Natural World/ Education

 0    150 fiszek    lauramagdzinska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
krajobraz
rozpocznij naukę
landscape
plaża
rozpocznij naukę
a beach
pustynia
rozpocznij naukę
a desert
las
rozpocznij naukę
a forest
jezioro
rozpocznij naukę
a lake
góra
rozpocznij naukę
a mountain
rzeka
rozpocznij naukę
a river
dolina
rozpocznij naukę
a valley
morze
rozpocznij naukę
sea
zwierzęta
rozpocznij naukę
animals
niedźwiedź
rozpocznij naukę
a bear
małpa
rozpocznij naukę
at
owca
rozpocznij naukę
sheep
wieloryb
rozpocznij naukę
whale
ssaki
rozpocznij naukę
mammals
owady
rozpocznij naukę
insects
żuk
rozpocznij naukę
beetle
motyl
rozpocznij naukę
butterfly
mucha
rozpocznij naukę
fly
komar
rozpocznij naukę
mosquito
gryzonie
rozpocznij naukę
rodents
mysz
rozpocznij naukę
mouse
szczur
rozpocznij naukę
rat
wiewiórka
rozpocznij naukę
a squirrel
ryby
rozpocznij naukę
fish (plural: fish)
łosoś
rozpocznij naukę
a salmon (plural: salmon)
konik morski
rozpocznij naukę
seahorse
pstrąg
rozpocznij naukę
a trout
tuńczyk
rozpocznij naukę
a tuna
gady
rozpocznij naukę
reptiles
kameleon
rozpocznij naukę
chameleon
krokodyl
rozpocznij naukę
a crocodile
iguana
rozpocznij naukę
iguana
wąż
rozpocznij naukę
snake
ptaki
rozpocznij naukę
birds
orzeł
rozpocznij naukę
an eagle
sowa
rozpocznij naukę
owl
papuga
rozpocznij naukę
parrot
płazy
rozpocznij naukę
amphibians
żaba
rozpocznij naukę
frog
ropucha
rozpocznij naukę
toad
części ciała zwierząt
rozpocznij naukę
parts of animals
dziób
rozpocznij naukę
a beak
szpon
rozpocznij naukę
a claw
pióro
rozpocznij naukę
feather
płetwa
rozpocznij naukę
fin
futro
rozpocznij naukę
fur
kopyto
rozpocznij naukę
a hoof
róg
rozpocznij naukę
horn
łuski
rozpocznij naukę
scales
ogon
rozpocznij naukę
a tail
skrzydło
rozpocznij naukę
wing
rośliny
rozpocznij naukę
plants
gałąź
rozpocznij naukę
a branch
krzew
rozpocznij naukę
bush
kwiat
rozpocznij naukę
a flower
trawa
rozpocznij naukę
grass
liść
rozpocznij naukę
leaf
drzewo
rozpocznij naukę
a tree
pień
rozpocznij naukę
a trunk
gałązka
rozpocznij naukę
a twig
kwaśny deszcz
rozpocznij naukę
acid rain
substancje w areozolu
rozpocznij naukę
aerosol sprays
zanieczyszczenie powietrza
rozpocznij naukę
air pollution
wymieranie gatunków zwierząt
rozpocznij naukę
extinction animal
obszar pustynny
rozpocznij naukę
arid region
zostać zanieczyszczonym
rozpocznij naukę
become contaminated
ślad węglowy
rozpocznij naukę
carbon footprint
zmiana klimatu
rozpocznij naukę
climate change
wylesienie
rozpocznij naukę
deforestation
zniszczenie
rozpocznij naukę
destruction
dewastacja
rozpocznij naukę
devastation
susza
rozpocznij naukę
a drought
gatunki zagrożone
rozpocznij naukę
endangered species
marnowanie energii
rozpocznij naukę
energy waste
spaliny
rozpocznij naukę
exhaust fumes
nawozy
rozpocznij naukę
fertilizers
paliwa kopalne
rozpocznij naukę
fossil fuels
emisja gazu
rozpocznij naukę
gas emissions
gazy
rozpocznij naukę
gases
globalne ocieplenie
rozpocznij naukę
global warming
wysypisko śmieci
rozpocznij naukę
landfill site
cieknące krany
rozpocznij naukę
leaking taps
topniejąca pokrywa lodowa
rozpocznij naukę
melting ice cap
elektrownia atomowa
rozpocznij naukę
nuclear power station
wyciek ropy
rozpocznij naukę
oil spill
trujące/cieplarniane
rozpocznij naukę
poisonous / greenhouse
zanieczyszczone plaże / zanieczyszczona woda
rozpocznij naukę
beaches polluted / water
promieniowanie
rozpocznij naukę
radiation
stosować pestycydy
rozpocznij naukę
use pesticides
woda paruje
rozpocznij naukę
water evaporates
braki/zanieczyszczanie wody
rozpocznij naukę
water shortages/ pollution
rozwiązanie
rozpocznij naukę
solutions
sprzątać plaże
rozpocznij naukę
clean up beaches
zachowywać naturalne siedliska
rozpocznij naukę
preserve natural habitats
chronić siedliska przyrodnicze
rozpocznij naukę
protect wildlife habitats
hodować w niewoli
rozpocznij naukę
raise in captivity
przetwarzać
rozpocznij naukę
recycle
zredukować emisję wę
rozpocznij naukę
reduce carbon emissions
rzadziej odkręcać kurek z wodą
rozpocznij naukę
run taps less often
używać transportu publicznego
rozpocznij naukę
use public transport
odnawialne formy energii
rozpocznij naukę
renewable forms of energy
ochrona
rozpocznij naukę
conservation
program ochrony środowiska
rozpocznij naukę
conservation programmes
ekosystem
rozpocznij naukę
ecosystem
świadomość ekologiczna
rozpocznij naukę
environmental awareness
zasoby naturalne
rozpocznij naukę
natural resources
rolnictwo oparte na naturalnych metodach uprawy
rozpocznij naukę
organic farming
warstwa ozonowa
rozpocznij naukę
ozone layer
energia słoneczna
rozpocznij naukę
solar power
rezerwaty przyrody
rozpocznij naukę
wildlife reserves
przedmioty szkolne
rozpocznij naukę
school subjects
informatyka
rozpocznij naukę
computing
zajęcia teatralne
rozpocznij naukę
drama
geografia
rozpocznij naukę
Geography
informatyka
rozpocznij naukę
Information Technology
dziennikarstwo
rozpocznij naukę
Media studies
przedmioty ścisłe
rozpocznij naukę
science
typy szkół
rozpocznij naukę
types of schools
szkoła z internatem
rozpocznij naukę
boarding school
szkoła koedukacyjna
rozpocznij naukę
co-educational school
państwowa szkoła srednia
rozpocznij naukę
comprehensive school
szkoła średnia
rozpocznij naukę
grammar school
szkoła autonomiczna
rozpocznij naukę
independent school
szkoła prywatna
rozpocznij naukę
private school
szkoła publiczna
rozpocznij naukę
public school
szkoła wyłącznie żeńska lub wyłącznie męska
rozpocznij naukę
single sex school
szkoła specjalistyczna
rozpocznij naukę
specialist school
szkoła państwowa
rozpocznij naukę
state school
szkoła zawodowa
rozpocznij naukę
vocational school
być członkiem klubu
rozpocznij naukę
be in/join a club
pamiętać o czymś / brać coś pod uwagę
rozpocznij naukę
bear in mind
uczęszczać na zajęcia
rozpocznij naukę
do a class/lesson
mieć przerwę
rozpocznij naukę
have a break
uczyć się
rozpocznij naukę
learn
uczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
learn by heart
popełnić błąd
rozpocznij naukę
make a mistake
zapamiętać coś
rozpocznij naukę
memorise sth
zorganizować jakieś wydarzenie
rozpocznij naukę
organise an event
uczestniczyć w czymś
rozpocznij naukę
participate in an activity
zwracać uwagę na
rozpocznij naukę
pay attention to
sadzić drzewa
rozpocznij naukę
to plant trees
przygotować się do
rozpocznij naukę
prepare for
zbierać pieniądze na
rozpocznij naukę
raise money for sth
ćwiczyć umysł
rozpocznij naukę
sharpen your mind
rozwiązywać problem
rozpocznij naukę
to solve a problem
zrobić sobie przerwę
rozpocznij naukę
take a break
robić notatki
rozpocznij naukę
take notes
uczyć kogoś
rozpocznij naukę
teach sb
zgłosić się na ochotnika
rozpocznij naukę
volunteer to do sth

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.