WoS dla LO- dział Prawo-funkcje prawa

 0    11 fiszek    AgataKlag
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Stabilizacyjna
rozpocznij naukę
Państwo utrwala funkcjonujący w społeczeństwie ład polityczny, gospodarczy i społeczny

Dynamizująca
rozpocznij naukę
Dzieki odpowiednim zapisom prawnym można zmieniać różne obszary życia społecznego

Prawo chroni wartości istotne ze społecznego punktu widzenia

Organizacyjna
rozpocznij naukę
tworzy ramy działania organów władzy publicznej oraz organizacji społecznych

Prawo wymierza kary za popełnione przestępstwa. Kara powinna działać odstraszająco

Wychowawcza(Resocjalizacyjna)
rozpocznij naukę
Prawo wskazuje normy pozytywne oraz działania zabronione(negatywne), kształtuje w en sposób społecznie pożądane modele zachowań

Prawo poddaje ludzkie zachowania społecznej kontroli. Określa, jakie postępowanie jest zabronione a jakie dozwolone

Dystrybutywna(Dystrybucyjna)
rozpocznij naukę
Prawo rozdziela w społeczeństwie dobra i obciążenia, które wynikają z funkcjonowania pańtwa np. przez odpowiednie ustawodastwo finansowe, podatkowe

Regulator konfliktów
rozpocznij naukę
Prawo umożliwia roztrzyganie sporów, określa sposoby rozwiązywania konfliktów, łagodzi sprzeczne interesy społeczne

Kulturotwórcza
rozpocznij naukę
Prawo integruje ludność danego państwa. Jego rozwiązania są zdobyczami cywilizacyjnymi, mają wartość kulturową. Prawo decyduje także o utrzymaniu ciągłości historycznej państwa i narodu

Regulacyjna(Prewencyjna)
rozpocznij naukę
zapobieganie złu


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.