PHRASAL VERBS

5  1    323 fiszki    pawlowskajoanna
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wait for
rozpocznij naukę
czekać na
pay for
rozpocznij naukę
płacić za
admire for
rozpocznij naukę
Podziwiam za
blame for
rozpocznij naukę
obwiniać kogoś
famous for
rozpocznij naukę
sławny z czegoś
ask for
rozpocznij naukę
/pytać o coś
account for sth
rozpocznij naukę
wyjaśnić coś/podać powody
fall for
rozpocznij naukę
spaść do/zakochać się
head for
rozpocznij naukę
zmierzać do
care for sb/sth
rozpocznij naukę
dbać o kogoś / czegoś
responsible for
rozpocznij naukę
odpowiedzialny za
appreciated for
rozpocznij naukę
wdzięczny za coś
late for
rozpocznij naukę
spóźniony na coś
ready for
rozpocznij naukę
gotowy do
suitable for
rozpocznij naukę
odpowiedni do czegoś
thankful for/to
rozpocznij naukę
wdzięczny za coś
vital for/to
rozpocznij naukę
istotne dla / do
beg for
rozpocznij naukę
błagać
fight for/against
rozpocznij naukę
walczyć o / przeciw
forgive sb for doing sth
rozpocznij naukę
przebaczyć komuś zrobienie czegoś
hope for
rozpocznij naukę
mieć nadzieję na
mistake for
rozpocznij naukę
pomylić z /wziąść z błędem
pray for
rozpocznij naukę
modlić się za
punish for
rozpocznij naukę
karać za
search for
rozpocznij naukę
szukać czegoś
vote for/ against
rozpocznij naukę
głosować za / przeciw
wait for sth
rozpocznij naukę
czekać na sth
call for
rozpocznij naukę
wzywać pomoc/ zgłaszać się
qualified for
rozpocznij naukę
wykwalifikowany do
quarrel with
rozpocznij naukę
kłócić się z
deal with
rozpocznij naukę
radzić sobie z czymś/ zajmować się czymś
acquainted with
rozpocznij naukę
zapoznał się z
associated with
rozpocznij naukę
powiązany z czymś/kimś
bored with
rozpocznij naukę
znudzony
busy with
rozpocznij naukę
zajęty
careful with/about/of
rozpocznij naukę
Ostrożnie z / o / o
connected with
rozpocznij naukę
połączony z czymś
content with
rozpocznij naukę
zadowolony z czaegoś
crowded with
rozpocznij naukę
zatłoczone
dissatisfied with
rozpocznij naukę
niezadowolony z
dissappointed with
rozpocznij naukę
rozczarowany z
familiar with sth
rozpocznij naukę
podobny do kogoś/ czegoś
furnished with
rozpocznij naukę
umeblowany
gentle with
rozpocznij naukę
łagodny
pleased with
rozpocznij naukę
zadowolony z czegoś
popular with
rozpocznij naukę
popularny z czegoś
satisfied with
rozpocznij naukę
zadowolony z czegoś
sympathetic with
rozpocznij naukę
współczujący
confuse with
rozpocznij naukę
mylić z
cope with
rozpocznij naukę
dawać sobie radę z
help with
rozpocznij naukę
pomóc w
friendly with
rozpocznij naukę
zaprzyjaźniony z
call off
rozpocznij naukę
odwoływać
cut off
rozpocznij naukę
odcinać
drop off
I was so tired that I dropped off in an instant.
rozpocznij naukę
zasypiać
Byłam tak zmęczona, że zasnęłam w mgnieniu oka.
go off
The cheese went off, we have to buy some for the pizza.
rozpocznij naukę
wybuchać/włączać się/psuć się (np. o jedzeniu)/odbywać się
Ser się zepsuł, musimy kupić trochę do pizzy.
lay off
rozpocznij naukę
zwalniać np z pracy
put off/postpone
rozpocznij naukę
odkładać/przełożyć coś na później
ring off
rozpocznij naukę
odkładać słuchawkę
see off
rozpocznij naukę
odprowadzać
set off/out
rozpocznij naukę
wyruszać w drogę/trasę
show off
rozpocznij naukę
popisywać się
take off
rozpocznij naukę
startować/odnosić sukces/zdejmować ubranie
turn off the light
rozpocznij naukę
wyłączyć światło
accused of
rozpocznij naukę
oskarżony o coś
ashamed of
rozpocznij naukę
zawstydzony
aware of
rozpocznij naukę
świadomy
afraid of
rozpocznij naukę
obawiający się czegoś
capable of
rozpocznij naukę
zdolny do
characteristic of
rozpocznij naukę
charakterystyczny dla kogoś/ czegoś
conscious of
rozpocznij naukę
świadomy czegoś
envious of
rozpocznij naukę
zazdrosny o coś/ kogoś
frightened of
rozpocznij naukę
przerażony
fond of
rozpocznij naukę
lubiący
full of
rozpocznij naukę
pełny
guilty of
rozpocznij naukę
winny
innocent of
rozpocznij naukę
niewinny
proud of
rozpocznij naukę
dumny
scared of
rozpocznij naukę
przestraszony
sick of
rozpocznij naukę
mieć dość czegoś/ kogoś
suspicious of
rozpocznij naukę
podejrzliwy
terrified of
rozpocznij naukę
przestraszony
tired of
rozpocznij naukę
zmęczony
typical of sb
rozpocznij naukę
typowy dla kogoś/czegoś
unaware of
rozpocznij naukę
nieświadomy czegoś
accuse of
rozpocznij naukę
oskarżyć o
consists of
rozpocznij naukę
składać się z
die of/from
rozpocznij naukę
umrzeć na
disapprove of
rozpocznij naukę
nie pochwalać
remind of
rozpocznij naukę
przypominać kogoś/ coś
get rid of
rozpocznij naukę
pozbyć się
think of
rozpocznij naukę
sądzić o
jealous of
rozpocznij naukę
zazdrosny o kogoś/ coś
dream of
rozpocznij naukę
marzyć o
suspect sb of doing sth
rozpocznij naukę
Podejrzewać kogoś o zrobienie czegoś
be fond of
rozpocznij naukę
lubić coś
accustomed to
rozpocznij naukę
przyzwyczajony do czegoś
addicted to
rozpocznij naukę
uzależniony
allergic to
rozpocznij naukę
uczulony na
attached to
rozpocznij naukę
przyłączony do czegoś
beneficial to
rozpocznij naukę
korzystny dla
engaged to
rozpocznij naukę
zaręczony z kimś
exposed to
rozpocznij naukę
wystawiony na coś
faithful to
rozpocznij naukę
wierny
grateful to
rozpocznij naukę
wdzięczny
immune to
rozpocznij naukę
odporny na coś
inferior to
rozpocznij naukę
gorszy od czegoś/kogoś
indifferent to
rozpocznij naukę
obojętny na coś
kind to
rozpocznij naukę
uprzejmy/miły
limited to
rozpocznij naukę
ograniczony
opposed to
rozpocznij naukę
przeciwny czemuś
polite to
rozpocznij naukę
grzeczny
related to
rozpocznij naukę
spokrewniony z kimś
relevant to
rozpocznij naukę
istotny dla kogoś
sensitive to
rozpocznij naukę
wrażliwe na
similar to
rozpocznij naukę
podobny do
superior to
rozpocznij naukę
lepszy od kogoś/ czegoś
thankful to
rozpocznij naukę
wdzięczny
used to
He used to drink every night.
rozpocznij naukę
używane do
Miał w zwyczaju pić co noc.
apologise to sb for sth
rozpocznij naukę
przeprosić kogoś za coś
happen to
rozpocznij naukę
przydarzyć się komuś
invite to
rozpocznij naukę
zaprosić
listen to
rozpocznij naukę
słuchać
object to
rozpocznij naukę
sprzeciwić się
offer sth to sb
rozpocznij naukę
Oferować coś komuś
explain sth to sb
rozpocznij naukę
wytłumaczyć coś komuś
bear up
rozpocznij naukę
znosić dzielnie
blow up
rozpocznij naukę
wybuchać/pompować wysadzać
break up
rozpocznij naukę
zerwać z kimś/ kończyć sie
bring up
rozpocznij naukę
wychowywać/wspominać coś
catch up on
rozpocznij naukę
nadrabiać zaległości/doganiać
catch up with sb
rozpocznij naukę
doganiać kogoś
clear up
rozpocznij naukę
sprzątać/wyjaśniac/przejaśniać
come up with
rozpocznij naukę
wymyślić/znaleść rozwiązanie
cut up
rozpocznij naukę
wygłupiać się/ciąć na kawałki
do up
rozpocznij naukę
wiązać/remontować
give up
Natalie has given up the idea of becoming a super star.
rozpocznij naukę
poddawać się/rezygnować
Natalia porzuciła pomysł zostania gwiazdą.
grow up
My aunt grew up in Scotland.
rozpocznij naukę
dorastać/rosnąć
Moja ciocia dorastała w Szkocji.
hang up
Ann hung up with anger.
rozpocznij naukę
odkładać słuchawkę
Ania ze złością odłożyła słuchawkę.
hold up
rozpocznij naukę
zatrzymywać/ opóźniać
keep up with
rozpocznij naukę
dotrzymywać kroku/ być na bieżąco
lead up to
rozpocznij naukę
prowadzić do
look up
rozpocznij naukę
sprawdzać w słowniku
look up to
rozpocznij naukę
szanować/podziwiać
make up
rozpocznij naukę
wymyślać/ pogodzić
make up for
rozpocznij naukę
zrekonpensować
make up sb's mind
rozpocznij naukę
zdecydować się
mix up
rozpocznij naukę
mieszać/mylić ze sobą
move up
rozpocznij naukę
awansować
pick up
rozpocznij naukę
wybierać/odbierać kogoś z dworca
pull up
rozpocznij naukę
zatrzymywać się
put up
rozpocznij naukę
rozbić namiot/ przenocowac kogoś
put up with
rozpocznij naukę
znosić/ tolerować
ring up
rozpocznij naukę
dzwonić/zadzwonić
set up
rozpocznij naukę
zakładać organizację/ firmę
stand up for
rozpocznij naukę
stanąć w obronie
stay up
I stayed up late because I was reading a fascinating novel.
rozpocznij naukę
nie kłaść się do późna w nocy
Nie kładłam się do późna w nocy, bo czytałam fascynującą powieść.
take up
rozpocznij naukę
zacząć uprawiać sport
think up
rozpocznij naukę
wymyślać
turn up
rozpocznij naukę
pojawiać się/podgłaszać coś
wash up
rozpocznij naukę
zmywać
fed up with
rozpocznij naukę
mieć dosyć czegoś/ kogoś
blow out
rozpocznij naukę
gasić/zdmuchiwać/gasnąć
break out
rozpocznij naukę
wybuchać wojna
call out
rozpocznij naukę
krzyczeć/ wołać/ wzywać
carry out
rozpocznij naukę
wykonywać
come out
This week a new album of my favourite band is coming out.
rozpocznij naukę
ukazywać się/wychodzić
W tym tygodniu wychodzi nowy album mojego ulubionego zespołu.
cut out
rozpocznij naukę
wycinać
die out
rozpocznij naukę
wymierać/zanikać
find out
rozpocznij naukę
dowiedzieć się
hang out
rozpocznij naukę
rozwieszać pranie
make out
rozpocznij naukę
zrozumieć np znaczenie/ zorientować się
miss out
rozpocznij naukę
opuszczać
move out
rozpocznij naukę
wyprowadzać się
pass out
rozpocznij naukę
zemdleć
point out
rozpocznij naukę
wskazywać na kogoś/ coś
put out
rozpocznij naukę
zgasić np papierosa
set out
rozpocznij naukę
wyruszać w drogę
try out
rozpocznij naukę
wypróbowywać/ testować
turn out
rozpocznij naukę
okazać się
walk out
rozpocznij naukę
wychodzić przed końcem
watch out!
rozpocznij naukę
uważaj!
wear out/worn
rozpocznij naukę
zdzierać się/ wyczerpywać
wipe out
rozpocznij naukę
zgładzić /zmiatać z pow. ziemi
work out
rozpocznij naukę
rozpracowywać np problem/ powieść/ znajdować rozwiązanie
be in
rozpocznij naukę
być w domu /budynku
break in
rozpocznij naukę
wtrącać się
cut in
rozpocznij naukę
wtrącać się
drop in
rozpocznij naukę
wpadać do kogoś
fall in
rozpocznij naukę
zapadać się/rozpadać się
fill in
rozpocznij naukę
wypełniać
give in
rozpocznij naukę
poddać się
move in
rozpocznij naukę
wprowadzać się
take in
rozpocznij naukę
oszukiwać
excellent in
rozpocznij naukę
świetny w czymś
experienced in
rozpocznij naukę
doświadczony w czymś
fluent in
rozpocznij naukę
bć biegłym w języku
interested in
rozpocznij naukę
zainteresowany czymś kimś
successful in
rozpocznij naukę
odnoszący sukces
succeed in doing sth
rozpocznij naukę
odnieść sukces w robieniu czegoś
absent from
rozpocznij naukę
nieobecny na
derived from
rozpocznij naukę
otrzymany z czegoś
different from
rozpocznij naukę
różny od czegoś/kogoś
graduate from
rozpocznij naukę
ukończyć szkołę/ uzyskać dyplom
hear from
rozpocznij naukę
mieć wiadomości od
profit from
rozpocznij naukę
czerpać korzyści z
protect from
rozpocznij naukę
chronić przed
suffer from
rozpocznij naukę
cierpieć na chorobę
bring about
rozpocznij naukę
doprowadzać
see about
rozpocznij naukę
zajmować się czymś
anxious about
rozpocznij naukę
zmartwiony o coś/ kogoś
certain about
rozpocznij naukę
pewny
curious about
rozpocznij naukę
ciekawy
crazy about
rozpocznij naukę
szalejący na punkcie czegoś
doubtful about
rozpocznij naukę
wątpiący
delighted about
rozpocznij naukę
zadowolony z czegoś/ kogoś
enthusiatic about
rozpocznij naukę
entuzjastyczny
excited about
rozpocznij naukę
podekscytowany czymś
furious about
rozpocznij naukę
wściekły o cos
happy about
rozpocznij naukę
szczęśliwy
serious about
rozpocznij naukę
poważny
upset about
rozpocznij naukę
zdenerwowany czymś
worried about
rozpocznij naukę
zmartwiony czymś
learn about
rozpocznij naukę
uczyć się o
remind about
rozpocznij naukę
Przypominać o
think about
rozpocznij naukę
myśleć o
warn about
rozpocznij naukę
ostrzegać przed
worry about
rozpocznij naukę
martwić się o
call on
rozpocznij naukę
wezwać kogos/odwiedzać kogos
carry on with
rozpocznij naukę
kontynuować
cut down on
rozpocznij naukę
ograniczać
feed on
rozpocznij naukę
żywić się
hang on
rozpocznij naukę
poczekać
hold on
Please hold on, I'm putting you through.
rozpocznij naukę
czekać/wytrzymywać
Proszę poczekać, już Panią łączę.
keep on
rozpocznij naukę
kontynuować/nadal coś robić
live on
rozpocznij naukę
żyć z czegoś
move on
rozpocznij naukę
posuwać się naprzód
put on
rozpocznij naukę
założyć ubranie/włączać radio/ przybierać na wadze
take on
rozpocznij naukę
zatrudniać się/ podejmować pracę
try on
rozpocznij naukę
przymierzyć ubranie
turn on
rozpocznij naukę
włączać światło/ radio
based on
rozpocznij naukę
oparte na czymś
keen on
rozpocznij naukę
skory do czegoś
congratulate on doing sth
rozpocznij naukę
Gratulujować czegoś
decide on
rozpocznij naukę
zdecydować o/ co do
insist on
rozpocznij naukę
nalegać na/upierać się przy
wait on
rozpocznij naukę
obsługiwać
spend sth on sth
rozpocznij naukę
wydawać pieniądze na coś
amazed at/ by
rozpocznij naukę
zdziwiony
astonished at/ by
rozpocznij naukę
zaskoczony
bad at
rozpocznij naukę
zły z czegoś
brilliant at
rozpocznij naukę
świetny w czymś
good at
rozpocznij naukę
dobry w
lucky at
rozpocznij naukę
szczęśliwy
suprised at
rozpocznij naukę
zaskoczony
terrible at
rozpocznij naukę
kiepski w czymś
laugh at
rozpocznij naukę
śmiać się z
point at
rozpocznij naukę
celować w
shout at
rozpocznij naukę
krzyczeć
smile at
rozpocznij naukę
Uśmiechać się do
break into the car
rozpocznij naukę
włamać się do samochodu
come into
rozpocznij naukę
wchodzić
look into
rozpocznij naukę
spojrzeć/ badać / przeprowadzić dochodzenie
break down
Tom's car broke down on his way home last week.
rozpocznij naukę
psuć się/załamywać się
Samochód Tomka zepsuł się w drodze powrotnej w zeszłym tygodniu.
close down
They closed down my favourite restaurant in town.
rozpocznij naukę
zamykać
Zamknęli moją ulubioną restaurację w mieście.
get down to work
rozpocznij naukę
zabrać się do pracy
keep down
rozpocznij naukę
ogrniczyć koszty
look down on
rozpocznij naukę
patrzeć z góry na kogos
shut down
rozpocznij naukę
zamykać
come down with
rozpocznij naukę
zejść z/ zachorować
pull down
rozpocznij naukę
rozbierać budynek
turn down
rozpocznij naukę
odrzucać podanie/ ściszyć radio
take down
rozpocznij naukę
zdjąć cos/ ściągnąć/zapisać zanotować coś
lay down
rozpocznij naukę
odkładać rzeczy/ustanawiać coś
lie down
rozpocznij naukę
leżeć / położyć się
be away
rozpocznij naukę
być poza domem na dłużej/być nieobecnym
fade away
rozpocznij naukę
zanikać o dżwięku
get away with
rozpocznij naukę
uciec z/ uniknąć kary
give away
rozpocznij naukę
rozdawać pieniądze
boil over
rozpocznij naukę
kipieć
fall over
My aunt fell over on a slippery pavement last Saturday.
rozpocznij naukę
wywracać się/przewracać się
Moja ciocia przewróciła się na śliskim chodniku w zeszłą sobotę.
get over
rozpocznij naukę
otrząsnąć się z szoku/ wyjść z choroby
take over
rozpocznij naukę
przejmować firmę
be over
rozpocznij naukę
mijać/skończyć się
think over
rozpocznij naukę
przemyśleć
be back
Kate is back from work at last.
rozpocznij naukę
wracać/być z powrotem
Kasia wróciła wreszcie z pracy.
bring back
rozpocznij naukę
przywracać
call back
rozpocznij naukę
oddzwaniać
fall back
rozpocznij naukę
wycofywać się
give back
rozpocznij naukę
oddawać
hold back
rozpocznij naukę
powstrzymać rzeczy/ osoby
look back at sth/sb
rozpocznij naukę
oglądać się na kogoś coś
pay someone back
rozpocznij naukę
zwracać komuś pieniądze
ring back
rozpocznij naukę
oddzwonić
get by
rozpocznij naukę
przechodzić radzic sobie
go by
Time goes by so fast on holidays.
rozpocznij naukę
upływać (np. o czasie)/przechodzić obok
Czas tak szybko upływa na urlopie.
stand by
rozpocznij naukę
stać bezczynnie/być w gotowości/wspierać kogos
shocked by
rozpocznij naukę
wstrząśnięty
ask somebody in
The doctor went out from the consulting room and asked me in.
rozpocznij naukę
zaprosić kogoś do środka
Lekarz wyszedł z gabinetu i zaprosił mnie do środka.
be against
rozpocznij naukę
być przeciwnym czemuś
bring sb round
rozpocznij naukę
ocucić/ przekonywać kogos
come across
rozpocznij naukę
natknąć się
come through
rozpocznij naukę
przetrwać
do without
rozpocznij naukę
radzić sobie bez
fall apart
His world fell apart after Susan cancelled their wedding.
rozpocznij naukę
rozpadać się/załamywać się
Jego świat się rozpadł po tym jak Zuzia odwołała ślub.
fall behind
rozpocznij naukę
pozostawać w tyle/zalegać
to be fed up with sth
Robert is fed up with his friends and doesn't want to see them anymore.
rozpocznij naukę
mieć dość czegoś
Robert ma dość swoich znajomych i nie chce ich widzieć.
get together
rozpocznij naukę
spotykać się z
look after
rozpocznij naukę
opiekować się
look forward to
rozpocznij naukę
z niecierpliwością czekać na
put aside/ by
rozpocznij naukę
oszczedzać/odkładać pieniądze
put forward
rozpocznij naukę
wysunąć np wniosek
run across/ into
rozpocznij naukę
wpadać na kogos
take after
rozpocznij naukę
przypominać kogoś
throw away/ out
rozpocznij naukę
wyrzucić coś
annoyed about/ with/ at
rozpocznij naukę
poirytowany
made in
rozpocznij naukę
zrobiony w
made of
rozpocznij naukę
zrobiony z
look for
rozpocznij naukę
szukać pracy
look at
rozpocznij naukę
patrzeć na
put up/with
rozpocznij naukę
tolerować coś/znosić coś
put out
rozpocznij naukę
zgasić np pożar
tell off/critized
rozpocznij naukę
upominać kogoś

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.