpocznij naukę
drwal
fraudulent
rozpocznij naukę
nieuczciwy, oszukańczy
chirp
We could hear birds chirping merrily in the trees.
rozpocznij naukę
ćwierkanie, szczebiot, ćwierkać
to set sth apart from sth
Her elegant style sets her apart from other office workers.
rozpocznij naukę
wyróżnić coś spośród czegoś
separately
Kate and Davis arrived at the party separately.
rozpocznij naukę
osobno, oddzielnie
a crackdown on sth
rozpocznij naukę
akcja przeciwko czemuś
run across sth
I ran across her diary while I was tidying the drawers.
rozpocznij naukę
natknąć się na coś
beat-up
rozpocznij naukę
zdezelowany, poobijany
plentiful
He brought us some food and a plentiful supply of water.
rozpocznij naukę
obfity, liczny, bogaty
wade through something
I don't think I will wade through all the paperwork today.
rozpocznij naukę
brodzić, brnąć przez coś (np. błoto)
flavouring
rozpocznij naukę
przyprawa, dodatek smakowy
flavourless
rozpocznij naukę
bez smaku
fiddling
Ask your staff to sort out these fiddling matters so that you can focus on more important issues.
rozpocznij naukę
błahy, nieistotny, małostkowy
fit as a fiddle
rozpocznij naukę
zdrowy jak ryba
mike sb up
The performers need to be miked up so that everybody can hear them.
rozpocznij naukę
dać komuś mikrofon, podłączyć komuś mikrofon
to trample on/over sth
rozpocznij naukę
deptać coś, tratować coś
hoax
rozpocznij naukę
oszustwo, fałszywy alarm
jester
rozpocznij naukę
błazen
laurel wreath
rozpocznij naukę
wieniec laurowy
to make a plea for sth
rozpocznij naukę
apelować o coś, zwracać się z gorącą prośbą o coś
poacher
rozpocznij naukę
kłusownik
to suss that
rozpocznij naukę
połapać się, że
to suss sb/sth [out]
rozpocznij naukę
rozpracować kogoś/coś
fluff sth up
Fluff up the pillows after you use them.
rozpocznij naukę
nastroszyć coś, przetrzepać
to delve into sth
rozpocznij naukę
zagłębić się w coś
hassle
rozpocznij naukę
kłopot, mordęga, kłótnia
to hassle sb
rozpocznij naukę
zawracać komuś głowę, zamęczać kogoś
no hassle at all
rozpocznij naukę
Nie ma sprawy!
overrate
rozpocznij naukę
przeceniać
through Monday
rozpocznij naukę
aż do poniedziałku
sturdy
You should buy a sturdy pair of walking boots before you go hiking.
rozpocznij naukę
mocny, wytrzymały
trot
trot of horse
rozpocznij naukę
trucht, truchtać, kłus
glossary
rozpocznij naukę
słownik
stuffy nose
rozpocznij naukę
zatkany nos
to be suspicious of sb
rozpocznij naukę
być podejrzliwym wobec kogoś
stroke
rozpocznij naukę
głaskać
obfuscate
DON’T HIDE/OBFUSCATE PRICING INFORMATION
rozpocznij naukę
zaciemniać (ukrywać)
thorough
rozpocznij naukę
gruntowny, kompletny, zupełny
bosom
to hold sb to one's bosom
rozpocznij naukę
biust / pierś
caveat
to enter a caveat
rozpocznij naukę
zastrzeżenie, ostrzeżenie
beer on draught
rozpocznij naukę
Piwo rozlewane, beczkowe
the epitome of sth
rozpocznij naukę
uosobienie, ucieleśnienie czegoś
gauge
wind gauge, rain gauge
rozpocznij naukę
zmierzyć, miernik, wskaźnik
mischievous
rozpocznij naukę
psotny, niegrzeczny, złośliwy
remuneration
rozpocznij naukę
wynagrodzenie
slack
slack discipline, slack worker
rozpocznij naukę
luźny, niedbały, luz
Nuclear Weaponry
rozpocznij naukę
Broń jądrowa
islet
rozpocznij naukę
wysepka
attic
rozpocznij naukę
strych, poddasze
pound sth into your head
rozpocznij naukę
wbij to sobie do głowy
occupancy
occupancy of land, house. All big hotels in Paris enjoy over 90% occupancy.
rozpocznij naukę
zajmowanie, posiadanie
scam
rozpocznij naukę
oszustwo, przekręt
quite a few
rozpocznij naukę
całkiem sporo
quite a few years
rozpocznij naukę
ładnych parę lat
one-off
one-off payment, one-off situation
rozpocznij naukę
jednorazowy
to be a one-off
rozpocznij naukę
zdarzać się tylko raz
to have an argument about [or over] sth
rozpocznij naukę
kłócić się o coś
bargain sth away
By trying to gain fame she had bargained away her privacy.
rozpocznij naukę
przehandlować coś, oddać coś
predominant
rozpocznij naukę
przeważający, dominujący
predominantly
rozpocznij naukę
przeważnie, w przeważającym stopniu
predominance
rozpocznij naukę
przewaga
trade-off
rozpocznij naukę
kompromis
funds
rozpocznij naukę
fundusze, środki finansowe
trust to sth
I hope I may trust to Mark's discretion.
rozpocznij naukę
polegać na czymś, zdać się na coś
praise
His parents are full of praise for the progress he's made.
rozpocznij naukę
pochwała, uznanie
rope sth off
Police roped off the area around the bank to investigate the accident.
rozpocznij naukę
otaczać coś liną albo taśmą
incriminate
Make sure you don't say anything to incriminate yourself.
rozpocznij naukę
obwiniać, obciążać
self-evident
rozpocznij naukę
oczywisty
spin off
The company spun its maintenance department off as an independent business.
rozpocznij naukę
oddzielać się, wydzielać
spin-off
rozpocznij naukę
produkt uboczny
westbound road
rozpocznij naukę
droga w kierunku zachodnim
wacky
Have you heard of that wacky fashion website?
rozpocznij naukę
odjazdowy, odjechany
soothing
Her soft voice had a soothing effect on me.
rozpocznij naukę
kojący, uspokajający, uśmierzający
sop sth up
She spilled some milk and sopped it up with paper towels.
rozpocznij naukę
wytrzeć, wchłonąć (płyn)
argumentative
rozpocznij naukę
kłótliwy
to oversimplify
I don't like the way he oversimplifies all my problems.
rozpocznij naukę
zbytnio coś upraszczać
tap sth out
He tapped out an e-mail on a home computer.
rozpocznij naukę
wystukać coś
en route to
Our car broke down en route from Glasgow to Edinburgh.
rozpocznij naukę
w drodze, po drodze
wire sth up
Make sure that the plug has been wired up properly.
rozpocznij naukę
podłączyć coś
geeky
I saw Vicky in the cinema with a geeky-looking guy in glasses.
rozpocznij naukę
sztywniacki, nudziarski, nudny
to farm out sth to sb
We usually farm the typing out to freelancers.
rozpocznij naukę
zlecić coś komuś
fad
rozpocznij naukę
chwilowa moda, fanaberia
tan
Katie has a very pale skin which doesn't tan easily.
rozpocznij naukę
opalenizna, opalać się
gee up!
The team needs a coach who can gee them up a bit.
rozpocznij naukę
wio, wiśta, zachęcać kogoś do czegoś, zmobilizować
to have [or take] time off
rozpocznij naukę
wziąć sobie wolne
scandalous
rozpocznij naukę
skandaliczny
hear sth of sb
I haven't heard anything of Amy for months.
rozpocznij naukę
usłyszeć coś o kimś, mieć wiadomości o kimś
refer sb to sb/sth
My doctor has referred me to a skin specialist recently.
rozpocznij naukę
odsyłać kogoś, skierować
clarity
rozpocznij naukę
czystość, jasność, przejrzystość
to fire back at sth
The party leader has fired back at his critics.
rozpocznij naukę
odparować komuś (odpowiedzieć) na coś
preventable
Smoking is the largest single preventable cause of cancer.
rozpocznij naukę
możliwy do uniknięcia
rig sth up
They managed to rig up a shelter using some branches.
rozpocznij naukę
sklecić coś, łatać naprędce
inconspicuous
rozpocznij naukę
niepozorny, nie rzucający sie w oczy
leper
rozpocznij naukę
trędowaty
to yearn for [or after] sth
rozpocznij naukę
tęsknić za czymś
to choke on sth
to choke to death
rozpocznij naukę
dławić się czymś, dusić się
to be choking with laughter
rozpocznij naukę
dławić się ze śmiechu
reversal
role reversal, reversal of fortune
rozpocznij naukę
diametralna zmiana, odwrócenie, niepowodzenie
toil away
They had to toil away in the fields yesterday.
rozpocznij naukę
harować, trudzić się
willpower
It took all her willpower to finish the marathon.
rozpocznij naukę
siła woli
to deal with matters as they arise
rozpocznij naukę
załatwiać sprawy na bieżąco
to keep sb informed
rozpocznij naukę
informować kogoś na bieżąco
fallacy
The idea that all women should have children is a common fallacy.
rozpocznij naukę
błąd, błędne przekonanie
common fallacies
rozpocznij naukę
mity
expert of dubious credentials
rozpocznij naukę
ekspert a wątpliwych kwalifikacjach
model yourself on somebody
He's always modelled himself on his great hero, Martin Luther King.
rozpocznij naukę
wzorować się na kimś
slippery
Be careful! The floor is wet and slippery.
rozpocznij naukę
śliski, niepewny
be on the slippery slope
rozpocznij naukę
znaleźć się na równi pochyłej
bid
It is not an offer or a bid from the EU. in a bid to send a message of support to this country
rozpocznij naukę
oferta, próba, stawka
slay
Voices in my brain, of friends that was slain.
rozpocznij naukę
zabić, uśmiercić, zabity
filthy
rozpocznij naukę
brudny, sprośny
bow to sb/sth
They didn't want to bow to pressure from the public.
rozpocznij naukę
ulegać komuś/czemuś, skłaniać się ku czemuś
hard knocks [of life]
rozpocznij naukę
"ciosy od życia", trudne życie; z wieloma trudnościami i przeciwnościami losu
the school of hard knocks
He hadn't grown up in the school of hard knocks. Politically he had lived an easy life.
rozpocznij naukę
szkoła życia
numerator
rozpocznij naukę
licznik (w ułamku)
denominator
rozpocznij naukę
mianownik (w ułamku)
decimal/vulgar fraction
rozpocznij naukę
ułamek dziesiętny/zwykły
to zone out
rozpocznij naukę
wyłączać się, przestać słuchać, odpłynąć myślami
unfounded
In the end, these allegations proved totally unfounded.
rozpocznij naukę
bezpodstawny, niuzasadniony
reckon without sth
We'd expected a two-hour drive but had reckoned without the heavy traffic.
rozpocznij naukę
nie brać pod uwagę
resistance
The new manager's ideas met with resistance.
rozpocznij naukę
opór, sprzeciw
average sth out
If I average out what I earn each month, it's about £1000.
rozpocznij naukę
uśredniać coś
ablaze
Within minutes the whole cottage was ablaze.
rozpocznij naukę
w ogniu, w płomieniach
to be ablaze with lights
rozpocznij naukę
być rozświetlonym
bite back
he last election was a chance for the people to bite back at the government.
rozpocznij naukę
odgryźć się, zemścić się
sinful
The man confessed that he had some sinful thoughts.
rozpocznij naukę
grzeszny, naganny
share sth out
Profits are going to be shared out equally among all members of the group.
rozpocznij naukę
rozdzielać coś
cure sb of sth
Rachel's husband is trying to cure her of her alcoholism.
rozpocznij naukę
wyleczyć kogoś z czegoś
rectify
to rectify a problem, to rectify a misdeed
rozpocznij naukę
korygować, naprawić
misdeed
rozpocznij naukę
wykroczenie, karygodny czyn, postępek
legitimate
rozpocznij naukę
legalny, uzasadniony
bloke
rozpocznij naukę
facet, gostek, koleś
a hell of a good/bad
rozpocznij naukę
piekielnie/cholernie dobry/zły
to give sb hell for sth
rozpocznij naukę
zrobić komuś piekło za coś
that was one HELL of a night
rozpocznij naukę
to była męcząca (lub ostra) noc
wiggle
wiggle toes, Stop wiggling!
rozpocznij naukę
poruszać, kołysać, wiercić się
to aspire to sth
rozpocznij naukę
aspirować do czegoś
soft to the touch
rozpocznij naukę
miękki w dotyku
moisturize
rozpocznij naukę
nawilżać (np. skórę kremem)
vigilant about sth
rozpocznij naukę
czujny względem czegoś
mockery
rozpocznij naukę
pośmiewisko, kpina, naśmiewanie się
Different strokes for different folks
rozpocznij naukę
Każdemu podoba się co innego
tipping point
rozpocznij naukę
punkt zwrotny, punkt krytyczny
brine
rozpocznij naukę
solanka
to absolve sb of [or from] sth
rozpocznij naukę
zwalniać, rozgrzeszać kogoś z czegoś
stamina
rozpocznij naukę
wytrzymałość
civic duty
rozpocznij naukę
obowiązek obywatelski
without rhyme or reason
rozpocznij naukę
bez ładu i składu

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.