growing up/growing old cae (i nie tylko)

 0    156 fiszek    rena1331
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
I need to learn to ask for help.
rozpocznij naukę
muszę nauczyć się prosić o pomoc
I have no illusions
rozpocznij naukę
nie mam złudzeń
I have created a list of words and phrases
rozpocznij naukę
tworzę listę słow i zdań
toddler
rozpocznij naukę
brzdąc, małe dziecko (uczące się chodzić)
pre-school child
rozpocznij naukę
dziecko w wieku przedszkolnym
preschooler
rozpocznij naukę
dziecko w wieku przedszkolnym
infant
rozpocznij naukę
niemowlę
completely helpless
rozpocznij naukę
całkowicie bezradny
constant attention
rozpocznij naukę
stała uwaga
to throw (have) a temper tantrum
rozpocznij naukę
dostać napadu złości (dziecko) wpaść we wściekłość
temper
rozpocznij naukę
nastrój, humor
tantrum
rozpocznij naukę
napad złości
peer
rozpocznij naukę
rówieśnik
inquisitive
rozpocznij naukę
dociekliwy, wścibski
impressionable
rozpocznij naukę
podatny na wpływy, łatwowierny
susceptible
rozpocznij naukę
podatny na wpływy
susceptible to illness
rozpocznij naukę
podatny na choroby
extract
rozpocznij naukę
fragment
strict upbringing
rozpocznij naukę
surowe wychowanie
sb's formative years
rozpocznij naukę
(czyjś) okres kształtowania osobowości
become independent
rozpocznij naukę
uniezależniać się
shape their character
rozpocznij naukę
kształtuje ich charakter
inquisitive nature
rozpocznij naukę
wścibski, dociekliwy charakter
bringing up children
rozpocznij naukę
wychowywać dzieci
peer pressure
rozpocznij naukę
presja rówieśnicza
develop
rozpocznij naukę
rozwijać
"Spare the rod and spoil the child."
rozpocznij naukę
kto dobrze kocha, karci surowo
"Experience is the best teacher."
rozpocznij naukę
Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem.
"Do as I say, not as I do."
rozpocznij naukę
To co mówię a nie to co robię.
"All work and not play makes Jack a dull boy."
rozpocznij naukę
Od samej pracy człowiek głupieje.
consistent
rozpocznij naukę
konsekwentny
guidelines
rozpocznij naukę
wskazówki
set an example
rozpocznij naukę
dawać przykład
in order to feel secure
rozpocznij naukę
aby czuć się bezpiecznie
consistent rewards
rozpocznij naukę
spójne nagrody
punishment
rozpocznij naukę
kara
smacking
rozpocznij naukę
klapsy
spanking
rozpocznij naukę
lanie
except
rozpocznij naukę
z wyjątkiem
as a last resort
rozpocznij naukę
ostatecznie
corporal punishment
rozpocznij naukę
kara cielesna
exploring
rozpocznij naukę
analiza
restrict
rozpocznij naukę
ograniczać
curiosity
rozpocznij naukę
ciekawość
annoying
rozpocznij naukę
denerwujący
the annoying thing is that...
rozpocznij naukę
denerwujące jest to, że...
embarrassing
rozpocznij naukę
kłopotliwy, wprawiający w zakłopotanie
constructive
rozpocznij naukę
konstruktywny
if not more
rozpocznij naukę
jeśli nie bardziej
self-expression
rozpocznij naukę
wyrażanie własnego „ja”
nuclear family
rozpocznij naukę
rodzina dwupokoleniowa
extended family
rozpocznij naukę
rodzina wielopokoleniowa
to afford
rozpocznij naukę
pozwolić sobie
to spoil
rozpocznij naukę
zepsuć
don't have to share
rozpocznij naukę
nie musieć się dzielić
to interfere
rozpocznij naukę
ingerować
unsupervised
rozpocznij naukę
bez opieki
juvenile
rozpocznij naukę
nieletni
ties
rozpocznij naukę
więzi
shared
rozpocznij naukę
wspólny
relative
rozpocznij naukę
krewny
It might (must, can't) be nice (unpleasant) to live with ... becouse
rozpocznij naukę
To może (musi, nie może) być miłe (nieprzyjemne) mieszkać z ... ponieważ
I would (propably) like/hate it if my parents live/were to live in the same house as us...
rozpocznij naukę
Prawdopodobnie mogłabym lubić/nie lubić gdyby moi rodzice mieszkali z nami
it would be better to be part of a large family than a small one, becouse...
rozpocznij naukę
pewnie jest przyjemniej być częścią dużej rodziny niż małej, ponieważ...
I'd rather have lots of brothers and sisters than have lots of toys but nobody to play with.
rozpocznij naukę
Raczej wolałabym mieć dużo rodzeństwa niż zabawek, którymi nie miałabym się z kim bawić.
If i was/were an only child, I wouldn't have to share a bedroom with my horrible little brother.
rozpocznij naukę
Gdybym był jedynakiem, nie musiałbym dzielić pokoju z moim okropnym, małym bratem.
I wish I was an only child, becouse...
rozpocznij naukę
Chciałbym być jedynakiem, ponieważ...
in order to feel
rozpocznij naukę
aby poczuć (czuć się)
consistent reward and punishment when deserved
rozpocznij naukę
konsekwentne nagroda lub kara kiedy zasłużył
except as a last resort
rozpocznij naukę
chyba że w ostateczności
spoil the child
rozpocznij naukę
rozpieścić dziecko (rozpuścić)
natural curiosity
rozpocznij naukę
naturalna ciekawość
to mix sb up in sth
rozpocznij naukę
wplątać kogoś w coś
to get mixed up in sth
rozpocznij naukę
wplątać się w coś
if looks could kill, I'd be dead by now
rozpocznij naukę
gdyby spojrzenia mogły zabijać, już bym nie żył
in your face
rozpocznij naukę
chrzań się!
let's face it
rozpocznij naukę
spójrzmy prawdzie w oczy
I don't think I can face another coffee
rozpocznij naukę
dość już mam kawy na dzisiaj
memorising facts
rozpocznij naukę
zapamiętywanie faktów
moral values
rozpocznij naukę
wartości moralne
encouraging
rozpocznij naukę
zachęcający, wiele obiecujący
you might sound a bit more encouraging!
rozpocznij naukę
mógłbyś okazać trochę więcej entuzjazmu!
furthermore
rozpocznij naukę
ponadto
in addition
rozpocznij naukę
dodatkowo
appreciate
rozpocznij naukę
być wdzięcznym za
I appreciate your point of view, but...
rozpocznij naukę
rozumiem twój punkt widzenia, ale...
as you will appreciate
rozpocznij naukę
jak wiesz dobrze
I appreciate (the fact) that...
rozpocznij naukę
zdaję sobie sprawę (z tego), że...
values
rozpocznij naukę
wartości
over-protective
rozpocznij naukę
nadopiekuńczy
put up with
rozpocznij naukę
znosić kogoś/coś
argue
rozpocznij naukę
sprzeczać się, spierać się
sulky
rozpocznij naukę
nadąsany
weird
rozpocznij naukę
dziwne
disturb
rozpocznij naukę
zakłócać, przeszkadzać
to be mixed up in sth
rozpocznij naukę
być w coś zamieszanym
touching
rozpocznij naukę
wzruszające
influence
rozpocznij naukę
wpływ
anxiety
rozpocznij naukę
niepokój, obawa
mature
rozpocznij naukę
dojrzały, dorosły
mood swing
rozpocznij naukę
huśtawka nastrojów
puberty
rozpocznij naukę
okres dojrzewania płciowego
at puberty
rozpocznij naukę
w okresie dojrzewania
frightening
rozpocznij naukę
przerażający
resentment
rozpocznij naukę
uraza
restriction
rozpocznij naukę
ograniczenie
unpredictable
rozpocznij naukę
nieprzewidywalny
he’s unpredictable
rozpocznij naukę
nigdy nie wiadomo, czego się można po nim spodziewać
a source of
rozpocznij naukę
źródło niepokoju
impress
rozpocznij naukę
imponować
desire
rozpocznij naukę
pragnienie
appear
rozpocznij naukę
wydawać się
risk-taking
rozpocznij naukę
ryzyko
risk-taking is part of the job
rozpocznij naukę
ryzyko jest częścią tej pracy
there must be no risk-taking
rozpocznij naukę
nie wolno nam ryzykować
rebellious
rozpocznij naukę
zbuntowany
my class was getting a bit rebellious
rozpocznij naukę
moja klasa zaczynała się trochę buntować
target
rozpocznij naukę
wybierać
to be targeted at sb/sth
rozpocznij naukę
być adresowanym do kogoś/czegoś
keen to follow
rozpocznij naukę
chętny do naśladowania
replace
rozpocznij naukę
zastępować
reject
rozpocznij naukę
odrzucać
deep down
rozpocznij naukę
głębi duszy
deep down she’s a nice woman
rozpocznij naukę
tak naprawdę jest miłą osobą
though
rozpocznij naukę
chociaż, mimo że
average
rozpocznij naukę
średni; przeciętny
various
rozpocznij naukę
różny; rozmaity
doesn't face a lot of difficult decision
rozpocznij naukę
nie muszą podejmować wielu trudnych decyzji
plenty
rozpocznij naukę
dużo
indicate
rozpocznij naukę
wskazywać, pokazywać
to be indicated
rozpocznij naukę
być wskazanym
benefit
rozpocznij naukę
korzyść, pożytek
provide
rozpocznij naukę
zapewniać, dostarczać
provided
rozpocznij naukę
pod warunkiem, że; o ile
confusing
rozpocznij naukę
dezorientujący, zagmatwany
maturity
rozpocznij naukę
dojrzałość
wisdom
rozpocznij naukę
mądrość, rozsądek
senility
rozpocznij naukę
starość
failing eyesight
rozpocznij naukę
pogarszający się wzrok
heating
rozpocznij naukę
ogrzewanie
inadequate
rozpocznij naukę
niedostateczny, niewystarczający
affected by sth
rozpocznij naukę
zaatakowany przez coś
injury
rozpocznij naukę
obrażenie, uraz
pass away
rozpocznij naukę
umrzeć
burden
rozpocznij naukę
ciężar, brzemię
income
rozpocznij naukę
dochód, dochody
drawback
rozpocznij naukę
minus
The best/worst thing about being... is (the fact) that...
rozpocznij naukę
Najlepszą/najgorszą rzeczą w byciu... jest to że...
it would be better to be...
rozpocznij naukę
byłoby lepiej być...
although it is true that
rozpocznij naukę
choć prawdą jest, że
compare
rozpocznij naukę
porównywać
particularly
rozpocznij naukę
szczególnie; (in particular) w szczególności
not particularly
rozpocznij naukę
nieszczególnie, nie bardzo, niezbyt
he’s not particularly bright
rozpocznij naukę
on nie jest zbyt błyskotliwy
I didn’t particularly want to do it
rozpocznij naukę
nie bardzo/niezbyt mi się chciało to robić
current
rozpocznij naukę
tendencja, trend, tok

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.